Στρατηγική

  • Αναπτύσσουμε δυνατές σχέσεις με τους εσωτερικούς μας πελάτες
  • Χειριζόμαστε το ανθρώπινο δυναμικό του Πανεπιστημίου ως στρατηγικό πόρο
  • Μετρούμε συνεχώς την απόδοσή μας σε σχέση με την πραγματική συνεισφορά μας στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της οργάνωσης και της κουλτούρας του Πανεπιστημίου
  • Ευθυγραμμίζουμε τα συστήματά μας με τους στρατηγικούς στόχους του Πανεπιστημίου Κύπρου
  • Βελτιώνουμε συνεχώς τις γνώσεις και ικανότητές μας
  • Ενημερωνόμαστε συνεχώς για τις εξελίξεις στον τομέα μας
  • Αναγνωρίζουμε πάντα τις προσπάθειες των ανθρώπων μας