Προκήρυξη θέσης για ΕΕΔ ΙΣΑ

Προκήρυξη Θέσεις Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας GREAN
13 Ιουνίου, 2024
Θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου – Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας
6 Ιουλίου, 2024