ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2018
 
 
 

 

 

 

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στην ειδικότητα « Λογιστική ή Χρηματοοικονομική» μέχρι την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021.

Η Ιατρική Σχολή προκηρύσσει οκτώ (8) θέσεις Επισκέπτη Ακαδημαϊκού στη βαθμίδα του Λέκτορα, μέχρι την 18η Αυγούστου 2021.

Το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στην ειδικότητα «Γαλλική/γαλλόφωνη λογοτεχνία & ευρωπαϊκές λογοτεχνίες και θεωρία της λογοτεχνίας (Νεότερη και Σύγχρονη εποχή)»» μέχρι την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021.

Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στην ειδικότητα “Αρχιτεκτονική Τεχνολογία και Σχεδιασμός” μέχρι τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021.

Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στην ειδικότητα “Ιστορία και Θεωρία Αρχιτεκτονικής” μέχρι τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021.

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή, στην ειδικότητα «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (Ευρωπαϊκή ή/και Μεσογειακή Ιστορία 18ος-20ος αι.)», μέχρι τη Δευτέρα 04 Οκτωβρίου 2021.

Το Τμήμα Πληροφορικής προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στην ειδικότητα «Τεχνολογία Λογισμικού» μέχρι τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021.

Το Τμήμα Πληροφορικής προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στην ειδικότητα «Δίκτυα ή Κυβερνοασφάλεια» μέχρι τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021.

Το Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στην ειδικότητα «Μηχανική Ενεργειακών Συστημάτων και/ή Ενεργειακών Διατάξεων» μέχρι τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021.

 
 
 
 
 
 
Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα:
• Βελτιστοποίηση, ανάλυση, και έλεγχος σύγχρονων/μελλοντικών συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος, • Λειτουργία σύγχρονων/μελλοντικών δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ισχύος, • Σύγχρονες/εξελιγμένες μέθοδοι για την ανάλυση σήματος και δεδομένων σε μελλοντικά συστήματα ηλεκτρικής ισχύος, • Αρχές λειτουργίας συστημάτων, πρότυπα σχεδιασμού και κανονισμών σε τομείς ηλεκτρικής ισχύος & ενέργειας του μέλλοντος, μέχρι την Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021.