ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

 

Ι.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (1ο-3ο εξάμηνο)

ΑΡΧ 117 Εισαγωγή στην Προϊστορία
ΑΡΧ 118 Εισαγωγή στην Αρχαιολογία της Μεσογειακής Χαλκοκρατίας
ΑΡΧ 123 Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία Ι
ΑΡΧ 124 Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ
ΑΡΧ 132 Εισαγωγή στη Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη
ΑΡΧ 140 Εισαγωγή στη Λαϊκή Τέχνη – Λαϊκοί Τεχνίτες
ΑΡΧ 141 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Αρχαιολογία
ΑΡΧ 150 Εισαγωγή στην Ιστορία της Δυτικής Τέχνης (4ος-18ος αι.)
ΑΡΧ 180 Εισαγωγή στην Ενάλια Αρχαιολογία
 
 
 
AΡΧ 200 Η τέχνη στην αναγεννησιακή Ιταλία
AΡΧ 201 Η Σάμος και το Ανατολικό Αιγαίο κατά την Προϊστορία: μεθοδολογία πεδίου και αρχαιολογική ερμηνεία
ΑΡΧ 203 Πόλεμος και άμυνα στο Βυζάντιο
AΡΧ 204 Το φύλο στη βυζαντινή τέχνη
ΑΡΧ 207 Η Νεολιθική εποχή στο Αιγαίο
ΑΡΧ 209 Aπό τη Mινωϊκή Kρήτη στη Mυκηναϊκή Eλλάδα: το Aιγαίο στη 2η χιλιετία π.Χ.
ΑΡΧ 214 Δομημένο περιβάλλον και κοινωνία στην Ανατολική Μεσόγειο (10η -2η χιλ. π.Χ.)
ΑΡΧ 216 Bυζαντινή Κύπρος: αρχαιολογία και τέχνη (4ος-12ος αι.)
ΑΡΧ 217 Πολιτισμικές ενότητες του Αιγαίου και της Δυτικής Ανατολίας κατά την πρώιμη Εποχή του Χαλκού (3η χιλ. π.Χ.)
ΑΡΧ 218 H Aρχαιολογία των πόλεων-βασιλείων της Kύπρου
ΑΡΧ 219 Εισαγωγή στην Αιγαιακή Προϊστορία (Εποχή Λίθου – Εποχή Χαλκού)
ΑΡΧ 220 Κεραμική οικιακής χρήσης (κλασικοί, ελληνιστικοί και ρωμαϊκοί χρόνοι)
ΑΡΧ 221 Κύπρος και Κρητο-Μυκηναϊκό Αιγαίο
ΑΡΧ 223 Αρχαιολογία της Βυζαντινής οικονομίας
ΑΡΧ 224 Ancient technology: From raw material to finished object
ΑΡΧ 225 Αρχαιολογία της Κύπρου
ΑΡΧ 226 The Early Prehistory of Cyprus and Anatolia (11th-3rd Mill. BC)
ΑΡΧ 227 Βασικές αρχές της Γεωπληροφορικής στην Αρχαιολογία
ΑΡΧ 230 Πρωτοβυζαντινές πόλεις στην Ανατολική Μεσόγειο (4ος-7ος αι.)
ΑΡΧ 231 Βυζαντινή τέχνη και ταυτότητα
ΑΡΧ 232 Βυζαντινή αρχαιολογία: από τη θεωρία στην πράξη
ΑΡΧ 233 Τέχνη, πολιτική και αυλική κουλτούρα στην Ιταλία της Αναγέννησης
ΑΡΧ 235 Πρώιμη ζωγραφική των Κάτω Χωρών (15ος-16ος αι.)
ΑΡΧ 236 Γνωρίστε την αρχαία και βυζαντινή Κύπρο: ιστορική-αρχαιολογική προσέγγιση
ΑΡΧ 237 Γοτθική γλυπτική (12ος-13ος αι.)
ΑΡΧ 239 Βυζαντινή θεωρία της εικόνας και Εικονομαχία
ΑΡΧ 240 Πρωτοβυζαντινή τέχνη (4ος-7ος αι.)
ΑΡΧ 242 Μεσοβυζαντινή τέχνη (9ος-12ος αι.)
ΑΡΧ 243 Η μνημειακή τέχνη στη βυζαντινή περιφέρεια (9ος-12ος αι.)
ΑΡΧ 244 Ο παραδοσιακός πολιτισμός ως «Ιστορική Αρχαιολογία»
ΑΡΧ 245 Υστεροβυζαντινή τέχνη (13ος-15ος αι.)
ΑΡΧ 246 Μέθοδοι έρευνας πεδίου: Βυζαντινή Κύπρος
ΑΡΧ 247 Αρχαιολογία του βυζαντινού νησιωτικού τοπίου
ΑΡΧ 248 Αρχαιολογία της βυζαντινής έκφρασης
ΑΡΧ 249 Δίκτυα επικοινωνίας και ανταλλαγών κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο (4ος-7ος αι.)
ΑΡΧ 250 Αρχαιομετρία
ΑΡΧ 253 Αρχαία τεχνολογία
ΑΡΧ 255 Αρχαία μεταλλουργία
ΑΡΧ 256 H ανάδυση της Εποχής του Χαλκού: Μικρά Ασία και Κύπρος κατά την 4η και 3η χιλ. π.Χ.
ΑΡΧ 257 Η Βίβλος στη βυζαντινή τέχνη
ΑΡΧ 259 Βυζαντινή μεταλλοτεχνία
ΑΡΧ 263 Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο
ΑΡΧ 264 Βυζαντινή μικρογλυπτική
ΑΡΧ 266 Μεθοδολογικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Αιγαιακή Προϊστορία
ΑΡΧ 269 Μεταβυζαντινή τέχνη (1453-19ος αι.)
ΑΡΧ 271 Πλοία και λιμάνια στους κλασικούς χρόνους: εικονογραφία και τύποι
ΑΡΧ 272 Η ναυτική παράδοση στην Κύπρο κατά την Αρχαιότητα
ΑΡΧ 273 Πλοία, λιμάνια και εμπόριο κατά τους βυζαντινούς χρόνους (4ος-15ος αι. μΧ.)
ΑΡΧ 274 Θαλάσσια ταξίδια στην αρχαιότητα
ΑΡΧ 275 Ρομανική τέχνη (11ος-12ος αι.)
ΑΡΧ 276 Ancient Cyprus: From Prehistory to the Roman era
ΑΡΧ 278 Μεγάλες ανακαλύψεις στο Προϊστορικό Αιγαίο
ΑΡΧ 282 Βυζαντινός πολιτισμός (5ος-15ος αι.)
ΑΡΧ 285 Μέθοδοι και τεχνικές χερσαίας και υποβρύχιας Αρχαιολογίας Πεδίου
ΑΡΧ 286 Πρώιμη ναυσιπλοΐα στην Ανατολική Μεσόγειο
ΑΡΧ 287 Αρχαιολογία του θανάτου: έθιμα ταφής στην Ανατολική Μεσόγειο (11η-3η χιλ. π.Χ.) 
ΑΡΧ 289 Αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική
ΑΡΧ 290 Θεοί, ήρωες και θνητοί στην αττική αγγειογραφία
ΑΡΧ 291 Τοπογραφία Αθηνών
ΑΡΧ 292 Εφαρμογές της Γεωπληροφορικής στην Αρχαιολογία
ΑΡΧ 294 Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο: πολιτισμική πολυπλοκότητα από την πρώιμη έως την ύστερη Εποχή του Χαλκού
ΑΡΧ 297 Ελληνικά ιερά
ΑΡΧ 298 Πλαστική των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων
 
 
 
ΑΡΧ 304 Η Αρχαιολογία της Κυπριακής Χαλκοκρατίας (3η και 2η χιλιετία π.Χ.)
AΡΧ 305 Η Βυζαντινή πόλη, 5ος-15ος αιώνας
ΑΡΧ 306 Πολιτειακή οργάνωση, αστικοποίηση και διεθνισμός: η Κύπρος στην ύστερη Εποχή του Χαλκού
ΑΡΧ 307 Τοπογραφία Κωνσταντινουπόλεως
ΑΡΧ 308 Βυζαντινή ταφή: τέχνη και ιδεολογία
ΑΡΧ 315 Νησιωτική Αρχαιολογία: νησιωτικές κοινότητες του Αιγαίου κατά τη Νεολιθική και την πρώιμη Εποχή του Χαλκού
ΑΡΧ 318 Αιγαίο πολλών ταχυτήτων: από το Νεολιθικό νοικοκυριό στα Μινωικά ανάκτορα
ΑΡΧ 319 Τέχνη και κοινωνία στην Κύπρο και την Ανατολία (Νεολιθική-Χαλκολιθική-Πρώιμη Εποχή του Χαλκού)
ΑΡΧ 320 Δομημένο περιβάλλον και κοινωνία στο Προϊστορικό Αιγαίο
ΑΡΧ 321 Οι Κυκλάδες και η Κρήτη κατά την Προϊστορία
ΑΡΧ 324 Η Αρχαιολογία των Κυπριακών Πόλεων-Βασιλείων στην πρώτη χιλιετία π.Χ.
ΑΡΧ 327 Γεωμετρική Ελλάδα
ΑΡΧ 328 Ο Παρθενώνας και η εποχή του
ΑΡΧ 329 Τοπογραφία Δελφών και Ολυμπίας
ΑΡΧ 330 Τοπία και πράγματα στο Βυζάντιο
ΑΡΧ 331 Εικονογραφικά προγράμματα μεσοβυζαντινών εκκλησιών
ΑΡΧ 332 El Greco: ο άνθρωπος και η εποχή του
ΑΡΧ 334 Ενδυμασία και κόσμημα στο Βυζάντιο
ΑΡΧ 347 Βυζαντινή και μεταβυζαντινή κεραμική στην Ανατολική Μεσόγειο
ΑΡΧ 352 Η εφαρμογή των φυσικών επιστημών στη μελέτη της Προϊστορίας της Ανατολικής Μεσογείου
ΑΡΧ 354 Η παραγωγή και το εμπόριο των μετάλλων στην Εποχή του Χαλκού
ΑΡΧ 355 Χαλκός-μεταλλουργία, μεταλλοτεχνία και εμπόριο κατά την Αρχαιότητα
ΑΡΧ 361 Εμπορικοί αμφορείς: ιστορία, χρήση και ερμηνεία
ΑΡΧ 362 Αρχιτεκτονική και ταυτότητα στη Λατινική Ανατολή (12ος-17ος αι.)
ΑΡΧ 363 Η τέχνη στην Κύπρο των Λουζινιανών και των Βενετών (1192-1571)
ΑΡΧ 370 Εφαρμογές της Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες
ΑΡΧ 388 Τέχνη και λατρεία στη Βυζαντινή Κύπρο (7ος-12ος αι.)
 
 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

 

 
ΙΣΤ 105 Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές, τη Φιλοσοφία και τη Μεθοδολογία της Ιστορίας
ΙΣΤ 108 Εισαγωγή στη Νεώτερη Ελληνική Ιστορία
ΙΣΤ 112 Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστορία
ΙΣΤ 134 Eισαγωγή στη Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης
ΙΣΤ 144 Εισαγωγή στην Αρχαία Ιστορία
ΙΣΤ 181 Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ιστορία (1789-1918)
 
 
 
ΙΣΤ 200 Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου (324-717)
ΙΣΤ 201 Ελληνιστική ιστορία-Σελευκίδες
ΙΣΤ 204 Η Ελλάδα στο μεταίχμιο δύο αιώνων: από την κρίση στην ανάκαμψη, 1897-1914
ΙΣΤ 206 Βρετανία και οι σχέσεις της με την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο (περ. 1500-1914)
ΙΣΤ 207 Oι Nορμανδοί στη Σικελία και Nότια Iταλία (11ος-13ος αι.)
ΙΣΤ 208 Πολιτική Ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδας II (1950-1974) 
ΙΣΤ 209 Αλέξανδρος Γ΄ Μακεδών
ΙΣΤ 211 Η Ρώμη και η αυτοκρατορία της
ΙΣΤ 213 Ιστορία της Ιατρικής από τον Ιπποκράτη έως τον Μαύρο Θάνατο
ΙΣΤ 217 Oι Σταυροφορίες
ΙΣΤ 220 Ύστερη Αρχαιότητα
ΙΣΤ 222 Κοινωνία και Οικονομία στο Βυζάντιο (9ος-15ος αι.)
ΙΣΤ 225 Πολιτική Ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδας (1909-2000)
ΙΣΤ 230 H θέση της γυναίκας στη δυτική μεσαιωνική κοινωνία (400-1500)
ΙΣΤ 231 Ιστορία της πολιτικής σκέψης στη Δύση (14ος-18ος αι.)
ΙΣΤ 232 Ιστορία του προχωρημένου Μεσαίωνα της Δύσης (1000-1300)
ΙΣΤ 233 Ιστορία του ύστερου Μεσαίωνα Δύσης (1300-1500)
ΙΣΤ 234 Ιστορία της Φραγκοκρατίας στην Κύπρο
ΙΣΤ 235 Ιστορία των ιδεών του Μεσαίωνα
ΙΣΤ 236 Λατινοκρατούμενος Ελληνισμός (1191-1669)
ΙΣΤ 238 Ύστερη Βυζαντινή περίοδος (1204-1453)
ΙΣΤ 242 Ελληνιστικοί χρόνοι-Πτολεμαίοι
ΙΣΤ 243 Ρωμαϊκή Ιστορία-Αυτοκρατορικοί χρόνοι
ΙΣΤ 249 Κλασσική Αθήνα
ΙΣΤ 250 Εισαγωγή στην πρώιμη Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία (περ. 1500-1789)
ΙΣΤ 257 Οικονομική και κοινωνική ιστορία της Νεότερης Ελλάδας
ΙΣΤ 261 Η μέση βυζαντινή περίοδος (717-1204)
ΙΣΤ 266 Oι ιταλικές ναυτικές πολιτείες στην Aνατολική Mεσόγειο (12ος-16ος αι.)
ΙΣΤ 274 Bενετοκρατούμενη Kρήτη (1204/11-1669)
ΙΣΤ 280 Ιστορία της Κύπρου (1878-1974)
ΙΣΤ 282 Ελληνιστικοί χρόνοι
ΙΣΤ 283 Ευρωπαϊκή Ιστορία (1945-1989)
ΙΣΤ 285 Η Ευρώπη 1918-1945: από τη Συνθήκη των Βερσαλλιών ως την κατάρρευση της Ναζιστικής Γερμανίας
ΙΣΤ 286 Ιστορία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (c.1800-c.1990)
ΙΣΤ 289 Η Ελλάδα στη δεκαετία της δοκιμασίας (1940): Ελληνοϊταλικός πόλεμος – Κατοχή – Αντίσταση – Εμφύλιος
ΙΣΤ 290 Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ιδέας
ΙΣΤ 298 Ιστορία της Αρχαίας Κύπρου
 
 
 
ΙΣΤ 302 H Δ΄ Σταυρoφoρία και η πρώτη άλωση της Kωνσταντινούπολης (1204): αίτια και αιτιατά, ερμηνευτικά και ιδεολογικά ζητήματα
ΙΣΤ 306 Προφορική ιστορία: ιστορικές μαρτυρίες και διαχείριση της μνήμης
ΙΣΤ 307 Ιστορία του κυπριακού εθελοντισμού στα χρόνια της Αγγλοκρατίας
ΙΣΤ 331 Kοινωνική ιστορία της λατινοκρατούμενης Ανατολής: Ιερουσαλήμ - Κύπρος - Ρωμανία, 11ος-13ος αι.
ΙΣΤ 332 Εκκλησιαστική ιστορία της Κύπρου στη Φραγκοκρατία
ΙΣΤ 333 Η Φραγκοκρατία στην Ελλάδα 1204-1261
ΙΣΤ 334 Εκκλησιαστική ιστορία στις λατινοκρατούμενες περιοχές, 1196-1261
ΙΣΤ 354 Bενετοκρατούμενη Kύπρος (1474/89-1570/1)
ΙΣΤ 362 Αποικιοκρατία και οικονομία (Κύπρος 1878-1960)
ΙΣΤ 363 Η Μεταρρύθμιση στην Ευρώπη. Καθολικοί και Προτεστάντες, 1517-1648
ΙΣΤ 366 Bυζαντινοί λόγιοι στην Ιταλία (από τη Σύνοδο της Φερράρας-Φλωρεντίας μέχρι και το 16ο αιώνα)
ΙΣΤ 369 Τα κλασικά γράμματα στην Ευρώπη, 14ος-17ος αι.
ΙΣΤ 370 H θέση της γυναίκας στη λατινοκρατούμενη Kύπρο (1191-1571)
ΙΣΤ 371 Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος: πολιτικές, τεχνολογικές και κοινωνικές όψεις του
ΙΣΤ 373 Ψυχροπολεμικές συγκρούσεις: ελληνικός εμφύλιος πόλεμος, πόλεμος της Κορέας, πόλεμος του Βιετνάμ
ΙΣΤ 374 Ιστορική μνήμη και μνημεία στην Κύπρο
ΙΣΤ 375 Η Ιταλική Αναγέννηση
ΙΣΤ 376 H Eυρώπη της Μεταρρύθμισης. Καθολικοί και Προτεστάντες, 1517- περ. 1648
ΙΣΤ 388 Iστοριογραφία στον λατινοκρατούμενο Eλληνισμό (12ος-17ος αι.): προβλήματα ιστορικότητας και ιδεολογίας

 

[Πίσω στην αρχή]