19 Σεπτεμβρίου, 2023

19 Σεπτεμβρίου, 2023

Πρόσκληση σε δημόσια διάλεξη του Αναπληρωτή Καθηγητή Γιώργου Παπασάββα στο πλαίσιο της διαδικασίας ανέλιξής του.

Πρόσκληση σε δημόσια διάλεξη του Αναπληρωτή Καθηγητή Γιώργου Παπασάββα, η οποία θα δοθεί στις 20 Σεπτεμβρίου 2023, η ώρα 10 π.μ., στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησής […]