ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ελληνική Μάστερ/Διδακτορικό
Βυζαντινές Σπουδές και Λατινική Ανατολή (Διατμηματικό) Ελληνική Μάστερ/Διδακτορικό
Ελληνική Μάστερ/Διδακτορικό
Ελληνική Μάστερ/Διδακτορικό
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ (Διασχολικό και Διατμηματικό) (σε συνεργασία με Τμήμα Αρχιτεκτονικής,Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου) Ελληνική Μάστερ
Χερσαία και Υποβρύχια Αρχαιολογία Πεδίου (στην αγγλική γλώσσα) Αγγλική Μάστερ
Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά και Αρχαιολογία Τοπίου Αγγλική Μάστερ