Πρόσκληση σε δημόσια διάλεξη του Αναπληρωτή Καθηγητή Γιώργου Καζαμία στο πλαίσιο της διαδικασίας ανέλιξής του.

Πρόσκληση σε δημόσια διάλεξη της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Ουρανίας Κουκά στο πλαίσιο της διαδικασίας ανέλιξής της.
4 Σεπτεμβρίου, 2023
Πρόσκληση σε δημόσια διάλεξη του Αναπληρωτή Καθηγητή Γιώργου Παπασάββα στο πλαίσιο της διαδικασίας ανέλιξής του.
19 Σεπτεμβρίου, 2023