Βοηθητικό Διδακτικό, Υποστηρικτικό και Ερευνητικό Προσωπικό

10 Απριλίου, 2024

Το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας , για διδασκαλία στα Αρχαία Ελληνικά για το Χειμερινό Εξάμηνο 2024/2025, μέχρι τις 30/04/2024.

10 Απριλίου, 2024

Το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας , για διδασκαλία στα Λατινικά για το Χειμερινό Εξάμηνο 2024/2025, μέχρι τις 30/04/2024.

16 Απριλίου, 2024

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού/ής Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου στο Νηπιαγωγείο “Λητώ Παπαχριστοφόρου” και τον Βρεφοκομικό Σταθμό Πανεπιστημίου Κύπρου, μέχρι τις 25/04/2024.