Εκτύπωση
Αποτελέσματα Γραπτής Εξέτασης για την πλήρωση δύο (2) μόνιμων θέσεων Νοσηλευτικού Λειτουργού, στον Τομέα Ασφάλειας και Υγείας, η οποία διεξάχθηκε στις 16/09/2021.
 
Αποτελέσματα Γραπτής Εξέτασης για την πλήρωση μίας (1) μόνιμης θέσης Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού, στις Οικονομικές Υπηρεσίες, η οποία διεξάχθηκε στις 16/09/2021. 
 
Αποτελέσματα Γραπτής Εξέτασης για την πλήρωση μιας (1) μόνιμης θέσης Μηχανικού (Αρχιτέκτονα), στις Τεχνικές Υπηρεσίες, η οποία διεξάχθηκε στις 07/12/2019.
 
Αποτελέσματα Γραπτής Εξέτασης για την πλήρωση μιας (1) μόνιμης θέσης Τεχνικού Μηχανικού (Ηλεκτρολογίας), η οποία διεξήχθηκε στις 08/02/2020.
 
Αποτελέσματα Γραπτής Εξέτασης για την πλήρωση μιας (1) μιας μόνιμης θέσης Τεχνικού Μηχανικού (Πολιτικής Μηχανικής / Αρχιτεκτονικής), η οποία διεξήχθηκε στις 08/02/2020.
 
Αποτελέσματα Γραπτής Εξέτασης για την πλήρωση μιας (1) μόνιμης θέσης Μηχανικού (Επιμετρητή Ποσοτήτων), η οποία διεξήχθηκε στις 07/12/2019. 
 
Αποτελέσματα Γραπτής Εξέτασης για την πλήρωση μιας (1) μόνιμης θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου (Οικονομικά / Γενικά Διοικητικά Θέματα), η οποία διεξήχθηκε στις 07/12/2019.
 
Αποτελέσματα Γραπτής Εξέτασης για την πλήρωση μιας (1) μόνιμης θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου (Χώρων Πρασίνου και Κήπων), η οποία διεξήχθηκε στις 07/12/2019.