Η λογοκλοπή συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας εφαρμόζει ρητά τη νομοθεσία του Πανεπιστημίου Κύπρου περί Λογοκλοπής (Τόμος Α, 7.3.3. 11 Κώδικας Δεοντολογίας Διδασκαλίας/ Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, https://www.ucy.ac.cy/legislation/volumea/7.3.html ). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά τη λογοκλοπή και πώς να την αποφύγετε μπορείτε να συμβουλευτείτε το ακόλουθο υλικό: https://library.ucy.ac.cy/literature-support/plagiarism/