ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γαλλικές Σπουδές  Γαλλική Διδακτορικό
Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας  Γαλλική Μάστερ
Ευρωπαϊκές Σπουδές (Μάστερ),

Ευρωπαϊκές Σπουδές (Διδακτορικό)

Ελληνική/Αγγλική/Γαλλική
Ελληνική/Αγγλική/Γαλλική
Μάστερ/Διδακτορικό