•  Σειρά Δημόσιων Διαλέξεων του Εργαστηρίου Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών
 
 
  • Σειρά Δημοσίων Διαλέξεων της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας

Χειμερινό Εξάμηνο 2016-17

 

  • Colloquium Μεταπτυχιακού Προγράμματος Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας

Χειμερινό Εξἀμηνο 2016-17