Υποβολή περιλήψεων για συνέδριο: Στρατιωτικές όψεις της Τουρκικής Εισβολής του 1974 στην Κύπρο

Προκύρυξη θέσης για το πρόγραμμα ΤHETIDA
19 Ιανουαρίου, 2024
Διαλέξεις Επιστημονικών Συναντήσεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας.
26 Μαρτίου, 2024