• Σειρά Δημοσίων Διαλέξεων της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας

Χειμερινό Εξάμηνο 2016-17

 

  • Colloquium Διατμηματικού Προγράμματος Βυζαντινών Σπουδών

Χειμερινό Εξάμηνο 2016-17

 

  • Colloquium Μεταπτυχιακού Προγράμματος Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας

Χειμερινό Εξἀμηνο 2016-17