Μάρτιος 2024

26 Μαρτίου, 2024

Διαλέξεις Επιστημονικών Συναντήσεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας.

Προσκαλείστε στις διαλέξεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε το συνημμένο  πρόγραμμα Colloquium 2024