Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) μόνιμης θέσης Μηχανικού (Αρχιτέκτονα) στις Τεχνικές Υπηρεσίες. Αιτήσεις μέχρι και τις 28 Ιουνίου 2019.

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) μόνιμης θέσης Μηχανικού (Επιμετρητή Ποσοτήτων) στις Τεχνικές Υπηρεσίες. Αιτήσεις μέχρι και τις 28 Ιουνίου 2019. 

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) μόνιμης θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου (Χώρων Πρασίνου και Κήπων) στις Τεχνικές Υπηρεσίες. Αιτήσεις μέχρι και τις 28 Ιουνίου 2019.

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) μόνιμης θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου (Οικονομικά/Γενικά Διοικητικά Θέματα) στις Τεχνικές Υπηρεσίες. Αιτήσεις μέχρι και τις 28 Ιουνίου 2019.

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) μόνιμης θέσης Τεχνικού Μηχανικού (Πολιτικής Μηχανικής/Αρχιτεκτονικής) και μίας (1) μόνιμης θέσης Τεχνικού Μηχανικού (Ηλεκτρολογίας) στις Τεχνικές Υπηρεσίες. Αιτήσεις μέχρι και τις 28 Ιουνίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για οποιαδήποτε από τις πιο πάνω θέσεις καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση πρόσληψης Διοικητικού Προσωπικού και όπου απαιτείται να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα, σε μορφή PDF, μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ., στον ακόλουθο σύνδεσμο https://applications.ucy.ac.cy/recruitment/main. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.

 

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μιας (1) μόνιμης θέσης Μηχανικού (Μηχανολογίας) και μιας (1) μόνιμης θέσης Μηχανικού (Ηλεκτρολογίας) στις Τεχνικές Υπηρεσίες. Αιτήσεις μέχρι και τις 23 Νοεμβρίου 2018.

  

Κείμενο προκήρυξης μίας (1) μόνιμης θέσης Λογιστή στις Οικονομικές Υπηρεσίες για την οποία η υποβολή αιτήσεων είχε λήξει στις 02 Δεκεμβρίου 2011.