Για αναζήτηση εντός του κειμένου πατήστε "Ctrl + F"

ΜΕΡΟΣ Α: ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

  1. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
  2. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  4. ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
  5. ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ
  6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  7. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΕΡΟΣ Β: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

  1. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
  2. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
  3. ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

ΜΕΡΟΣ Α: ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

1.1 Ιστορικό
1.2 Το Νομικό Καθεστώς του Πανεπιστημίου Κύπρου
1.3 Όραμα και Αποστολή
1.4 Στρατηγικοί Στόχοι του Πανεπιστημίου Κύπρου
1.5 Τα Σώματα του Πανεπιστημίου Κύπρου
1.6 Σχολές και Τμήματα
1.7 Οι Εκδόσεις του Πανεπιστημίου
1.8 Πανεπιστήμιο και Κοινωνία
1.9 Πολιτιστικό Κέντρο

2. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2.1 Πού βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Κύπρου
2.2 Πώς να φθάσετε στη Λευκωσία
2.3 Πληροφορίες για Εξεύρεση Στέγασης
2.4 Πληροφορίες για Ξενοδοχεία στη Λευκωσία
2.5 Πόσο στοιχίζει η Ζωή στη Λευκωσία
2.6 Διαδρομές Λεωφορείων σε Λευκωσία και ολόκληρη την Κύπρο
2.7 Τουριστικές Πληροφορίες για την Κύπρο
2.8 Το Κλίμα της Κύπρου
2.9 Πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη
2.10 Πρόσβαση στους Χώρους Στάθμευσης
2.11 Διαδικασία Απόκτησης Λογαριασμού Χρήστη και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
2.12 Χρήση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου Κύπρου
2.13 Πληροφορίες για το Κοινοτικό Νηπιαγωγείο και τον Βρεφοκομικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου
2.14 Παραχώρηση Γραφειακού Εξοπλισμού
2.15 Έκδοση Πανεπιστημιακής Κάρτας

[Πίσω στην αρχή]

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3.1 Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικών
3.2 Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού
3.3 Βιβλιοθήκη
3.4 Οικονομικές Υπηρεσίες
3.5 Τεχνικές Υπηρεσίες
3.6 Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων
3.7 Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων
3.8 Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
3.9 Τομέας Εσωτερικού Ελέγχου
3.10 Τομέας Προώθησης και Προβολής
3.11 Τομέας Συμβάσεων και Αγορών
3.12 Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης
3.13 Γραφείο Ταχείας Εξυπηρέτησης

4. ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

4.1 Γενικές Αρχές και Αξίες
4.2 Νομοθεσία, Κανονισμοί και Κανόνες του Πανεπιστημίου Κύπρου
4.3 Νομοθεσία περί Διαδικασίας Πρόσληψης Διοικητικού Προσωπικού
4.4 Όροι απασχόλησης Συμβασιούχου Προσωπικού
4.5 Ωράρια Εργασίας και Σύστημα Ωρομέτρησης
4.6 Επικύρωση Διορισμού Μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού
4.7 Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων
4.8 Βεβαιώσεις Εργοδότησης
4.9 Εσωτερική Μετακίνηση Διοικητικού Προσωπικού
4.10 Ανανέωση Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου
4.11 Μετατροπή Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου σε Αορίστου Χρόνου
4.12 Μισθοδοτικές Τοποθετήσεις και Προσαυξήσεις
4.13 Παραιτήσεις
4.14 Συνδικαλιστικά Δικαιώματα
4.15 Συντεχνίες Διοικητικού Προσωπικού

[Πίσω στην αρχή]

5. ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

5.1 Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
5.2 Άδειες Διοικητικού Προσωπικού
5.3 Πολιτική και Πρακτική Υπερωριακής Απασχόλησης
5.4 Επιδόματα Διοικητικού Προσωπικού
5.5 Συντάξεις Διοικητικού Προσωπικού
5.6 Κατάσταση Άλλων Ωφελημάτων

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

6.1 Εκπαιδευτικά Προγράμματα
6.2 Πρόγραμμα Erasmus (Erasmus Staff Training)
6.3 Αξιολόγηση

7.ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

7.1 Γενικές Αξίες Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου
7.2 Κώδικας Εσωτερικής και Εξωτερικής Επικοινωνίας
7.3 Επαγγελματικές Κάρτες
7.4 Εταιρική Ταυτότητα στη Γραπτή Επικοινωνία

[Πίσω στην αρχή]

ΜΕΡΟΣ Β: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

1. Οργανογράμματα Πανεπιστημίου Κύπρου

2. Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

3. Χρήσιμοι Χάρτες

[Πίσω στην αρχή]

1. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

1.1 Ιστορικό

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές το 1992 και 1997 αντιστοίχως. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί την κορυφαία βαθμίδα της παιδείας της Κύπρου και έχει καταξιωθεί τοπικά και διεθνώς τόσο με το επίπεδο διδασκαλίας του όσο και με το πλούσιο ερευνητικό έργο που έχει επιδείξει. Αυτό καταδεικνύεται και από τον έντονο συναγωνισμό για εξασφάλιση θέσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (με την αναλογία υποψηφίων-εισαγομένων να είναι γύρω στο 10 προς 1), καθώς και από το γεγονός ότι απόφοιτοί του έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακή φοίτηση σε μερικά από τα πιο διακεκριμένα πανεπιστήμια του κόσμου. Οι βασικοί στόχοι του Πανεπιστημίου είναι η προαγωγή της επιστήμης και της γνώσης μέσα από τη διδασκαλία και την έρευνα και η προώθηση της πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου. Πέρα από την επιστημονική του αποστολή, το Πανεπιστήμιο οραματίζεται να δώσει έκφραση στις βαθύτερες πνευματικές ανησυχίες της Κύπρου και να ανταποκριθεί στις ποικίλες ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας στο κατώφλι του 21ου αιώνα.

Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου αποτελεί μία ακμάζουσα κοινότητα, η οποία απαρτίζεται από Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, Ελλαδίτες και ξένους επιστήμονες, που διακρίθηκαν σε πανεπιστήμια της Ευρώπης, της Αμερικής, καθώς και σε άλλα αξιόλογα πανεπιστήμια. Οι επιστήμονες αυτοί είναι αφιερωμένοι στην παραγωγή, κεφαλαιοποίηση και διάχυση της γνώσης. Παρά το σύντομο ιστορικό του σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει κερδίσει την εκτίμηση τόσο της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και της κυπριακής κοινωνίας.

1.2 Το Νομικό Καθεστώς του Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και λειτουργεί με βάση τον περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο 1989-2013.

1.3 Όραμα και Αποστολή

Όραμα του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι να εδραιωθεί ως ένας πρωτοπόρος θεσμός πολιτισμικής δημιουργίας, εξέχουσας κοινωνικής προσφοράς και ως σημείο αναφοράς στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιδιώκει την αριστεία στην παιδεία, την έρευνα και την καινοτομία μέσω της δημιουργικής και επίμονης δράσης επίλεκτων φοιτητών, δραστήριων νέων ερευνητών, δημιουργικών ακαδημαϊκών και επαγγελματιών διοικητικών. Προωθεί τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και την πολιτισμική δημιουργία, εκπροσωπεί την ανεξαρτησία της επιστήμης και επιζητεί την αξιοκρατία και το κοινωνικό όφελος, μέσω της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της επιστήμης και της τεχνολογίας. Φιλοδοξεί να καταστεί αειφόρο ακαδημαϊκό ίδρυμα με διεθνή ερευνητική δράση, ανταγωνιστικά προγράμματα σπουδών και συνεισφορά στην κοινωνική κινητικότητα και την αλλαγή. Οραματίζεται να λειτουργεί ως φάρος επιστημονικής σκέψης, ήθους και δημιουργικότητας στον ευρύτερο Ευρώ-Μεσογειακό χώρο, με διαρκή και διαχρονική συνεισφορά στην κοινωνική πρόοδο και τον πολιτισμό.
 
Αποστολή του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η δημιουργία πρόσθετης αξίας με δράσεις που αφορούν στους ακόλουθους τομείς:
Επιστήμη και πνευματική καλλιέργεια [έρευνα, παιδεία και επιστημονική κουλτούρα]
‣ Σχεδιασμός, ανάπτυξη και προσφορά προγραμμάτων σπουδών σε ειδικότητες που συμβάλλουν στην επιστημονική, κοινωνική, οικονομική, τεχνολογική και πολιτισμική ανάπτυξη της Κύπρου και της Ευρώπης, με έμφαση στην προετοιμασία ατόμων με ήθος και κριτική σκέψη, που έχουν τις δυνατότητες και τα εφόδια να συμμετέχουν ουσιαστικά στην κοινωνία της γνώσης.
‣ Ενεργός συμμετοχή στην επιστημονική έρευνα και την καινοτομία σε ευρύ φάσμα θεμελιωδών και εφαρμοσμένων πεδίων με ουσιαστική συμβολή στη διεθνή επιστήμη και σεβασμό στην επιστημολογική πολυσυλλεκτικότητα. Η δημιουργία πρόσθετης αξίας με δράσεις που αφορούν στους ακόλουθους τομείς: Ανοικτή κοινωνία [συμβολή στον κριτικό αναστοχασμό, την αλλαγή και την ανανέωση]
‣ Προαγωγή της ελεύθερης διακίνησης ιδεών και αξιοποίηση της επιστημονικής σκέψης, των επιστημονικών δεδομένων και της γνώσης σε όλες τις εκφάνσεις της οργάνωσης και λειτουργίας της κοινωνίας.
‣ Προώθηση της ενιαίας εκπαίδευσης με έμφαση στη διεύρυνση της συμμετοχής, την αποφυγή κάθε μορφής διάκρισης και αποκλεισμού, την ενδυνάμωση των γυναικών και των πολυπολιτισμικών αλληλεπιδράσεων.
‣ Συμβολή στην πολιτιστική δημιουργία, την αμφισβήτηση και την κοινωνική ανανέωση.
‣ Προώθηση του ελεύθερου διαλόγου, της αλληλοκατανόησης και της συνεργασίας όλων των κοινοτήτων της Κύπρου. Παραγωγικό δυναμικό της κοινωνίας [συνεισφορά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Κύπρου και της Ευρώπης].
‣ Εντοπισμός και αξιοποίηση της πνευματικής περιουσίας και των καινοτόμων αποτελεσμάτων της ερευνητικής και δημιουργικής δράσης.
‣ Ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών και συνεργασιών που θα συμβάλουν στην ενίσχυση και ανάπτυξη του Πανεπιστημίου και της Κύπρου γενικότερα, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για έρευνα και δημιουργία.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

1.4 Στρατηγικό Σχέδιο του Πανεπιστημίου Κύπρου 2016 - 2025

Έχοντας αξιολογήσει την 25χρονη πορεία του, το Πανεπιστήμιο Κύπρου σχεδίασε το μελλοντικό οδικό χάρτη και εκπόνησε το δεκαετές Στρατηγικό Σχέδιο 2016-2025.

Στο κείμενο - πλαίσιο, ένα αποτέλεσμα θεσμοθετημένης διαδικασίας και συντεταγμένου παραγωγικού διαλόγου, αποτυπώνονται το όραμα, η αποστολή, οι αξίες, οι στρατηγικές επιδιώξεις και οι λειτουργικοί στόχοι.
Το Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο βρίσκεται ήδη σε πορεία υλοποίησης, καθορίζει τις προτεραιότητες του οργανισμού για την επόμενη δεκαετία.
Η εν λόγω στρατηγική στοχεύει αφενός στη συνεχή ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και διατήρηση της κυρίαρχης θέσης του ΠΚ στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και αφετέρου στη βελτίωση της θέσης του στο διεθνή πανεπιστημιακό χάρτη.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

[Πίσω στην αρχή]

1.5 Τα Σώματα του Πανεπιστημίου Κύπρου

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Συμβούλιο έχει τη διαχείριση και έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων του Πανεπιστημίου και της περιουσίας του. Το Συμβούλιο καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου, που καλύπτει το οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, και έχει εξουσία και αρμοδιότητα να επικυρώνει τους διορισμούς και τις προαγωγές του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου. Έχει, επίσης, την ευθύνη για την εφαρμογή του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου.

Το Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

· Τον Πρύτανη και τους δύο Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου
· Δύο μέλη του μόνιμου ακαδημαϊκού προσωπικού που εκλέγονται από το σύνολο του ακαδημαϊκού προσωπικού
· Τέσσερα μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο
· Τρία μέλη που διορίζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, και που δεν μπορούν να είναι μέλη του προσωπικού του Πανεπιστημίου
· Ένα μέλος που εκπροσωπεί τους φοιτητές του Πανεπιστημίου
· Ένα μέλος που εκπροσωπεί το διοικητικό προσωπικό, το οποίο μέλος εκλέγεται από το σύνολο του προσωπικού αυτού
· Τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών χωρίς δικαίωμα ψήφου

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου διορίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας από τα μη πανεπιστημιακά μέλη. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος προέρχεται από τα μέλη που έχει διορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Αντιπρόεδρος προέρχεται από τα μέλη που έχει διορίσει η Σύγκλητος και αντίστροφα.

Πρόεδρος του Συμβουλίου: κ. Μάνθος Μαυρομμάτης

Γραμματειακή Υποστήριξη Προέδρου Συμβουλίου:
Σοφία Κατζηλάρη, Γραμματειακός Λειτουργός
Τηλ.:22894350, ηλ. Διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

 ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ

Η Σύγκλητος αποτελεί το ανώτατο ακαδημαϊκό όργανο του Πανεπιστημίου και έχει την ευθύνη του ακαδημαϊκού έργου του Πανεπιστημίου τόσο στον τομέα της διδασκαλίας όσο και στον τομέα της έρευνας, και ειδικότερα:

- Εγκρίνει τις αποφάσεις του Πρύτανη, τα ακαδημαϊκά προγράμματα, το επίπεδο των εισαγωγικών και προεισαγωγικών εξετάσεων, το σύστημα βαθμολογίας, τις προαγωγές και την απονομή διπλωμάτων και πτυχίων
- Καθορίζει τις ανάγκες του Πανεπιστημίου σε κτηριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, τον επιμερισμό του προϋπολογισμού και τις σχέσεις του Πανεπιστημίου με άλλα πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα
- Αποτελεί δευτεροβάθμιο όργανο κρίσεως και δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο
- Εισηγείται στο Συμβούλιο την ίδρυση ή την κατάργηση σχολών ή τμημάτων και τον αριθμό των εισακτέων φοιτητών
- Καταρτίζει επιτροπές από μέλη της και μπορεί να μεταβιβάζει σε αυτές, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που κρίνει σκόπιμο να επιβάλλει, οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητές της
- Υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση αναφορικά με κάθε θέμα που αποστέλλεται σε αυτήν από το Συμβούλιο για μελέτη και υποβολή έκθεσης.

Η Σύγκλητος αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

- Τον Πρύτανη και τους δύο Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου
- Τους Κοσμήτορες των Σχολών
- Τρεις εκπρόσωπους από το διδακτικό προσωπικό κάθε σχολής που εκλέγονται από το Συμβούλιο της Σχολής
- Εκπρόσωπους των φοιτητών, ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί με τον αριθμό των σχολών
- Τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, χωρίς δικαίωμα ψήφου
- Τον Διευθυντή Βιβλιοθήκης, χωρίς δικαίωμα ψήφου

 ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Πρυτανικό Συμβούλιο έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες που αφορούν καθημερινά ή τρέχοντα ζητήματα, οι οποίες του παραχωρούνται από:

- Τη Σύγκλητο μετά από πρόταση του Πρύτανη
- Το Συμβούλιο μετά από πρόταση του Προέδρου του Συμβουλίου

 Συγκεκριμένα, το Πρυτανικό Συμβούλιο έχει, μεταξύ άλλων, τις πιο κάτω αρμοδιότητες:

- Διορισμούς Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Εδικών Επιστημόνων, Επισκεπτών Καθηγητών και Μεταπτυχιακών Συνεργατών
- Αιτήματα για παραχώρηση Σαββατικής Άδειας
- Αιτήματα εισαγωγής υπεράριθμων φοιτητών
- Αιτήματα απονομής μεταπτυχιακών διπλωμάτων
- Απαλλαγές από δίδακτρα

 Το Πρυτανικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

- Τον Πρύτανη (Πρόεδρος)
- Τους δύο Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου
- Τον Διευθυντή της Διοίκησης και Οικονομικών

 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΗΣ

Το Συμβούλιο της Σχολής έχει ανάλογες με τη Σύγκλητο αρμοδιότητες σε επίπεδο Σχολής.

 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το Συμβούλιο του Τμήματος είναι υπεύθυνο για το ερευνητικό και διδακτικό έργο του Τμήματος στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου της Σχολής.

[Πίσω στην αρχή]

1.6 Σχολές και Τμήματα

Στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν 8 σχολές, 22 τμήματα και 10 ερευνητικές μονάδες. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

1.7 Οι Εκδόσεις του Πανεπιστημίου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει να επιδείξει πλούσιο εκδοτικό και συγγραφικό έργο. Η ενημέρωση για την έρευνα, τη διδασκαλία και τις ποικίλες άλλες επιστημονικές και πολιτιστικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Κύπρου διοχετεύεται προς την κοινωνία μέσα από τις εκδόσεις του Ιδρύματος.

Ο κυριότερος όγκος των ενημερωτικών εκδόσεων του Πανεπιστημίου παράγεται από το Γραφείο Εκδόσεων της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων. Το Γραφείο συνεργάζεται με τις πανεπιστημιακές αρχές, τις σχολές, τα τμήματα, τις υπηρεσίες και με ειδικές επιτροπές ή άλλα σώματα για τη συλλογή της ύλης, η οποία τυγχάνει επεξεργασίας και επιμέλειας από το προσωπικό του γραφείου.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

1.8 Πανεπιστήμιο και Περιβάλλον

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοδοξεί όπως καταστεί ίδρυμα καλλιέργειας και διάδοσης περιβαλλοντικής συνείδησης. Με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη, το Πανεπιστήμιο Κύπρου δεσμεύεται όπως υιοθετήσει Περιβαλλοντική Πολιτική της οποίας βασικός άξονας αποτελεί η ισορροπία μεταξύ οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων.

Στο πλαίσιο αυτού του οράματος το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποσκοπεί:
1. Στη συμβολή βελτίωσης της ποιότητας του ευρύτερου τοπικού, εθνικού και παγκόσμιου περιβάλλοντος.
2. Στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στους φοιτητές και στο προσωπικό του Ιδρύματος.
3. Στη μείωση, κατά το δυνατόν, των επιπτώσεων της λειτουργίας του Πανεπιστημίου στο περιβάλλον.
4. Στην ενεργητική συμβολή και συμμόρφωση με την περιβαλλοντική πολιτική και εν γένει δράσεων τόσο σε διεθνές, ευρωπαϊκό όσο και εθνικό επίπεδο.
5. Στον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων, οι οποίοι θα εστιάζουν στη σταδιακή και συνεχή βελτίωση διάφορων περιβαλλοντικών παραμέτρων, όπως είναι η μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας και του νερού, η εφαρμογή της πολιτικής για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις, η διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων και ο περιορισμός των αέριων εκπομπών στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

1.9 Πολιτιστικό Κέντρο

Ο πολιτισμός αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει δικό του πολιτιστικό κέντρο, το οποίο υπάγεται στη Φιλοσοφική Σχολή και στεγάζεται στο Αρχοντικό Αξιοθέας, στην εντός των τειχών Λευκωσία. Το Αρχοντικό, το οποίο είναι αναστηλωμένο υποδειγματικά από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, αποτελεί την έδρα του Θεατρικού Εργαστηρίου Πανεπιστημίου Κύπρου (Θ.E.ΠA.K.).

1.9.1 Θεατρικό Εργαστήριο Πανεπιστημίου Κύπρου (Θ.Ε.ΠΑ.Κ.)

Το Θεατρικό Εργαστήρι του Πανεπιστημίου Κύπρου (Θ.E.ΠA.K.) έχει την έδρα του στο Αρχοντικό Αξιοθέας το οποίο βρίσκεται στην εντός των τειχών Λευκωσία. Mέλη του Θ.E.ΠA.K. είναι κυρίως φοιτητές αλλά και μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Kύπρου, καθώς και φίλοι του θεάτρου, των γραμμάτων και των τεχνών από τον ευρύτερο πνευματικό και καλλιτεχνικό χώρο της Kύπρου. Στόχος του Θ.E.ΠA.K. είναι η αναβάθμιση της θεατρικής δραστηριότητας στο χώρο του Πανεπιστημίου και, γενικότερα, η παρέμβαση στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου και η ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού, ιδιαίτερα της κυπριακής γραμματείας.

Παράλληλα, το Πολιτιστικό Κέντρο οργανώνει το Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Kύπρου, που έχει ως στόχο την ανάδειξη του πολιτισμού και της κουλτούρας της Κύπρου, καθώς και των χωρών από όπου προέρχονται οι εξωτερικοί του συνεργάτες. Bασική θεματική του Φεστιβάλ είναι ο Μεσογειακός Πολιτισμός, ιδιαίτερα ο ιδιωματικός Eλληνισμός της περιφέρειας (Kύπρος, Kρήτη, Kάτω Iταλία, Eπτάνησα, Πόντος, Θράκη, Aιγαίο). Με τις θεατρικές παραστάσεις του Θ.E.ΠA.K., ελλαδικών και ευρωπαϊκών θεατρικών σχημάτων, με χορευτικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις, εικαστικές παρουσιάσεις και με τη φιλοξενία διαλέξεων με ποικίλη θεματολογία, το Πολιτιστικό Kέντρο του Πανεπιστημίου Kύπρου έχει αναδειχθεί σε κεντρικό σημείο αναφοράς για τα ποιοτικά πολιτιστικά δρώμενα, στο μεταίχμιο της πράσινης γραμμής.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

[Πίσω στην αρχή]

2. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2.1 Πού βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται στη Λευκωσία. Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κύπρου και αποτελεί τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη πόλη του νησιού. Είναι το διοικητικό, εμπορικό, πολιτιστικό, εκπαιδευτικό, θρησκευτικό κέντρο της χώρας, ενώ, ταυτόχρονα, είναι τοποθετημένη γεωγραφικά στο κέντρο περίπου του νησιού, σε κοντινή απόσταση από τις άλλες πόλεις, όπως τη Λεμεσό και τη Λάρνακα. Για περισσότερες πληροφορίες για τη Λευκωσία, καθώς και για χάρτες της πόλης, επισκεφτείτε τους ακόλουθους συνδέσμους: http://ucyweb.ucy.ac.cy/livinginnicosia/el/ και http://ucyweb.ucy.ac.cy/livinginnicosia/el/maps .

2.2 Πώς να φθάσετε στη Λευκωσία

Η είσοδος στην Κυπριακή Δημοκρατία επιτρέπεται μόνο από τα νόμιμα σημεία εισόδου της χώρας: τα διεθνή αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου ή τα λιμάνια της Λεμεσού και Λάρνακας. Το πλησιέστερο αεροδρόμιο στη Λευκωσία είναι το αεροδρόμιο Λάρνακας (49 χλμ.). Οι επισκέπτες μπορούν να φθάσουν στη Λευκωσία από το αεροδρόμιο Λάρνακας μέσω γραμμής λεωφορείου ή μέσω ιδιωτικών ταξί. Τα μέσα μεταφοράς της Λευκωσίας συμπεριλαμβάνουν δημόσια λεωφορεία και ιδιωτικά ταξί. Πληροφορίες για τα λεωφορεία από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.kapnosairportshuttle.com/. Το κόστος μεταφοράς με ταξί είναι περίπου €50 ανά διαδρομή (http://www.travelexpress.com.cy), ενώ το εισιτήριο του λεωφορείου είναι €8 ανά διαδρομή.

2.3 Πληροφορίες για Εξεύρεση Στέγασης

Το Γραφείο Στέγασης ετοιμάζει κατάλογο με ανακοινώσεις για διαμερίσματα/οικίες προς ενοικίαση, ο οποίος διατίθεται στις αρχές κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς.

Ενδεικτικά, ο μέσος όρος στις τιμές ενοικίου διαμερισμάτων κυμαίνεται μεταξύ €250 - €350 για studio, €350 - €450 για μονόκλινο, €400 - €500 για δίκλινο, €450 - €550 για τρίκλινο και €550 - €650 για τετράκλινο το μήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

2.4 Πληροφορίες για Ξενοδοχεία στη Λευκωσία

Για να βρείτε ηλεκτρονικό κατάλογο ξενοδοχείων της Λευκωσίας, επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες: http://media.visitcyprus.com/media/Hotels/Hotels_Lefkosia_en.pdf  ή http://www.visitcyprus.com

2.5 Πόσο στοιχίζει η Ζωή στη Λευκωσία

Το κόστος διαβίωσης στη Λευκωσία εξαρτάται από τον τρόπο ζωής και τους διαθέσιμους πόρους του κάθε ατόμου. Κατά τη διάρκεια της προσαρμογής (δηλαδή τις πρώτες δύο-τρεις εβδομάδες), τα πρώτα έξοδα αναμένεται να είναι κάπως αυξημένα σε σχέση με τα «συνηθισμένα». Στη συνέχεια, όμως, τα έξοδα αναμένεται να σταθεροποιηθούν επιτρέποντας την πιο αποτελεσματική διαχείριση του μηνιαίου προϋπολογισμού. Τα υπολογιζόμενα έξοδα διαβίωσης στη Λευκωσία, υπολογίζονται μεταξύ €1000 με €1500 μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ενοικίου.

2.6 Διαδρομές Λεωφορείων σε Λευκωσία και Ολόκληρη την Κύπρο

Για τις διαδρομές λεωφορείων σε ολόκληρη την Κύπρο επισκεφθείτε τις πιο κάτω ιστοσελίδες:

· Η ΟΣΕΛ (Οργανισμός Συγκοινωνίας Επαρχίας Λευκωσίας) είναι η υπηρεσία δημοσίων μεταφορών στη Λευκωσία. Επίσης, στον εξής σύνδεσμο http://www.ucy.ac.cy/hr/index.php/el/diadromesleoforion, θα βρείτε πληροφορίες για Διαδρομές Λεωφορείων που ναυλώνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου και ενώνουν τα Παραρτήματα του Πανεπιστημίου

· Οι δημόσιες συγκοινωνίες μέσω λεωφορείου στην Λεμεσό εκτελούνται από την ΕΜΕΛ (Εταιρεία Μεταφοράς Επιβατών Λεμεσού)

· Η ΟΣΥΠΑ (Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου) είναι η οργάνωση των δημόσιων υπηρεσιών μεταφορών στην Πάφο

· Τα Λεωφορεία Ζήνωνας είναι η υπηρεσία δημοσίων μεταφορών στη Λάρνακα.

· Η ΟΣΕΑ (Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας Αμμοχώστου) είναι η υπηρεσία δημοσίων μεταφορών στη Αμμόχωστο.

· Υπεραστικές Διαδρομές Λεωφορείων

· Υπεραστικές Διαδρομές Ταξί

Τα εισιτήρια και τα κόμιστρα των όλων των αστικών λεωφορείων έχουν ως ακολούθως:
· Μονή διαδρομή: €1,50
· Ημερήσιο απεριόριστων διαδρομών: €5
· Εφταήμερο απεριόριστων διαδρομών: €15
· Μηνιαίο πολλαπλών διαδρομών: €40
· Βραδινό μονής διαδρομής: €2,50
· Ετήσιο πολλαπλών διαδρομών: €400 (για μαθητές - φοιτητές προσφέρεται έκπτωση 50%)

[Πίσω στην αρχή]

2.7 Τουριστικές Πληροφορίες για την Κύπρο

Για τουριστικές πληροφορίες και λεπτομερείς χάρτες της Κύπρου, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ). Αν βρίσκεστε στην Κύπρο, μπορείτε να προμηθευτείτε δωρεάν χάρτες, καθώς και άλλο πληροφοριακό έντυπο υλικό, απευθείας από τα κατά τόπους γραφεία του ΚΟΤ σε διάφορα μέρη του νησιού.

2.8 Το Κλίμα της Κύπρου

Η Κύπρος απολαμβάνει ένα μεσογειακό κλίμα με άφθονη ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Μακρά ξηρά καλοκαίρια και ήπιοι χειμώνες διαχωρίζονται από σύντομες φθινοπωρινές και ανοιξιάτικες περιόδους. Το καλοκαίρι είναι περίοδος ψηλών θερμοκρασιών, ενώ οι χειμώνες είναι κάπως ήπιοι, με μερική βροχόπτωση σε όλο το νησί και χιόνια στα βουνά του Τροόδους. Ελαφριά λινά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και ζεστά ρούχα κατά τη διάρκεια του χειμώνα θα πρέπει να θεωρούνται απαραίτητα ενδύματα.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

2.9 Πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη

Δικαίωμα χρήσης της Βιβλιοθήκης έχουν όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου Κύπρου (φοιτητές, καθηγητές, ερευνητές και διοικητικό προσωπικό), αφού εξασφαλίσουν την ειδική κάρτα, η οποία παρέχει στον κάτοχό της δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις συλλογές και τα παραρτήματα της Βιβλιοθήκης, και είναι αυστηρά ατομική. Για να εξασφαλίσετε την αίτηση για έκδοση της ειδικής κάρτας πατήστε εδώ. Η κάρτα μέλους βιβλιοθήκης χρησιμοποιείται και για την είσοδο στους χώρους στάθμευσης του προσωπικού του Πανεπιστημίου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης.

2.10 Πρόσβαση στους Χώρους Στάθμευσης

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου υιοθετεί και εφαρμόζει τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ο Τομέας Ασφάλειας και Υγείας, έχει την ευθύνη εφαρμογής και τήρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και εκδίδει πρόστιμα ή καταγγέλλει τυχόν παρανομούντες. Στους χώρους του Πανεπιστήμιου Κύπρου εφαρμόζεται το «Μέτρο Παγίδευσης Τροχών» για τους παρανομούντες οδηγούς, μετά από σχετική απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστήμιου. Σε περίπτωση παγίδευσης του οχήματός σας επικοινωνήστε με την κα Χρυσάνθη Προδρόμου στο τηλ. 22894153.

Για καλύτερη διαχείριση των χώρων στάθμευσης ειδικότερα στην Πανεπιστημιούπολη και την Καλλιπόλεως, έχει εκπονηθεί σχετική μελέτη και έγινε κατανομή των χώρων στα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Λειτουργούν χώροι ελεύθερης πρόσβασης αλλά και ελεγχόμενοι χώροι.

Για πληροφορίες όσον αφορά κατανομή θέσης χώρου στάθμευσης και ενεργοποίηση καρτών εισόδου (για τους δικαιούχους), μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Ασφάλειας.

Άθως Χρυσάνθους, Μηχανικός Ηλετρολογίας/Ηλεκτρονικής, Υπεύθυνος Γραφείου Ασφάλειας

Τηλ.: 22894250 / email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

[Πίσω στην αρχή]

2.11 Διαδικασία Απόκτησης Λογαριασμού Χρήστη και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Τη διαχείριση λογαριασμών και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (υπηρεσία προς χρήστες) για όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου Κύπρου (φοιτητές, καθηγητές, ερευνητές και διοικητικό προσωπικό), χειρίζεται το Γραφείο Μητρώο Ονομάτων .cy της Υπηρεσίας Πληροφορικής Υποδομής. Για αίτηση δημιουργίας λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να επισκευθείτε την κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου, Υπηρεσίες Διαδυκτίου, και να πατήσετε Δημιουργία Λογιαριασμού για Ακαδημαϊκό/Διοικητικό Προσωπικό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Πληροφορικής Υποδομής ή στον αριθμό τηλεφώνου 22892222.

2.12 Χρήση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Αθλητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου, μέσα από το αθλητικό πρόγραμμα που έχει ετοιμάσει, δίνει τη δυνατότητα σε ολόκληρη την πανεπιστημιακή κοινότητα να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Στο πρόγραμμα εντάσσεται ένας μεγάλος αριθμός αθλημάτων και μπορούν να λαμβάνουν μέρος άτομα με διαφορετικές ανάγκες αλλά και δυνατότητες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα του Αθλητικού Κέντρου αλλά και τη χρήση και τις χρεώσεις των Αθλητικών Εγκαταστάσεων επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Αθλητικού Κέντρου ή στον αρ. τηλ. 22894182.

2.13 Πληροφορίες για το Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και τον Βρεφοκομικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από τον Σεπτέμβριο του 2011 λειτουργεί Νηπιαγωγείο και Βρεφοκομικός Σταθμός. Στόχος είναι να αποτελέσει πρότυπο κοινωνικής αλλαγής και προσφοράς στον τομέα της εκπαίδευσης. Μέσα από τη λειτουργία του Νηπιαγωγείου και του Βρεφοκομικού Σταθμού, εφαρμόζονται καινούριες πρακτικές μέθοδοι τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, με στόχο την ενίσχυση των εμπειριών του κάθε παιδιού.

Τα μηνιαία δίδακτρα ανά παιδί που φοιτά καθημερινά στο σχολείο μεταξύ των ωρών 07:00π.μ. - 15:30μ.μ. είναι €190 για το νηπιαγωγείο και €290 για το βρεφοκομικό σταθμό (δεν περιλαμβάνει φαγητό). Επιπρόσθετα, υπάρχει δυνατότητα απογευματινής απασχόλησης μεταξύ των ωρών 15:30-17:30, η οποία κοστίζει €50 ανά μήνα. Τις Τετάρτες το ωράριο της απογευματινής απασχόλησης επεκτείνεται μέχρι τις 18:00 και είναι δωρεάν για όλα τα παιδιά. Ο αριθμός των παιδιών ανά τμήμα στον Βρεφοκομικό Σταθμό, δεν υπερβαίνει τα 6 για τις ηλικίες από 4 μηνών μέχρι και 2 χρονών, και τα 16 για τις ηλικίες από 2 χρονών μέχρι 3 χρονών. Όσον αφορά στο Νηπιαγωγείο ο αριθμός των παιδιών που φοιτούν σε κάθε τμήμα δεν υπερβαίνει τα 25. Σε τμήματα στα οποία φοιτούν παιδιά με μικτές ηλικίες ή παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ο αριθμός των παιδιών δεν υπερβαίνει τα 22. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Νηπιαγωγείου και Βρεφοκομικού Σταθμού ή επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη του Νηπιαγωγείου και Βρεφοκομικού Σταθμού στο τηλ. 22894136 / 22894150, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

2.14 Παραχώρηση Γραφειακού Εξοπλισμού

Για κάθε εργαζόμενο διατίθεται κατάλληλος χώρος και γραφειακός εξοπλισμός βάσει της εγκεκριμένης «Πολιτικής Διαχείρισης Γραφειακού Εξοπλισμού». Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

2.15 Έκδοση Πανεπιστημιακής Κάρτας

Σύμφωνα με την πολιτική του Πανεπιστημίου Κύπρου, η έκδοση της Πανεπιστημιακής Κάρτας είναι υποχρεωτική για όλο το Ακαδημαϊκό και Διοικητικό προσωπικό. Μεταξύ άλλων εφαρμογών, η Πανεπιστημιακή Κάρτα επιτρέπει την πρόσβαση σε ελεγχόμενους χώρους για τους δικαιούχους, δανεισμό βιβλίων από τη Βιβλιοθήκη, χρήση των φωτοτυπικών κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την έκδοση κάρτας πατήστε εδώ ενώ πληροφορίες για την ανανέωση / επανέκδοση κάρτας πατήστε εδώ.

[Πίσω στην αρχή] 

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3.1 Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικών

Ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών (ΔΔΟ) προΐσταται των Διοικητικών Υπηρεσιών και έχει την ευθύνη της οργάνωσης και του συντονισμού τους. Έχει, επίσης, την ευθύνη υλοποίησης των προγραμμάτων ανάπτυξης του Πανεπιστημίου.

Ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις συνεδρίες του Συμβουλίου και της Συγκλήτου, και έχει διοριστεί Γραμματέας των δύο αυτών Σωμάτων. Είναι επίσης μέλος του Πρυτανικού Συμβουλίου.

Το έργο του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών υποστηρίζεται από τη Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικών που οργανώνεται σε τρεις Τομείς, οκτώ Γραφεία και τρία Επιτελικά Γραφεία.

Πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες, τους στόχους και το προσωπικό της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικών μπορείτε να βρείτε εδώ.

3.2 Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού

Στρατηγικός στόχος της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η ορθή διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου. Η Υπηρεσία έχει την ευθύνη για την οργάνωση, τη διοίκηση, τον προγραμματισμό, το συντονισμό και τον έλεγχο του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος. Η Υπηρεσία διαμορφώνει την πολιτική του Πανεπιστημίου σε θέματα που αφορούν στη στελέχωση, την υποκίνηση, την επιμόρφωση, την εκπαίδευση, την ευημερία, την ασφάλεια και την υγεία του προσωπικού καθώς και τον προγραμματισμό των αναγκών του Πανεπιστημίου σε ανθρώπινο δυναμικό και σε θέματα που συσχετίζονται με τη βελτίωση της παραγωγικότητας.

Η Υπηρεσία υποστηρίζει διοικητικά την Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών του Συμβουλίου, Οικονομικών και Προσωπικού (Θέματα Προσωπικού) της Συγκλήτου και τη Συμβουλευτική Επιτροπή Διοικητικού Προσωπικού (ΣΕΔΙΠ).

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού: 

κ.Γλαύκος Χρίστου
Γραμματέας Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών Συμβουλίου
Γραμματέας Επιτροπής Οικονομικών και Προσωπικού (Θέματα Προσωπικού)
Γραμματέας Συμβουλευτικής Επιτροπής Διοικητικού Προσωπικού

Τηλ.: 2289 4177, 2289 4141 ηλ. Διευθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Για την ιστοσελίδα της ΥΑΔ πατήστε εδώ.

Η δομή της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού παρουσιάζεται πιο κάτω:

Γραφείο Εξυπηρέτησης και Παροχής Πληροφοριών
Φάνη Κατσιάρη, Γενικός Γραφέας,
Τηλ.: 2289 4177 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης
Ομάδα Υποστήριξης Προϊσταμένου

κα Χρύσω Αγαπίου, Λογιστής
Τηλ.: 2289 4361 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Διαχειρίζεται οικονομικά και λογιστικά θέματα που αφορούν στο Ανθρώπινο Δυναμικό.

κα Λίτσα Σάββα, Γραμματειακή Λειτουργός Πανεπιστημίου
Τηλ.: 2289 4160 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Θέματα Προσωπικού), εκδίδει στατιστικές αναφορές, τηρεί καταστάσεις προσωπικού και παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο Γραφείο Προϊσταμένου.

κα Γεωργία Διαμαντοπούλου, Γενικός Γραφέας
Τηλ.: 2289 4161 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών και στον Προϊστάμενο.

κα Φάνη Κατσιάρη, Γενικός Γραφέας
Τηλ.: 2289 4177 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

Εκτελεί καθήκοντα Ιδιαιτέρας Γραμματέως του Προϊσταμένου.

[Πίσω στην αρχή]

Τομέας Στελέχωσης και Εργασιακών Σχέσεων

Στον Τομέα λειτουργούν τρία (3) Γραφεία ως ακολούθως:

Γραφείο Υποστήριξης Επιλογής Διοικητικού Προσωπικού

Το Γραφείο διαχειρίζεται θέματα Διοικητικού Προσωπικού που κατέχουν τόσο μόνιμες όσο και θέσεις με σύμβαση. Συγκεκριμένα το Γραφείο διαχειρίζεται θέματα που αφορούν:

· Προκηρύξεις θέσεων Διοικητικού Προσωπικού (αξιολογήσεις αιτήσεων, διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων, χορήγηση ψυχομετρικών τεστ και τεστ ικανοτήτων, διαδικασίες πρόσληψης)
· Οργάνωση Ανθρώπινου Δυναμικού
· Προσλήψεις/Ανανεώσεις Συμβολαίων Διοικητικού Προσωπικού
· Μετακινήσεις Διοικητικού Προσωπικού
· Διοικητική Υποστήριξη Συμβουλευτικών Επιτροπών
· Διοικητική Υποστήριξη της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών του Συμβουλίου και υλοποίηση σχετικών αποφάσεων
· Καταρτισμός Σχεδίων Υπηρεσίας
· Παροχή συμβουλευτικής σε μέλη του Διοικητικού Προσωπικού για εργασιακά θέματα
· Ετήσια Έρευνα ικανοποίησης προσωπικού «Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι»

Για πληρέστερη ενημέρωση αναφορικά με τα πιο πάνω πατήστε εδώ

Υπεύθυνος Γραφείου:

Παναγιώτης Σεντώνας, Λειτουργός Πανεπιστημίου
Τηλ.: 2289 4217 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Γραμματειακή Υποστήριξη:

Παναγιώτα Χαραλάμπους Ματσούκα, Γενικός Γραφέας
Τηλ.: 22894159 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Γραφείο Υποστήριξης Επιλογής Ακαδημαϊκού και Άλλου Προσωπικού

Το Γραφείο διαχειρίζεται θέματα Ακαδημαϊκού Προσωπικού που κατέχουν τόσο μόνιμες όσο και θέσεις με σύμβαση. Συγκεκριμένα το Γραφείο διαχειρίζεται θέματα που αφορούν:

· Προκηρύξεις θέσεων Ακαδημαϊκού Προσωπικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Ειδικών Επιστημόνων, Μεταπτυχιακών Συνεργατών
· Προσλήψεις/Ανανεώσεις Συμβολαίων Ακαδημαϊκού Προσωπικού, Μεταπτυχιακών Συνεργατών, Νέων Ερευνητών, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
· Εργοδότηση Προσωπικού σε Ερευνητικά Προγράμματα

Για πληρέστερη ενημέρωση αναφορικά με τα πιο πάνω, πατήστε εδώ.

Υπεύθυνη Γραφείου:
Χριστίνα Λοϊζίδου, Λειτουργός Πανεπιστημίου
Τηλ.: 2289 4105 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Γραμματειακή Υποστήριξη:
Λευκή Κωνσταντίνου-Χαραλάμπους, Γενικός Γραφέας
Τηλ.: 2289 4155 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Mάρω Χατζημηνά, Γενικός Γραφέας
Τηλ.: 2289 4189 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Χριστιάνα Κυριακίδη, Γενικός Γραφέας
Τηλ.: 2289 4173 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.    

Ελένη Γεωργίου, Γενικός Γραφέας
Τηλ.: 2289 4139 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Μαρία Χαλλούμα, Γενικός Γραφέας
Τηλ.: 2289 4177 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Δέσπω Κότσαπα, Γενικός Γραφέας
Τηλ. 22894172, ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

[Πίσω στην αρχή]

Γραφείο Κοινωνικής Ευθύνης και Εργασιακών Σχέσεων

Το Γραφείο προωθεί τον στρατηγικό στόχο του Πανεπιστημίου για βελτίωση του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούμε. Οι δράσεις του βασίζονται στις αξίες, στις αρχές και στην κουλτούρα του Πανεπιστημίου μας. Στόχος, είναι να ενθαρρύνουμε ενεργά το προσωπικό μας να αγκαλιάζει τις αντιλήψεις και τις δράσεις που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη και να δημιουργήσουμε ένα αρμονικό και αποτελεσματικό εργασιακό περιβάλλον μέσα από δράσεις που βελτιώνουν συνεχώς το εργασιακό κλίμα. Το Γραφείο συνεργάζεται με τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και διαχειρίζεται θέματα που αφορούν:

· Υποστήριξη Συμβουλευτικής Επιτροπής Διοικητικού Προσωπικού (ΣΕΔΙΠ)
· Τήρηση Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων
· Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν σε όρους εργοδότησης
· Συλλογικές Συμβάσεις Προσωπικού
· Καταρτισμός Όρων Απασχόλησης
· Διεξάγει συναντήσεις με τις Συντεχνίες Προσωπικού
· Επίλυσης συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο

Για πληρέστερη ενημέρωση αναφορικά με τα πιο πάνω, πατήστε εδώ.

Υπεύθυνη Γραφείου:
Άννα Ζεμπύλα, Ανώτερη Λειτουργός Πανεπιστημίου
Τηλ.: 2289 4142 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Γραμματειακή Υποστήριξη:
Παναγιώτα Χαραλάμπους Ματσούκα, Γενικός Γραφέας
Τηλ.: 2289 4159 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Τομέας Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

Στον Τομέα λειτουργούν τρία (3) Γραφεία ως ακολούθως:

Γραφείο Ωφελημάτων

To Γραφείο Ωφελημάτων χειρίζεται θέματα που άπτονται των ωφελημάτων και παροχών Ακαδημαϊκού, Διοικητικού και άλλου προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σκοπός του Γραφείου είναι η καλύτερη και ακριβέστερη εξυπηρέτηση του προσωπικού σε θέματα ωφελημάτων.

Συγκεκριμένα, το Γραφείο διαχειρίζεται θέματα που αφορούν:

· Άδειες (ανάπαυσης, ασθενείας, στρατού, εκπαιδευτικές, γονικές, σαββατικές, άνευ απολαβών)
· Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης (έλεγχος για χρηματική αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης, πίστωση υπερωριακής απασχόλησης σε «ελεύθερο χρόνο», πληρωμή για παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, υποστήριξη εκδηλώσεων)
· Ωφελήματα Μητρότητας (μετ' απολαβών και άνευ απολαβών)
· Επιδόματα (κινητού τηλεφώνου, ADSL, επαγγελματικών συνδρομών, οδοιπορικών κ.α.)
· Τερματισμούς εργοδοτήσεων
· Σύστημα ωρομέτρησης (έλεγχος ηλεκτρονικών απουσιολογίων Διοικητικού και Ωρομίσθιου προσωπικού)
· Συνταξιοδοτικά ωφελήματα (Ακαδημαϊκού, Διοικητικού και άλλου προσωπικού)
· Καταβολή επιδόματος Βάρδιας/Επιφυλακής/ειδικά ωράρια προσωπικού
· Πληρωμές Ωρομίσθιου προσωπικού
· Υλοποίηση σχετικών αποφάσεων Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών του Συμβουλίου

Για πληρέστερη ενημέρωση αναφορικά με τα πιο πάνω, πατήστε εδώ.

Υπεύθυνος Γραφείου:
Σάββας Χριστοδούλου, Λειτουργός Πανεπιστημίου
Τηλ.: 2289 4144 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γραμματειακή Υποστήριξη:
Μαρία Συρίμη, Γενικός Γραφέας
Τηλ.: 2289 4140 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Ευγενία Παπαδοπούλου, Γενικός Γραφέας
Τηλ.: 2289 4143 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Άντρη Ευαγόρου, Γενικός Γραφέας
Τηλ.: 2289 4146 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

[Πίσω στην αρχή]

Γραφείο Ανάπτυξης, Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης

Το Γραφείο Ανάπτυξης, Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού έχει ως στόχο την συστηματική, προγραμματισμένη και διαρκή αναβάθμιση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του Πανεπιστημίου Κύπρου. Συγκεκριμένα το Γραφείο διαχειρίζεται θέματα που αφορούν:

· Προγραμματισμό και υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Ενδοεπιχειρησιακά, Πολυεπιχειρησιακά και Εξωτερικού)
· Επιμόρφωση του προσωπικού μέσω διαλέξεων
· Επιχορηγήσεις Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
· Παροχή Υποτροφιών Διοικητικού Προσωπικού
· Υποστήριξη και Οργάνωση Εκδηλώσεων

Για πληρέστερη ενημέρωση αναφορικά με τα πιο πάνω, πατήστε εδώ.

Υπεύθυνος Γραφείου:
Σάββας Χριστοδούλου, Λειτουργός Πανεπιστημίου
Τηλ.: 2289 4144 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Γραμματειακή Υποστήριξη:
Γεωργία Νεοκλέους, Γενικός Γραφέας
Τηλ.: 2289 4170 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Γραφείο Υποστήριξης Αξιολογήσεων

Η Αξιολόγηση του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου έχει ως στόχο την μέτρηση τόσο της απόδοσης όσο και της ανάπτυξης του προσωπικού. Στο Πανεπιστήμιο χρησιμοποιούνται δύο συστήματα αξιολόγησης μέσω:
· των Ετήσιων Υπηρεσιακών Εκθέσεων που στόχο έχουν την μέτρηση και αξιολόγηση της εργασιακής απόδοσης του προσωπικού
· των Υπηρεσιακών Εκθέσεων Μονιμοποίησης
· του πρωτοποριακού Ηλεκτρονικού Συστήματος Ανατροφοδότησης 360o που στόχο έχει τόσο την αυτοαξιολόγηση όσο και την αξιολόγηση από άλλους (Προϊστάμενο, Υφιστάμενους, Συνάδελφους και Πελάτες) σε σχέση με την ανάπτυξη και ατομική βελτίωση

Για πληρέστερη ενημέρωση αναφορικά με τα πιο πάνω, πατήστε εδώ.

Υπεύθυνος Γραφείου:
Σάββας Χριστοδούλου, Λειτουργός Πανεπιστημίου
Τηλ.: 2289 4144 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Γραμματειακή Υποστήριξη:
Κλύσα Χαραλάμπους, Γενικός Γραφέας
Τηλ.: 2289 4162 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Ο Τομέας διαχειρίζεται τα ακόλουθα θέματα:
· Επιμέλεια Μελετών/Εκθέσεων/Παρουσιάσεων σε σχέση με τα καθήκοντα του Τομέα
· Ετοιμασία και υποβολή Εγγράφων στον Τομέα Συμβάσεων και Αγορών
· Συντονισμός Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Αναλωσίμων

o Διαχείριση Παραγγελιών από το e-Procurement
o Διαχείριση Αναλωσίμων Υπηρεσίας
o Σύστημα HCM
o Σύστημα Έξυπνης Κάρτας (Smart Cards)

· Επιμέλεια και Διαχείριση Ιστοσελίδας
· Παρακολούθηση και εφαρμογή Νόμων/Εγκυκλίων/Κανονισμών
· Συντονισμός ύλης και καταχώρησης θεμάτων στα διάφορα έντυπα μέσα του Πανεπιστημίου Κύπρου
· Υποστήριξη Επιτροπών Συμβουλίου/Συγκλήτου

Υπεύθυνος Γραφείου:
Σάββας Χριστοδούλου, Λειτουργός Πανεπιστημίου
Τηλ.: 2289 4144 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Γραμματειακή Υποστήριξη:
Κλύσα Χαραλάμπους, Γενικός Γραφέας
Τηλ.: 2289 4162 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

[Πίσω στην αρχή]

Τομέας Ασφάλειας και Υγείας

Ο Τομέας Ασφάλειας και Υγείας της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού, διαχειρίζεται κάθε ζήτημα που αφορά στην ασφάλεια και υγεία της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Αποτελείται από 4 Γραφεία (Γραφείο Υγείας, Γραφείο Ασφάλειας, Γραφείο Υγιεινής και Οικιακής Οικονομίας και Γραφείο Μεταφορών και Υποστήριξης Εκδηλώσεων). Κύριος στόχος του Τομέα Ασφάλειας και Υγείας, είναι η προσφορά στους φοιτητές, προσωπικό και επισκέπτες του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης, Κέντρα Κέντρων Υγείας και Υπηρεσίας Φύλαξης, πατήστε εδώ.

Υπεύθυνος Τομέα:
Άκης Σωφρονίου, Ανώτερος Λειτουργός Πανεπιστημίου
Τηλ.: 2289 4147 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Γραμματειακή Υποστήριξη:
Χρυσάνθη Προδρόμου, Βοηθός Γραφείου
Τηλ: 22894153 ηλ. Διευθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Γραφείο Υγείας

Οι κυριότερες αρμοδιότητες του Γραφείου Υγείας έχουν ως ακολούθως:
· Τήρηση Μητρώου Ατυχημάτων/Γνωστοποιήσεις
· Επιθεωρήσεις/Καταγραφή Επικίνδυνων Καταστάσεων
· Διαχείριση Διαγωνισμών και Συμβολαίων: Συλλογής, Μεταφοράς και Διαχείρισης Χημικών και Κλινικών/Βιολογικών Αποβλήτων, Ανακύκλωσης Αποβλήτων Μελανιών και Τόνερ Εκτύπωσης, Ασφάλειας Ευθύνης Εργοδότη, Ασφάλισης Άμισθων Επισκεπτών Ερευνητών, Ασφάλισης φοιτητών/ερευνητών κλπ.
· Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ενημέρωση προσωπικού σε θέματα Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος
· Εκτιμήσεις Κινδύνων στο Χώρο Εργασίας
· Σχέδια Ασφάλειας και Υγείας
· Διερεύνηση και διευθέτηση θεμάτων Ασφάλειας, Υγείας, Περιβάλλοντος
· Διευθέτηση μετρήσεων/αναλύσεων παραμέτρων ποιότητας εργασιακού περιβάλλοντος
· Παροχή Νοσηλευτικών Υπηρεσιών σε φοιτητές, προσωπικό και επισκέπτες του Πανεπιστημίου
· Παροχή Βοήθειας και Υπηρεσιών στις Αιμοδοσίες του Πανεπιστημίου
· Διαχείριση Κουτιών Πρώτων Βοηθειών
· Διευθέτηση εμβολιασμών προσωπικού και φοιτητών όπου είναι αναγκαίο
· Οργάνωση Αρχείου Κέντρων Υγείας και τήρηση Μητρώων Περιστατικών
· Παρουσία και παροχή νοσηλευτικής υποστήριξης στις Τελετές Αποφοίτησης, σε εκδηλώσεις και αιμοδοσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου και σε τυχόν άλλες δραστηριότητες του Πανεπιστημίου
· Ετοιμασία άρθρων σε θέματα υγείας για ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας μέσω των μέσων προβολής του Πανεπιστημίου
· Υποστήριξη Επιτροπής Ασφάλειας και Επιτροπής Οικολογικό Πανεπιστήμιο

Υπεύθυνη Γραφείου:
Άντρη Γιάγκου, Λειτουργός Πανεπιστημίου
Τηλ.: 2289 4134 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Υποστήριξη Κέντρων Υγείας:
Σταύρη Ζήνωνος, Νοσηλευτική Λειτουργός
Τηλ: 22895270, ηλ. Διευθ: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Νοσηλευτική Λειτουργός
Τηλ. 22895280

Κέντρα Υγείας Πανεπιστημίου Κύπρου

Με σκοπό τη φροντίδα της υγείας των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, ο Τομέας Ασφάλειας και Υγείας, εποπτεύει τη λειτουργία δύο Κέντρων Υγείας, στην Πανεπιστημιούπολη, στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων - Κτήριο 6 (τηλ. 22895270) και στα Κεντρικά Κτήρια Καλλιπόλεως - Κτήριο Β (τηλ. 22895280). Τα Κέντρα Υγείας στελεχώνονται με δύο Νοσηλευτικούς Λειτουργούς.

Το ωράριο λειτουργίας των Κέντρων Υγείας, διαμορφώνεται σύμφωνα με το Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους, ως πιο κάτω:

 Περίοδος Μαθημάτων και Εξετάσεων  09.00 - 16.30 Δευτέρα ως Παρασκευή (εκτός Τετάρτης)
09.00 - 17.00 Τετάρτη
 Διακοπές Χριστουγέννων 07.30 - 14.30 Δευτέρα ως Παρασκευή (εκτός Τετάρτης)
07.30 - 18.00 Τετάρτη 
 Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 07.30 - 14.30 Δευτέρα ως Παρασκευή

 Στα Κέντρα Υγείας του Πανεπιστημίου Κύπρου, διεξάγονται εξετάσεις ρουτίνας, όπως:
· μέτρηση και αξιολόγηση των ζωτικών σημείων
· λήψη αρτηριακής πίεσης
· μέτρηση καρδιακών παλμών
· μέτρηση θερμοκρασίας σώματος
· μέτρηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα (ζάχαρο)
· κορεσμός της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο επί τοις εκατό (SpO2).

Παρέχονται επίσης Πρώτες Βοήθειες, για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε κατάστασης που αφορά την υγεία. Διεξάγονται όλες εκείνες οι αρχικές ενέργειες που απαιτούνται, για την αντιμετώπιση καταστάσεων τραυματισμού, κακώσεων οστών και μυών, απώλεια συνειδήσεως και διάφορες άλλες ιατρικές καταστάσεις, που προκύπτουν είτε από οξείες είτε από χρόνιες ασθένειες. Σε σοβαρά περιστατικά υγείας, προσφέρονται νοσηλευτικές υπηρεσίες προ-νοσοκομειακής φροντίδας, εκτιμάται η κατάσταση του πάσχοντα, τίθενται προτεραιότητες αντιμετώπισης και προσφέρεται επείγουσα βοήθεια μέχρι την άφιξη ασθενοφόρου και την μεταφορά στο νοσοκομείο.

Τα Κέντρα Υγείας, αναλαμβάνουν τη διαχείριση Κουτιών Πρώτων Βοηθειών, τα οποία βρίσκονται σε διάφορους χώρους του Πανεπιστημίου, καθώς επίσης την οργάνωση αρχείου, όσον αφορά στην τήρηση μητρώου περιστατικών, βάσης δεδομένων κουτιών πρώτων βοηθειών και βάσης δεδομένων φοιτητών με προβλήματα υγείας.

Στα πλαίσια διαφώτισης και ενημέρωσης σε θέματα που αφορούν την υγεία, ετοιμάζεται ενημερωτικό υλικό και διατίθεται στα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, μέσω των μέσων προβολής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

[Πίσω στην αρχή]

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Οι κυριότερες αρμοδιότητες της Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης έχουν ως ακολούθως:

Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
· Παραλαβή απαιτήσεων και αποστολή στην Ασφαλιστική εταιρεία
· Αποστολή επιταγών στα Μέλη
· Νέες εντάξεις Μελών
· Διαγραφές Μελών

Κρατική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
· Ετοιμασία καταστάσεων δικαιούχων προς Υπουργείο Υγείας
· Έκδοση Καρτών Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
· Αποστολή Καρτών στο Υπουργείο Υγεία
· Αποστολή Καρτών στους Δικαιούχους

Υπεύθυνος:
Άκης Σωφρονίου, Ανώτερος Λειτουργός Πανεπιστημίου
Τηλ.: 2289 4147 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Γραμματειακή Υποστήριξη:
Μαρία Χατζημιχαήλ, Γενικός Γραφέας
Τηλ: 22894154, Ηλ. Διευθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Για πληρέστερη ενημέρωση αναφορικά με τα πιο πάνω, πατήστε εδώ.

Γραφείο Ασφάλειας

Οι κυριότερες αρμοδιότητες του Γραφείου Ασφάλειας έχουν ως ακολούθως:

· Τήρηση Μητρώου Θεμάτων Ασφάλειας
· Διαχείριση και Έκδοση Κλειδιών
· Διαχείριση Συστημάτων Ελεγχόμενης Πρόσβασης
· Διαχείριση Διαγωνισμού Υπηρεσιών Φύλαξης
· Διαχείριση – Συντήρηση Μέσων Πυροπροστασίας/Πυρόσβεσης
· Εκπαίδευση/Ενημέρωση προσωπικού σε θέματα Ασφάλειας

Υπεύθυνος Γραφείου:
Ανδρόνικος Κόκκινος, Τεχνικός
Τηλ.: 2289 4169 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Γραφείο Υγιεινής και Οικιακής Οικονομίας

Οι κυριότερες αρμοδιότητες του Γραφείου Υγιεινής και Οικιακής Οικονομίας έχουν ως ακολούθως:
· Εποπτεία των καθαριστριών του Π.Κ.
· Συμμετοχή σε Επιτροπές Προδιαγραφών και Αξιολόγησης διαγωνισμών που αφορούν σε θέματα Υγιεινής και Καθαριότητας
· Διαχείριση Διαγωνισμών Καθαριότητας, Ειδών Καθαρισμού, Προμήθειας Πόσιμου Νερού και Ψεκασμών/Απολυμάνσεων
· Υγειονομικοί Έλεγχοι/Αναλύσεις Νερού
· Διαχείριση Ανακύκλωσης Υλικών
· Συντονισμός/Ετοιμασία χώρων για επίσημες και άλλες εκδηλώσεις

Υπεύθυνη Γραφείου:
Νίκη Παπαδοπούλου, Οικονόμος Πανεπιστημίου
Τηλ.: 2289 4167 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Γραφείο Μεταφορών και Εκδηλώσεων

Οι κυριότερες αρμοδιότητες του Γραφείου Μεταφορών και Εκδηλώσεων έχουν ως ακολούθως:
· Υποστήριξη Εκδηλώσεων/Διαχείριση Συστήματος Κράτησης Αιθουσών
· Υποστήριξη Αιθουσών Διδασκαλίας –Διαχείριση Οπτικοακουστικών Μέσων
· Ταχυδρομικές Υπηρεσίες
· Μεταφορές– Μετακινήσεις/Μεταφορές Αξιωματούχων
· Διαχείριση Υπηρεσιών Μεταφοράς Φοιτητών και Προσωπικού με Λεωφορεία

Υπεύθυνος Γραφείου:
Μιχάλης Κωνσταντίνου, Λειτουργός Πανεπιστημίου
Τηλ.: 2289 4168 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες:
Παναγιώτης Φλωρής, Βοηθός Γραφείου
Τηλ: 22894165 ηλ. Διευθ: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Κυριάκος Κακουλλής, Βοηθός Γραφείου
Τηλ: 22894166, ηλ. Διευθ: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

[Πίσω στην αρχή]

Επιχειρησιακή Διεύθυνση

Οι κυριότερες αρμοδιότητεςτου Γραφείου Επιχειρησιακής Διεύθυνσηςέχουν ως ακολούθως:
· Συντονισμός Συμβάσεων που αφορούν τη διαχείριση εστιατορίων, καφεστιατορίων, κυλικείων, μπαράκι και μηχανών αυτόματης πώλησης του Πανεπιστημίου.
· Συντονισμός Συμβάσεων που αφορούν τη διαχείριση καταστημάτων στο Εμπορικό Κέντρο του Κέντρου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων.
· Συμμετοχή στις Επιτροπές Προδιαγραφών και Αξιολογήσεων των Διαγωνισμών για τους χώρους εστίασης του Πανεπιστημίου και των καταστημάτων του Εμπορικού Κέντρου του Κέντρου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων
· Διαχείριση κρατήσεων αιθουσών και άλλων χώρων στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων.

Υπεύθυνη Γραφείου:
Θεοδότη Χατζηβασιλείου, Λειτουργός Πανεπιστημίου
Τηλ.: 2289 4174 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Γραμματειακή Υποστήριξη: Μικαέλλα Μιχαήλ, Γενικός Γραφέας
Τηλ.: 2289 4175 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

[Πίσω στην αρχή]

3.3 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου

Βιβλιοθήκη στεγάζεται σε πέντε παραρτήματα και είναι ελεύθερης πρόσβασης για τους χρήστες. Διαθέτει 286.000 τίτλους βιβλίων και έντυπων περιοδικών, οι οποίοι αντιστοιχούν σε 333.000 τόμους, με ετήσια αύξηση της συλλογής της κατά 9.000, περίπου, νέων βιβλίων.

Η Βιβλιοθήκη είναι πλήρως ηλεκτρονική ως προς τη λειτουργία της και υβριδική (hybrid library) ως προς το περιεχόμενο της, αφού περιλαμβάνει στις συλλογές της έντυπο, ψηφιακό και οπτικοακουστικό υλικό. Όλο το υλικό είναι προσβάσιμο μέσω του Εργαλείου Ενοποιημένης Αναζήτησης "Ebsco Discovery Service" (EDS), το οποίο παρέχει γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στο έντυπο, ηλεκτρονικό, οπτικοακουστικό υλικό της και στο πληρές κείμενο άρθρων δια μέσου μιας απλής και ενιαίας αναζήτησης. Το έντυπο υλικό είναι, επίσης, αναζητήσιμο στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης και το ηλεκτρονικό είναι προσβάσιμο από τον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης.

Διευθυντής Βιβλιοθήκης:

Η θέση του Διευθυντή Βιβλιοθήκης έχει κενωθεί από την 01/10/2014. Ως αναπληρώτρια του Διευθυντή Βιβλιοθήκης έχει οριστεί η Ανώτερη Λειτουργός Πανεπιστημίου κα Έλενα Διομήδη Παρπούνα

Τηλ. 22894448

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και το προσωπικό της Βιβλιοθήκης μπορείτε να βρείτε εδώ.

3.4 Οικονομικές Υπηρεσίες

Ο σκοπός των Οικονομικών Υπηρεσιών είναι, διαμέσου υπηρεσιών τους, να βοηθούν το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην υλοποίηση της αποστολής του και εκπλήρωση των στόχων του, που είναι η διδασκαλία, η έρευνα και η κοινωνική αρωγή. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή αποτελεσματικού οικονομικού προγραμματισμού, ορθής διαχείρισης και με έλεγχο των οικονομικών πόρων του Πανεπιστημίου Κύπρου, ούτως ώστε να μπορεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου να δώσει τις οικονομικές του υπηρεσίες στην ακαδημαϊκή κοινότητα, το προσωπικό, τους φοιτητές και άλλους ενδιαφερομένους.

Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών:
κα Ανδρούλλα Θεοφάνους
Τηλ. 22894120

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες, τις διαδικασίες, τα έντυπα και το προσωπικό των Οικονομικών Υπηρεσιών μπορείτε να βρείτε εδώ.

[Πίσω στην αρχή]

3.5 Τεχνικές Υπηρεσίες

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες και το Γραφείο Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης είναι οι καθ' ύλην αρμόδιες οντότητες για την υλοποίηση του κτηριακού αναπτυξιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες, έχουν την ευθύνη του προγραμματισμού και της ανάπτυξης του συνόλου των κτηριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου, της εξασφάλισης του απαραίτητου εξοπλισμού και της εύρυθμης λειτουργίας και συντήρησής τους.

Το Γραφείο Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης έχει συσταθεί με ειδικό σκοπό τον προγραμματισμό, σχεδιασμό, ανάπτυξη και ανέγερση της Πανεπιστημιούπολης.

Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών:
κ. Άγης Ελισσαίος
Τηλ. 22894203

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες, τους στόχους και το προσωπικό των Τεχνικών Υπηρεσιών μπορείτε να βρείτε εδώ.

3.6 Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων

Η αποστολή της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων είναι η υποστήριξη της πανεπιστημιακής κοινότητας στους τομείς δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας με επαγγελματισμό, αποδοτικότητα και ποιότητα. Στόχος της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων είναι η εύρυθμη λειτουργία της οργανωτικής δομής που τη διέπει. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διοικητική εποπτεία του Τομέα Έρευνας και Διασύνδεσης με τη Βιομηχανία και του Τομέα Διεθνών Σχέσεων και Προβολής. Η Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων έχει επίσης τη διοικητική εποπτεία του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου (Λευκωσία και Βρυξέλλες).

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων:
Δρ Αγαθοκλής Στυλιανού
Τηλ. 22892131

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες, τους στόχους και το προσωπικό της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων μπορείτε να βρείτε εδώ.

3.7 Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων

Η αποστολή της Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων είναι η συνεχής παρακολούθηση και εισαγωγή νέων τεχνολογιών και η παροχή, με ασφάλεια και λειτουργικότητα, των απαραίτητων υπηρεσιών και πληροφορικών συστημάτων για τις ανάγκες της πανεπιστημιακής κοινότητας. Στο πλαίσιο αυτό έχει εγκαταστήσει ένα προηγμένης τεχνολογίας αξονικό δίκτυο δεδομένων και, πρόσφατα, έχει εγκαταστήσει δίκτυο ασύρματης επικοινωνίας.

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Πληροφορικών Συστημάτων:
Δρ. Αγαθοκλής Στυλιανού
Τηλ. 22892131

Πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες, τους στόχους και το προσωπικό της Υπηρεσίας Πληροφορικών Συστημάτων μπορείτε να βρείτε εδώ.

[Πίσω στην αρχή]

3.8 Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες που αφορούν στα θέματα σπουδών, σταδιοδρομίας, προσωπικής καθοδήγησης, κοινωνικής, ψυχολογικής και οικονομικής στήριξης, στέγασης, φοιτητικών δραστηριοτήτων κ.α. Πιο συγκεκριμένα, η Υπηρεσία παρέχει πληροφορίες για την πολιτική εισδοχής, τις εισαγωγικές εξετάσεις, τα προγράμματα σπουδών, ετοιμάζει ωρολόγια προγράμματα, προγράμματα εξετάσεων, εκδίδει πιστοποιητικά σπουδών, αναλυτικές βαθμολογίες κ.α., και έχει την ευθύνη της πραγματοποίησης των ηλεκτρονικών εγγράφων στα μαθήματα όλων των φοιτητών του Πανεπιστημίου. Προσφέρει επίσης προς τους φοιτητές, εμπιστευτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και βοήθεια για τυχόν προβλήματα προσωπικής, ακαδημαϊκής και οικονομικής φύσης καθώς και για θέματα ευημερίας.

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας:
Η θέση του Διευθυντή Βιβλιοθήκης έχει κενωθεί από την 03/09/2014. Ως αναπληρωτής έχει οριστεί ο κ. Γρηγόρης Μακρίδης, ο οποίος είναι Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνα και Διεθνών Σχέσεων
Τηλ. 22894022

Πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες, τους στόχους και το προσωπικό της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας μπορείτε να βρείτε εδώ.

[Πίσω στην αρχή]

3.9 Τομέας Εσωτερικού Ελέγχου

Ο Τομέας Εσωτερικού Ελέγχου έχει ως πρωταρχικό στόχο να συμβάλλει ουσιαστικά, στις προσπάθειες των Αρχών του Πανεπιστημίου για επίτευξη των στρατηγικών τους στόχων. Μέσα από τη διεξαγωγή ανεξάρτητων και αντικειμενικών ερευνών και ελέγχων, ο Τομέας Εσωτερικού Ελέγχου, εφοδιάζει τις Αρχές του Πανεπιστημίου, με τα απαραίτητα εργαλεία, στοιχεία και πληροφορίες, που θα τις βοηθούν στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Οργανισμού. Τα εφόδια αυτά αντλούνται κυρίως μέσα από τον έλεγχο και αξιολόγηση: (α) Των Εσωτερικών συστημάτων και διαδικασιών λειτουργίας του Πανεπιστημίου, (β) Της συμμόρφωσης με τους Νόμους, Κανονισμούς, Κανόνες και Αποφάσεις των Αρχών, (γ) Της αποτελεσματικής διαχείρισης των οικονομικών πόρων και (δ) Της διαφύλαξης και διασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων.

Ο Τομέας Εσωτερικού Ελέγχου υποβάλλει τις Εκθέσεις του στην Επιτροπή Ελέγχου, η οποία καταθέτει εισηγήσεις στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, για διόρθωση ή βελτίωση τυχόν αδυναμιών ή/και προβλημάτων, που εντοπίζονται μέσα από τους ελέγχους. Στόχος του Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου είναι η παροχή ορθής πληροφόρησης και η προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις Αρχές του Πανεπιστημίου, που θα τις βοηθούν στη λήψη ορθών και δίκαιων αποφάσεων, οι οποίες θα προσδίδουν αξία στον Οργανισμό.

Εσωτερικός Ελεγκτής:
κ. Βάκης Ανδρέου
Τηλ. 22894383

Πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες, τους στόχους και το προσωπικό του Εσωτερικού Ελέγχου μπορείτε να βρείτε εδώ.

[Πίσω στην αρχή]

3.10 Τομέας Προώθησης και Προβολής

Ο Τομέας Προώθησης και Προβολής υπάγεται στην Πρυτανεία και αποτελείται από τα παρακάτω Γραφεία:

Γραφείο Αποφοίτων

Το Γραφείο Αποφοίτων λειτουργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ των αποφοίτων και της πανεπιστημιακής κοινότητας με στόχο την προώθηση του συμφέροντος του ιδρύματος και την ικανοποίηση των αναγκών των αποφοίτων.

Γραφείο Επικοινωνίας

Το Γραφείο Επικοινωνίας αναλαμβάνει την προβολή και τη διεξαγωγή επί τούτου κεντρικών εκδηλώσεων και διασκέψεων τύπου, καθώς και την προβολή του ερευνητικού έργου και άλλων δραστηριοτήτων των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού και του Πανεπιστημίου εν γένει.

Γραφείο Εκδηλώσεων

Το Γραφείο Εκδηλώσεων είναι υπεύθυνο για την οργάνωση, το γενικό συντονισμό και την προβολή των κεντρικών εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου. Παράλληλα, σε συνεργασία με διάφορους δήμους της Κύπρου, καθώς επίσης και με φορείς εκπροσώπησης της ελληνικής-κυπριακής ομογένειας στο εξωτερικό, υλοποιεί το θεσμό των Ελεύθερων Πανεπιστημίων. Επιπρόσθετα, το Γραφείο Εκδηλώσεων αναλαμβάνει τη διοργάνωση και άλλων adhoc εκδηλώσεων.

Συντονίστρια Τομέα Προώθησης και Προβολής:
κα Μαρίζα Λαμπίρη
Τηλ. 22894366

Πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες, τους στόχους και το προσωπικό του Τομέα Προώθησης και Προβολής μπορείτε να βρείτε εδώ.

3.11 Τομέας Συμβάσεων και Αγορών

Ο Τομέας Συμβάσεων και Αγορών έχει ως αρμοδιότητα τη διεκπεραίωση των διαγωνισμών του Πανεπιστημίου Κύπρου και τη σύναψη των σχετικών με αυτούς συμβάσεων. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και διοικητική υποστήριξη σε εμπλεκόμενους με τους διαγωνισμούς και καθιερώνει διαδικασίες και έντυπα που αφορούν στη διεκπεραίωση των διαγωνισμών. Ο Τομέας έχει την ευθύνη για τη γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου Προσφορών και Οικονομικών.

Ανώτερος Λειτουργός Πανεπιστημίου Τομέα Συμβάσεων και Αγορών:
κ. Άδωνης Μακρίδης
Τηλ. 22894078

Πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες, τους στόχους και το προσωπικό του Τομέα Συμβάσεων και Αγορών μπορείτε να βρείτε εδώ:

3.12 Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης

Το Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης έχει ως στόχο την εξασφάλιση οικονομικής στήριξης, η οποία θα βοηθήσει το Πανεπιστήμιο να φέρει εις πέρας την αποστολή του, συμβάλλοντας έτσι ενεργότερα στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου.

Υπεύθυνος:
κ. Κωνσταντίνος Μ. Σαββίδης
Τηλ. 22895205

Πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες, τους στόχους και το προσωπικό του Γραφείου Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης μπορείτε να βρείτε εδώ.

[Πίσω στην αρχή]

3.13 Γραφείο Ταχείας Εξυπηρέτησης

Στο πλαίσιο της ανάγκης για καταπολέμηση της γραφειοκρατίας αλλά και της ταχείας εξυπηρέτησης της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποφάσισε να δημιουργήσει κεντρικό γραφείο ταχείας εξυπηρέτησης το οποίο θα δέχεται και θα επιχειρεί να επιλύσει τα κύρια λειτουργικά ζητήματα που απασχολούν τα μέλη της κοινότητας, γρήγορα και αποτελεσματικά.

Επικοινωνία
Γραμμή Ταχείας Εξυπηρέτησης : 22 89 5555
Email Ταχείας Εξυπηρέτησης: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
Fax: 22 89 5480

Υπεύθυνος Λειτουργός Γραφείου
Άθως Χρυσάφης
Ηλεκτρ. Διευθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
Τηλ.: 22 89 4450

Γραμματειακή Υποστήριξη

Έμυλη Πατσαλίδου
Ηλεκτρ. Διευθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
Tηλ.: 22 89 4484

Ωράριο Επικοινωνίας

Δευτέρα - Παρασκευή μεταξύ των ωρών 09:00 - 13:00 (για τηλεφωνική επικοινωνία)

Μπορείτε να αποστέλλετε τα αιτήματα σας οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:
- με εσωτερικό ταχυδρομείο
- μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
- μέσω τηλεομοιότυπου

Πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες, τους στόχους και το προσωπικό του Γραφείου Ταχείας Εξυπηρέτησης μπορείτε να βρείτε να βρείτε εδώ.

[Πίσω στην αρχή]

4. ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

4.1 Γενικές Αρχές και Αξίες

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γενικές αρχές και αξίες που διέπουν τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κύπρου μπορείτε να βρείτε στον περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόµο. 

Εγκύκλιος Επιστολή Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τη μείωση των κλιμάκων εισδοχής

4.2 Νομοθεσία, Κανονισμοί και Κανόνες του Πανεπιστημίου Κύπρου

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Νομοθεσία, τους Κανονισμούς και τους Κανόνες του Πανεπιστημίου Κύπρου μπορείτε να βρείτε εδώ.

4.3 Νομοθεσία περί Διαδικασίας Πρόσληψης Διοικητικού Προσωπικού

Η διαδικασία πρόσληψης Διοικητικού Προσωπικού γίνεται με βάση με τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 1998 έως 2008, τους περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμούς του 1990 έως 2008, καθώς και σύμφωνα με την εγκύκλιο αρ. 44/2008 του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών.

4.4 Όροι Απασχόλησης Συμβασιούχου Προσωπικού­­­­­­­­­­­­­­­­­

Οι όροι απασχόλησης του Συμβασιούχου Διοικητικού Προσωπικού βρίσκονται εδώ.

[Πίσω στην αρχή]

4.5 Ωράριο Εργασίας και Σύστημα Ωρομέτρησης

4.5.1 Ωράρια Εργασίας

Το επίσημο ωράριο του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι ως ακολούθως:

Ευέλικτο Ωράριο

Προσέλευση από 07.30 μέχρι και τις 08.30
Αποχώρηση από 14.30 μέχρι και τις 15.30
Μέρα απογεύματος 07.30 - (μέχρι 08.30) - 14.00 και 14.30 - 18.00 (μέχρι 19.00)
Διάλειμμα 14.00 - 14.30

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ:

4.5.2 Σύστημα Ωρομέτρησης

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου τηρεί από τον Ιούλιο του 2011 ηλεκτρονικό σύστημα ωρομέτρησης. Σκοπός της χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικής ωρομέτρησης είναι η τήρηση του ωραρίου, η ίση μεταχείριση μεταξύ όλων των μελών του προσωπικού, η διευκόλυνση ελέγχου αδειών και ελέγχου απουσιών από την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς και η μείωση του κόστους από τη μη χρήση του ωραρίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού, Γραφείο Ωφελημάτων, Εγχειρίδια / Οδηγοί.

4.6 Επικύρωση Διορισμού Μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού

Βάσει του κανονισμού 5(3) των περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμών του 1990 έως 2008, οι διορισμοί σε μόνιμες θέσεις γίνονται με διετή δοκιμασία. Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου μπορεί με απόφασή του να μειώσει ή να παρατείνει την περίοδο της δοκιμασίας.

4.7 Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων

Τον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων μπορείτε να τον βρείτε εδώ.

4.8 Βεβαιώσεις Εργοδότησης

Το γραφείο Υποστήριξης και Επιλογής Διοικητικού Προσωπικού εκδίδει εντός δύο ημερών βεβαιώσεις απασχόλησης για οποιαδήποτε νόμιμη χρήση σε όποιον εργαζόμενο το ζητήσει.

Για βεβαιώσεις Διοικητικού Προσωπικού επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα 22894217 και 22894159.

[Πίσω στην αρχή]

4.9 Εσωτερική Μετακίνηση Διοικητικού Προσωπικού

Εσωτερική Μετακίνηση ορίζεται ως η μετατόπιση ενός υπαλλήλου από μια οργανωτική οντότητα σε άλλη.

Αιτήματα για μετακίνηση Διοικητικού Προσωπικού υποβάλλονται από τον/την ενδιαφερόμενο/η εμπιστευτικά στην Υπεύθυνη του Τομέα Στελέχωσης και Εργασιακών Σχέσεων και καταχωρούνται σε σχετικό αρχείο. Η εξέταση των αιτημάτων διεξάγεται από τον ΔΔΟ και την ΥΑΔ. Στη συνέχεια, το/τα ενδιαφερόμενο/α μέρη ενημερώνονται σχετικά με την έκβαση του αιτήματος και τις σχετικές ενέργειες.

Οποιαδήποτε μετακίνηση πραγματοποιείται από το Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο "Εσωτερικής Μετακίνησης" και να το υποβάλουν στην κα Άννα Ζεμπύλα, Ανώτερη Λειτουργό Πανεπιστημίου, στην ηλ. Διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το 22894142.

4.10 Ανανέωση Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου

Η διαδικασία ανανέωσης ορισμένου χρόνου σύμβασης απασχόλησης αρχίζει περίπου δύο μήνες πριν από τη συμπλήρωση της χρονικής περιόδου της σύμβασης. Αρχικά, η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού ζητά από τον Προϊστάμενο του υπαλλήλου όπως υποβάλει λεπτομερή εισήγηση στην οποία να δικαιολογείται ή μη η ανανέωση της σύμβασης του/της. Στη συνέχεια, και αφού υποβληθεί η σχετική εισήγηση για ανανέωση ή μη της σύμβασης ορισμένου χρόνου, ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών ή εξουσιοδοτούμενός του αποφασίζει σχετικά.

4.11 Μετατροπή Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου σε Αορίστου Χρόνου­­­­­­­­­­­­­­­­­

Μετά τη απασχόληση 24 μηνών με σύμβαση ορισμένου χρόνου και με σχετική έγκριση από τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών ή εξουσιοδοτούμενό του η σύμβαση ανανεώνεται για ακόμα έξι μήνες. Δύο μήνες περίπου πριν τη συμπλήρωση 30 μηνών συνεχούς απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου, η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού ζητά από τον/την προϊστάμενο/νη του υπαλλήλου όπως, υποβάλει εισήγηση αναφορικά με τη μετατροπή της σύμβασης του/της σε σύμβαση αορίστου χρόνου, υποβάλει γραπτώς λεπτομερή εισήγησή καθώς και αξιολόγηση του υπηρεσιακού έργου του ατόμου για ολόκληρη τη χρονική περίοδο κατά την οποία απασχολήθηκε με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Ακολούθως, τόσο η εισήγηση όσο και οι υπηρεσιακές εκθέσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών για εξέταση και λήψη σχετικής απόφασης.

[Πίσω στην αρχή]

4.12 Μισθολογικές Τοποθετήσεις και Προσαυξήσεις

Η μισθολογική τοποθέτηση του Διοικητικού Προσωπικού γίνεται σύμφωνα με την κλίμακα που περιλαμβάνεται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης βάσει της οποίας γίνεται η πρόσληψη και σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα Νομοθεσία και Εγκυκλίους.

Κατά το διορισμό υπαλλήλου, το Συμβούλιο δύναται κατά την κρίση του να τοποθετήσει τον/την νεοπροσληφθέντα/θείσα σε οποιονδήποτε σημείο της μισθολογικής κλίμακας. Ο υπάλληλος τοποθετείται στην Κλίμακα/ Βαθμίδα σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου και η μισθοδοτική ανέλιξη του εξαρτάται από τη μισθοδοτική Κλίμακα ή τις Συνδυασμένες Κλίμακες βάσει της οποίας έγινε η πρόσληψη.

Οι απολαβές περιλαμβάνουν:

i. Τον ακαθάριστο μισθό που αποτελείται από:
(α) Το βασικό μισθό ο οποίος καθορίζεται σε μισθοδοτικές κλίμακες ανάλογα με τη θέση του Υπαλλήλου. Οι μισθοδοτικές κλίμακες φαίνονται στα παραρτήματα των Προϋπολογισμών.
(β) Τις Γενικές Αυξήσεις μισθών το ποσοστό των οποίων από 01.01.2009 ανέρχεται στο 6,656% με ελάχιστο ποσό γενικών αυξήσεων το ποσό των €880,69.
(γ) Το Τιμαριθμικό Επίδομα το οποίο ανέρχεται σε 27.99% και υπολογίζεται επί του (α+β) πιο πάνω, με ελάχιστο ποσό τιμαριθμικού επιδόματος το ποσό των €3.370.
ii. Τα διάφορα επιδόματα, όπως επίδομα βάρδιας, επίδομα υπερωριών και διάφορα άλλα επιδόματα, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τους αντίστοιχους Νόμους ή Κανονισμούς ή Κανόνες του κάθε επιδόματος.

Οι απολαβές και τα ωφελήματα των υπάλληλων περιλαμβάνουν το Μισθό, τα εκάστοτε καθορισμένα επιδόματα, τις καθορισμένες στη δημόσια υπηρεσία άδειες και το δικαίωμα Ιατρικής Περίθαλψης και από την ημερομηνία αφυπηρέτησης τους, τα Συνταξιοδοτικά Ωφελήματα (σύνταξη και εφάπαξ φιλοδώρημα), σύμφωνα με τους περί Συντάξεων Νόμους.

Η ανέλιξη από μια βαθμίδα στην επόμενη γίνεται σε ετήσια βάση σύμφωνα πάντα με την ημερομηνία προσαύξησης του υπαλλήλου. Σύμφωνα με τον περί Μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμο 192(Ι) του 2011, και του Τροποποιητικό Νόμο 185(Ι)/2012 οι μισθοί των αξιωματούχων και των εργοδοτουμένων παραμένουν στο ύψος της 31ης Δεκεμβρίου 2011 και η παγιοποίηση στην παραχώρηση προσαυξήσεων παρατείνεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Επίσης το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμορφούμενο με τον Ν.73(Ι)/2014, «Περί της Μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014», ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 20/06/2014, υποχρεούται να τοποθετεί μισθοδοτικά τους νεοπροσληφθέντες με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 4Α(1) ως ακολούθως:

«Διοριζόμενος, ο οποίος δεν απασχολείται στην κρατική υπηρεσία ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και ο οποίος διορίζεται σε θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής με τον ίδιο τίτλο και τους ίδιους μισθοδοτικούς όρους στην οποία υπηρετεί και εργοδοτούμενος της κρατικής υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ανάλογα με την περίπτωση, η μισθοδοσία του οποίου παραμένει κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, χαμηλότερη από την αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας ή από τον πάγιο μισθό της θέσης διορισμού ή προαγωγής του, θα λαμβάνει, κατά την διάρκεια της ισχύος του παρόντος Νόμου, την χαμηλότερη αυτή μισθοδοσία. Νοείται ότι ... »

Με βάση τα πιο πάνω, υποψήφιος για διεκδίκηση θέση Πρώτου Διορισμού/ Προαγωγής, ο οποίος δεν απασχολείται στην Κρατική Υπηρεσία ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και διορίζεται στην θέση αυτή, σύμφωνα με το Άρθρο 4Α(1) του Νόμου Ν.73(Ι)/2014, θα λάβει την χαμηλότερη μισθοδοσία υφιστάμενου υπαλλήλου ο οποίος έχει πρόσφατα προαχθεί στη θέση αυτή.

 

Εγκύκλιος Επιστολή Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τη μείωση των κλιμάκων εισδοχής.

 

4.13 Παραιτήσεις

Σύμφωνα με τους κανονισμούς 12(1) και 12(2) των περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμών του 1990 έως 2008 κανένας υπάλληλος δεν μπορεί να παραιτηθεί από τη θέση του χωρίς προηγούμενη άδεια από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.

Η ελάχιστη περίοδος προειδοποίησης παραίτησης είναι ως ακολούθως:

Περίοδος Συνεχούς Απασχόλησης Ελάχιστη Περίοδος Προειδοποίησης
Από 26 μέχρι 51 εβδομάδες (6 μήνες - 1 χρόνο) 1 εβδομάδα
Από 52 μέχρι 259 εβδομάδες (1 χρόνο - 5 χρόνια) 2 εβδομάδες
Από 260 εβδομάδες και άνω (5 χρόνια +) 3 εβδομάδες

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε από τους περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμους 1967 - 2003.

[Πίσω στην αρχή]

4.14 Συνδικαλιστικά Δικαιώματα

Η ανάπτυξη συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων συντείνει σημαντικά στην επιτυχία του εθελοντικού συστήματος εργασιακών σχέσεων.

Το Ανθρώπινο Δυναμικό του Πανεπιστημίου, ασκώντας το δημοκρατικό δικαίωμα του συνδικαλίζεσθε, μπορεί να συμμετέχει ενεργά σε συνδικαλιστικές οργανώσεις με σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων του αλλά και της αναβάθμισης του Οργανισμού μέσω εποικοδομητικού διαλόγου και αγαστής συνεργασίας.

4.15 Συντεχνίες Διοικητικού Προσωπικού

4.15.1 Ε.ΔΙ.Π.ΠΑ.Κ.

Η Ένωση Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Κύπρου Ε.ΔΙ.Π.ΠΑ.Κ. ιδρύθηκε στις 28 Μαρτίου 2003 μετά από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης όλου του Διοικητικού Προσωπικού. Η ΕΔΙΠΠΑΚ είναι εγγεγραμμένη στο Υπουργείο Εργασίας σύμφωνα με τον περί Συντεχνιών Νόμου με αριθμό μητρώου 946. Αρχές του 2012, η ΕΔΙΠΠΑΚ αριθμούσε περίπου 400 μέλη Διοικητικού Προσωπικού εκπροσωπώντας την πλειοψηφία του Διοικητικού Προσωπικού. Αποστολή της είναι η ανάδειξη των ζητημάτων που απασχολούν όλο το Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου και η προώθηση αυτών προς επίλυση. Επίσης, η βελτίωση των συνθηκών και όρων απασχόλησης όλου του Προσωπικού για καλύτερη ποιότητα ζωής. Όραμα αποτελεί η διεκδίκηση και η δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που να αποτελεί πρότυπο για όλους τους σύγχρονους οργανισμούς της Κύπρου, το οποίο να δίνει ευκαιρίες και κίνητρα στο προσωπικό για να αναπτύξει δημιουργικά τις γνώσεις και τις δεξιότητες του προς όφελος ολόκληρης της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

Μέλη της ΕΔΙΠΠΑΚ μπορούν να εγγραφούν όλα τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η οργάνωση της ΕΔΙΠΠΑΚ βασίζεται στις πέντε (5) Κλαδικές Επιτροπές της. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΙΠΠΑΚ αποτελείται από δώδεκα μέλη εκ των οποίων τα επτά εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση και τα υπόλοιπα πέντε από τις κλαδικές επιτροπές. Όλοι οι αξιωματούχοι και μέλη της ΕΔΙΠΠΑΚ πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΔΙΠΠΑΚ. Στην ΕΔΙΠΠΑΚ λειτουργούν διάφορες Επιτροπές που διοργανώνουν ψυχαγωγικές, επιμορφωτικές και άλλες δραστηριότητες. Οι οικονομικοί πόροι της ΕΔΙΠΠΑΚ προέρχονται κυρίως από τις εισφορές των μελών της.

Η ΕΔΙΠΠΑΚ από την ημέρα ίδρυσης της δεν έπαψε να αγωνίζεται και να προασπίζεται τα δικαιώματα των εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει συμβάλει θετικά και καθοριστικά υπέρ του προσωπικού αλλά και της ανάπτυξης του Πανεπιστημίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕΔΙΠΠΑΚ ή να επικοινωνήσετε στο τηλ. 22894440.

4.15.2 ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΚΕΔΙΠ

Η Κίνηση Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού (ΚΕΔΙΠ) ιδρύθηκε με πρωτοβουλία μελών του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου, τον Ιούλιο του 2011, με καταστατική συνέλευση και εγγράφηκε επίσημα ως Συντεχνία στις 3 Οκτωβρίου 2011. Στις 11 Νοεμβρίου 2011, πραγματοποιήθηκε η πρώτη Εκλογική Συνέλευση της Κίνησης και εκλέχθηκε η πρώτη Εκτελεστική Γραμματεία. Σύμφωνα με το καταστατικό της Κίνησης, μέλος της Συντεχνίας μπορεί να εγγραφεί οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο έχει προσληφθεί σε μόνιμη θέση ή θέση με σύμβαση, για την οποία απαιτείται πανεπιστημιακό δίπλωμα ή/και επαγγελματικός τίτλος και να κατέχει αναγνωρισμένο τίτλο, πανεπιστημιακού ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου ή επαγγελματικό τίτλο.

Η Ίδρυση και λειτουργία της Κίνησης Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού έχει στόχο:

1. Την αναβάθμιση και ανάδειξη του επιστημονικού έργου που επιτελείται από τις Διοικητικές Υπηρεσίες και το Προσωπικό στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
2. Την ενεργό εμπλοκή και εδραίωση της συμμετοχής του Διοικητικού Προσωπικού και της συμβολής του σε όλους τους άξονες δράσης του Πανεπιστημίου.
3. Την αναγνώριση της σημασίας και του χαρακτήρα του έργου που επιτελεί το Διοικητικό Προσωπικό ως καθόλα σημαντικού και ουσιαστικού και όχι ως μόνο «υποστηρικτικού».
4. Τη συμμετοχή στα διοικητικά και οργανωτικά δρώμενα του Πανεπιστημίου και ιδιαίτερα στο πλάνο λειτουργίας και ανάπτυξης με την παροχή τεκμηριωμένης επιστημονικής και αναλυτικής γνώσης και άποψης.
5. Τη συμμετοχή της Κίνησης σε όλα τα συμβουλευτικά ή άλλα σώματα του Πανεπιστημίου που συμμετέχει το Διοικητικό Προσωπικό, για ενίσχυση του ρόλου και του λόγου του Διοικητικού Προσωπικού.
6. Την κατάθεση απόψεων και εισηγήσεων για την ομαλότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των Διοικητικών Υπηρεσιών, τη βελτίωση του εργασιακού κλίματος και την ενδυνάμωση των εργασιακών σχέσεων.

Η υπεύθυνη στάση, η συνεχής επαφή με το προσωπικό, η αξιολόγηση και αναγνώριση των υπαρκτών κινδύνων, η ενεργητική αντιμετώπιση των προβλημάτων, η μεθοδική και ενεργός παρέμβαση στα επίπεδα λήψης αποφάσεων και προπαντός, η σταθερή προσήλωση σε θέματα αρχής, αποτελούν τα κύρια μέσα και τους άξονες στα οποία βασίζεται η Κίνηση για την επιτυχία των στόχων της.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΚΕΔΙΠ ή να επικοινωνήσετε στο τηλ. 22894206.

[Πίσω στην αρχή]

5. ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

5.1 Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Στο προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρεται Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη μέσω:

5.1.1 Σχέδιο Κρατικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εκδίδει Κάρτες Κρατικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης στα μέλη που κατέχουν οργανικές θέσεις.

Στις περιπτώσεις όπου οι σύζυγοι μελών του Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου εργοδοτούνται στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και δικαιούνται τόσο οι ίδιοι όσο και τα εξαρτώμενα μέλη τους Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από τα Κρατικά Νοσηλευτήρια δεν εκδίδεται Κάρτα Κρατικών Νοσηλευτηρίων.

Όσον αφορά τα εξαρτώμενα τέκνα, ο όρος «εξαρτώμενος» σύμφωνα με τις νέες διατάξεις επεκτείνεται σε παιδιά ηλικίας μέχρι 21 ετών ή και μεγαλύτερα νοουμένου ότι εξακολουθούν να συντηρούνται από τους γονείς, όπως είναι οι φοιτητές, οι στρατιώτες, κλπ.

Για ένταξη στο Σχέδιο Κρατικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης απαιτείται σχετική αίτηση, επισυνάπτοντας τα σχετικά πιστοποιητικά.

5.1.2 Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Αίτηση συμμετοχής στο Σχέδιο Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης έχουν τα μέλη του Μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού, Διοικητικού Προσωπικού Συμβασιούχου και Συμβασιούχου Αορίστου Χρόνου.

Η ένταξη στο Σχέδιο Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης είναι προαιρετική και προϋποθέτει την καταβολή από το μέλος 1% από τις μηνιαίες απολαβές του (βασικός μισθός και τιμαριθμικό επί 12 μήνες) νοουμένου ότι το ανώτατο όριο απολαβών στις οποίες θα υπολογίζεται η εισφορά θα είναι το εκάστοτε οριζόμενο ανώτατο όριο για σκοπούς κοινωνικών ασφαλίσεων. Η εισφορά του Πανεπιστημίου Κύπρου η οποία ανέρχεται σε 3% στις μηνιαίες απολαβές του κάθε μέλους (βασικός μισθός και τιμαριθμικό επί 12 μήνες) νοουμένου ότι το ανώτατο όριο απολαβών στις οποίες θα υπολογίζεται η εισφορά θα είναι το εκάστοτε οριζόμενο ανώτατο όριο για σκοπούς κοινωνικών ασφαλίσεων.

Για ένταξη στο Σχέδιο Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης απαιτείται αίτηση, επισυνάπτοντας τα σχετικά πιστοποιητικά και σύμφωνά με του Κανονισμούς της Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης 1999 και 2002:

«Η εισδοχή στο Σχέδιο ολοκληρώνεται και η υποχρέωση των μελών για καταβολή εισφορών αρχίζει να ισχύει από την πρώτη μέρα του μήνα που ακολουθεί τη γραπτή αποδοχή του μέλους ή ανάλογα του εξαρτώμενου του από τη Διαχειριστική Επιτροπή».

Σχετικές πληροφορίες και αίτηση ένταξης μπορείτε να βρείτε εδώ.

Υπεύθυνη:
Μαρία Χατζημιχαήλ, Γενικός Γραφέας
Τηλ: 22894154, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

[Πίσω στην αρχή]

5.2 Άδειες Διοικητικού Προσωπικού

5.2.1 Άδεια Ανάπαυσης

5.2.1.1 Άδεια Ανάπαυσης Μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού

Για πενθήμερη εβδομάδα εργασίας, το μόνιμο Διοικητικό Προσωπικό έχει δικαίωμα σε άδεια ανάπαυσης ως ακολούθως:

 0-6 συμπληρωμένα χρόνια υπηρεσίας 20 εργάσιμες ημέρες 
 6-14 συμπληρωμένα χρόνια υπηρεσίας 24 εργάσιμες ημέρες
 14+ συμπληρωμένα χρόνια υπηρεσίας 29 εργάσιμες ημέρες

Κάθε υπάλληλος δικαιούται να μεταφέρει, από το ένα έτος στο άλλο, μέχρι και 13 ημέρες από την ετήσια άδεια ανάπαυσης του, με ανώτατο όριο συσσώρευσης 70 ημέρες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμούς του 1995 έως 2005 και καθώς και στην παρουσίαση του Γραφείου Ωφελημάτων (16 Σεπτεμβρίου 2010).

5.2.1.2 Άδεια Ανάπαυσης Συμβασιούχου Διοικητικού Προσωπικού

Για πενθήμερη εβδομάδα εργασίας, το συμβασιούχο Διοικητικό Προσωπικό έχει δικαίωμα σε άδεια ανάπαυσης ως ακολούθως:

Συμβασιούχοι Ορισμένου Χρόνου και Αορίστου Χρόνου

Για κάθε 12 συμπληρωμένους μήνες υπηρεσίας ο υπάλληλος δικαιούται σε 20 ημέρες άδεια ανάπαυσης.

Για υπηρεσία λιγότερη από 1 έτος λογίζεται προς 1/12 για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας. Αν προκύπτει κλασματική άδεια, λιγότερο από ½ χάνεται, μεγαλύτερο από ½ πιστώνεται 1 μέρα άδεια, ίση με ½ πιστώνεται ½ μέρα άδεια.

Συμβασιούχο προσωπικό έχει δικαίωμα μεταφοράς 7 εργάσιμων ημερών από την ετήσια άδεια ανάπαυσης του από ένα συμβόλαιο/ημερολογιακό έτος στο επόμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

5.2.1.3 Άδεια Ανάπαυσης Συμβασιούχου Διοικητικού Προσωπικού Σύντομης Διάρκειας

Για πενθήμερη εβδομάδα εργασίας και για περίοδο δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, το συμβασιούχο Διοικητικό Προσωπικό σύντομης διάρκειας έχει δικαίωμα σε άδεια ανάπαυσης ίσο με το 1/12 της συνολικής άδειας που λαμβάνει συμβασιούχος υπάλληλος, ο οποίος συμπληρώνει συνεχή πλήρη απασχόληση ενός έτους, η οποία και πρέπει να λαμβάνεται κατά την διάρκεια της σύμβασης αυτής, ήτοι 1 μέρα άδεια ανάπαυσης. Η άδεια αυτή δεν μεταφέρεται.

5.2.1.4 Άδεια Ανάπαυσης Τακτικού Ωρομίσθιου Προσωπικού

Για πενθήμερη εβδομάδα εργασίας, το τακτικό Ωρομίσθιο Προσωπικό έχει δικαίωμα σε άδεια ασθενείας ως ακολούθως:
· Μέχρι τον 5ο χρόνο υπηρεσίας 20 εργάσιμες ημέρες
· Από 5 έως 6 χρόνια υπηρεσίας 22 εργάσιμες ημέρες
· Από 7 έως 10 χρόνια υπηρεσίας 23 εργάσιμες ημέρες
· Πάνω από 10 χρόνια υπηρεσίας 25 εργάσιμες ημέρες

Ωρομίσθιος μπορεί να συσσωρεύσει άδεια ανάπαυσης ίση με την άδεια που αυτός δικαιούται για τα 2 τελευταία χρόνια της υπηρεσίας του. Το Τακτικό Ωρομίσθιο Προσωπικό υπόκειται στη Συλλογική Σύμβαση και τους όρους που προνοούνται σε αυτή.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

[Πίσω στην αρχή]

5.2.2 Άδεια Ασθενείας

5.2.2.1 Άδεια Ασθενείας Μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού

Για πενθήμερη εβδομάδα εργασίας, το μόνιμο Διοικητικό Προσωπικό έχει δικαίωμα σε άδεια ασθενείας μέχρι 42 ημερολογιακές ημέρες το έτος, ως ακολούθως:
· 26 ημερολογιακές ημέρες με πιστοποιητικά ιατρού
· 8 ημερολογιακές ημέρες με πιστοποιητικά παιδίατρου (παιδιά κάτω των 12 ετών)
· 8 ημερολογιακές ημέρες χωρίς πιστοποιητικά ιατρού
· ή σύνολο 42 ημερολογιακών ημερών με πιστοποιητικά ιατρού

Οι άδειες ασθενείας δεν μεταφέρονται από το ένα έτος στο άλλο. Για παράταση της άδειας ασθενείας πέραν των 42 ημερολογιακών ημερών απαιτείται έγκριση Ιατροσυμβουλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμοί του 1995 (Κ.Δ.Π. 101/95) καθώς και εδώ

5.2.2.2 Άδεια Ασθενείας Συμβασιούχου Διοικητικού Προσωπικού

Για πενθήμερη εβδομάδα εργασίας, το συμβασιούχο Διοικητικό Προσωπικό έχει δικαίωμα σε άδεια ασθενείας ως ακολούθως:

Συμβασιούχοι Ορισμένου Χρόνου και Αορίστου Χρόνου

Συμβόλαια 12 μηνών
· 26 ημερολογιακές ημέρες με πιστοποιητικό ιατρού
· 8 ημερολογιακές ημέρες με πιστοποιητικό παιδίατρου (παιδιά κάτω των 12 ετών)
· 8 ημερολογιακές ημέρες χωρίς πιστοποιητικό ιατρού
· ή σύνολο 42 ημερολογιακών ημερών με πιστοποιητικό ιατρού

Οι άδειες ασθενείας δεν μεταφέρονται από το ένα συμβόλαιο/ημερολογιακό έτος στο άλλο. Για παράταση της άδειας ασθενείας πέραν των 42 ημερολογιακών ημερών απαιτείται έγκριση Ιατροσυμβουλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

5.2.2.3 Άδεια Ασθενείας Συμβασιούχου Διοικητικού Προσωπικού Σύντομης Διάρκειας

Για πενθήμερη εβδομάδα εργασίας και για περίοδο δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, το συμβασιούχο Διοικητικό Προσωπικό σύντομης διάρκειας έχει δικαίωμα σε άδεια ασθενείας 2 μέρες με πλήρεις απολαβές με πιστοποιητικό του ιατρού.

5.2.2.4 Άδεια Ασθενείας Τακτικού Ωρομίσθιου Προσωπικού

Κατόπιν προσκόμισης ιατρικού πιστοποιητικού, παραχωρούνται 40 εργάσιμες ημέρες ως άδεια ασθενείας (σε αυτή την περίοδο οποιοδήποτε επίδομα ασθενείας από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατατίθεται στο Λογιστήριο του Πανεπιστημίου). Πέραν των 40 ημερών οι εργοδοτούμενοι αποτείνονται στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Παραχωρείται άδεια ασθενείας ως ακολούθως:
· 27 εργάσιμες ημέρες με πιστοποιητικό ιατρού
· 8 εργάσιμες ημέρες χωρίς πιστοποιητικό ιατρού
  Από τις 8 ημέρες άδειας χωρίς πιστοποιητικό ιατρού, πέντε(5) ημέρες με πιστοποιητικό παιδίατρου
· ή σύνολο 40 ημερολογιακών ημερών με πιστοποιητικό ιατρού

Οι άδειες ασθενείας δεν μεταφέρονται από το ένα έτος στο άλλο. Το Τακτικό Ωρομίσθιο Προσωπικό υπόκειται στη Συλλογική Σύμβαση και τους όρους που προνοούνται σε αυτή.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

5.2.3 Άδεια για Συμμετοχή σε Συμβούλια Ευρωπαϊκών Οργανισμών

Στο προσωπικό παραχωρείται επιπρόσθετη άδεια σε μέλη του διοικητικού προσωπικού για συμμετοχή και ενασχόλησή τους σε Συμβούλια Ευρωπαϊκών Οργανισμών. Η επιπρόσθετη άδεια που θα παραχωρείται θα αντιστοιχεί στο ήμισυ της απαιτούμενης συνολικής άδειας με ανώτατο όριο 10 ημέρες ετησίως, νοουμένου ότι το μέλος του διοικητικού προσωπικού θα συνεισφέρει και κατά το άλλο ήμισυ από την προσωπική του άδεια.

Η πιο πάνω άδεια εγκρίνεται από την Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών, αφού ο/η υπάλληλος υποβάλει το αίτημά του μέσω του/της Προϊσταμένου/νης του/της.

[Πίσω στην αρχή]

5.2.4 Άδεια Μητρότητας

· Με την συμπλήρωση τριών(3) μηνών κύησης θα πρέπει να προσκομισθεί στην ΥΑΔ γραπτή βεβαίωση Ιατρού και ενημέρωση του Άμεσα Προϊστάμενου.
· Συμπλήρωση της αίτησης για επίδομα μητρότητας από τον ιατρό και την αιτήτρια μετά τη συμπλήρωση της εικοστής πέμπτης (25) εβδομάδας κύησης.
· Το Προσωπικό έχει δικαίωμα σε άδεια μητρότητας 18 συνεχόμενες εβδομάδες ως ακολούθως:

Ø 12 πρώτες εβδομάδες με πλήρεις απολαβές και υποχρεωτικής αποχής
Ø 6 εβδομάδες καταβολή επιδόματος μόνο από τις Κ.Α.

· Πέραν των 18 εβδομάδων υπάρχει δικαίωμα για 12 εβδομάδες χωρίς απολαβές.
· Το προσωπικό δικαιούται και σε βοήθημα τοκετού.

Σε περίπτωση υιοθεσίας το προσωπικό έχει δικαίωμα σε άδεια μητρότητας 16 συνεχόμενες εβδομάδες ως ακολούθως:

Ø 8 πρώτες εβδομάδες με πλήρεις απολαβές και υποχρεωτικής αποχής
Ø 8 εβδομάδες καταβολή επιδόματος μόνο από τις Κ.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος του 1997.

5.2.5 Άδεια Άνευ Αποδοχών

Στο Διοικητικό Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου παρέχεται δικαίωμα να αιτηθεί άδεια άνευ αποδοχών (Γονική άδεια άνευ αποδοχών, για λόγους Ανωτέρας Βίας, Μητρότητα άνευ αποδοχών (για σκοπούς φροντίδας νεογέννητου παιδιού), εκπαιδευτική άδεια άνευ αποδοχών, άδεια άνευ αποδοχών για λόγους Δημοσίου συμφέροντος ή για λόγους μη Δημοσίου Συμφέροντος) όπως προνοούνται από τους σχετικούς Νόμους/Κανόνες/Κανονισμούς που ισχύουν στην Δημόσια Υπηρεσία. Παραχώρηση άδειας άνευ αποδοχών προϋποθέτει έγκριση της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών κατόπιν σύσταση του οικείου Προϊσταμένου (Τα αιτήματα υποβάλλονται 3 μήνες πριν την ημερομηνία έναρξής τους).

Σχετικές Νομοθεσίες που αφορούν θέματα παραχώρησης άδειας άνευ αποδοχών μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

5.2.6 Εκπαιδευτική Άδεια

Η Εκπαιδευτική άδεια μετ΄απολαβών παραχωρείται σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού (Μόνιμο και Συμβασιούχο Προσωπικό) του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο ετήσιος συνολικός αριθμός παραχώρησης ημερών άδειας μετ΄απολαβών ετησίως (ακαδημαϊκό έτος 01/09 -31/08) είναι:

1. Για απόκτηση πρώτου πτυχίου 25 ημέρες
2. Για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου 25 ημέρες
3. Για απόκτηση διδακτορικού τίτλου 15 ημέρες
4. Για απόκτηση επαγγελματικών τίτλων 15 ημέρες
5. Προετοιμασία και παράδοση τελικής μελέτης 2 ημέρες

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΣΗΜ.: Η Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου κατά την 246η Συνεδρία της αποφάσισε όπως ανασταλεί προσωρινά η παραχώρηση εκπαιδευτικής άδειας μετ΄απολαβών προς το προσωπικό του Πανεπιστημίου.

[Πίσω στην αρχή]

5.3 Πολιτική και Πρακτική Υπερωριακής Απασχόλησης

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ακολουθεί σχετικές Νομοθεσίες του Δημοσίου που αφορούν αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης. Επίσης, το Πανεπιστήμιο Κύπρου υιοθετεί Εγκύκλιους, οι οποίες ρυθμίζουν θέματα υπερωριακής απασχόλησης. Οι σχετικές εγκύκλιοι βρίσκονται αναρτημένες εδώ.

5.4 Επιδόματα Διοικητικού Προσωπικού

Πληροφορίες σχετικά με την παροχή επιδομάτων (τηλεφώνου, ADSL, επαγγελματικής συνδρομής, οδοιπορικά κ.α.) μπορείτε να βρείτε στους πιο κάτω συνδέσμους:

http://www.ucy.ac.cy/hr/documents/egxeiridio/PinakasOfelimatwn.pdf 

http://www.ucy.ac.cy/hr/documents/nomothesies/175.95_OI_PERI_DYMOSIAS_YPHRESISAS_APOLAVES-EPIDOM-ALLA_OFELI_KAN1995_8.pdf 

http://www.ucy.ac.cy/hr/documents/nomothesies/175.95_OI_PERI_DYMOSIAS_YPHRESISAS_APOLAVES-EPIDOM-ALLA_OFELI_KAN1995Tropopoisi_2012_9.PDF 

5.5 Συντάξεις Διοικητικού Προσωπικού

Το μόνιμο Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου δικαιούται κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης του καταβολή σύνταξης και εφάπαξ ποσού. Από 01/10/2011 όλοι οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι, δηλαδή οι υπάλληλοι που διορίζονται για πρώτη φορά σε μόνιμη θέση, δεν εντάσσονται σε επαγγελματικά συστήματα συνταξιοδότησης και συνεπώς δεν δικαιούνται σε καταβολή σύνταξης και εφάπαξ ποσού. Οι υπάλληλοι αυτοί θα λαμβάνουν σύνταξη γήρατος από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Πληροφορίες για τη σύνταξη γήρατος μπορείτε να βρείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον περί Συντάξεων Νόμο του 1997 (Ν.97(Ι)/97) έως 2010 και στους περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμους του 2011 και 2012. Οι υπό αναφορά Νόμοι βρίσκονται στον πιο κάτω ιστότοπο της Υπηρεσίας να βρείτε στον ιστότοπο της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού, Γραφείο Ωφελημάτων, Νομοθεσίες / Πολιτικές / Εγκύκλιοι.

5.6 Κατάσταση Άλλων Ωφελημάτων

Στο σύνδεσμο Εγχειρίδια/Οδηγοί του Τομέα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης κάτω από το Γραφείο Ωφελημάτων θα βρείτε αναρτημένο πίνακα με όλα τα ωφελήματα του Διοικητικού Προσωπικού εδώ.

[Πίσω στην αρχή]

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

6.1 Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Το Γραφείο Ανάπτυξης, Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα όπως:
· Ενδοεπιχειρισιακά
· Πολυεπιχειρισιακά
· Εξωτερικού

Το Γραφείο Ανάπτυξης, Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης συγκεντρώνει και αναλύει τα στοιχεία που αφορούν Εκπαίδευση του Διοικητικού Προσωπικού και τα μετατρέπει σε δείκτες, με σκοπό την υποβολή τους στα αρμόδια σώματα του Πανεπιστημίου Κύπρου και την ενημέρωση του Προσωπικού.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

6.2 Erasmus+ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (STT - STAFF MOBILITY FOR TRAINING)

Το Erasmus+ είναι το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό.

Το νέο Πρόγραμμα, που τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2014, διαδέχεται και αντικαθιστά τα Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης 2007-2013, Νέα Γενιά σε Δράση και άλλα Διεθνή Προγράμματα όπως το Erasmus Mundus και το Tempus.

Το Πρόγραμμα Erasmus+ συνεχίζει να υποστηρίζει δραστηριότητες σε όλους τους τομείς της Διά Βίου Μάθησης (της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων) όπως επίσης και σε τομείς της Νεολαίας και του Αθλητισμού. Επικεντρώνεται ειδικά στην κινητικότητα φοιτητών και εκπαιδευτών, στην αλλαγή υφιστάμενων δομών και στην μεγαλύτερη συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης με χώρες εκτός ΕΕ.

Απευθύνεται σε όλους τους Ευρωπαίους φοιτητές, καθηγητές εκπαιδευτές και νέους. Από το 2014 μέχρι το 2020 μέχρι 5 εκατομμύρια άτομα θα επωφεληθούν από τις δραστηριότητες του για εκπαίδευση ή κατάρτιση στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 Κινητικότητα προσωπικού για κατάρτιση, διδακτικό και άλλο προσωπικό (π.χ. διοικητικό) μπορεί να καταρτιστεί σε άλλο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό ίδρυμα ή οργανισμό/εταιρεία στην Ευρώπη από 2 μέρες μέχρι 2 μήνες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο Γραφείο Υποστήριξης Κινητικότητας της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων.

Υπεύθυνη Γραφείου:
Έμμα Ζένιου, Λειτουργός Πανεπιστημίου
Τηλ.:22894281 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Γραμματειακή Υποστήριξη:
Μαρία Χατζηματθαίου, Γενικός Γραφέας
Τηλ.:22894282 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Χαρίκλεια Χαραλάμπους, Γενικός Γραφέας
Τηλ.:22894279 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

[Πίσω στην αρχή]

6.3 Αξιολόγηση

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ακολουθεί δύο ειδών συστήματα αξιολόγησης, τις Ετήσιες Υπηρεσιακές Εκθέσεις Αξιολόγησης και το Σύστημα Ανατροφοδότησης 360ο.

Στις Ετήσιες Υπηρεσιακές Εκθέσεις Αξιολόγησης περιλαμβάνονται τα πιο κάτω έντυπα:
· Έντυπο Αξιολόγησης Προϊσταμένων Υπηρεσιών Κλίμακα Α14
· Έντυπο Αξιολόγησης για προσωπικό με Κλίμακα Α8-Α13
· Έντυπο Αξιολόγησης για προσωπικό με Κλίμακα Α1-Α7
· Έντυπο Αξιολόγησης Συμβασιούχου και Ωρομίσθιου Προσωπικού

Το Σύστημα Ανατροφοδότησης 360ο είναι ένα πλήρες αυτοματοποιημένο σύστημα Αξιολόγησης στο οποίο οι αξιολογούμενοι και αξιολογητές καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά εμπιστευτικά ερωτηματολόγια που αφορούν τόσο το άτομο τους (αυτοαξιολόγηση) όσο και για άλλα μέλη του Προσωπικού για τα οποία έχουν ορισθεί ως αξιολογητές.

Σχετικές πληροφορίες και τα έντυπα των Αξιολογήσεων του Προσωπικού μπορείτε να βρείτε στο ιστότοπο του Γραφείου Υποστήριξης Αξιολογήσεων.

7. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

7.1 Γενικές Αξίες Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε με βάση τον περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο 144 του 1989, με σκοπό την προαγωγή της επιστήμης, της γνώσης, της μάθησης και της παιδείας με τη διδασκαλία και την έρευνα.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και διέπεται από νόμους, κανονισμούς, κανόνες και εγκυκλίους. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

7.2 Κώδικας Εσωτερικής και Εξωτερικής Επικοινωνίας

Στις 31/10/2011 το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ενέκρινε τα αναθεωρημένα οργανογράμματα των Διοικητικών Υπηρεσιών που καθορίζουν και τις βασικές επίσημες γραμμές επικοινωνίας. Οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου είναι οργανωμένες ιεραρχικά.

Ανώτατος Εκτελεστικός Αξιωματούχος είναι ο Πρύτανης. Ακολουθεί ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, στη συνέχεια ο Διευθυντής Βιβλιοθήκης μαζί με τους Προϊσταμένους Διοικητικών Υπηρεσιών. Ακολουθούν οι Υπεύθυνοι Τομέων, στη συνέχεια οι Υπεύθυνοι Γραφείων και ακολούθως το προσωπικό που διευθύνεται από τους Υπεύθυνους Γραφείων. Οι Αντιπρυτάνεις δεν έχουν, σύμφωνα με τον περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο, εκτελεστικές αρμοδιότητες, προεδρεύουν όμως πολλών επιτροπών και στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να τυγχάνουν πλήρους ενημέρωσης και υποστήριξης για να φέρουν εις πέρας το έργο τους.

Επειδή κατά καιρούς παρουσιάζονται διάφορα ζητήματα ως προς την επικοινωνία του διοικητικού προσωπικού με πρόσωπα εντός και εκτός του Πανεπιστημίου, η επικοινωνία αυτή κωδικοποιείται ως ακολούθως:

7.2.1 Εξωτερική Επικοινωνία

7.2.1.1. H επικοινωνία με την πολιτική ηγεσία του τόπου γίνεται κατ' αποκλειστικότητα από τον Πρόεδρο του Πανεπιστημίου ή τον Πρύτανη, ή από τους Αντιπρυτάνεις κατ' εντολή του Πρύτανη.

7.2.1.2. Ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών επικοινωνεί με την πολιτική ηγεσία μετά από γραπτή ή προφορική εξουσιοδότηση του Προέδρου του Πανεπιστημίου ή του Πρύτανη. Επίσης, επικοινωνεί με τους κρατικούς και άλλους αξιωματούχους Κρατικών ή Ιδιωτικών Οργανισμών.

7.2.1.3. Οι Προϊστάμενοι Διοικητικών Υπηρεσιών, μπορούν να επικοινωνούν για θέματα της αρμοδιότητας τους και να υπογράφουν επιστολές προς τους αντίστοιχους με αυτούς σε θέση, Τμηματάρχες ή Λειτουργούς Υπουργείων, Δημόσιων και Ιδιωτικών Οργανισμών, με κοινοποίηση στο Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, εκτός και αν υπάρχουν διαφορετικές οδηγίες. Όλοι οι άλλοι λειτουργοί επικοινωνούν γραπτώς με άτομα εκτός Πανεπιστημίου μόνο με γραπτή έγκριση του προϊστάμενου τους και μόνο για θέματα της στενής αρμοδιότητάς τους, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Στην περίπτωση αυτή οι επιστολές προς τα έξω φέρουν την υπογραφή του Προϊσταμένου και οι λειτουργοί υπογράφουν «για» Προϊστάμενο.

7.2.1.4. Στις περιπτώσεις που σκοπός της επικοινωνίας είναι απλά η κοινοποίηση μη εμπιστευτικών δεδομένων και γενικά πληροφοριών που είναι δημόσιες, τότε αυτή δύναται να γίνεται από οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού, χωρίς να απαιτείται ενημέρωση του προϊστάμενού του (π χ αποστολή ενημερωτικού φυλλαδίου οδηγού σπουδών, ήδη εκδοθείσα ανακοίνωση, πληροφορία που βρίσκεται σε έγγραφο που κυκλοφορεί στο κοινό ή βρίσκεται στο διαδίκτυο κλπ.)

7.2.1.5. Με τους εκπροσώπους του Τύπου, επικοινωνεί ο Πρύτανης ή άλλος εξουσιοδοτημένος από αυτόν εκπρόσωπος. Από το διοικητικό προσωπικό δύναται να επικοινωνούν μόνο ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών και οι Προϊστάμενοι Υπηρεσιών μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους και σύμφωνα πάντοτε με τις αποφάσεις του Συλλογικών Οργάνων του Πανεπιστημίου. Η αποστολή άρθρων, ανακοινώσεων, κλπ στα ΜΜΕ πρέπει να γίνεται πάντοτε μέσω του Γραφείου Επικοινωνίας.

[Πίσω στην αρχή]

7.2.2 Εσωτερική Επικοινωνία

Η εσωτερική επικοινωνία διαχωρίζεται σε δύο κατηγορίες (α) την ιεραρχικής επικοινωνία και (β) την επικοινωνία υπό την ιδιότητα του χρήστη μιας υπηρεσίας του Πανεπιστημίου.

7.2.2.1 Ιεραρχική Επικοινωνία

7.2.2.1.1 Η επικοινωνία από το πάνω μέρος της οργανωτικής πυραμίδας προς τα κάτω γίνεται, συνήθως, προς τον αμέσως ιεραρχικά κατώτερο. Για παράδειγμα, ο Πρύτανης επικοινωνεί κατά κανόνα με το Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, αυτός με τους Προϊσταμένους Δ.Υ., αυτοί με τους Υπεύθυνους Τομέων οι Υπεύθυνοι Τομέων με τους Υπεύθυνους Γραφείων. Όμως, ο Πρύτανης και κάθε αξιωματούχος δεν στερείται, λόγω αυτής της πρακτικής, του δικαιώματος να απευθυνθεί, προφορικά ή γραπτά, σε οποιοδήποτε υφιστάμενο του έστω και αν βρίσκεται σε άλλο επίπεδο της ιεραρχίας. Για παράδειγμα, ο Πρύτανης δεν αναμένεται να επικοινωνεί επί καθημερινής βάσεως με τους Υπεύθυνους Γραφείων, αν όμως θεωρεί ότι χρειάζεται, έχει κάθε δικαίωμα να το πράξει χωρίς να ενημερώσει κανένα ενδιάμεσο επίπεδο.

Με τον ίδιο τρόπο, ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών δεν αναμένεται να επικοινωνεί με τους Υπεύθυνους Τομέων επί καθημερινής βάσεως, αν το κρίνει όμως αυτό αναγκαίο, έχει το δικαίωμα να το πράξει χωρίς να ενημερώσει τον Προϊστάμενο. Στις περιπτώσεις αυτές αν η επικοινωνία εξαντλείται στην παροχή πληροφοριών (δηλ. ο Λειτουργός κάνει χρήση και μεταφέρει ειλημμένες αποφάσεις, νομοθεσία ή καταγραμμένες ή άγραφες πρακτικές που δεν αμφισβητούνται και γενικά πληροφορίες που είναι δημόσιες) δεν έχει υποχρέωση να ενημερώσει κανένα, εκτός αν έχει διαφορετικές οδηγίες από τον Προϊστάμενό του. Σε περίπτωση που δέχεται εντολές για εκτέλεση διοικητικής πράξης βάσει της οποίας θα παράξει έννομα αποτελέσματα, οφείλει να ενημερώσει τον άμεσα προϊστάμενο του πριν εκτελέσει την εντολή.

7.2.2.1.2 Η εντολή / οδηγία του ιεραρχικά προϊσταμένου, ανεξάρτητα σε ποια θέση βρίσκεται στη διοικητική ιεραρχία είναι άμεσα εκτελεστή. Ουδείς δικαιούται να αρνηθεί εκτέλεση εντολής / οδηγίας εκτός και αν επικαλεστεί γραπτώς, με επιστολή προς αυτόν που του έδωσε την εντολή με κοινοποίηση προς τον άμεσα προϊστάμενό του, ότι είναι παράνομη. Εάν ο ιεραρχικά προϊστάμενος εμμένει στην εκτέλεση της εντολής και δώσει την εντολή γραπτώς, ο εντολοδόχος οφείλει να την εκτελέσει και απαλλάσσεται κάθε ευθύνης για την «παράνομη» εντολή. Η «παρανομία» βαρύνει αποκλειστικά τον ιεραρχικά υπεύθυνο που έδωσε την εντολή. Σε περίπτωση που ο εντολοδόχος δεν εκτελέσει την εντολή που θεωρεί παράνομη, παρά τη γραπτή οδηγία του προϊσταμένου του, υποπίπτει σε σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα και ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών ως εκ του νόμου αρμόδιος κινεί τη διαδικασία πειθαρχικής δίωξης του εντολοδόχου.

7.2.2.1.3 Τα σοβαρότερα και περισσότερα προβλήματα, όμως, δεν προέρχονται από την άνω προς τα κάτω επικοινωνία, αλλά από την κάτω προς τα άνω. Η από κάτω προς τα άνω επικοινωνία ακολουθεί, επίσης, τα επίπεδα ιεραρχίας τα οποία δεν πρέπει να παρακάμπτονται, κυρίως, όταν επικοινωνούμε επίσημα, όταν δηλαδή αποστέλλουμε επιστολές, ή πραγματοποιούμε επίσημες συναντήσεις (δηλ. συναντήσεις που συζητούνται επαγγελματικά θέματα και λαμβάνονται έστω και καταρχήν αποφάσεις ή χαράσσονται γραμμές πλεύσης). Για παράδειγμα, εάν ο Υπεύθυνος Γραφείου επιθυμεί να επικοινωνήσει γραπτώς με τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του θα πρέπει να αποστείλει την επιστολή μέσω του Υπεύθυνου Τομέα και ούτω καθεξής. Εάν ο Διευθυντής καλέσει τον Υπεύθυνο Γραφείου σε συνάντηση, ο Υπεύθυνος Γραφείου οφείλει να ενημερώσει τον Υπεύθυνο Τομέα του και αυτός τον Προϊστάμενο.

Βεβαίως, όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν αναμένεται να καλεί ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών τον Υπεύθυνο Γραφείου χωρίς να ενημερώνει τον Προϊστάμενό του. Η καλή επικοινωνία επιβάλλει στο Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, κατά κανόνα, να ζητά από τον Προϊστάμενο να παραστεί και ο ίδιος ή να αποστείλει τον πιο αρμόδιο για το θέμα εκπρόσωπο του.

7.2.2.1.4 Δεν επιτρέπεται να στέλνονται υπηρεσιακά έγγραφα απ' ευθείας στο Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικώνμε κοινοποίηση στον Προϊστάμενο Υπηρεσίας, ή να στέλνονται στον Πρύτανη ή στον Πρόεδρο του Πανεπιστημίου, με κοινοποίηση στο Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, κλπ. Είναι κατανοητό ότι πολλοί φοβούνται ότι αν στείλουν επιστολή μέσω των ιεραρχικά Προϊσταμένων, επειδή αυτήθα διέλθει μέσω ιεραρχικών επιπέδων, πιθανόν η επιστολή τους να σταματήσει ή να εκτροχιαστεί κάπου μέσα στην ιεραρχική πυραμίδα. Κανείς ιεραρχικά προϊστάμενος έχει το δικαίωμα να σταματήσει μια επιστολή που υποβάλλεται μέσω του. Κάθε ιεραρχικά προϊστάμενος μπορεί:

(α) να προωθήσει την επιστολή προς τον αμέσως επόμενο επίπεδο ιεραρχίας, με ή χωρίς τα δικά του σχόλια, ή
(β) να ζητήσει γραπτώς ή προφορικώς εξηγήσεις, πριν προωθήσει την επιστολή προς τα άνω, ή
(γ) να πείσει με επιχειρήματα τον υφιστάμενο του να αποσύρει την επιστολή του.

Γενικά όλα τα σημειώματα που αφορούν εσωτερική επικοινωνία φέρουν την υπογραφή του Προϊσταμένου της κάθε οντότητας και υπογράφει ο αρμόδιος λειτουργός κατά περίπτωση «για» Πρύτανη, «για» Αντιπρύτανη, «για» Διευθυντή, «για» Προϊστάμενο/νη κλπ.

7.2.2.1.5 Στις περιπτώσεις που ο ιεραρχικά προϊστάμενος γνωρίζει ότι συγκεκριμένο μέλος της Υπηρεσίας είναι αρμόδιο να εκτελέσει μια εργασία, τότε δύναται ν' απευθυνθεί σ' αυτό και να κοινοποιήσει την επιστολή στον άμεσα προϊστάμενο του, ώστε να γνωρίζει για την εντολή και να δράσει, αν θεωρεί αναγκαίο.

7.2.2.1.6 Ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών επικοινωνεί με όλο το διοικητικό προσωπικό μέσω εγκυκλίων που καθορίζουν πρακτικές ή ενημερώνουν. O Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, επικοινωνεί απευθείας για θέματα της αρμοδιότητάς του, με Κοσμήτορες Σχολών, Προέδρους Τμημάτων και άλλα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού.

7.2.2.1.7 Ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, ο Διευθυντής Βιβλιοθήκης και οι Προϊστάμενοι Υπηρεσιών ή οι εκπρόσωποί τους, που συμμετέχουν σε διάφορα όργανα λήψης αποφάσεων ή σεδιάφορες επιτροπές που καθορίζουν θέματα πολιτικής, οφείλουν να παραθέτουν τις απόψεις των Διοικητικών Υπηρεσιών, όπως αυτές διαμορφώνονται στη Διευθυντική Ομάδα των Διοικητικών Υπηρεσιών, δύνανται όμως να εκφράζουν τις προσωπικές τους απόψεις, σε περίπτωση που αυτές διαφέρουν, τονίζοντας πάντοτε ότι οι συγκεκριμένες απόψεις είναι προσωπικές.

[Πίσω στην αρχή]

7.2.2.2. Επικοινωνία υπό την Ιδιότητα του Χρήστη μιας Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου

Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης επικοινωνεί απευθείας με το άτομο που παρέχει τη συγκεκριμένη υπηρεσία χωρίς να ενημερώνει τον άμεσα προϊστάμενό του. Αντίστοιχα, ο υπάλληλος παρέχει την συγκεκριμένη υπηρεσία στο χρήστη, χωρίς να χρειάζεται έγκριση από τον άμεσα προϊστάμενο του, εκτός και αν η υπηρεσία που ζητείται αφορά θέμα πολιτικής, αλλαγή εγκεκριμένης διαδικασίας ή υπηρεσία που απαιτεί σημαντικές δαπάνες. Περιπτώσεις αυτής της επικοινωνίας είναι:

· ο δανεισμός ενός βιβλίου από τη βιβλιοθήκη,
· η διόρθωση μιας καρέκλας από τις Τεχνικές Υπηρεσίες,
· η παροχή διεύθυνσης ΙΠ από την Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων,
· πρόβλημα λειτουργίας προσωπικού υπολογιστή, ή
· απλά προβλήματα που σχετίζονται με θέματα λειτουργικής φύσεως κλπ.

7.2.2.3. Υπογραφή Σημειωμάτων και Άλλων Κειμένων

7.2.2.3.1 Όλα τα εσωτερικά σημειώματα πρέπει να υπογράφονται στο τέλος της σελίδας όπως ακριβώς υπογράφονται οι επιστολές, παρόλο που ένα σημείωμα δεν έχει την επισημότητα μιας επιστολής. Η πρακτική που ακολουθείται σήμερα πρέπει να τερματιστεί γιατί, θεωρητικά τουλάχιστο, όταν υπογράφουμε στο άνω μέρος του σημειώματος είναι εύκολο να προστεθεί οποιοδήποτε κείμενο στο κάτω μέρος.

7.2.2.3.2 Έγγραφα που είναι δεσμευτικά για το Πανεπιστήμιο και περιέχουν ρήτρες, με οικονομικές ή άλλες συνέπειες πρέπει να υπογράφονται ολογράφως, μόνο από τα αρμόδια άτομα και στο τέλος του εγγράφου και να μονογράφεται κάθε σελίδα εκεί που τελειώνει η τελευταία γραμμή του κειμένου.

7.3 Επαγγελματικές Κάρτες

Δικαίωμα έκδοσης επαγγελματικών καρτών έχουν (α) όλα τα μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού και (β) τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού που κατέχουν θέση Λειτουργού Πανεπιστημίου και άνω, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις όπου ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών εγκρίνει την έκδοση καρτών για μέλη σε κατώτερη θέση, όποτε αυτό χρειάζεται. Κάθε επαγγελματική κάρτα εκτυπώνεται σε 500 αντίγραφα και η συχνότητα εκτύπωσης είναι συνήθως 3 χρόνια.

Εμφάνιση:
Η επαγγελματική κάρτα ακολουθεί αυστηρά την Εταιρική Εικόνα του Πανεπιστημίου, και ουδεμία απόκλιση επιτρέπεται. Έχει δύο όψεις, στα Ελληνικά και Αγγλικά, και μέγεθος 55 x 85 mm.

Διαδικασία:
Η Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων (ΥΔΣ) διατηρεί ομοιόμορφο πρότυπο αρχείο (word file) επαγγελματικής κάρτας, σύμφωνο με τις προδιαγραφές εμφάνισης, το οποίο είναι προσβάσιμο στην ιστοσελίδα του ΠΚ (https://ucy.ac.cy/rirs/documents/data/intere/PO/BusinessCard.doc). Ο δικαιούχος επαγγελματικής κάρτας συμπληρώνει τα προσωπικά του στοιχεία στο πρότυπο αρχείο και το αποστέλλει στο Γραφείο Εκδόσεων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (κα Συμούλα Χριστοδούλου (ηλ. ταχ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ.: 22894286). Το Γραφείο Εκδόσεων, αφού εξασφαλίσει τελική έγκριση από τον δικαιούχο, προχωρεί με τη διαδικασία εκτύπωσης (500 κάρτες για κάθε δικαιούχο), με την προϋπόθεση ότι συγκεντρώνονται τουλάχιστον πέντε αιτήματα κάθε φορά.

Σε περίπτωση που χρειαστεί να επανεκτυπωθεί επαγγελματική κάρτα λόγω του ότι υπάρχουν σε αυτήν λανθασμένα στοιχεία, τα οποία δεν επισημάνθηκαν από τον δικαιούχο κατά το στάδιο της έγκρισης, το κόστος της επανεκτύπωσης θα βαρύνει τον δικαιούχο.

7.4 Εταιρική Ταυτότητα στη Γραπτή Επικοινωνία

Το Γραφείο Επικοινωνίας του Τομέα Προώθησης και Προβολής έχει συντάξει το Εγχειρίδιο Εταιρικής Ταυτότητας στο οποίο μπορείτε να βρείτε κατευθυντήριες γραμμές, αλλά και αρχεία τα οποία θα σας βοηθήσουν να ακολουθείτε το τυποποιημένο σύστημα εταιρικής ταυτότητας που έχει υιοθετήσει το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το Εγχειρίδιο περιλαμβάνει πληροφορίες που αφορούν το λογότυπο του Πανεπιστημίου, τη γραφική του ύλη, καθώς και διάφορες μορφές επικοινωνιακού υλικού όπως είναι έντυπα, διαφημιστικές καταχωρήσεις και εταιρικά δώρα.

[Πίσω στην αρχή]

ΜΕΡΟΣ Β

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

1.1 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Όλα τα οργανογράμματα των Διοικητικών Υπηρεσιών μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

1.2 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Παρακαλώ ενημερωθείτε για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

1.3 ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Χάρτες του Πανεπιστημίου

Χάρτης Λευκωσίας

[Πίσω στην αρχή]