Η Αξιολόγηση του Διοικητικού Προσωπικού γίνεται με τις Ετήσιες Υπηρεσιακές Εκθέσεις και με το Σύστημα Ανατροφοδότησης 360o και έχουν ως στόχο να:
 • Δίνει έμφαση στην αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού
 • Συμβάλει στην ανάπτυξη του προσωπικού
 • Βοηθά στον εντοπισμό για ανάληψη νέων ευθυνών
 • Συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας
 • Συμβάλει στη βελτίωση του ατόμου
 • Προωθεί την αυτογνωσία
 • Συμβάλει στη βελτίωση και ανάπτυξη της Υπηρεσίας
 • Συμβάλει στον εντοπισμό αδυναμιών στην Υπηρεσία
 • Βοηθά στη βελτίωση της απόδοσης του προσωπικού
 • Αποτελεί κοινό μέτρο αξιολόγησης
 • Έχει μετρήσιμα κριτήρια
 • Χρησιμοποιεί την αυτοαξιολόγηση
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Γεωργία Νεοκλέους, 22894170, [email protected]
Για τα Καθήκοντα του Γραφείου Ανάπτυξης, Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης πατήστε Εδώ
Κατευθυντηριες οδηγίες για συμπλήρωση Ετήσιων Αξιολογήσεων και καθορισμό στόχων 2019 Εδώ
Οι Περί Υπηρεσιακών Εκθέσεων (Διοικητικό Προσωπικό) Κανόνες του 1998 Εδώ