1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
 
ΑΡΧ 117
 
Εισαγωγή στην Προϊστορία
 
ΑΡΧ 123
 
Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία Ι (Από τους Γεωμετρικούς εώς και τους Κλασσικούς Χρόνους)
 
ΙΣΤ 105
 
Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές, τη Φιλοσοφία και τη Μεθοδολογία της Ιστορίας
 
ΙΣΤ 144
 
Εισαγωγή στην Αρχαία Ιστορία
 
ΒΝΕ 100
 
Ανάγνωση Βυζαντινών Κειμένων
 
ΒΝΕ 120
Εισαγωγή στη Νεoελληνική Φιλoλoγία
 
 
 
 
 
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
 
ΑΡΧ 118
 
Εισαγωγή στην Αρχαιολογία της Μεσογειακής Χαλκοκρατίας
 
ΑΡΧ 124
 
Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Αρχαιολογία)
 
ΙΣΤ 112
 
Εισαγωγή στην Βυζαντινή Ιστορία
 
ΑΕΦ 131
 
Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία
 
ΛΑΤ 195
 
Λατινική Θεματογραφία
 
ΒΝΕ...
Μάθημα Νεοελληνικής Φιλολογίας
 
 
 
 
 
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
 
ΑΡΧ 132
 
Εισαγωγή στη Βυζαντινή Τέχνη και Αρχαιολογία
 
ΑΡΧ 140
 
Εισαγωγή στη Λαϊκή Τέχνη - Λαϊκοί Τεχνίτες
 
ΙΣΤ 134
 
Εισαγωγή στη Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης
 
ΙΣΤ 181
 
Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ιστορία (1789-1918)
 
ΙΣΤ 108
 
Εισαγωγή στη Νεώτερη Ελληνική Ιστορία
 
ΑΕΦ...
Μάθημα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
 
 
 
 
 
4ο ΕΞΑΜΗΝΟ
 
ΑΡΧ 141
 
Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Αρχαιολογία
 
ΑΡΧ 150
 
Εισαγωγή στην Ιστορία της Δυτικής Τέχνης
 
ΑΡΧ 180
 
Εισαγωγή στην Ενάλια Αρχαιολογία
 
ΑΕΦ...
 
Μάθημα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
 
ΛΑΤ...
 
Μάθημα Λατινικής Φιλολογίας
 
ΒΝΕ...
Μάθημα Νεοελληνικής Φιλολογίας
 
 
 
 
 
5ο ΕΞΑΜΗΝΟ
 
ΑΡΧ 250
 
Αρχαιομετρία
 
ΑΡΧ 2..
 
Μάθημα επιπέδου 200 στην Αρχαιολογία
 
ΑΡΧ 2..
 
Μάθημα επιπέδου 200 στην Αρχαιολογία
 
ΒΝΕ ...
 
Μάθημα Βυζαντινής Λογοτεχνίας
 
ΑΕΦ ...
 
Μάθημα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
 
ΓΛΩ ...
Μάθημα Ξένης Γλώσσας
 
 
 
 
 
6ο ΕΞΑΜΗΝΟ
 
ΑΡΧ 2..
 
Μάθημα επιπέδου 200 στην Αρχαιολογία
 
ΑΡΧ 2..
 
Μάθημα επιπέδου 200 στην Αρχαιολογία
 
ΑΡΧ 2..
ή
ΙΣΑ 2..
 
Μάθημα επιπέδου 200 στην Αρχαιολογία ή στην Ιστορία
 
ΑΡΧ 2..
ή
ΑΡΧ 3..
 
Μάθημα επιπέδου 200 ή 300 στην Αρχαιολογία
 
ΛΑΤ ...
 
Μάθημα Λατινικής Φιλολογίας
 
ΓΛΩ ...
Μάθημα Ξένης Γλώσσας
 
 
 
 
 
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ
 
ΑΡΧ 2..
ή
ΑΡΧ 3..
 
Μάθημα επιπέδου 200 ή 300 στην Αρχαιολογία
 
ΑΡΧ 3..
 
 Μάθημα επιπέδου 300 στην Αρχαιολογία
 
ΑΡΧ 2..
ή
ΙΣΑ 2..
 
Μάθημα επιπέδου 200 στην Αρχαιολογία ή στην Ιστορία
 
ΕΕ
Μάθημα ελεύθερης επιλογής
 
ΕΕ
Μάθημα ελεύθερης επιλογής
 
ΓΛΩ ...
Μάθημα Ξένης Γλώσσας
 
 
 
 
 
8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
 
ΑΡΧ 2..
 
Μάθημα επιπέδου 200 στην Αρχαιολογία
 
ΑΡΧ 2..
ή
ΑΡΧ 3..
 
Μάθημα επιπέδου 200 ή 300 στην Αρχαιολογία
 
ΑΡΧ 3..
 
Μάθημα επιπέδου 300 στην Αρχαιολογία
 
ΑΡΧ 2..
ή
ΙΣΑ 2..
 
Μάθημα επιπέδου 200 στην Αρχαιολογία ή στην Ιστορία
 
ΕΕ
Μάθημα ελεύθερης επιλογής

 

 

Σημείωση: Το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών στην Αρχαιολογία που παρουσιάζεται εδώ ενδέχεται να αλλάζει, λόγω τυχόν απουσιών των διδασκόντων με σαββατική άδεια. Για τον λόγο αυτό, πριν από την επιλογή των μαθημάτων του κάθε εξαμήνου, οι φοιτητές καλούνται να συμβουλεύονται τον Οδηγό Σπουδών καθώς επίσης και τους ακαδημαϊκούς τους συμβούλους.