ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ  Μαθηματικά (Εφαρμοσμένα ή Καθαρά) Ελληνική Διδακτορικό
Μαθηματικές Επιστήμες Ελληνική Μάστερ
Στατιστική Ελληνική Διδακτορικό
Επιστήμη Δεδομένων (στην αγγλική γλώσσα) (Διατμηματικό) Αγγλική Μάστερ