5 Ιουνίου, 2024

5 Ιουνίου, 2024

Επιστημονικό Συνέδριο “Στρατιωτικές Όψεις της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο”

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας σε συνεργασία με την Ένωση Προφορικής Ιστορίας Κύπρου (ΕΠΙΚΥ) διοργανώνουν επιστημονικό Συνέδριο “Στρατιωτικές Όψεις της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο” δείτε το […]