Οι φοιτητές/τριες στους/στις οποίους έχει προσφερθεί θέση σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου θα πρέπει (α) να ενημερώσουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων ότι αποδέχονται τη θέση που τους έχει προσφερθεί (β) να πληρώσουν ηλεκτρονικά την προκαταβολή των διδάκτρων και το ποσό ύψους €30 στο Ταμείο Αλληλεγγύης Φοιτητών «Νεόφυτος Χανδριώτης» μέσω των συνδέσμων που αναγράφονται στην επιστολή προσφοράς της θέσης (ηλεκτρονικό μήνυμα) – καταβάλλεται μέσω JCC και (γ) να ανεβάσουν στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων, τα τελικά αρχεία των πτυχίων/διπλωμάτων/βεβαιώσεων αποφοίτησης.
Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να δημιουργήσουν ηλεκτρονικό λογαριασμό μέσω του συνδέσμου, πατώντας εδώ.

Ο ηλεκτρονικός λογαριασμός παρέχει πρόσβαση στο σύστημα BannerWeb, στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (WebMail), αλλά και σε άλλα συστήματα στα οποία έχει πρόσβαση ο κάτοχος του λογαριασμού.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
H έκδοση της Πανεπιστημιακής Κάρτας είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές. Η κάρτα επιτρέπει στους/στις φοιτητές/τριες να δανείζονται βιβλία από τη Βιβλιοθήκη, να έχουν πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, φωτοτυπίες, κλπ. Για την έκδοση της κάρτας καλούνται οι φοιτητές να υποβάλουν αίτημα πατώντας εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκδοση της κάρτας θα βρείτε στις ανακοινώσεις του Γραφείου Ταχείας Εξυπηρέτησης.
Για να είναι σε θέση ο/η φοιτητής/τρια να εγγραφεί σε μαθήματα θα πρέπει να έχει διευθετήσει την πληρωμή των διδάκτρων του/της.

Για όλες τις πληροφορίες σχετικά με την Πληρωμή Διδάκτρων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, πατήστε εδώ.

Βάσει των Κανόνων Μεταπτυχιακών Σπουδών:

1. το Πανεπιστήμιο Κύπρου δύναται να ακυρώνει την εγγραφή του/της φοιτητή/τριας στα μαθήματα όταν διαπιστωθεί ότι δεν έχει καταβάλει το ποσό των διδάκτρων που απαιτείται πριν από τις εγγραφές στα μαθήματα. Επίσης το Πανεπιστήμιο Κύπρου δύναται να μην επιτρέπει την εγγραφή του/της φοιτητή/τριας σε μαθήματα ενός εξαμήνου εάν διαπιστωθεί ότι δεν έχει καταβάλει τα οφειλόμενα δίδακτρα για μαθήματα που παρακολούθησε σε προηγούμενα εξάμηνα.

2. η προκαταβολή των διδάκτρων δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του/της φοιτητή/τριας από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

3. σε φοιτητή/τρια που διακόπτει τη φοίτησή του/της και αποχωρεί από το Πανεπιστήμιο Κύπρου μέχρι και την 4η εβδομάδα από την έναρξη των μαθημάτων, του/της επιστρέφεται το ποσό που έχει καταβάλει πριν από την εγγραφή στα μαθήματα. Η προκαταβολή των διδάκτρων δεν επιστρέφεται.

4. για κάθε καθυστερημένη εγγραφή φοιτητή/τριας σε μάθημα επιβάλλεται πρόστιμο €50 ανά μάθημα, το οποίο κατατίθεται υπέρ του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών.
Όλοι οι φοιτητές/τριες καταβάλλουν εισφορά ύψους €30 στο Ταμείο Αλληλεγγύης Φοιτητών «Νεόφυτος Χανδριώτης».

Η πληρωμή του ποσού γίνεται πριν από την εγγραφή στα μαθήματα του εξαμήνου. Για την πληρωμή της εισφοράς πατήστε εδώ.

Για την ολοκλήρωση της πληρωμής χρειάζεται να δημιουργήσετε ηλεκτρονικό λογαριασμό στο Πανεπιστήμιο Κύπρου καθώς επίσης και στη JCC.
Κάθε εξάμηνο ο/η φοιτητής/τρια εγγράφεται σε μαθήματα ανάλογα με τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του/της, μέσω του Συστήματος BannerWeb Κατά κανόνα ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί σε δεδομένο εξάμηνο φοίτησης σε μαθήματα που αντιπροσωπεύουν μέχρι 30 ECTS. Στη θερινή περίοδο μπορεί να εγγραφεί σε μαθήματα που αντιπροσωπεύουν μέχρι και 15 ECTS. Δύναται να επιτραπεί αυξημένος φόρτος σε δεδομένο εξάμηνο, πέραν των 30 και μέχρι 45 ECTS, υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι που υποβάλλονται από τον/τη φοιτητή/τρια στον Πρόεδρο του τμήματος για έγκριση, μέσω αιτιολογημένου αιτήματος συνοδευόμενου από την αναλυτική βαθμολογία. Συμπλήρωση Eντύπου Ειδικές Εγκρίσεις για εγγραφή σε πέραν των 30 ECTS.

Οι εγγραφές στα μαθήματα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος BannerWeb

Χειμερινό Εξάμηνο = οι εγγραφές στα μαθήματα γίνονται κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του εξαμήνου πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Εαρινό Εξάμηνο = Οι εγγραφές στα μαθήματα γίνονται κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του εξαμήνου πριν από την έναρξη των μαθημάτων.Πριν από τις εγγραφές οι φοιτητές/τριες προτρέπονται να μελετήσουν τον Οδηγό Χρήσης BannerWeb. στον οποίο υπάρχουν όλες οι βασικές πληροφορίες για την πραγματοποίηση των εγγραφών.

Εγγραφές σε μαθήματα εντός του ακαδημαϊκού εξαμήνου, επιτρέπονται και εκτός της περιόδου εγγραφών, αλλά για καθυστερημένη εγγραφή φοιτητή/τριας σε μάθημα εντός του εξαμήνου επιβάλλεται πρόστιμο ύψους €50 ανα μάθημα, το οποίο κατατίθεται υπέρ του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών/τριών.

Μεταπτυχιακός/ή φοιτήτρια θεωρείται ότι είναι πλήρους φοίτησης σε δεδομένο εξάμηνο, εάν ο συνολικός φόρτος εργασίας του/της το συγκεκριμένο εξάμηνο είναι τουλάχιστον 18 πιστωτικές μονάδες.
Όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, μάστερ και διδακτορικοί, οφείλουν να μεριμνούν ώστε να εγγράφονται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος BannerWeb στα μαθήματα του Χειμερινού Εξαμήνου 2022/2023.

Οι εγγραφές στα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι 2 Σεπτεμβρίου 2022, από η ώρα 9.00 π.μ. μέχρι τις 12:00 τα μεσάνυκτα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές σε μαθήματα παρακαλώ πατήστε εδώ.

*Εξαίρεση:

Εγγραφές στο πρόγραμμα MSc in Intelligent Critical Infrastructure Systems Οι εγγραφές στα μαθήματα για τους φοιτητές του προγράμματος MSc in Intelligent Critical Infrastructure Systems θα πραγματοποιηθούν από τις 24 Αυγούστου 2022 μέχρι και τις 26 Αυγούστου 2022 από η ώρα 9.00 π.μ. μέχρι τις 12:00 τα μεσάνυκτα.Οι προθεσμίες του τρέχοντος εξαμήνου είναι:

Πρόσθεση Μαθήματος: Οι φοιτητές μπορούν να προσθέσουν μάθημα από την Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι και την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Αφαίρεση Μαθήματος: Οι φοιτητές μπορούν να αφαιρέσουν μάθημα από την Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι και την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Αποχώρηση από Μάθημα: Κάθε φοιτητής μπορεί να αποχωρήσει από μάθημα μετά από την τρίτη και μέχρι και την έβδομη εβδομάδα από την έναρξη των μαθημάτων.

Τελευταία ημερομηνία για την αποχώρηση από μάθημα είναι η 21η Οκτωβρίου 2022 (Παρασκευή) και ώρα 12:00 τα μεσάνυκτα. Σημειώνεται ότι η αποχώρηση από μάθημα καταγράφεται στο δελτίο αναλυτικής βαθμολογίας του φοιτητή ως αποχώρηση. Μετά το τέλος της έβδομης εβδομάδας ο φοιτητής δεν μπορεί να αποσυρθεί από μάθημα. Αποχώρηση από μάθημα μετά από την έβδομη εβδομάδα βαθμολογείται αυτόματα με μηδέν (0). Ο φοιτητής που επιθυμεί να αποχωρήσει από μάθημα θα πρέπει να ενημερώσει τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών.
O/H φοιτητής/τρια μπορεί να προσθέσει μάθημα μέχρι το τέλος της εβδομάδας έναρξης μαθημάτων και μέχρι την τρίτη εβδομάδα μπορεί μόνο να αφαιρέσει.

Αποχώρηση από μάθημα μετά την τρίτη μέχρι και την έβδομη εβδομάδα συμπεριλαμβανομένης, καταγράφεται στο δελτίο αναλυτικής βαθμολογίας του/της φοιτητή/τριας ως αποχώρηση.

Ο/Η φοιτητής/τρια δεν μπορεί να αποχωρήσει από μάθημα μετά την έβδομη εβδομάδα. Αποχώρηση από μάθημα μετά από την έβδομη εβδομάδα βαθμολογείται αυτόματα με μηδέν (0).

Ο φοιτητής που επιθυμεί να αποχωρήσει από μάθημα θα πρέπει να ενημερώσει τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.
Σε κάθε φοιτητή/τρια παρέχεται δωρεάν μία βεβαίωση φοίτησης μετά από τη λήξη της περιόδου εγγραφών στα μαθήματα. Για την έκδοση επιπρόσθετων βεβαιώσεων ή άλλων πιστοποιητικών ή αναλυτικών βαθμολογιών ή μεταφράσεων πτυχίων έναντι αμοιβής, υποβάλλεται ηλεκτρονικά παραγγελία.

Για υποβολή παραγγελίας, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.