Κλειστές θέσεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού

28 Ιουλίου, 2023

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου/ης Καθηγητή/ήτριας, στην ειδικότητα «Μικροηλεκτρονική», μέχρι την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023

22 Σεπτεμβρίου, 2023

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή/ριας Καθηγητή/ήτριας ή Καθηγητή/ήτριας, στην ειδικότητα «Λογιστική» ή «Χρηματοοικονομική» μέχρι την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023.

3 Νοεμβρίου, 2023

Το Τμήμα Πληροφορικής προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου/ής Καθηγητή/ήτριας, στην ειδικότητα “Τεχνητή Νοημοσύνη με έμφαση στη μηχανική μάθηση” μέχρι την Δευτέρα 05 Φεβρουαρίου 2024.

29 Δεκεμβρίου, 2023

Το Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου/ης Καθηγητή/ήτριας, στην ειδικότητα «Τουρκική Ιστορική Γλωσσολογία» μέχρι την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024.

9 Φεβρουαρίου, 2024

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή/ριας Καθηγητή/ήτριας ή Καθηγητή/ήτριας, στην ειδικότητα «Λογιστική» ή «Χρηματοοικονομική» μέχρι την Πέμπτη 09 Μαίου 2024.