Σεπτέμβριος – Μάιος:

Δευτέρα – Παρασκευή: 7.30 – 14.30

Ιούνιος – Αύγουστος:

Δευτέρα – Παρασκευή: 7.30 – 14.30

______________________________________________________________________________

Ώρες Εξυπηρέτησης Κοινού 

______________________________________________________________________________

Σεπτέμβριος – Μάιος

Δευτέρα – Παρασκευή: 8.00 – 14.00

Ιούνιος – Αύγουστος:

Δευτέρα – Παρασκευή: 8.00 – 14.00