Εκτύπωση
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2018
 
 
 
 
Τo Τμήμα Χημείας προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα, μέχρι την Πέμπτη, 2 Μαΐου 2019.
 
Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή, μέχρι την Πέμπτη, 2 Μαΐου 2019.
 
 
Το Τμήμα Πληροφορικής προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στην ειδικότητα «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών», μέχρι την Τρίτη, 26  Μαρτίου 2019.
 
Τo Tμήμα Νομικής προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στην ειδικότητα «Δίκαιο Ενέργειας», μέχρι την Τρίτη, 26  Μαρτίου 2019.
 
Το Τμήμα Ψυχολογίας προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα «Γνωστική Ψυχολογία ή Γνωστική Νευροεπιστήμη», μέχρι την Τρίτη, 26  Μαρτίου 2019.
 
Η Ιατρική Σχολή ανακοινώνει την προκήρυξη των πιο κάτω τεσσάρων (4) θέσεων Ακαδημαϊκού Προσωπικού μέχρι την Τρίτη, 26  Μαρτίου 2019.