Βάσος Καραγιώργης

Καθηγητής Κλασικής - Ρωμαϊκής Αρχαιολογίας

 

Δημήτριος Μιχαηλίδης

Καθηγητής Κλασικής - Ρωμαϊκής Αρχαιολογίας

 

Ευφροσύνη Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου

Καθηγήτρια Λαϊκής Τέχνης και Αρχιτεκτονικής