Υποτροφίες από το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος»