ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
 
 
Ηλεκτρονική Υποβολή Απαιτήσεων Ιδιωτικού Σχεδίου – Σύμβαση με CNP Cyprialife:
 
 
 
Electronic Claims Submission Private Plan - Contract CNP Cyprialife:
 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΛΑΒΩΝ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΛΑΒΩΝ

 
 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ CNP CYPRIALIFE LTD ΑΠΟ 01/03/2021

ΠΊΝΑΚΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΏΝ ΩΦΕΛΗΜΆΤΩΝ ΑΠΌ 01/03/2021 (ΕΛΛ.) / TABLE OF MEDICAL BENEFITS FROM 01/03/2021 (ENG.)

ΌΡΟΙ ΣΎΜΒΑΣΗΣ (ΕΛΛ.)ΌΡΟΙ ΣΎΜΒΑΣΗΣ (ΕΛΛ.) / CONTRACT TERMS (ENG.)

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (09)

ΔΙΚΤΥΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CNP CYPRIALIFE LTD (Ελλ.) / NETWORK OF CONTRACTED CLINICS CNP CYPRIALIFE (Eng.)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ KAI ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΛΛ.) - CNP CYPRIALIFE

APPLICATION FORM FOR MEMBERS AND CONSENT FORM FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA (ENG.) - CNP CYPRIALIFE

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (Eλλ.) / CLAIM FORM FOR OUT OF HOSPITAL TREATMENT (Eng.)

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (Eλλ.) / CLAIM FORM FOR IN HOSPITAL TREATMENT (Eng.)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ/ INSTRUCTIONS FOR SUBMITING A CLAIM FORM

 

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (01/09/2008 - 31/08/2009)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (01/09/2009 - 31/08/2010)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (01/09/2010 - 31/08/2011)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (01/09/2011 - 31/08/2012)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (01/09/2012 - 31/08/2013)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (01/09/2013 - 31/08/2014)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (01/09/2014 - 31/07/2015)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (01/08/2015 - 31/07/2016)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (01/08/2016 - 31/07/2017)