ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ Νομική (Διδακτορικό) Ελληνική Διδακτορικό
Νομική με Κατεύθυνση Ποινική Δικαιοσύνη και Ανθρώπινα Δικαιώματα Ελληνική Μάστερ
Νομική με Κατεύθυνση Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο Ελληνική Μάστερ
Νομική με Κατεύθυνση Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο Ελληνική Μάστερ