• Ενημέρωση Διακαιούχων για Έκδοση Κάρτας Νοσηλείας από το Υπουργείο Υγείας
 
 
Ερμηνεία όρου εξαρτώμενος των Περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων

Εξασφάλιση Κάρτας Νοσηλείας με εισοδηματικά κριτήρια

Κατηγορίες Ασθενών που δικαιούνται δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ως οι δικαιούχοι, ανεξάρτητα από εισόδημα

Κατηγορίες Ασθενών που δικαιούνται δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ως οι δικαιούχοι, εάν το εισόδημα της οικογένειάς τους δεν υπερβαίνει τις €150.000,00

Κατηγορίες Ασθενών που δικαιούνται δωρεάν ορισμένες μόνο υπηρεσίες εφόσον το εισόδημα της οικογένειας τους δεν υπερβαίνει τις €150.000,00

Σχέδιο Παροχής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης σε Οικογένειες με Τρία (3) ή Περισσότερα Εξαρτώμενα Τέκνα

 

 

 

GESY FINAL LOGO NCR L1

  • Ενημέρωση για το ΓεΣΥ (Γενικό Σύστημα Υγείας)

Ενημερωτικό Έντυπο Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας "10 πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις για το ΓεΣΥ"

Ενημερωτικό Βίντεο - "Τι είναι το ΓεΣΥ"

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΓεΣΥ -  www.gesy.org.cy