Διεθνές Συνέδριο "Aspects of the 1921 Treaty of Moscow for Greece and the Balkans" 

Ημερίδα "Μνημεία και χώροι μνήμης", 12 Μαΐου 2018

Συνέδριο "Economic transformation in Cyprus and the Levant, 1850-1939", 3 Νοεμβρίου 2017 και Έκτο Εργαστήρι Οικονομικής Ιστορίας "Οικονομικός μετασχηματισμός στην Κύπρο και τη Λεβαντίνη, 1850-1939", 4 Νοεμβρίου 2017. 

Διεθνές συνέδριο "Concealment and revelation in the art of the Middle Αges", 22-24 Σεπτεμβρίου 2017.

Πέμπτο Εργαστήρι Οικονομικής Ιστορίας Ιστορικού Αρχείου Τράπεζας Κύπρου «Η Κύπρος τον 20ό αιώνα: κράτος, κοινωνία και οικονομία», 5 Νοεμβρίου 2016

«Σαλαμίνα της Κύπρου: Ιστορία και Αρχαιολογία από την Πρώιμη μέχρι την Ύστερη Αρχαιότητα», 15 Απριλίου 2016

Πρόσκληση: «80 χρόνια από το θάνατο του Ελευθέριου Βενιζέλου» 9 Απριλίου 2016.

Συνέδριο "Σαλαμίνα της Κύπρου," 21-23 Μαΐου 2015. Πρόσκληση και Πρόγραμμα.

Εργαστήρι "Greece, Greek and Greeks in the Renaissance, ca. 1400-1700: Definitions and approaches" (Δεκέμβριος 2015) 

Για προηγούμενα συνέδρια δέστε εδώ