ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ CNP CYPRIALIFE LTD ΑΠΟ 01/03/2021

ΠΊΝΑΚΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΏΝ ΩΦΕΛΗΜΆΤΩΝ ΑΠΌ 01/03/2021 (ΕΛΛ.) / TABLE OF MEDICAL BENEFITS FROM 01/03/2021 (ENG.)

ΌΡΟΙ ΣΎΜΒΑΣΗΣ (ΕΛΛ.)ΌΡΟΙ ΣΎΜΒΑΣΗΣ (ΕΛΛ.) / CONTRACT TERMS (ENG.)

ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/03/2021

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (09)

ΔΙΚΤΥΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CNP CYPRIALIFE LTD (Ελλ.) / NETWORK OF CONTRACTED CLINICS CNP CYPRIALIFE (Eng.)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ KAI ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΛΛ.) - CNP CYPRIALIFE

APPLICATION FORM FOR MEMBERS AND CONSENT FORM FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA (ENG.) - CNP CYPRIALIFE

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (Eλλ.) / CLAIM FORM FOR OUT OF HOSPITAL TREATMENT (Eng.)

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (Eλλ.) / CLAIM FORM FOR IN HOSPITAL TREATMENT (Eng.)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ/ INSTRUCTIONS FOR SUBMITING A CLAIM FORM

 

 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ UNIVERSAL LIFE ΑΠΟ 01/06/2020

ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/06/2020 - ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ UNIVERSAL LIFE

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΕΛΛ.)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (ENG)

ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (Eλλ.)  /  NEW CLAIM FORM (Eng.)

 

ΕΝΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Έντυπα για χρήση από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα βρίσκονται στη Διαδικτυακή Πύλη του ΠΚ (ελεγχόμενη πρόσβαση)

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΛΑΒΩΝ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΛΑΒΩΝ

 
 
 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ UNIVERSAL LIFE (01/09/2011-31/07/2016)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/08/2015-31/07/2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/09/2014-31/08/2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/09/2011-31/08/2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/09/2011-31/08/2014

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 01/09/2011 - 31/08/2014

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 01/09/2011 - 31/08/2014

 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (01/09/2008 - 31/08/2009)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (01/09/2009 - 31/08/2010)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (01/09/2010 - 31/08/2011)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (01/09/2011 - 31/08/2012)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (01/09/2012 - 31/08/2013)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (01/09/2013 - 31/08/2014)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (01/09/2014 - 31/07/2015)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (01/08/2015 - 31/07/2016)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (01/08/2016 - 31/07/2017)