ΑΡΧ 117 Εισαγωγή στην Προϊστορία
 
ΑΡΧ 118 Εισαγωγή στην Αρχαιολογία της Μεσογειακής Χαλκοκρατίας
 
ΑΡΧ 123 Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία Ι (Από τους  Γεωμετρικούς εώς και τους Κλασικούς Χρόνους)
 
AΡΧ 124 Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Αρχαιολογία)
 
ΑΡΧ 132 Εισαγωγή στην Βυζαντινή Τέχνη και Αρχαιολογία
 
ΑΡΧ 140 Εισαγωγή στη Λαϊκή Τέχνη - Λαϊκoί Τεχνίτες
 
ΑΡΧ 141 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Αρχαιολογία
 
ΑΡΧ 150 Εισαγωγή στην Ιστορία της Δυτικής Τέχνης (4ος-18ος αι.)
 
ΑΡΧ 180 Εισαγωγή στην Ενάλια Αρχαιολογία
 
 
 
ΙΣΤ 105 Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές, Μεθοδολογία και Φιλοσοφία της Ιστορίας
 
ΙΣΤ 108 Εισαγωγή στη Νεότερη Ελληνική Ιστορία
 
ΙΣΤ 112 Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστορία
 
ΙΣΤ 134 Εισαγωγή στη Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης
 
ΙΣΤ 144 Εισαγωγή στην Αρχαία Ιστορία
 
ΙΣΤ 181 Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ιστορία (1789-1918)
 
 
9 μαθήματα επιπέδου 200 στην Αρχαιολογία, τα οποία κατανέμονται στις πιο κάτω θεματικές ενότητες:
 
  • 2 μαθήματα στην Προϊστορική και Πρωτοϊστορική Αρχαιολογία
Ενδεικτικές επιλογές (αναλόγως της προσφοράς σε κάθε εξάμηνο):
 
AΡΧ 201 Η Σάμος και το Ανατολικό Αιγαίο κατά την Προϊστορία: μεθοδολογία πεδίου και αρχαιολογική ερμηνεία
 
ΑΡΧ 207 Η Νεολιθική εποχή στο Αιγαίο
 
ΑΡΧ 209 Aπό τη Mινωϊκή Kρήτη στη Mυκηναϊκή Eλλάδα: το Aιγαίο στη 2η χιλιετία π.Χ.
 
ΑΡΧ 214 Δομημένο περιβάλλον και κοινωνία στην Ανατολική Μεσόγειο (10η -2η χιλ. π.Χ.)
 
ΑΡΧ 217 Πολιτισμικές ενότητες του Αιγαίου και της Δυτικής Ανατολίας κατά την πρώιμη Εποχή του Χαλκού (3η χιλ. π.Χ.)
 
ΑΡΧ 218 H Aρχαιολογία των πόλεων-βασιλείων της Kύπρου
 
ΑΡΧ 219 Εισαγωγή στην Αιγαιακή Προϊστορία (Εποχή Λίθου – Εποχή Χαλκού)
 
ΑΡΧ 221 Κύπρος και Κρητο-Μυκηναϊκό Αιγαίο
 
ΑΡΧ 226 The Early Prehistory of Cyprus and Anatolia (11th-3rd Mill. BC)
 
ΑΡΧ 256 H ανάδυση της Εποχής του Χαλκού: Μικρά Ασία και Κύπρος κατά την 4η και 3η χιλ. π.Χ.
 
ΑΡΧ 266 Μεθοδολογικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Αιγαιακή Προϊστορία
 
ΑΡΧ 278 Μεγάλες ανακαλύψεις στο Προϊστορικό Αιγαίο
 
ΑΡΧ 287 Αρχαιολογία του θανάτου: έθιμα ταφής στην Ανατολική Μεσόγειο (11η-3η χιλ. π.Χ.)
 
ΑΡΧ 294 Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο: πολιτισμική πολυπλοκότητα από την πρώιμη έως την ύστερη Εποχή του Χαλκού
 
  • 3 μαθήματα στην Κλασική Αρχαιολογία
Ενδεικτικές επιλογές (αναλόγως της προσφοράς σε κάθε εξάμηνο):
 
ΑΡΧ 220 Κεραμική οικιακής χρήσης (κλασικοί, ελληνιστικοί και ρωμαϊκοί χρόνοι)
 
ΑΡΧ 271 Πλοία και λιμάνια στους κλασικούς χρόνους: εικονογραφία και τύποι
 
ΑΡΧ 289 Αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική
 
ΑΡΧ 290 Θεοί, ήρωες και θνητοί στην αττική αγγειογραφία
 
ΑΡΧ 291 Τοπογραφία Αθηνών
 
ΑΡΧ 297 Ελληνικά ιερά
 
ΑΡΧ 298 Πλαστική των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων
 
  • 2 μαθήματα στη Βυζαντινή Αρχαιολογία
 Ενδεικτικές επιλογές (αναλόγως της προσφοράς σε κάθε εξάμηνο):
 
ΑΡΧ 203 Πόλεμος και άμυνα στο Βυζάντιο
 
AΡΧ 204 Το φύλο στη βυζαντινή τέχνη
 
ΑΡΧ 216 Bυζαντινή Κύπρος: αρχαιολογία και τέχνη (4ος-12ος αι.)
 
ΑΡΧ 223 Αρχαιολογία της Βυζαντινής οικονομίας
 
ΑΡΧ 230 Πρωτοβυζαντινές πόλεις στην Ανατολική Μεσόγειο (4ος-7ος αι.)
 
ΑΡΧ 231 Βυζαντινή τέχνη και ταυτότητα
 
ΑΡΧ 232 Βυζαντινή αρχαιολογία: από τη θεωρία στην πράξη
 
ΑΡΧ 239 Βυζαντινή θεωρία της εικόνας και Εικονομαχία
 
ΑΡΧ 240 Πρωτοβυζαντινή τέχνη (4ος-7ος αι.)
 
ΑΡΧ 242 Μεσοβυζαντινή τέχνη (9ος-12ος αι.)
 
ΑΡΧ 243 Η μνημειακή τέχνη στη βυζαντινή περιφέρεια (9ος-12ος αι.)
 
ΑΡΧ 245 Υστεροβυζαντινή τέχνη (13ος-15ος αι.)
 
ΑΡΧ 246 Μέθοδοι έρευνας πεδίου: Βυζαντινή Κύπρος
 
ΑΡΧ 247 Αρχαιολογία του βυζαντινού νησιωτικού τοπίου
 
ΑΡΧ 248 Αρχαιολογία της βυζαντινής έκφρασης
 
ΑΡΧ 249 Δίκτυα επικοινωνίας και ανταλλαγών κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο (4ος-7ος αι.)
 
ΑΡΧ 257 Η Βίβλος στη βυζαντινή τέχνη
 
ΑΡΧ 259 Βυζαντινή μεταλλοτεχνία
 
ΑΡΧ 263 Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο
 
ΑΡΧ 264 Βυζαντινή μικρογλυπτική
 
ΑΡΧ 269 Μεταβυζαντινή τέχνη (1453-19ος αι.)
 
ΑΡΧ 273 Πλοία, λιμάνια και εμπόριο κατά τους βυζαντινούς χρόνους (4ος-15ος αι. μΧ.)
 
ΑΡΧ 282 Βυζαντινός πολιτισμός (5ος-15ος αι.)
 
  • 1 μάθημα στη Βυζαντινή Αρχαιολογία ή στην Ιστορία της Δυτικής Τέχνης
Ενδεικτικές επιλογές (αναλόγως της προσφοράς σε κάθε εξάμηνο) για την Ιστορία της Δυτικής Τέχνης (για τη Βυζαντινή Αρχαιολογία, βλ. παραπάνω):
 
AΡΧ 200 Η τέχνη στην αναγεννησιακή Ιταλία
 
ΑΡΧ 233 Τέχνη, πολιτική και αυλική κουλτούρα στην Ιταλία της Αναγέννησης
 
ΑΡΧ 235 Πρώιμη ζωγραφική των Κάτω Χωρών (15ος-16ος αι.)
 
ΑΡΧ 237 Γοτθική γλυπτική (12ος-13ος αι.)
 
ΑΡΧ 275 Ρομανική τέχνη (11ος-12ος αι.)
 
  • 1 μάθημα στο Νεώτερο Πολιτισμό
Ενδεικτικές επιλογές (αναλόγως της προσφοράς σε κάθε εξάμηνο):
ΑΡΧ 244 Ο παραδοσιακός πολιτισμός ως «Ιστορική Αρχαιολογία»
 
 
3 μαθήματα επιπέδου 200 στην Ιστορία ή την Αρχαιολογία
Επιλογή από τα μαθήματα που προσφέρονται σε κάθε εξάμηνο από το Τμήμα ΙΣΑ
 
 
3 μαθήματα επιπέδου 300 (σεμινάρια) στην Αρχαιολογία
Ενδεικτικές επιλογές (αναλόγως της προσφοράς σε κάθε εξάμηνο):
 
ΑΡΧ 304 Η Αρχαιολογία της Κυπριακής Χαλκοκρατίας (3η και 2η χιλιετία π.Χ.)
 
AΡΧ 305 Η Βυζαντινή πόλη, 5ος-15ος αιώνας
 
ΑΡΧ 306 Πολιτειακή οργάνωση, αστικοποίηση και διεθνισμός: η Κύπρος στην ύστερη Εποχή του Χαλκού
 
ΑΡΧ 307 Τοπογραφία Κωνσταντινουπόλεως
 
ΑΡΧ 308 Βυζαντινή ταφή: τέχνη και ιδεολογία
 
ΑΡΧ 315 Νησιωτική Αρχαιολογία: νησιωτικές κοινότητες του Αιγαίου κατά τη Νεολιθική και την πρώιμη Εποχή του Χαλκού
 
ΑΡΧ 318 Αιγαίο πολλών ταχυτήτων: από το Νεολιθικό νοικοκυριό στα Μινωικά ανάκτορα
 
ΑΡΧ 319 Τέχνη και κοινωνία στην Κύπρο και την Ανατολία (Νεολιθική-Χαλκολιθική-Πρώιμη Εποχή του Χαλκού)
 
ΑΡΧ 320 Δομημένο περιβάλλον και κοινωνία στο Προϊστορικό Αιγαίο
 
ΑΡΧ 321 Οι Κυκλάδες και η Κρήτη κατά την Προϊστορία
 
ΑΡΧ 324 Η Αρχαιολογία των Κυπριακών Πόλεων-Βασιλείων στην πρώτη χιλιετία π.Χ.
 
ΑΡΧ 327 Γεωμετρική Ελλάδα
 
ΑΡΧ 328 Ο Παρθενώνας και η εποχή του
 
ΑΡΧ 329 Τοπογραφία Δελφών και Ολυμπίας
 
ΑΡΧ 330 Τοπία και πράγματα στο Βυζάντιο
 
ΑΡΧ 331 Εικονογραφικά προγράμματα μεσοβυζαντινών εκκλησιών
 
ΑΡΧ 332 El Greco: ο άνθρωπος και η εποχή του
 
ΑΡΧ 334 Ενδυμασία και κόσμημα στο Βυζάντιο
 
ΑΡΧ 347 Βυζαντινή και μεταβυζαντινή κεραμική στην Ανατολική Μεσόγειο
 
ΑΡΧ 352 Η εφαρμογή των φυσικών επιστημών στη μελέτη της Προϊστορίας της Ανατολικής Μεσογείου
 
ΑΡΧ 354 Η παραγωγή και το εμπόριο των μετάλλων στην Εποχή του Χαλκού
 
ΑΡΧ 355 Χαλκός-μεταλλουργία, μεταλλοτεχνία και εμπόριο κατά την Αρχαιότητα
 
ΑΡΧ 361 Εμπορικοί αμφορείς: ιστορία, χρήση και ερμηνεία
 
ΑΡΧ 362 Αρχιτεκτονική και ταυτότητα στη Λατινική Ανατολή (12ος-17ος αι.)
 
ΑΡΧ 363 Η τέχνη στην Κύπρο των Λουζινιανών και των Βενετών (1192-1571)
 
ΑΡΧ 370 Εφαρμογές της Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 
ΑΡΧ 388 Τέχνη και λατρεία στη Βυζαντινή Κύπρο (7ος-12ος αι.)
 
 
3 μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
 
ΑΕΦ 131 Αρχαία Ελληνική Θεματoγραφία (Υποχρεωτικό)
 
+ δύο επιπλέον μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
 
 
2 μαθήματα Λατινικής Φιλολογίας
 
ΛΑΤ 195 Λατινική Θεματoγραφία (Υποχρεωτικό)
 
+ ένα επιπλέον μάθημα Λατινικής Φιλολογίας
 
 
1 μάθημα Βυζαντινής Φιλολογίας
 
ΒΝΕ 100 Ανάγνωση Βυζαντινών Κειμένων (Υποχρεωτικό)
 
 
2 μαθήματα Νεοελληνικής Φιλολογίας
 
ΒΝΕ 120 Εισαγωγή στη Νεoελληνική Φιλoλoγία (Υποχρεωτικό)
 
+ ένα επιπλέον μάθημα Νεοελληνικής Φιλολογίας
 
 
3 μαθήματα ελεύθερης επιλογής
Επιλογή από δύο τουλάχιστον Σχολές (συμπεριλαμβανομένης της Φιλοσοφικής, αλλά εκτός ΙΣΑ)
 
 
3 μαθήματα ξένης γλώσσας
 

 
 
45 Συνολικός αριθμός μαθημάτων