ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προκήρυξη θέσης Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας
24 Ιουνίου, 2022
Διεθνές Συνέδριο: Kition and the Phoenicians in the Mediterranean Sea, 2nd International Conference of Ancient History, 29 Sep.-02 Oct. 2022, Multispace of Creativity and Culture, Larnaca-Cyprus.
20 Σεπτεμβρίου, 2022