ΑΠΟ ΕΤΟΣ 2015

28 Απριλίου, 2023

Postdoctoral Researcher Position Announcement

The Department of History and Archaeology of the University of Cyprus invites applications for a full-time (140 hours/ month) Postdoctoral Researcher position to work in close […]
28 Απριλίου, 2023

Προκήρυξη μιας θέσης Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/ήτριας.

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου προκηρύσσει μια θέση Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/ήτριας πλήρους απασχόλησης (140 ώρες/μήνα) για την Ιστορία του Βιβλίου και την Πρόσληψη της […]

ΑΠΟ ΕΤΟΣ 2005 ΜΕΧΡΙ 2009

28 Απριλίου, 2023

Postdoctoral Researcher Position Announcement

The Department of History and Archaeology of the University of Cyprus invites applications for a full-time (140 hours/ month) Postdoctoral Researcher position to work in close […]
28 Απριλίου, 2023

Προκήρυξη μιας θέσης Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/ήτριας.

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου προκηρύσσει μια θέση Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/ήτριας πλήρους απασχόλησης (140 ώρες/μήνα) για την Ιστορία του Βιβλίου και την Πρόσληψη της […]

ΑΠΟ ΕΤΟΣ 2000 ΜΕΧΡΙ 2004

28 Απριλίου, 2023

Postdoctoral Researcher Position Announcement

The Department of History and Archaeology of the University of Cyprus invites applications for a full-time (140 hours/ month) Postdoctoral Researcher position to work in close […]
28 Απριλίου, 2023

Προκήρυξη μιας θέσης Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/ήτριας.

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου προκηρύσσει μια θέση Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/ήτριας πλήρους απασχόλησης (140 ώρες/μήνα) για την Ιστορία του Βιβλίου και την Πρόσληψη της […]

ΑΠΟ ΕΤΟΣ 1995 ΜΕΧΡΙ 1999

28 Απριλίου, 2023

Postdoctoral Researcher Position Announcement

The Department of History and Archaeology of the University of Cyprus invites applications for a full-time (140 hours/ month) Postdoctoral Researcher position to work in close […]
28 Απριλίου, 2023

Προκήρυξη μιας θέσης Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/ήτριας.

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου προκηρύσσει μια θέση Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/ήτριας πλήρους απασχόλησης (140 ώρες/μήνα) για την Ιστορία του Βιβλίου και την Πρόσληψη της […]

ΑΠΟ ΕΤΟΣ 1990 ΜΕΧΡΙ 1994

28 Απριλίου, 2023

Postdoctoral Researcher Position Announcement

The Department of History and Archaeology of the University of Cyprus invites applications for a full-time (140 hours/ month) Postdoctoral Researcher position to work in close […]
28 Απριλίου, 2023

Προκήρυξη μιας θέσης Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/ήτριας.

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου προκηρύσσει μια θέση Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/ήτριας πλήρους απασχόλησης (140 ώρες/μήνα) για την Ιστορία του Βιβλίου και την Πρόσληψη της […]