ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (01/09/2008 - 31/08/2009)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (01/09/2009 - 31/08/2010)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (01/09/2010 - 31/08/2011)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (01/09/2011 - 31/08/2012)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (01/09/2012 - 31/08/2013)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (01/09/2013 - 31/08/2014)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (01/09/2014 - 31/07/2015)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (01/08/2015 - 31/07/2016)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (01/08/2016 - 31/07/2017)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

 

16Η ΕΤΉΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΉ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΉ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΏΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΊΩΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΉΣ ΠΕΡΊΘΑΛΨΗΣ – 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2018

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (CLAIM RATIO) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 - ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2014.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (CLAIM RATIO) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 - ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2012.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΗΜ. 31/10/2013).

 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

RADIOLOGICAL HEALTH CARE SERVICES (γενικά)

RADIOLOGICAL (προσφορά MRI)

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΛΑΒΩΝ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΛΑΒΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ / ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ UNIVERSAL LIFE ΑΠΟ 01/06/2020

ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/06/2020 - ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ UNIVESAL LIFE

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΕΛΛ.)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (ENG)

ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (Eλλ.)  /  NEW CLAIM FORM (Eng.)

 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ UNIVERSAL LIFE (01/08/2016-31/07/2020)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/08/2016-31/07/2020

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ UNIVERSAL LIFE (01/09/2011-31/07/2016)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/08/2015-31/07/2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/09/2014-31/08/2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/09/2011-31/08/2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/09/2011-31/08/2014

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 01/09/2011 - 31/08/2014

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 01/09/2011 - 31/08/2014

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 01/09/2011 - 31/08/2014

 

 

ΕΝΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Έντυπα για χρήση από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα βρίσκονται στη Διαδικτυακή Πύλη του ΠΚ (ελεγχόμενη πρόσβαση)