19 Ιουνίου, 2024

19 Ιουνίου, 2024

Προκήρυξη θέσης για ΕΕΔ ΙΣΑ

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας, μέχρι τις 03/07/2024 δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.