Εκτύπωση
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2018
 
 

Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στην ειδικότητα «Δημοσιογραφία και Μέσα Επικοινωνίας», μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019.

 
Το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών  προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στην ειδικότητα «Μοριακή Βιολογία», μέχρι τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019.
 
 
Το Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Τουρκική Γλωσσολογία», μέχρι τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019
 
Tο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη Τουρκική Λογοτεχνία», μέχρι τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019
 
 
Τo Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, μέχρι τη  Δευτέρα 03 Ιουνίου 2019.
 
H Ιατρική Σχολή προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, μέχρι τη Δευτέρα 03 Ιουνίου 2019.
  
 
Τo Τμήμα Χημείας προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα, μέχρι την Πέμπτη, 2 Μαΐου 2019.
 
Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή, μέχρι την Πέμπτη, 2 Μαΐου 2019.