Σεπτέμβριος – Μάιος:

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή: 7.30 – 14.30

Τετάρτη: 7.30 – 14.30 και 15.00 – 18.00

Ιούνιος – Αύγουστος:

Δευτέρα – Παρασκευή: 7.30 – 14.30

______________________________________________________________________________

Ώρες Εξυπηρέτησης Κοινού 

______________________________________________________________________________

Σεπτέμβριος – Μάιος

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 8.00 – 14.00

Τετάρτη: 8.00 – 14.00 και 15.30 – 17.30

 

Ιούνιος – Αύγουστος:

Δευτέρα – Παρασκευή: 8.00 – 14.00