Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή με παρουσίαση στο συνέδριο με τίτλο Στρατιωτικές όψεις της Τουρκικής Εισβολής του 1974 στην Κύπρο.

Announcement for the THETIDA program
January 19, 2024
Call for Papers For an academic conference with the title, Military Aspects of the Turkish invasion of 1974 in Cyprus
January 22, 2024