Εκτύπωση

 

 

Το Τμήμα Χημείας, του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου, μέχρι και τις 08 Ιανουαρίου 2021.

Ο Τομέας Συμβάσεων και Αγορών, της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα (Υποστήριξης Έργου)μέχρι και τις 18 Δεκεμβρίου 2020.

Το Κέντρο Αριστείας: Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική Έρευνα του Πανεπιστημίου Κύπρου (CY-Biobank) ανακοινώνει δύο (2) κενές θέσεις Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας (Πτυχίο Νοσηλευτικής), μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2020.

Το Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης ΄Εργου, μέχρι και τις 04 Δεκεμβρίου 2020.

Το Αθλητικό Κέντρο, του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου (Φροντιστή), μέχρι και τις 04 Δεκεμβρίου 2020.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέσεις Ειδικού Επιστήμονα για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχολική Εμπειρία Νηπιαγωγών στο αντικείμενο των μαθηματικών, μέχρι και τις 30/11/2020.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέσεις Ειδικού Επιστήμονα για τη διδασκαλία του μαθήματος ΕΠΑ 332: Διδακτική των Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο, μέχρι και τις 30/11/2020.

Το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας (ΕΕΔ) στα Λατινικά, μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2020.

Το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας (ΕΕΔ) στη Φιλοσοφία, μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2020.

Το Τμήμα Ψυχολογίας δέχεται αιτήσεις για πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων για την εποπτεία ειδικευόμενων κλινικών ψυχολόγων στα πλαίσια λειτουργίας του διδακτορικού προγράμματος στην Κλινική Ψυχολογία, μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2020.

Το Τμήμα Χημείας ανακοινώνει θέση Ειδικού Επιστήμονα για τη διδασκαλία του μαθήματος ΧΗΜ 231: Οργανική Χημεία ΙΙ, μέχρι και τις 11 Δεκεμβρίου 2020.

Η Συμμαχία YUFE δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση επτά (7) θέσεων Μεταδιδακτορικών Ερευνητών σε Μεταδιδακτορικό Πρόγραμμα με θέμα "European Identity" μέχρι τις 8 Ιανουαρίου 2021.

Το Κέντρο Αριστείας: Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική Έρευνα του Πανεπιστημίου Κύπρου (CY-Biobank) ανακοινώνει μία (1) κενή θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου, μέχρι τις 19 Νοεμβρίου 2020.

Το Τμήμα Ψυχολογίας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2020.

Το Τμήμα Ψυχολογίας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας για διδασκαλία του προπτυχιακού μαθήματος «ΨΥΧ 240 - Βασικές Αρχές της Ψυχολογίας στις Ιατρικές Επιστήμες» μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2020.

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ανακοινώνει 13 θέσεις Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας, μέχρι και τις 17 Νοεμβρίου 2020.

Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας, μέχρι τις 19 Νοεμβρίου 2020.
 
Το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας για τη διδασκαλία προπτυχιακής παράδοσης στην ενότητα "Μεσαιωνική/Αναγεννησιακή Λογοτεχνία ή Δημοτικό Τραγούδι" μέχρι τις 23 Νοεμβρίου 2020.

Το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας για τη διδασκαλία Προπτυχιακού Σεμιναρίου Νεοελληνικής Φιλολογίας  μέχρι τις 23 Νοεμβρίου 2020.

Το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου, μέχρι και τις 13 Νοεμβρίου 2020

Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας, της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας μέχρι τις 16 Νοεμβρίου, 2020.

Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας, της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας (Κάτοχος Διδακτορικού) μέχρι τις 16 Νοεμβρίου, 2020.

Το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας, μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2020.

Η Υπηρεσία Πληροφορικών Εφαρμογών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης ΄Εργου με σκοπό την υποστήριξη του έργου Υποστήριξη Συστήματος SAP, μέχρι τις 2 Νοεμβρίου 2020.

Η Υπηρεσία Πληροφορικών Εφαρμογών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης ΄Εργου με σκοπό την υποστήριξη του έργου Ανάπτυξης Διαδικτυακών Εφαρμογών, μέχρι τις 2 Νοεμβρίου 2020.

Το Τμήμα Φυσικής δέχεται αιτήσεις για πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας, μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2020.

Το Τμήμα Νομικής δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας για τη διδασκαλία του μαθήματος Εισαγωγή στην Ποινική Δικαιοσύνη, μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2020.

Το Τμήμα Νομικής δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας για τη διδασκαλία του μαθήματος Εργατικό Δίκαιο, μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2020.

Το Τμήμα Νομικής  δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας για τη διδασκαλία του μαθήματος Ναυτικό Δίκαιο, μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2020.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέση Ειδικού Επιστήμονα για τη διδασκαλία του μαθήματος ΕΠΑ 468: Ειδικές Ανάγκες στο Γενικό Σχολείο,  μέχρι και τις 27/10/2020.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέση Ειδικού Επιστήμονα για τη διδασκαλία του μαθήματος ΕΠΑ 390: Ιστορία και η Διδακτική της,  μέχρι και τις 27/10/2020.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέση Ειδικού Επιστήμονα για τη διδασκαλία του μαθήματος ΕΠΑ 312: Εκπαίδευση και Αναπηρία,  μέχρι και τις 27/10/2020.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέση Ειδικού Επιστήμονα για τη διδασκαλία του μαθήματος ΕΠΑ 253: Παιχνίδι και Τέχνες,  μέχρι και τις 27/10/2020.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέση Ειδικού Επιστήμονα για τη διδασκαλία του μαθήματος ΕΠΑ 220: Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας,  μέχρι και τις 27/10/2020.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέση Ειδικού Επιστήμονα για τη διδασκαλία του μαθήματος ΕΠΑ 137: Η αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας  στη Νηπιαγωγείο,  μέχρι και τις 27/10/2020.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέση Ειδικού Επιστήμονα για τη διδασκαλία του μαθήματος ΕΠΑ 105: Ιστορία της Εκπαίδευσης,  μέχρι και τις 27/10/2020.

Το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας, μέχρι τις 8 Νοεμβρίου 2020.

Το Τμήμα Νομικής δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα για τη διδασκαλία του μαθήματος Εργατικό Δίκαιο, μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2020.

Το Τμήμα Νομικής δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα για τη διδασκαλία του μαθήματος Εισαγωγή στην Ποινική Δικαιοσύνη, μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2020.

Το Τμήμα Νομικής δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα για τη διδασκαλία του μαθήματος Ναυτικό Δίκαιο, μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2020.

Το Τμήμα Χημείας, του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας, μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου 2020.

Το Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει μία (1) κενή θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου, μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2020.

Το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, δέχεται αιτήσεις για πλήρωση θέσης Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας για το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021 μέχρι τις 19 Οκτωβρίου 2020.

Το Τµήµα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, δέχεται αιτήσεις για πλήρωση θέσης Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας για το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021 μέχρι τις 19 Οκτωβρίου 2020.

Το Κέντρο Αριστείας: Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική Έρευνα του Πανεπιστημίου Κύπρου (CY-Biobank) ανακοινώνει μία (1) κενή θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας με πτυχίο νοσηλευτικής, μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2020.

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας, μέχρι τις 6 Νοεμβρίου 2020.

Το Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής ανακοινώνει 3 θέσεις Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας, μέχρι και τις 16 Οκτωβρίου 2020.

Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας, της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας (Κάτοχος Διδακτορικού) μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2020.

Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας, της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2020.

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2020.

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα ΄Ερευνας, μέχρι τις  5 Οκτωβρίου 2020.

Το Τμήμα Ψυχολογίας, του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας, μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου, 2020.

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστήμιου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δυο (2) θέσεων πλήρους ή μερικής απασχόλησης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου στον Τομέα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Χρηστών, μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 2020.

Το Κέντρο Αριστείας CY-Biobank-Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική ΄Ερευνα, ανακοινώνει μια (1) θέση Ειδκού Επιστήμονα (BIMS and EDC operation officer) μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2020.

Το Κέντρο Αριστείας CY-Biobank-Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική ΄Ερευνα, ανακοινώνει μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα (IT security and compliance officer) μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2020.

Το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2020.

Το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2020.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων για τη διδασκαλία του μαθήματος ΕΠΑ 620: Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Διοίκηση, μέχρι και τις 31/8/2020.

Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Μεταπτυχιακού Συνεργάτη μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου 2020.

Tο Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής (Εργαστήριο Βιοφυσικής του Καρκίνου) του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου 2020.

Το Τμήμα Οικονομικών δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού Ερευνητή, μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2020.

Το Κέντρο Γλωσσών δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης ΄Εργου, μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020.

Το Τμήμα ΜΑΣ δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας (ΕΕΔ), μέχρι τις 15 Αυγούστου 2020.

H Ιατρική Σχολή δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας, μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020.

Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας μέχρι τις 07 Αυγούστου 2020.

Η Ιατρική Σχολή ανακοινώνει μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα ΄Ερευνας μέχρι τις 6 Αυγούστου 2020.

Το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ανακοινώνει μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης ΄Εργου μέρχρι τις 30 Οκτωβρίου 2020. 

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος δέχεται αιτήσεις για πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας (ΕΕΔ) μέχρι τις 30 Ιουλίου 2020.

Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής δέχεται Αιτήσεις για  την πλήρωση δυο (2) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας για το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021 μέχρι τις 23 Ιουλίου 2020.

Η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας ανακοινώνει μια (1) θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή μέχρι τις 26 Ιουλίου 2020.

Το ερευνητικό κέντρο EMPHASIS του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου (Σχεδιαστής Γραφικών) μέχρι τις 24 Ιουλίου 2020.

Το ερευνητικό κέντρο EMPHASIS του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου (Διαχειριστής Γραφείου) μέχρι τις 24 Ιουλίου 2020.
 
Το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για πλήρωση θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας (ΕΕΔ, μέχρι τις 16 Ιουλίου 2020.

Το Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής ανακοινώνει θέση Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας, μέχρι και τις 20/07/2020.

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ανακοινώνει 14 θέσεις Ειδικού Επιστήμονα για τη διδασκαλία μαθημάτων, μέχρι και τις 24 Ιουλίου 2020.

Το Κέντρο Αριστείας: Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική Έρευνα του Πανεπιστημίου Κύπρου (CY-Biobank), ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας (Νοσηλεύτριας/ή) μέχρι τις 10 Ιουλίου 2020.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέση Ειδικού Επιστήμονα για τη διδασκαλία του μαθήματος ΕΠΑ 311: Εισαγωγή στην Ενιαία Εκπαίδευση ή του μαθήματος ΕΠΑ 542: Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση στην Κύπρο, μέχρι και τις 10 Ιουλίου 2020.

 
Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας, της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας μέχρι τις 17 Ιουλίου 2020.
 
Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας, της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας (Κάτοχος Διδακτορικού) μέχρι τις 17 Ιουλίου 2020.

Το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας, μέχρι και τις 15 Ιουλίου 2020.

Ανακοίνωση για εκδήλωση ενδιαφέροντος στο Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού ΝΗΡΕΑΣ, μέχρι και τις 29 Ιουνίου 2020.

Το Τμήμα Νομικής, του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας, μέχρι και τις 03 Ιουλίου 2020.

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα ΄Ερευνας για πλήρη απασχόληση μέχρι τις 27 Ιουνίου 2020.

Το Ωκεανογραφικό Κέντρο ανακοινώνει μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης 'Εργου μέχρι τις 29 Ιουνίου 2020.

Το Τμήμα Χημείας ανακοινώνει θέση Ειδικού Επιστήμονα για τη διδασκαλία του μαθήματος ΧΗΜ 423: Βιοανόργανη Χημεία, μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2020.

Το Τμήμα Χημείας ανακοινώνει θέση Ειδικού Επιστήμονα για τη διδασκαλία του μαθήματος ΧΗΜ 120: Εργαστήριο Γενικής Χημείας, μέχρι και τις 17 Ιουλίου 2020.

Το Τμήμα Χημείας ανακοινώνει θέση Ειδικού Επιστήμονα για τη διδασκαλία του μαθήματος ΧΗΜ 311: Ενόργανη Χημική Ανάλυση, μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2020.

Το Τμήμα Χημείας ανακοινώνει θέση Ειδικού Επιστήμονα για τη διδασκαλία του μαθήματος ΧΗΜ 021: Εισαγωγή στη Χημεία για Φυσικούς και Βιολόγους, μέχρι και τις 17 Ιουλίου 2020.

Το Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας μέχρι τις 26 Ιουνίου 2020.

Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Πολυτεχνικής Σχολής «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας, μέχρι τις 24 Ιουνίου 2020.

Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου (Ερευνητικά εργαστήρια «Ενέργεια & Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων» και «Network for Urban and Transit Studies) ανακοινώνουν δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.

Το Κέντρο Γλωσσών  δέχεται αιτήσεις για πλήρωση θέσης Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας (ΕΕΔ) για τη διδασκαλία της Ρωσικής γλώσσας για το Χειμερινό Εξάμηνο 2020/21, μέχρι τις 18 Ιουνίου 2020.

Το Κέντρο Γλωσσών δέχεται αιτήσεις για πλήρωση θέσης Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας (ΕΕΔ) για τη διδασκαλία της Ισπανικής γλώσσας για το Χειμερινό Εξάμηνο 2020/21, μέχρι τις 18 Ιουνίου 2020.

Το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, δέχεται αιτήσεις για πλήρωση θέσης Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας για το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021, μέχρι τις 17 Ιουνίου 2020.

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ανακοινώνει αριθμό θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας (ΕΕΔ) για το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021, μέχρι 22 Ιουνίου 2020.

Το Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας μέχρι τις 12 Ιουνίου 2020.

Το Τμήμα Νομικής προκηρύσσει 1 θέση Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας για το μάθημα Research Methodology, μέχρι τις 9 Ιουνίου 2020.

Το Τμήμα Νομικής προκηρύσσει 1 θέση Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας για το μάθημα Πολιτική Δικονομία Ι-ΙΙ, μέχρι τις 9 Ιουνίου 2020.

Το Τμήμα Νομικής προκηρύσσει 1 θέση Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας για το μάθημα Legal Ethics μέχρι τις 9 Ιουνίου 2020. 

Το Τμήμα Νομικής προκηρύσσει 1 θέση Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας για το μάθημα Κληρονομικό και Οικογενειακό Δίκαιο, μέχρι τις 9 Ιουνίου 2020. 

Το Τμήμα Νομικής προκηρύσσει 1 θέση Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας για το μάθημα Εφαρμογές Δικαίου Ποινικής Απόδειξης, μέχρι τις 9 Ιουνίου 2020.

Το  Τμήμα Ψυχολογίας  δέχεται αιτήσεις για πλήρωση θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας (ΕΕΔ) μέχρι και τις 5 Ιουνίου 2020.

Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας, της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει δύο (2) θέσεις Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας μέχρι τις 12 Ιουνίου 2020.

Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας, της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας (Κάτοχος Διδακτορικού) μέχρι τις 12 Ιουνίου 2020.

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει μια (1) κενή θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου, μέχρι τις 26 Ιουνίου 2020.

Το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει μια (1) κενή θέση Ειδικού Επιστήμονα (Έρευνας), μέχρι την 25η Μαΐου 2020.

Το Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής ανακοινώνει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων, μέχρι και τις 29 Μαΐου 2020.

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης ανακοινώνει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας, μέχρι και την 1η Ιουνίου 2020.

Το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας δέχεται αιτήσεις για θέσεις Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας στα Αρχαία Ελληνικά μέχρι και την 1η Ιουλίου 2020.

Το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας δέχεται αιτήσεις για θέσεις Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας στη Φιλοσοφία μέχρι και την 1η Ιουλίου 2020.

Το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας δέχεται αιτήσεις για θέσεις Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας στα Λατινικά μέχρι και την 1η Ιουλίου 2020.

Το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών ανακοινώνει τρεις (3) θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας για το Χειμερινό Εξάμηνο 2020 - 21, μέχρι τις 29 Μαΐου 2020.

Το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προκηρύσσει μία (1) θέση Μεταπτυχιακού Συνεργάτη, μέχρι και τις 4 Μαΐου 2020.

Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας μέχρι τις 17 Μαΐου 2020.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων για τη διδασκαλία του μαθήματος ΕΠΑ 238 Σχεδιασμός και Τεχνολογία, μέχρι και τις 7 Μαΐου 2020.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων για τη διδασκαλία το μαθήματος ΕΠΑ 170 Πρωτομαθηματικές Έννοιες, μέχρι και τις 7 Μαΐου 2020.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχολική Εμπειρία Νηπιαγωγών στο γνωστικό αντικείμενο της Εικαστικής Αγωγής, μέχρι και τις 7 Μαΐου 2020.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχολική Εμπειρία Νηπιαγωγών στο αντικείμενο των Μαθηματικών, μέχρι και τις 7 Μαΐου 2020.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχολική Εμπειρία (Πρακτική Άσκηση των φοιτητών) στο αντικείμενο Γλώσσα και η διδασκαλίας της, μέχρι και τις 7 Μαΐου 2020.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχολική Εμπειρία Δασκάλων στο αντικείμενο των Μαθηματικών, μέχρι και τις 7 Μαΐου 2020.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχολική Εμπειρία (Πρακτική Άσκηση των φοιτητών στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία) στο γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής, μέχρι και τις 7 Μαΐου 2020.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχολική Εμπειρία (Πρακτική Άσκηση των φοιτητών στη Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση) στο αντικείμενο Μουσική και η Διδακτική της, μέχρι και τις 7 Μαΐου 2020.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων για το φροντιστηριακό μεταπτυχιακό μάθημα ΕΠΑ 682 Ποιοτική Έρευνα στην Εκπαίδευση, μέχρι και τις 7 Μαΐου 2020.

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής ανακοινώνει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων για τη διδασκαλία του μαθήματος ΕΠΑ 305 Αξιολόγηση Μάθησης στο Νηπιαγωγείο, μέχρι και τις 7 Μαΐου 2020.

Το Τμήμα Φυσικής ανακοινώνει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας, μέχρι και τις 29 Μαΐου 2020.

Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Πολυτεχνικής Σχολής «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας, μέχρι τις 13 Μαΐου 2020.

Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Πολυτεχνικής Σχολής «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δυο (2) θέσεων Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας, μέχρι τις 13 Μαΐου 2020.

Το Τμήμα Οικονομικών ανακοινώνει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων, μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020.

Το Τμήμα Οικονομικών προκηρύσσει μία (1) θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020.

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ανακοινώνει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων, μέχρι και τις 10 Μαΐου 2020.

Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται Αιτήσεις για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας για το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021, μέχρι τις 24 Απριλίου 2020.

Τα ερευνητικά εργαστήρια «Ενέργεια & Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων» και «Network for Urban and Transit Studies» του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, δέχονται αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας μέχρι τις 23 Απριλίου 2020.

Το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών ανακοινώνει θέσεις Ειδικών Επιστημόνων, μέχρι και τις 3 Απριλίου 2020.

Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει μία (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου μέχρι τις 10 Απριλίου 2020.

 
  
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
       
 
 
 
                                        
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

The Department of Biological Sciences of the University of Cyprus  invites applications for one (1) Special Scientist (Post-Doctoral) position, until the 2nd April 2019.