Α. ΙΣΤΟΡΙΑ

Aρχαία Ιστορία
Ιnscriptiones Graecae XV.2  

Το πρόγραμμα αφορά στη μελέτη των αλφαβητικών επιγραφών της Κύπρου και την από κοινού κριτική έκδοσή τους στη σειρά Inscriptiones Graecae (IG XV.2) σε μια συνεργασία της Αναπλ. Καθ. Μαρίας Καντηρέα με την Ακαδημία Επιστημών του Βερολίνου (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften), και ιδιαίτερα με την Dr. Daniela Summa.

Σχετική άδεια μελέτης των επιγραφών παραχωρήθηκε από το Τμήμα Αρχαιοτήτων της Κύπρου υπό τη διεύθυνση της Dr. Μαρίας Χατζηκωστή στις αρχές του 2012. Ο πρώτος τόμος (IG XV.2.1) με τις επιγραφές της ΝΑ Κύπρου (Λευκωσία, Ιδάλιο, Ταμασσός και Κίτιο) αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2017.

Η Επιγραφική των οικοδομικών προγραμμάτων στη ρωμαϊκή Ανατολή

Η έρευνα εντάσσεται σε διετές εσωτερικό πρόγραμμα (2010-2012) του Πανεπιστημίου Κύπρου «Epigraphic Contribution to the Topography and Architecture of the Roman East». Εστιάζεται στη συλλογή και μελέτη επιγραφών που μαρτυρούν οικοδομικά προγράμματα στις ανατολικές επαρχίες της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και την αντιπαραβολή τους με τα μνημεία και την ιστορική τοπογραφία πόλεων και ιερών.

Ερευνητικά ταξίδια πραγματοποιήθηκαν σε Μικρά Ασία, Κύπρο, Ελλάδα, Εγγύς και Μέση Ανατολή, καθώς και στην Αίγυπτο για επιτόπια μελέτη σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευτούν σε τετράτομο έργο με τίτλο L'Épigraphie des constructions και θα περιλαμβάνουν τον θεματικό κατάλογο επιγραφών με μετάφραση και σχολιασμό, κατόψεις και σχεδιαστικές αναπαραστάσεις μνημείων, φωτογραφίες επιγραφών και οικοδομημάτων.

Memoire et Histoire. Les victimes de l' abolitio memoriae (VAM)

Στόχος του γαλλικού ερευνητικού προγράμματος VAM υπό τη διεύθυνση των Stéphane Benoist και Christine Hoët-van Cauvenberghe (Πανεπιστήμιο Lille 3) είναι η δημιουργία μιας online τράπεζας επιγραφών που μαρτυρούν πρόσωπα των οποίων η μνήμη καταδικάστηκε κατά τη διάρκεια της ρωμαϊκής περιόδου.

Συμμετοχή της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Μαρίας Καντηρέας ως επισκέπτρια ερευνήτρια για τις ανατολικές επαρχίες της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας

 

Mεσαιωνική Ιστορία
The Peter of Candia (1340-1410) Project

Τhe project is an international collaborative effort to further the study of the life and thought of Peter of Candia O.F.M., the man born in Crete around 1340 as Petrus Philarghi and buried at Bologna in 1410 as Pope Alexander V. The Project aims to serve as an introduction to Peter of Candia, his life and work, and to make available via the internet an exhaustive bibliography concerning Peter of Candia, while it eventually intends to publish electronic editions of the complete works of this important philosopher, theologian and church leader.

The project is made possible by generous support of the Institute of Medieval Philosophy and Theology at Boston College, and the Department of History and Archaeology at the University of Cyprus.

Ψηφιακός Mαχαιράς / Digital Makhairas (DM)

Συντονιστής: Άγγελ Nικολάου-Kονναρή, με τη συνεργασία των καθ. Mιχάλη Πιερής (Tμήμα Bυζαντινών και Nεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Kύπρου) και η καθ. Charlotte Roueché (Centre for Hellenic Studies, King's College, Λονδίνο)

Διάρκεια: 2014-2016

Xρηματοδότηση: Πανεπιστήμιο Kύπρου (Εσωτερικό Ερευνητικό Πρόγραμμα)

Συνεργάτες: Δρ Kωνσταντίνος Γεωργίου και οι υποψήφιοι διδάκτορες Mαρίνα Hλία και Xρυσοβαλάντης Παπαδάμου

Tο ερευνητικό αυτό πρόγραμμα, περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής ψηφιακής εκδοχής της διπλωματικής έκδοσης του κειμένου και των τριών χειρογράφων που διασώζουν το κυπριακό χρονικό που αποδίδεται στον Λεόντιο Mαχαιρά (Xρονικό της Kύπρου).Tο χρονικό αυτό του πρώτου μισού του 15ου αιώνα αφηγείται στη μεσαιωνική κυπριακή διάλεκτο την ιστορία της Kύπρου κάτω από τη δυναστεία των Λουζινιανών (1192-1489) και αποτελεί πολύτιμη πηγή.

O DM αποτελεί τον πρώτο τόμο της Ψηφιακής Bιβλιοθήκης Mεσαιωνικών Kυπριακών Πηγών / Digital Library of Medieval Cyprus Sources (DLMCS). H DLMCS συγκαταλέγεται στο ευρύτερο ερευνητικό πρόγραμμα Ψηφιοποιώντας τη μεσαιωνική Kύπρο / Digitising Medieval Cyprus (DMC), μια συνεργασία των Πανεπιστημίου Kύπρου και King's College. Στόχος του προγράμματος DMC είναι η ψηφιακή δημοσίευση πηγών της ιστορίας της μεσαιωνικής Kύπρου. Χρησιμοποιώντας το ένα το άλλο, τα σχετικά προγράμματα δημιουργούν μια μοναδικά πλούσια δεξαμενή πληροφοριών, η οποία αναδεικνύει στον μέγιστο βαθμό την έρευνα διαφορετικών επιστημόνων.


Προσωπογραφία της Mεσαιωνικής Kύπρου 1191-1571 / Prosopography of Medieval Cyprus 1191-1571 (PMC)

Συντονιστής: Άγγελ Nικολάου-Kονναρή

Διάρκεια: 2012-2013

Xρηματοδότηση: Πανεπιστήμιο Kύπρου (Eναρκτήρια Xρηματοδότηση)

Συνεργάτες: Tim Taylor

Το πρόγραμμα αποτελεί τη βάση μιας προσωπογραφικής βάσης δεδομένων της μεσαιωνικής Kύπρου . Η πρώτη φάση του περιελάμβανε τη δημιουργία της βάσης δεδομένων από τον Tim Taylor υπό την καθοδήγηση του John Bradley (Centre for Computing in the Humanities, King's College Λονδίνου). H δεύτερη φάση θα περιλαμβάνει την αποδελτίωση δημοσιευμένων πηγών, ξεκινώντας με το χρονικό του Λεοντίου Mαχαιρά, και για τον σκοπό αυτό θα αναζητηθεί χρηματοδότηση από άλλους φορείς.

O DM αποτελεί τον πρώτο τόμο της Ψηφιακής Bιβλιοθήκης Mεσαιωνικών Kυπριακών Πηγών / Digital Library of Medieval Cyprus Sources (DLMCS). H DLMCS συγκαταλέγεται στο ευρύτερο ερευνητικό πρόγραμμα Ψηφιοποιώντας τη μεσαιωνική Kύπρο / Digitising Medieval Cyprus (DMC), μια συνεργασία των Πανεπιστημίου Kύπρου και King's College. Στόχος του προγράμματος DMC είναι η ψηφιακή δημοσίευση πηγών της ιστορίας της μεσαιωνικής Kύπρου. Χρησιμοποιώντας το ένα το άλλο, τα σχετικά προγράμματα δημιουργούν μια μοναδικά πλούσια δεξαμενή πληροφοριών, η οποία αναδεικνύει στον μέγιστο βαθμό την έρευνα διαφορετικών επιστημόνων.


Έκδοση των φιλοσοφικών έργων του Πέτρου Δενόρες / Edition of Pietro de Nores's Philosophical Works

Συντονιστής: Πασχάλης M. Kιτρομηλίδης

Διάρκεια: 2009-

Xρηματοδότηση: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ελλάδος)

Συνεργάτες: Πασχάλης M. Kιτρομηλίδη, Άγγελ Nικολάου-Kονναρή, Kenneth Owen Smith.

O Kύπριος Pietro de Nores (περ. 1570 -1646/8), γιος του Ιάσονα, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Πάδουας, έζησε και εργάσθηκε στην παπική αυλή ως γραμματέας παπών, καρδιναλίων, και ευγενών και γνώριζε τους ισχυρότερους κοσμικούς και εκκλησιαστικούς άρχοντες καθώς επίσης τους επιφανέστερους ανθρώπους των γραμμάτων, των επιστημών και των τεχνών της εποχής του. Γόνιμος συγγραφέας, μας κληροδότησε μιαν ογκώδη λογοτεχνική παραγωγή, που διασώζεται σε περισσότερα από 110 χειρόγραφα και αποτελείται από ιστορικά, φιλοσοφικά, θεολογικά και αστρονομικά έργα καθώς επίσης από έναν μεγάλο αριθμό προσωπικών και επαγγελματικών επιστολών που παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για παπικά, ιταλικά και ευρωπαϊκά ζητήματα του τέλους του 16ου και του πρώτου μισού του 17ου αιώνα.

Tο πρόγραμμα έκδοσης οκτώ έργων του Pietro de Nores στη σειρά «Πηγές της κυπριακής γραμματείας και ιστορίας» του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών περιλαμβάνει την έκδοση μίας αστρονομικής και επτά φιλοσοφικών πραγματειών· ένα από αυτά τα έργα, με τίτλο Trasgressione et Penitenza di David, μελοποιήθηκε από τον Bartolomeo Grassi και αφιερώθηκε στον βασιλιά Λουδοβίκο IΓ΄ της Γαλλίας (Παρίσι, Bibliothèque Sainte-Geneviève, χφ. 3354). Oι καθ. Kιτρομηλίδης και Nικολάου-Kονναρή συνεργάζονται για την έκδοση και τον σχολιασμό των κειμένων ενώ ο Kenneth Owen Smith (Tμήμα Mουσικής και Xορού, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας) είναι υπεύθυνος για την έκδοση και τη μελέτη της μουσικής του Grassi. Φιλοδοξία των εκδοτών είναι η οργάνωση μιας παράστασης αυτού του μουσικού έργου, ηχογράφηση του οποίου να επισυναφθεί στην έκδοση.

 

Δύο Kύπριοι της διασποράς: έργα και ημέρες των Πέτρου και Γεωργίου Δενόρες / Two Cypriots of the Diaspora: Works and Days of Pietro and Giorgio de Nores

Συντονιστής: Άγγελ Nικολάου-Kονναρή

Διάρκεια: 1999-

Xρηματοδότηση: Kέντρο Eπιστημονικών Eρευνών Kύπρου.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανακατασκευή της ζωής και της σταδιοδρομίας μελών της κυπριακής οικογένειας Δενόρες (Nores ή Norès), που μετανάστευσαν στην Ιταλία τον 16ο αιώνα. Tο πρόγραμμα ξεκίνησε με σκοπό την έκδοση και τον ιστορικό σχολιασμό της σύντομης πραγματείας του Giorgio de Nores (1619-1638) για τα δικαιώματα διαδοχής στον θρόνο της Κύπρου. Ωστόσο, χάρη στα ευρήματα έρευνας που διεξήχθη στη Βιβλιοθήκη και στο Αρχείο του Βατικανού, στην Παλατινή Βιβλιοθήκη της Πάρμας, στο Aρχείο της Bενετίας και σε άλλες ιταλικές και ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες, το πρόγραμμα διευρύνθηκε σημαντικά, μια και η έρευνα έφερε στο φως τη σημαντική μορφή του Pietro de Nores (περ. 1570 - 1646/8). Τα ευρήματα της έρευνας θα δημοσιευτούν σε ένα δίτομο έργο, το οποίο θα περιλαμβάνει, γενικά, μια μελέτη της οικογένειας Δενόρες από το τέλος του 12ου μέχρι τις αρχές του 18ου αιώνα και, ειδικότερα, μια διεξοδική βιο-εργογραφία των Pietro και Giorgio, συνοδευόμενη από την έκδοση κάποιων έργων τους και των προσωπικών τους επιστολών τους.

 

Β. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
   
 
Με χρηματοδότηση του Marie Curie Initial Training Network Programs under the call FP7-PEOPLE-2010
Β. Κασσιανίδου (Συντονίστρια Προγράμματος)

  Archaeological Investigations of the Extra-Urban and Urban Landscape in Eastern Mediterranean Centres: A Case-Study at Palaepaphos, Cyprus (ARIEL)
2013 – 2017
Με χρηματοδότηση του Marie Curie Actions under the call FP7/PEOPLE/2007-2013
Μ. Ιακώβου (Συντονίστρια Προγράμματος), Α. Γεωργίου (Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια)

  Social Networking and Raw Material Selectivity in Early Prehistoric Mediterranean Seascapes (PRENET)
2015 – 2017
Με τη χρηματοδότηση του Marie Sklodowska Curie Individual Fellowship under the call H2020-MSCA-IF-2014
Β. Κασσιανίδου (Συντονίστρια Προγράμματος), Θ. Μούτσιου (Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια)

   
   
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
   
  Πλέοντας στην Κύπρο ανά τους Αιώνες
2012 – 2015
Σ. Δεμέστιχα (Συντονίστρια Προγράμματος), Ε. Καρυδά (Κύρια Ερευνήτρια)

 
Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής
2010 – 2011
Γ. Χρυσάνθου (Συντονιστής Προγράμματος), Δ. Μιχαηλίδης, Ε. Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου, Α. Βιώνης (μέλη Ερευνητικής Ομάδας)

  Ανασύνθεση της Δασώδους Βλάστησης και Εκμετάλλευσης της από τις Αρχαίες Κοινωνίες, με βάση τις Ανθρακολογικές Αναλύσεις και Ερμηνείες (ΠΕΝΕΚ/ΕΝΙΣΧ/0308/35)
2008 – 2011
Β. Κασσιανίδου (Συντονίστρια Προγράμματος), Μ. Σωκράτους (Νέα Ερευνήτρια)

  Παραγωγή, Διακίνηση Κεραμικής και Κοινωνικές Αλληλεπιδράσεις: Αναλυτική Μελέτη Κυπριακής Κεραμικής από την Πρώιμη και Μέση Χαλκοκρατία (Κοινω/0506/09)
2006 – 2009
Β. Κασσιανίδου (Συντονίστρια Προγράμματος), Μ. Δικωμίτου-Ηλιάδου (Νέα Ερευνήτρια)

   
   
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «Α. Γ. ΛΕΒΕΝΤΗΣ»
   
  Ο ναός της Μεταμορφώσεως στη Σωτήρα Αμμοχώστου: Ιστορία – Αρχιτεκτονική – Τοιχογραφίες
2014 – 2016
Μ. Παρανή (Συντονίστρια Προγράμματος)

  ΚΑΡΑΒΟΙ: Τα Ναυτικά Ακιδογραφήματα των Μεσαιωνικών Μνημείων της Κύπρου: Χαρτογράφηση, Αποτύπωση και Ψηφιοποίηση
2014 – 2016
Σ. Δεμέστιχα (Συντονίστρια Προγράμματος)

  Stirring Pots on Fire: Διαχρονική και Διεπιστημονική Μελέτη της Κυπριακής Κεραμικής Χύτρας (CCP)
2011 – 2013
Α. Βιώνης (Συντονιστής Προγράμματος), Μ. Δικωμίτου-Ηλιάδου (Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια)

  Moulding Expressions of Culture: The Terracotta Figurines from the House of Orpheus, Nea Paphos (MEC-HOT)
2011 – 2012
Δ. Μιχαηλίδης (Συντονιστής Προγράμματος), Γ. Παπαντωνίου (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής)

  Ο Προϊστορικός Οικισμός στο Ηραίον Σάμου (Ιερά Οδός)
2009 – 2011
Ο. Κουκά (Συντονίστρια Προγράμματος)

   
   
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
   
  A Long-Term Response to the Need to Make Modern Development and the Preservation of the Archaeo-Cultural Record Mutually Compatible Pperations: Pilot Application at Kouklia Palaipaphos
2007 – 2010
Μ. Ιακώβου (Συντονίστρια Προγράμματος)

   
   
ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
   
  Unlocking Sacred Landscapes: Ερευνητικό Δίκτυο (UnSaLa)
2015 – σήμερα
Με χρηματοδότηση του Irish Research Council, Trinity Long Room Hub, Ιδρύματος "Α. Γ. Λεβέντης", Society for the Promotion of Hellenic Studies
Γ. Παπαντωνίου (Συντονιστής Δικτύου, Παν/μιο Βόννης), Α. Βιώνης (Παν/μιο Κύπρου), Ch. Morris (Trinity College Dublin), Α. Σαρρής (ΙΜΣ)

  Αρχαιολογικό Πρόγραμμα Πύργου Χειμάρρου
Με χρηματοδότηση του Παν/μίου Κύπρου και του Δήμου Νάξου
2015 – σήμερα

Α. Βιώνης & Ο. Φιλανιώτου (Συντονιστές Προγράμματος), Γ. Παπαντωνίου, Α. Καλδέλη, Χ. Λοΐζου (ερευνητικοί συνεργάτες)

  Έρευνα Επιφανείας Αχαΐας: Πρόγραμμα Ιστορικής Τοπογραφίας Δ. Αχαΐας
Με χρηματοδότηση του Παν/μίου Κύπρου, Δήμου Κάτω Αχαΐας και Ινστιτούτου Τοπικής Ιστορίας
2013 – σήμερα

Α. Βιώνης (Ερευνητής Προγράμματος) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τοπικής Ιστορίας

  ΤΥΠΙΚΑ: Τέχνεργα και Πρώτες Ύλες σε Βυζαντινά Αρχειακά Έγγραφα
2012 – σήμερα
Μ. Παρανή (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Freiburg)

  Ψηφιακή Βοιωτία: Πρόγραμμα Ψηφιοποίησης Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Βοιωτίας
2011 – 2012
Με χρηματοδότηση του Εργαστηρίου ArtLandS και των Παν/μίων Κύπρου και Leiden
Α. Βιώνης (Συντονιστής Προγράμματος)

  MOBILE ARCHAEOLOGICAL LAB - STAR LAB (ΝΕΑ ΥΠΟΔΟΜΗ/ΣΤΡΑΤΗΙΙ/0308/30)
2010 – 2014
Το πρόγραμμα συντονίζει το STARC του Ινστιτούτου Κύπρου και συμμετέχει η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας
Β. Κασσιανίδου (εκπρόσωπος της ΕΜΑ στο Πρόγραμμα)

  WITNESS THE PAST: Educational Programs for Public and Cultural Heritage Professionals on Illicit Trafficking of Antiquities (160674-CU-1-2009-1-GR-CULTURE-VOL13)
2010 – 2012
Το πρόγραμμα συντονίζει το ΤΕΙ Αθηνών και συμμετέχει η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας
Β. Κασσιανίδου, Γ. Παπασάββας, Δ. Μιχαηλίδης (εκπρόσωποι της ΕΜΑ στο Πρόγραμμα)

  Αρχιτεκτονική και Διάκοσμος του Κολλεγιακού Ναού της Παναγίας στη Saint-Omer (Pas-de-Calais, Γαλλία)
2010 – σήμερα
Μ. Ολύμπιος (Ερευνητής Προγράμματος)

 
Science and Technology for Archaeology and Cultural Heritage in th Eastern Mediterranean (STACHEM) (FP7-INFRASTRUCTURES 2008-1)
2008 – 2010
Το πρόγραμμα συντόνιζε το STARC του Ινστιτούτου Κύπρου και συμμετείχε η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας
Β. Κασσιανίδου, Δ. Μιχαηλίδης, Μ. Δικωμίτου- Ηλιάδου (εκπρόσωποι της ΕΜΑ στο Πρόγραμμα)

  COST - ACTION A27: Understanding Pre-Industrial Structures in Rural and Mining Landscapes
2004 – 2008
Β. Κασσιανίδου, Ευ. Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου (εκπρόσωποι της ΕΜΑ στο Πρόγραμμα)

  INTERREG III B ARCHIMED – Byzantine Heritage Network: Rehabilitation, Ηighlighting and Μanagement in the Eastern Mediterranean Basin
2006 – 2007
Μ. Παρανή από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ως εταίρος), σε συνεργασία με το Dipartimento Attività Produttive, Regione Basilicata (Ιταλία), το Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto per i beni archeologici e monumentali (Ιταλία), την Provincia di Lecce (Ιταλία), τη Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Ρεθύμνου και το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών

  Kastri Group Pottery: The Transmission of Style and Technology in the Early Bronze Aegean II
2003 – σήμερα
Ο. Κουκά από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ως συντονίστρια), σε συνεργασία με τον Ομότ. Καθ. Χρ. Γ. Ντούμα της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, το Εθνικό Κέντρο Ερευνών Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»–Εργαστήριο Αρχαιομετρίας (Δρ. Β. Κυλίκογλου), Ankara University–Department of Prehistory and Near Eastern Archaeology (Prof. H. Erkanal, Dr. V. Şahoglu), Sheffield University - Department of Archaeology and Prehistory (Dr. P. Day) και University of Western Ontario – Department of Archaeology and Prehistory (Dr. D. E. Wilson)

  Deneia: A Study of Regionalism, Population and Society in Bronze Age Cyprus
2003 – 2007
Με χρηματοδότηση του Australian Research Council
D. Frankel, J. Webb, Μ. Ιακώβου (Διευθυντές Προγράμματος)

  Ανασκαφές στο LimanTepe Σμύρνης
2000 – σήμερα
O. Kouka (μέλος του Ερευνητικού Προγράμματος Izmir Region Excavations and Research Project του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, υπό τη διεύθυνση του Καθ. H. Erkanal)
Ανασκαφή και δημοσίευση υλικού από τον οικισμό της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού στο Liman Tepe

  COST ACTION G2: Ancient Rural and Industrial Landscapes
1998 – 2001
Β. Κασσιανίδου, Δ. Μιχαηλίδης (εκπρόσωποι της ΕΜΑ στο Πρόγραμμα)