Η έκδοση της Πανεπιστημιακής Κάρτας είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές.

Για την έκδοση της κάρτας, θα πρέπει να υποβάλετε αίτημα, πατήστε εδώ.