2. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
3. ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
ΜΕΡΟΣ Α: ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  
 
 
 
 
2.2 Πώς να φθάσετε στη Λευκωσία
2.3 Πληροφορίες για Εξεύρεση Στέγασης
2.4 Πληροφορίες για Ξενοδοχεία στη Λευκωσία
2.5 Πόσο στοιχίζει η ζωή στη Λευκωσία
2.6 Διαδρομές Λεωφορείων σε Λευκωσία και ολόκληρη την Κύπρο
2.7 Τουριστικές Πληροφορίες για την Κύπρο
2.8 Το Κλίμα της Κύπρου
2.9 Πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη
2.10 Πρόσβαση στους Χώρους Στάθμευσης
2.11 Διαδικασία Απόκτησης Λογαριασμού Χρήστη και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
2.12 Χρήση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου Κύπρου
2.13 Πληροφορίες για το Κοινοτικό Νηπιαγωγείο και τον Βρεφοκομικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου
2.14 Έκδοση Πανεπιστημιακής Κάρτας
 
 
 
 
 
 
4.2 Νομοθεσία, Κανονισμοί και Κανόνες του Πανεπιστημίου Κύπρου
4.3 Νομοθεσία περί Διαδικασίας Πρόσληψης Διοικητικού Προσωπικού
4.4 Όροι απασχόλησης Συμβασιούχου Προσωπικού
4.5 Ωράρια Εργασίας και Σύστημα Ωρομέτρησης
4.6 Επικύρωση Διορισμού Μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού
4.7 Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων
4.8 Βεβαιώσεις Εργοδότησης
4.9 Εσωτερική Μετακίνηση Διοικητικού Προσωπικού
4.10 Μισθοδοτικές Τοποθετήσεις και Προσαυξήσεις
4.11 Παραιτήσεις
4.12 Συνδικαλιστικά Δικαιώματα
4.13 Συντεχνίες Διοικητικού Προσωπικού
4.14 Άσκηση Εργασίας Διοικητικού Προσωπικού εκτός Πανεπιστημίου Κύπρου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Οργανογράμματα Πανεπιστημίου Κύπρου
2. Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο
3. Χρήσιμοι Χάρτες
 
 
 
 
ΜΕΡΟΣ  Α
 
1.       ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές το 1992 και 1997 αντίστοιχα.  Προσφέρει σειρά από προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και επαγγελματικά προγράμματα σπουδών (8 σχολές, 22 τμήματα, 11 ερευνητικές μονάδες, 2 ινστιτούτα και 15 οργανωτικές οντότητες). Κατά την περίοδο 1996-2016, αποφοίτησαν 16193 προπτυχιακοί, 185 με Δίπλωμα Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα, και 5296 μεταπτυχιακοί (4831 Μάστερ και 465 διδακτορικοί) φοιτητές. Έχει αναπτύξει έντονη ερευνητική δραστηριότητα (βασική και εφαρμοσμένη) σε ολόκληρο το εύρος των γνωστικών αντικειμένων. 
Οι οργανωτικές οντότητες στεγάζονται στην Πανεπιστημιούπολη, στους χώρους της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας και του Σιακόλειου Εκπαιδευτικού Κέντρου Κλινικής Ιατρικής (πρώην Νοσηλευτικής Σχολής), σε μέρος κτηριακού συγκροτήματος στα Λατσιά, σε κτήρια στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας, καθώς και σε ένα σημαντικό αριθμό κτηρίων διασκορπισμένων στην ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας. Υποστηρίζεται οικονομικά κατά 57% από κρατική χρηματοδότηση και κατά 43% από ίδια έσοδα. Παρέχει μόρφωση με δωρεάν φοίτηση για σπουδές προπτυχιακού επιπέδου και με επιχορηγημένα δίδακτρα για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου. Επηρεάζεται άμεσα από τις τρέχουσες πολιτικές και οικονομικές συνθήκες στην Κύπρο. Διοικείται από την Σύγκλητο, στην οποία εκπροσωπούνται οι Σχολές, και το Συμβούλιο.
Από την ίδρυσή του, το 1989, το Πανεπιστήμιο Κύπρου διανύει μία συνεχή επιτυχημένη ανοδική πορεία με τις πρόσφατες διεθνείς κατατάξεις να το κατατάσσουν στην 350η έως 400η θέση διεθνώς (Times Higher Education World University Rankings, 2015) και στα πρώτα 60 των Πανεπιστημίων με λιγότερα από 50 χρόνια ζωής.
Το Πανεπιστήμιο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και λειτουργεί με βάση τους περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμους 1989-2019.
Όραμα του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι να εδραιωθεί ως ένας πρωτοπόρος θεσμός πολιτισμικής δημιουργίας, εξέχουσας κοινωνικής προσφοράς και ως σημείο αναφοράς στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιδιώκει την αριστεία στην παιδεία, την έρευνα και την καινοτομία μέσω της δημιουργικής και επίμονης δράσης επίλεκτων φοιτητών, δραστήριων νέων ερευνητών, δημιουργικών ακαδημαϊκών και επαγγελματιών διοικητικών. Προωθεί τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και την πολιτισμική δημιουργία, εκπροσωπεί την ανεξαρτησία της επιστήμης και επιζητεί την αξιοκρατία και το κοινωνικό όφελος, μέσω της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της επιστήμης και της τεχνολογίας. Φιλοδοξεί να καταστεί αειφόρο ακαδημαϊκό ίδρυμα με διεθνή ερευνητική δράση, ανταγωνιστικά προγράμματα σπουδών και συνεισφορά στην κοινωνική κινητικότητα και την αλλαγή. Οραματίζεται να λειτουργεί ως φάρος επιστημονικής σκέψης, ήθους και δημιουργικότητας στον ευρύτερο Ευρώ-Μεσογειακό χώρο, με διαρκή και διαχρονική συνεισφορά στην κοινωνική πρόοδο και τον πολιτισμό.
Αποστολή του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η δημιουργία πρόσθετης αξίας με δράσεις που αφορούν στους ακόλουθους τομείς:
Επιστήμη και πνευματική καλλιέργεια [έρευνα, παιδεία και επιστημονική κουλτούρα]
‣ Σχεδιασμός, ανάπτυξη και προσφορά προγραμμάτων σπουδών σε ειδικότητες που συμβάλλουν στην επιστημονική, κοινωνική, οικονομική, τεχνολογική και πολιτισμική ανάπτυξη της Κύπρου και της Ευρώπης, με έμφαση στην προετοιμασία ατόμων με ήθος και κριτική σκέψη, που έχουν τις δυνατότητες και τα εφόδια να συμμετέχουν ουσιαστικά στην κοινωνία της γνώσης.
‣ Ενεργός συμμετοχή στην επιστημονική έρευνα και την καινοτομία σε ευρύ φάσμα θεμελιωδών και εφαρμοσμένων πεδίων με ουσιαστική συμβολή στη διεθνή επιστήμη και σεβασμό στην επιστημολογική πολυσυλλεκτικότητα. Η δημιουργία πρόσθετης αξίας με δράσεις που αφορούν στους ακόλουθους τομείς: Ανοικτή κοινωνία [συμβολή στον κριτικό αναστοχασμό, την αλλαγή και την ανανέωση]
‣ Προαγωγή της ελεύθερης διακίνησης ιδεών και αξιοποίηση της επιστημονικής σκέψης, των επιστημονικών δεδομένων και της γνώσης σε όλες τις εκφάνσεις της οργάνωσης και λειτουργίας της κοινωνίας.
‣ Προώθηση της ενιαίας εκπαίδευσης με έμφαση στη διεύρυνση της συμμετοχής, την αποφυγή κάθε μορφής διάκρισης και αποκλεισμού, την ενδυνάμωση των γυναικών και των πολυπολιτισμικών αλληλεπιδράσεων.
‣ Συμβολή στην πολιτιστική δημιουργία, την αμφισβήτηση και την κοινωνική ανανέωση.
‣ Προώθηση του ελεύθερου διαλόγου, της αλληλοκατανόησης και της συνεργασίας όλων των κοινοτήτων της Κύπρου. Παραγωγικό δυναμικό της κοινωνίας [συνεισφορά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Κύπρου και της Ευρώπης].
‣ Εντοπισμός και αξιοποίηση της πνευματικής περιουσίας και των καινοτόμων αποτελεσμάτων της ερευνητικής και δημιουργικής δράσης.
‣ Ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών και συνεργασιών που θα συμβάλουν στην ενίσχυση και ανάπτυξη του Πανεπιστημίου και της Κύπρου γενικότερα, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για έρευνα και δημιουργία.
Έχοντας αξιολογήσει την 25χρονη πορεία του, το Πανεπιστήμιο Κύπρου σχεδίασε το μελλοντικό οδικό χάρτη και εκπόνησε το δεκαετές Στρατηγικό Σχέδιο 2016-2025.
Στο κείμενο - πλαίσιο, ένα αποτέλεσμα θεσμοθετημένης διαδικασίας και συντεταγμένου παραγωγικού διαλόγου, αποτυπώνονται το όραμα, η αποστολή, οι αξίες, οι στρατηγικές επιδιώξεις και οι λειτουργικοί στόχοι.
Το Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο βρίσκεται ήδη σε πορεία υλοποίησης, καθορίζει τις προτεραιότητες του οργανισμού για την επόμενη δεκαετία.
Η εν λόγω στρατηγική στοχεύει αφενός στη συνεχή ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και διατήρηση της κυρίαρχης θέσης του ΠΚ στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και αφετέρου στη βελτίωση της θέσης του στο διεθνή πανεπιστημιακό χάρτη.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

1.5      Τα Σώματα του Πανεπιστημίου Κύπρου

 • ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Συμβούλιο έχει τη διαχείριση και έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων του Πανεπιστημίου και της περιουσίας του. Το Συμβούλιο καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου, που καλύπτει το οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, και έχει εξουσία και αρμοδιότητα να επικυρώνει τους διορισμούς και τις προαγωγές του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου. Έχει, επίσης, την ευθύνη για την εφαρμογή του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου.

Το Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

 • Τον Πρύτανη και τους δύο Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου,
 • Δύο μέλη του μόνιμου ακαδημαϊκού προσωπικού που εκλέγονται από το σύνολο του ακαδημαϊκού προσωπικού,
 • Τέσσερα μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο,
 • Τρία μέλη που διορίζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου και που δεν μπορούν να είναι μέλη του προσωπικού του Πανεπιστημίου,
 • Ένα μέλος που εκπροσωπεί τους φοιτητές του Πανεπιστημίου,
 • Ένα μέλος που εκπροσωπεί το διοικητικό προσωπικό, το οποίο μέλος εκλέγεται από το σύνολο του προσωπικού αυτού,
 • Τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου διορίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας από τα μη πανεπιστημιακά μέλη. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος προέρχεται από τα μέλη που έχει διορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Αντιπρόεδρος προέρχεται από τα μέλη που έχει διορίσει η Σύγκλητος και αντίστροφα.

Πρόεδρος του Συμβουλίου: Γιώργος Δαβίδ

Διοικητική Υποστήριξη Προέδρου Συμβουλίου:
Τούλα Χαριλάου, Λειτουργός Πανεπιστημίου
Τηλ.:22894349, ηλ. Διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   
 • ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ

Η Σύγκλητος αποτελεί το ανώτατο ακαδημαϊκό όργανο του Πανεπιστημίου και έχει την ευθύνη του ακαδημαϊκού έργου του Πανεπιστημίου τόσο στον τομέα της διδασκαλίας όσον και στον τομέα της έρευνας. Ειδικότερα:

- Εγκρίνει τις αποφάσεις του Πρύτανη, τα ακαδημαϊκά προγράμματα, το επίπεδο των εισαγωγικών και προεισαγωγικών εξετάσεων, το σύστημα βαθμολογίας, τις προαγωγές και την απονομή διπλωμάτων και πτυχίων.

- Καθορίζει τις ανάγκες του Πανεπιστημίου σε κτηριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, τον επιμερισμό του προϋπολογισμού και τις σχέσεις του Πανεπιστημίου με άλλα πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

- Αποτελεί δευτεροβάθμιο όργανο κρίσεως και δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο.

- Εισηγείται στο Συμβούλιο την ίδρυση ή την κατάργηση σχολών ή τμημάτων και τον αριθμό των εισακτέων φοιτητών.

- Καταρτίζει επιτροπές από μέλη της και μπορεί να μεταβιβάζει σε αυτές, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που κρίνει σκόπιμο να επιβάλλει, οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητές της.

- Υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση αναφορικά με κάθε θέμα που αποστέλλεται σε αυτήν από το Συμβούλιο για μελέτη και υποβολή έκθεσης.

Η Σύγκλητος αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

- Τον Πρύτανη και τους δύο Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου,

- Τους Κοσμήτορες των Σχολών,

- Τρεις εκπρόσωπους από το διδακτικό προσωπικό κάθε σχολής που εκλέγονται από το Συμβούλιο της Σχολής,

- Εκπρόσωπους των φοιτητών, ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί με τον αριθμό των σχολών,

- Τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, χωρίς δικαίωμα ψήφου,

- Τον Διευθυντή Βιβλιοθήκης, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Διοικητική Υποστήριξη Συγκλήτου:
Πολίνα Βότση-Γιαννοπούλου, Λειτουργός Πανεπιστημίου
Τηλ.: 2289 4351, ηλ. διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  
 • ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Πρυτανικό Συμβούλιο έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες που αφορούν καθημερινά ή τρέχοντα ζητήματα, οι οποίες του παραχωρούνται από τη Σύγκλητο, μετά από πρόταση του Πρύτανη και το Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Προέδρου του Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, το Πρυτανικό Συμβούλιο έχει, μεταξύ άλλων, τις πιο κάτω αρμοδιότητες:

- Διορισμούς Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Εδικών Επιστημόνων, Επισκεπτών Καθηγητών και Μεταπτυχιακών Συνεργατών

- Αιτήματα για παραχώρηση Σαββατικής Άδειας

- Αιτήματα εισαγωγής υπεράριθμων φοιτητών

- Αιτήματα απονομής μεταπτυχιακών διπλωμάτων

- Απαλλαγές από δίδακτρα

 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

- Τον Πρύτανη (Πρόεδρος) - Δρ Τάσο Χριστοφίδη,

- Τον Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης - Δρ Ιωάννη Γιαπιντζάκη,

- Την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων - Δρ Ειρήνα Άννα Διακίδου, 

- Τον Διευθυντή της Διοίκησης και Οικονομικών, Δρ Γιώργο Λαμπριανού

 
Διοικητική Υποστήριξη Πρυτανικού Συμβουλίου: 
Μαρία Μακρή-Μούζουρα, Γραμματειακός Λειτουργός
Τηλ.: 2289 4368, ηλ. διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΗΣ
Το Συμβούλιο της κάθε Σχολής έχει ανάλογες με τη Σύγκλητο αρμοδιότητες σε επίπεδο Σχολής.
 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Το Συμβούλιο του κάθε Τμήματος είναι υπεύθυνο για το ερευνητικό και διδακτικό έργο του Τμήματος στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου της Σχολής.

[Πίσω στην αρχή]

 1.6      Σχολές και Τμήματα

Στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν 8 σχολές, 22 τμήματα και 10 ερευνητικές μονάδες. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 1.7      Οι Εκδόσεις του Πανεπιστημίου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει να επιδείξει πλούσιο εκδοτικό και συγγραφικό έργο. Η ενημέρωση για την έρευνα, τη διδασκαλία και τις ποικίλες άλλες επιστημονικές και πολιτιστικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Κύπρου διοχετεύεται προς την κοινωνία μέσα από τις εκδόσεις του Ιδρύματος.

Ο κυριότερος όγκος των ενημερωτικών εκδόσεων του Πανεπιστημίου παράγεται από την εκδοτική ομάδα του Τομέα Διεθνών Σχέσεων της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων. Η εκδοτική ομάδα συνεργάζεται με τις πανεπιστημιακές αρχές, τις σχολές, τα τμήματα, τις υπηρεσίες και με ειδικές επιτροπές ή άλλα σώματα για τη συλλογή της ύλης, η οποία τυγχάνει επεξεργασίας και επιμέλειας από το αρμόδιο προσωπικό του Τομέα. 

Περαιτέρω, η συμβολή του Πανεπιστημίου στην εκδοτική δραστηριότητα εμπλουτίστηκε με την ίδρυση και τη λειτουργία των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κύπρου, των οποίων ο στόχος είναι η στήριξη και η προώθηση της συγγραφικής δραστηριότητας, δίνοντας βήμα στην πνευματική παραγωγή στην Κύπρο αλλά και, ευρύτερα, στο χώρο του μείζονος ελληνισμού και διεθνώς.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 1.8      Πανεπιστήμιο και Περιβάλλον

poster

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοδοξεί όπως καταστεί ίδρυμα καλλιέργειας και διάδοσης περιβαλλοντικής συνείδησης. Με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη, το Πανεπιστήμιο Κύπρου δεσμεύεται όπως υιοθετήσει Περιβαλλοντική Πολιτική της οποίας βασικός άξονας αποτελεί η ισορροπία μεταξύ οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων.

Στο πλαίσιο αυτού του οράματος, το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποσκοπεί:

 1. Στη συμβολή βελτίωσης της ποιότητας του ευρύτερου τοπικού, εθνικού και παγκόσμιου περιβάλλοντος.
 2. Στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στους φοιτητές και στο προσωπικό του Ιδρύματος.
 3. Στη μείωση, κατά το δυνατόν, των επιπτώσεων της λειτουργίας του Πανεπιστημίου στο περιβάλλον.
 4. Στην ενεργητική συμβολή και συμμόρφωση με την περιβαλλοντική πολιτική και εν γένει δράσεων τόσο σε διεθνές, ευρωπαϊκό όσο και εθνικό επίπεδο.
 5. Στον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων, οι οποίοι θα εστιάζουν στη σταδιακή και συνεχή βελτίωση διάφορων περιβαλλοντικών παραμέτρων, όπως είναι η μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας και του νερού, η εφαρμογή της πολιτικής για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις, η διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων και ο περιορισμός των αέριων εκπομπών στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

1.9      Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Το Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου στεγάζεται στο Αρχοντικό Αξιοθέας, στην εντός των τειχών Λευκωσία και αποτελεί μια διεθνώς αναγνωρισμένη οντότητα που προάγει τον πολιτισμό και τις τέχνες ως μέρος της ακαδημαϊκής παιδείας, αναδεικνύει την πολιτιστική πολυμορφία, ενθαρρύνει τη συμμετοχή των φοιτητών και των πτυχιούχων του Πανεπιστημίου σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, καλλιεργεί την παράδοση της Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου και προωθεί τις οικουμενικές αξίες του ευρωπαϊκού πολιτισμού.  

Με τις δραστηριότητές του το Πολιτιστικό Κέντρο επιτελεί μια διττή αποστολή: να προσθέσει μια ολιστική διάσταση στην παραδοσιακή ακαδημαϊκή παιδεία και να προβάλει τον ευρωμεσογειακό πολιτισμό ως κοινοκτημοσύνη που έχει αναπτυχθεί μέσα από αιώνες αλληλεπίδρασης μεταξύ των λαών. Το πρώτο μέρος της αποστολής πραγματοποιείται μέσω του Θεατρικού Εργαστηρίου του Πανεπιστημίου Κύπρου (Θ.E.ΠA.K.), το οποίο ενισχύει την ακαδημαϊκή εκπαίδευση και τη φιλολογική έρευνα, παρουσιάζοντας επί σκηνής λογοτεχνικά έργα που έχουν ως κοινό παρονομαστή την ιδιωματική γλώσσα του περιφερειακού ελληνισμού. Με την εφαρμογή διαδραστικών προσεγγίσεων στη λογοτεχνική έρευνα και τη δραματοποίηση έργων της ελληνικής ποίησης, πεζογραφίας και γραμματείας, το Θ.Ε.ΠΑ.Κ. εμπλουτίζει τις γνώσεις, την κατανόηση και την εκτίμηση των φοιτητών για τη λογοτεχνία, συμβάλλοντας παράλληλα στην προώθηση και σύγχρονη πρόσληψη της ελληνικής γραμματείας στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Σ΄αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η εκδοτική δράση του Θ.Ε.ΠΑ.Κ. και του Πολιτιστικού Κέντρου, χάρη στην οποία έχει ήδη εκδοθεί μια σειρά από δέκα τόμους αφιερωμένους στα έργα που ανεβάζει το Θ.Ε.ΠΑ.Κ. και στους δημιουργούς τους. Στις εκδόσεις αυτές περιλαμβάνεται το πλήρες κείμενο της κάθε θεατρικής διασκευής, βιοεργογραφικά χρονολόγια για τους συγγραφείς και πλούσια ανθολόγηση από τις σημαντικότερες μελέτες για το έργο τους. Περισσότερες πληροφορίες για  τη σειρά εκδόσεων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/cucentre/el/publications  

Το δεύτερο μέρος της αποστολής του Πολιτιστικού Κέντρου μετουσιώνεται μέσω του ετήσιου Πολιτιστικού Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο αποσκοπεί στην προώθηση του πολιτισμού και των τεχνών και την ενθάρρυνση της καλλιτεχνικής δημιουργίας ορισμένων αναγνωρισμένων αλλά κυρίως ανερχόμενων μη εμπορικών καλλιτεχνών από την Κύπρο, την Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, εμπλουτίζοντας μ΄αυτό τον τρόπο την πολιτιστική ατζέντα της Κύπρου με εκδόσεις υψηλής ποιότητας που ενισχύουν την αντίληψη για την ευρωμεσογειακή περιοχή ως ένα κοινό πολιτιστικό χώρο.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

 

2.1      Πού βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται στη Λευκωσία. Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κύπρου και αποτελεί τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη πόλη του νησιού. Είναι το διοικητικό, εμπορικό, πολιτιστικό, εκπαιδευτικό, θρησκευτικό κέντρο της χώρας, ενώ, ταυτόχρονα, είναι τοποθετημένη γεωγραφικά στο κέντρο περίπου του νησιού, σε κοντινή απόσταση από τις άλλες πόλεις, όπως τη Λεμεσό και τη Λάρνακα. Για περισσότερες πληροφορίες για τη Λευκωσία, καθώς και για χάρτες της πόλης, επισκεφτείτε τους ακόλουθους συνδέσμους:

http://ucyweb.ucy.ac.cy/livinginnicosia/el/ και http://ucyweb.ucy.ac.cy/livinginnicosia/el/maps .

 2.2      Πώς να φθάσετε στη Λευκωσία

Η είσοδος στην Κυπριακή Δημοκρατία επιτρέπεται μόνο από τα νόμιμα σημεία εισόδου της χώρας: τα διεθνή αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου ή τα λιμάνια της Λεμεσού και Λάρνακας. Το πλησιέστερο αεροδρόμιο στη Λευκωσία είναι το αεροδρόμιο Λάρνακας (49 χλμ.). Οι επισκέπτες μπορούν να φθάσουν στη Λευκωσία από τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου μέσω γραμμής λεωφορείου ή μέσω ιδιωτικών ταξί. Τα μέσα μεταφοράς της Λευκωσίας συμπεριλαμβάνουν δημόσια λεωφορεία και ιδιωτικά ταξί. Πληροφορίες για τα λεωφορεία από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.kapnosairportshuttle.com/. Το κόστος μεταφοράς με ταξί από το αεροδρόμιο Λάρνακας προς Λευκωσία ανέρχεται περίπου €40 ανά διαδρομή ενώ από το αεροδρόμιο Πάφου ανέρχεται περίπου  €90 ανά διαδρομή (https://www.viptaxicyprus.com/en/prices). Το κόστος μεταφοράς με λεωφορείο από το Αεροδρόμιο Λάρνακας προς Λευκωσία είναι €8 ανά διαδρομή, ενώ από το Αεροδρόμιο Πάφου προς Λευκωσία είναι €15 (http://www.cyprusbybus.com/el-GR/busfares.aspx).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

2.3      Πληροφορίες για Εξεύρεση Στέγασης

Το Γραφείο Στέγασης, της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, ετοιμάζει κατάλογο με ανακοινώσεις για διαμερίσματα/οικίες προς ενοικίαση, ο οποίος εκδίδεται ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο, σε εβδομαδιαία βάση.

Ενδεικτικά, ο μέσος όρος στις τιμές ενοικίου διαμερισμάτων κυμαίνεται μεταξύ €300 - €400 για studio, €400 - €550 για μονόκλινο και €550 - €600 για δίκλινο το μήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

2.4      Πληροφορίες για Ξενοδοχεία στη Λευκωσία

Για αναζήτηση διαμονής σε ξενοδοχεία στη Λευκωσία παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Τουρισμού της Κύπρου στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.visitcyprus.com/index.php/el/accommodation-3

[Πίσω στην αρχή]

2.5      Πόσο στοιχίζει η Ζωή στη Λευκωσία

Το κόστος διαβίωσης στη Λευκωσία εξαρτάται από τον τρόπο ζωής και τους διαθέσιμους πόρους του κάθε ατόμου. Κατά τη διάρκεια της προσαρμογής (δηλαδή τις πρώτες δύο-τρεις εβδομάδες), τα πρώτα έξοδα αναμένεται να είναι κάπως αυξημένα σε σχέση με τα «συνηθισμένα». Στη συνέχεια, όμως, τα έξοδα αναμένεται να σταθεροποιηθούν επιτρέποντας την πιο αποτελεσματική διαχείριση του μηνιαίου προϋπολογισμού. Τα υπολογιζόμενα έξοδα διαβίωσης στη Λευκωσία, υπολογίζονται μεταξύ €1200 με €1700 μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ενοικίου.

 2.6      Διαδρομές Λεωφορείων σε Λευκωσία και ελεύθερη Κύπρο

Για πληροφορίες αναφορικά με τις διαδρομές των λεωφορείων στην ελεύθερη Κύπρο επισκεφθείτε τις πιο κάτω ιστοσελίδες:

ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ και ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Η Cyprus Public Transport είναι η υπηρεσία δημοσίων μεταφορών η οποία εξυπηρετεί τόσο τη Λευκωσία όσο και τη Λάρνακα (https://www.publictransport.com.cy/home/page/home).

Επίσης, στον εξής σύνδεσμο http://www.ucy.ac.cy/hr/index.php/el/diadromesleoforion θα βρείτε πληροφορίες για Διαδρομές Λεωφορείων τις οποίες ναυλώνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου και ενώνουν τα Παραρτήματα του Πανεπιστημίου.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Οι δημόσιες συγκοινωνίες μέσω λεωφορείου στη Λεμεσό εκτελούνται από την ΕΜΕΛ (Εταιρεία Μεταφοράς Επιβατών Λεμεσού)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

ΟΣΥΠΑ (Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου) είναι η υπηρεσία δημόσιων μεταφορών στην Πάφο.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΟΣΕΑ (Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας Αμμοχώστου) είναι η υπηρεσία δημοσίων μεταφορών στη Αμμόχωστο.

Υπεραστικές Διαδρομές Λεωφορείων

Υπεραστικές Διαδρομές Ταξί

Τα εισιτήρια και τα κόμιστρα των όλων των αστικών λεωφορείων έχουν ως ακολούθως:

 • Μονή διαδρομή: €1,50
 • Βραδινό Μονής διαδρομής: €2,50
 • Ημερήσιο απεριόριστων διαδρομών: €5
 • Εφταήμερο απεριόριστων διαδρομών: €20
 • Μηνιαίο απεριόριστων διαδρομών: €40
 • Ετήσιο πολλαπλών διαδρομών: €400 (για μαθητές - φοιτητές προσφέρεται έκπτωση 50%)

[Πίσω στην αρχή]

2.7      Τουριστικές Πληροφορίες για την Κύπρο

Για τουριστικές πληροφορίες και λεπτομερείς χάρτες της Κύπρου, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Τουρισμού Κύπρου. Αν βρίσκεστε στην Κύπρο, μπορείτε να προμηθευτείτε δωρεάν χάρτες, καθώς και άλλο πληροφοριακό έντυπο υλικό, απευθείας από τα κατά τόπους γραφεία του Υφυπουργείου Τουρισμού, τα οποία βρίσκονται σε διάφορα μέρη του νησιού.

[Πίσω στην αρχή] 

2.8      Το Κλίμα της Κύπρου

Η Κύπρος απολαμβάνει ένα μεσογειακό κλίμα με μακρά ξηρά καλοκαίρια από τα μέσα Μαΐου έως τα μέσα Οκτωβρίου και ήπιους χειμώνες από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Φεβρουάριο, περίοδοι, οι οποίες διαχωρίζονται από ένα πολύ σύντομο φθινόπωρο και εξίσου σύντομη άνοιξη.

Το καλοκαίρι είναι μια εποχή υψηλών θερμοκρασιών ενώ οι χειμώνες είναι ήπιοι με βροχές και χιόνια στο Τρόοδος (συνήθως αρχίζουν πριν από τα Χριστούγεννα).
Το νησί διαθέτει άφθονη ηλιοφάνεια, ακόμη και τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο. Υπάρχουν κατά μέσο όρο έξι ώρες ηλιοφάνειας την μέρα, ενώ κατά τη διάρκεια των έξι «καλοκαιρινών» μηνών, υπάρχουν κατά μέσο όρο 11,5 ώρες ηλιοφάνειας ανά ημέρα. Ελαφρά λινά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και ζεστά ρούχα κατά τη διάρκεια του χειμώνα θα πρέπει να θεωρούνται απαραίτητα ενδύματα.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 2.9      Πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου  

Δικαίωμα χρήσης της Βιβλιοθήκης έχουν όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου Κύπρου (φοιτητές, ακαδημαϊκό προσωπικό, ερευνητές και διοικητικό προσωπικό), αφού εξασφαλίσουν την Πανεπιστημιακή κάρτα, η οποία παρέχει στον κάτοχό της δικαίωμα δανεισμού βιβλίων, πρόσβασης σε όλες τις εγκαταστάσεις, τις συλλογές και τα παραρτήματα της Βιβλιοθήκης. Η κάρτα είναι αυστηρά ατομική και φέρει το ονοματεπώνυμο και τη φωτογραφία του κατόχου της. Για πληροφορίες που αφορούν στην έκδοση και παραλαβή της Πανεπιστημιακής κάρτας πατήστε εδώ ή απευθυνθείτε στο Γραφείο Ταχείας Εξυπηρέτησης στο τηλέφωνο 22895555.

 2.10    Πρόσβαση στους Χώρους Στάθμευσης

Σε όλους τους χώρους στάθμευσης το Πανεπιστήμιο Κύπρου υιοθετεί και εφαρμόζει τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Το Γραφείο Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος, του Τομέα Ασφάλειας και Υγείας,  έχει την ευθύνη εφαρμογής και τήρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και εκδίδει πρόστιμα ή καταγγέλλει τυχόν παρανομούντες. Στους χώρους του Πανεπιστήμιου Κύπρου εφαρμόζεται το «Μέτρο Παγίδευσης Τροχών» για τους παρανομούντες οδηγούς, μετά από σχετική απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστήμιου. Σε περίπτωση παγίδευσης του οχήματός σας επικοινωνήστε με τoν Άθω Χρυσάνθους στο τηλ. αρ. 22894250.

Για καλύτερη διαχείριση των χώρων στάθμευσης ειδικότερα στην Πανεπιστημιούπολη και στο Παράρτημα του Πανεπιστημίου στη λεωφόρο Καλλιπόλεως, έχει εκπονηθεί σχετική μελέτη και έγινε κατανομή των χώρων στα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Λειτουργούν χώροι ελεύθερης πρόσβασης αλλά και ελεγχόμενοι χώροι.

Για πληροφορίες όσον αφορά κατανομή θέσης χώρου στάθμευσης και ενεργοποίηση καρτών εισόδου (για τους δικαιούχους), μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Ασφάλειας.

Άθως Χρυσάνθους, Μηχανικός Ηλετρολογίας/Ηλεκτρονικής
Υπεύθυνος Γραφείου Ασφάλειας
Τηλ.: 22894250 / email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

[Πίσω στην αρχή]

2.11     Διαδικασία Απόκτησης Λογαριασμού Χρήστη και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Τη διαχείριση λογαριασμών και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (υπηρεσία προς χρήστες) για όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου Κύπρου (φοιτητές, ακαδημαϊκό προσωπικό, ερευνητές και διοικητικό προσωπικό), χειρίζεται το Γραφείο Μητρώο Ονομάτων .cy της Υπηρεσίας Πληροφορικής Υποδομής. Για αίτηση δημιουργίας λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να επισκευθείτε την κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου, Υπηρεσίες Διαδυκτίου, και να πατήσετε Δημιουργία Λογιαριασμού για Ακαδημαϊκό/Διοικητικό Προσωπικό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Πληροφορικής Υποδομής ή να καλέσετε στον αριθμό τηλεφώνου 22895100.

 2.12    Χρήση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Αθλητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου, μέσα από το αθλητικό πρόγραμμα που έχει ετοιμάσει, δίνει τη δυνατότητα σε ολόκληρη την πανεπιστημιακή κοινότητα να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Στο πρόγραμμα εντάσσεται ένας μεγάλος αριθμός αθλημάτων και μπορούν να λαμβάνουν μέρος άτομα με διαφορετικές ανάγκες αλλά και δυνατότητες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα του Αθλητικού Κέντρου αλλά και τη χρήση και τις χρεώσεις των Αθλητικών Εγκαταστάσεων επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Αθλητικού Κέντρου (http://www.ucy.ac.cy/athletics/el/) ή καλέστε στον αριθμό τηλεφώνου 22894182.

 2.13     Πληροφορίες για το Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και τον Βρεφοκομικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου

 Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από τον Σεπτέμβριο του 2011 λειτουργεί Νηπιαγωγείο και Βρεφοκομικός Σταθμός. Στόχος είναι να αποτελέσει πρότυπο κοινωνικής αλλαγής και προσφοράς στον τομέα της εκπαίδευσης. Μέσα από τη λειτουργία του Νηπιαγωγείου και του Βρεφοκομικού Σταθμού, εφαρμόζονται καινούριες πρακτικές μέθοδοι τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, με στόχο την ενίσχυση των εμπειριών του κάθε παιδιού.

Τα μηνιαία δίδακτρα ανά παιδί που φοιτά καθημερινά στο σχολείο μεταξύ των ωρών 07:00π.μ. - 15:30μ.μ. είναι €190 για το νηπιαγωγείο και €290 για το βρεφοκομικό σταθμό (δεν περιλαμβάνει φαγητό). Επιπρόσθετα, υπάρχει δυνατότητα απογευματινής απασχόλησης μεταξύ των ωρών 15:30-17:30, η οποία κοστίζει €50 ανά μήνα. Τις Τετάρτες το ωράριο της απογευματινής απασχόλησης επεκτείνεται μέχρι τις 18:00 και είναι δωρεάν για όλα τα παιδιά. Ο αριθμός των παιδιών ανά τμήμα στον Βρεφοκομικό Σταθμό, δεν υπερβαίνει τα 6 για τις ηλικίες από 4 μηνών μέχρι και 2 χρονών, και τα 16 για τις ηλικίες από 2 χρονών μέχρι 3 χρονών. Όσον αφορά στο Νηπιαγωγείο ο αριθμός των παιδιών που φοιτούν σε κάθε τμήμα δεν υπερβαίνει τα 25. Σε τμήματα στα οποία φοιτούν παιδιά με μικτές ηλικίες ή παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ο αριθμός των παιδιών δεν υπερβαίνει τα 22. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Νηπιαγωγείου και Βρεφοκομικού Σταθμού ή επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη του Νηπιαγωγείου και Βρεφοκομικού Σταθμού στα τηλέφωνα 22894136 / 22894150, ηλ. διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..  

 
 

Σύμφωνα με την πολιτική του Πανεπιστημίου Κύπρου, η έκδοση της Πανεπιστημιακής Κάρτας είναι υποχρεωτική για όλο το Ακαδημαϊκό και Διοικητικό προσωπικό. Μεταξύ άλλων εφαρμογών η Πανεπιστημιακή Κάρτα επιτρέπει την πρόσβαση σε ελεγχόμενους χώρους στάθμευσης και διακίνησης για τους δικαιούχους, δανεισμό βιβλίων από τη Βιβλιοθήκη, χρήση των φωτοτυπικών μηχανών κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία έκδοσης/ανανέωσης/επανέκδοσης  κάρτας πατήστε εδώ ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Ταχείας Εξυπηρέτησης (http://www.ucy.ac.cy/expressservices/el/news-announcements) στο τηλέφωνο αρ. 22894555.

 
 
 
 
 
 
Αποστολή της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικών είναι η υποστήριξη (παροχή μεθοδολογιών, διεργασιών και εργαλείων) των Οντοτήτων της Κοινότητας με στόχο τη βέλτιστη ανάπτυξη και υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου και Επιχειρησιακών Σχεδίων, καθώς και υλοποίηση της αποστολής τους. Παράλληλα, υποστηρίζει τα συλλογικά όργανα διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου, για την λήψη, παρακολούθηση και εφαρμογή αποφάσεων.
 
Ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών (ΔΔΟ) προΐσταται των Διοικητικών Υπηρεσιών και έχει την ευθύνη της οργάνωσης και του συντονισμού τους. Έχει, επίσης, την ευθύνη υλοποίησης των προγραμμάτων ανάπτυξης του Πανεπιστημίου.
 
Ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις συνεδρίες του Συμβουλίου και της Συγκλήτου, και έχει διοριστεί Γραμματέας των δύο αυτών Σωμάτων. Είναι επίσης μέλος του Πρυτανικού Συμβουλίου.
 
Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών είναι ο Δρ Γιώργος Λαμπριανού.

Πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες, τους στόχους και το προσωπικό της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικών μπορείτε να βρείτε εδώ.

[Πίσω στην αρχή]

 
     

Στρατηγικός στόχος της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η ορθή διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου. Η Υπηρεσία έχει την ευθύνη για την οργάνωση, τη διοίκηση, τον προγραμματισμό, το συντονισμό και τον έλεγχο του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος. Η Υπηρεσία διαμορφώνει την πολιτική του Πανεπιστημίου σε θέματα που αφορούν στη στελέχωση, την υποκίνηση, την επιμόρφωση, την εκπαίδευση, την ευημερία, την ασφάλεια και την υγεία του προσωπικού καθώς και τον προγραμματισμό των αναγκών του Πανεπιστημίου σε ανθρώπινο δυναμικό και σε θέματα που συσχετίζονται με τη βελτίωση της παραγωγικότητας.

Η Υπηρεσία υποστηρίζει διοικητικά την Επιτροπή Προσωπικού του Συμβουλίου, την Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Θέματα Προσωπικού) της Συγκλήτου και τη Συμβουλευτική Επιτροπή Διοικητικού Προσωπικού (ΣΕΔΙΠ).

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού: 

Γλαύκος Χρίστου
Γραμματέας Επιτροπής Προσωπικού του Συμβουλίου
Γραμματέας Επιτροπής Οικονομικών και Προσωπικού (Θέματα Προσωπικού)
Γραμματέας Συμβουλευτικής Επιτροπής Διοικητικού Προσωπικού

Τηλ.: 22894177, 22894141, ηλ. Διευθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Για την ιστοσελίδα της ΥΑΔ πατήστε εδώ.

Η δομή της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού παρουσιάζεται πιο κάτω:

Γραφείο Εξυπηρέτησης και Παροχής Πληροφοριών
Γεωργία Νεοκλέους, Γενικός Γραφέας,
Τηλ.: 22894177, ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης
Ομάδα Υποστήριξης Προϊσταμένου

Έλενα Τακούσιη Διομήδη , Γραμματειακή Λειτουργός Πανεπιστημίου
Τηλ.: 22892233, ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού (Θέματα Προσωπικού), εκδίδει στατιστικές αναφορές, τηρεί καταστάσεις προσωπικού και παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο Γραφείο Προϊσταμένου.

Γεωργία Διαμαντοπούλου, Γενικός Γραφέας
Τηλ.: 2289 4161, ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή Προσωπικού και στον Προϊστάμενο.

Γεωργία Νεοκλέους, Γενικός Γραφέας,
Τηλ.: 22894177, ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

Εκτελεί καθήκοντα Ιδιαιτέρας Γραμματέως του Προϊσταμένου.

[Πίσω στην αρχή]
 
(I)       Τομέας Στελέχωσης και Εργασιακών Σχέσεων

Επικεφαλής Τομέα: Άννα Ζεμπύλα, Ανώτερη Λειτουργός Πανεπιστημίου
Αρ. Τηλ. 22894142, ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Στον Τομέα λειτουργού τέσσερα (4) Γραφεία ως ακολούθως:

(1)      Γραφείο Επιλογής και Υποστήριξης Διοικητικού Προσωπικού

Το Γραφείο διαχειρίζεται θέματα Διοικητικού Προσωπικού που κατέχουν τόσο μόνιμες όσο και θέσεις με σύμβαση. Συγκεκριμένα, το Γραφείο διαχειρίζεται θέματα που αφορούν:

 • Προκηρύξεις θέσεων Διοικητικού Προσωπικού (αξιολογήσεις αιτήσεων, διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων, χορήγηση ψυχομετρικών τεστ και τεστ ικανοτήτων, διαδικασίες πρόσληψης)
 • Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Προσλήψεις Διοικητικού Προσωπικού
 • Μετακινήσεις Διοικητικού Προσωπικού
 • Διοικητική Υποστήριξη Συμβουλευτικών Επιτροπών
 • Διοικητική Υποστήριξη της Επιτροπής Προσωπικού του Συμβουλίου και υλοποίηση σχετικών αποφάσεων
 • Καταρτισμός Σχεδίων Υπηρεσίας
 • Παροχή συμβουλευτικής σε μέλη του Διοικητικού Προσωπικού για εργασιακά θέματα
 • Έρευνα ικανοποίησης προσωπικού «Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι»

Για πληρέστερη ενημέρωση αναφορικά με τα πιο πάνω πατήστε εδώ

Υπεύθυνη Γραφείου:

Άννα Ζεμπύλα, Ανώτερη Λειτουργός Πανεπιστημίου
Αρ. Τηλ. 22894142, ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Γραμματειακή Υποστήριξη: 

Μαρία Χαλλούμα, Γενικός Γραφέας
Τηλ.: 22894219 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 • Υπεύθυνη και Γραμματειακή Υποστήριξη όλων των θεμάτων που αφορούν σε θέματα Διοικητικού Προσωπικού,
 • Γραμματειακή Υποστήριξη ΣΕΔΙΠ.
 
(2)     Γραφείο Επιλογής και Υποστήριξης Ακαδημαϊκού Προσωπικού

Το Γραφείο διαχειρίζεται θέματα Ακαδημαϊκού Προσωπικού που κατέχουν μόνιμες θέσεις. Συγκεκριμένα το Γραφείο διαχειρίζεται θέματα που αφορούν:

 • Προκηρύξεις θέσεων Ακαδημαϊκού Προσωπικού
 • Προκηρύξεις θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
 • Προσλήψεις / Ανανεώσεις Συμβολαίων Ακαδημαϊκού Προσωπικού

Υπεύθυνη Γραφείου:

Χριστιάνα Καρκώτη, Λειτουργός Πανεπιστημίου
Αρ. Τηλ. 22894298, ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Η Πανεπιστημιακή Κοινότητα μπορεί να απευθύνεται για τα ακόλουθα βασικά ζητήματα:

 • Θέματα Επιτροπής Προσωπικού
 • Θέματα Ακαδημαϊκού Προσωπικού, περιλαμβανομένων και Επισκεπτών Ακαδημαϊκών, όπως Εκλογές, Ανελίξεις, Συμπληρωματικές Δραστηριότητες, κτλ.
 • Θέματα Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
 • Προσανατολισμό και Ένταξη Ακαδημαϊκού Προσωπικού
 • Επιπλέον Απολαβές Ακαδημαϊκού Προσωπικού

Γραμματειακή Υποστήριξη:

Λευκή Κωνσταντίνου-Χαραλάμπους, Γενικός Γραφέας
Τηλ.: 22894155 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

 • Ανελίξεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού
 • Εκλογές Ακαδημαϊκού Προσωπικού
 • Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Άντρη Ευαγόρου, Γενικός Γραφέας
Τηλ.: 22894189 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

 • Προκηρύξεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού
 • Επισκέπτες Ακαδημαϊκοί
Για πληρέστερη ενημέρωση αναφορικά με τα πιο πάνω, πατήστε εδώ.
 
 
(3)    Γραφείο Επιλογής και Υποστήριξης Ερευνητικού και Άλλου Προσωπικού
 
Το Γραφείο διαχειρίζεται θέματα Ακαδημαϊκού Προσωπικού που κατέχουν μόνιμες θέσεις. Συγκεκριμένα, το Γραφείο διαχειρίζεται θέματα που αφορούν:

• Προκηρύξεις θέσεων Ειδικών Επιστημόνων και Μεταπτυχιακών Συνεργατών
• Προσλήψεις/Ανανεώσεις Συμβολαίων Μεταπτυχιακών Συνεργατών, Ερευνητών
• Εργοδότηση Προσωπικού σε Ερευνητικά Προγράμματα
 
Υπεύθυνη Γραφείου:
 
Χριστίνα Λοϊζίδου, Λειτουργός Πανεπιστημίου
Τηλ.: 22894105, ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
Η Πανεπιστημιακή Κοινότητα μπορεί να απευθύνεται στο Γραφείο για θέματα, τα οποία αφορούν τις πιο κάτω κατηγορίες προσωπικού: 
 • Ειδικοί Επιστήμονες Διδασκαλίας/Έρευνας/Υποστήριξης Έργου
 • Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
 • Ακαδημαϊκοί Ερευνητές
 • Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες
 • Βοηθοί Διδασκαλίας / Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
 • Επιπλέον Απολαβές Ερευνητικού Προσωπικού

Γραμματειακή Υποστήριξη: 

Δέσπω Κότσαπα, Γενικός Γραφέας
Τηλ. 22894172, ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ελένη Γεωργίου, Γενικός Γραφέας
Τηλ.: 22894139 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Φάνη Κατσιάρη, Γενικός Γραφέας
Τηλ. 22894158, ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

Μαίρη Μανώλη, Βοηθός Βιβλιοθήκης
Τηλ.: 22892032, ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Κορίνα Θεοφίκου, Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου
Τηλ.: 22894159, ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Για τον κατάλογο του προσωπικού διεκπεραίωσης και χειρισμού ανά θέση και οργανωτική οντότητα πατήστε εδώ.

(4)      Γραφείο Κοινωνικής Ευθύνης και Εργασιακών Σχέσεων 

Το Γραφείο προωθεί τον στρατηγικό στόχο του Πανεπιστημίου για βελτίωση του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούμε. Οι δράσεις του βασίζονται στις αξίες, στις αρχές και στην κουλτούρα του Πανεπιστημίου μας. Στόχος, είναι να ενθαρρύνουμε ενεργά το προσωπικό μας να αγκαλιάζει τις αντιλήψεις και τις δράσεις που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη και να δημιουργήσουμε ένα αρμονικό και αποτελεσματικό εργασιακό περιβάλλον μέσα από δράσεις που βελτιώνουν συνεχώς το εργασιακό κλίμα. Το Γραφείο συνεργάζεται με τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και διαχειρίζεται θέματα που αφορούν:

 • Υποστήριξη Συμβουλευτικής Επιτροπής Διοικητικού Προσωπικού (ΣΕΔΙΠ)
 • Τήρηση Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων
 • Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν σε όρους εργοδότησης
 • Συλλογικές Συμβάσεις Προσωπικού
 • Καταρτισμός Όρων Απασχόλησης
 • Διεξάγει συναντήσεις με τις Συντεχνίες Προσωπικού
 • Επίλυσης συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο

Για πληρέστερη ενημέρωση αναφορικά με τα πιο πάνω, πατήστε εδώ.

Υπεύθυνη Γραφείου:

Άννα Ζεμπύλα, Ανώτερη Λειτουργός Πανεπιστημίου
Αρ. Τηλ. 22894142, ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Γραμματειακή Υποστήριξη:

Μαρία Χαλλούμα, Γενικός Γραφέας
Τηλ.: 22894219 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 [Πίσω στην αρχή]

(ΙΙ)      Τομέας Ανάπτυξης, Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης

Επικεφαλής Τομέα: Σάββας Χριστοδούλου, Ανώτερος Λειτουργός Πανεπιστημίου
Αρ. Τηλ. 22894144, ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Γραμματειακή Υποστήριξη:

Κλύσα Χαραλάμπους, Γενικός Γραφέας
Τηλ.: 22894162, ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Στον Τομέα λειτουργούν τρία (3) Γραφεία ως ακολούθως:

(1)      Γραφείο Ωφελημάτων

To Γραφείο Ωφελημάτων χειρίζεται θέματα που άπτονται των ωφελημάτων και παροχών Ακαδημαϊκού, Διοικητικού και άλλου προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σκοπός του Γραφείου είναι η καλύτερη και ακριβέστερη εξυπηρέτηση του προσωπικού σε θέματα ωφελημάτων.

Συγκεκριμένα, το Γραφείο διαχειρίζεται θέματα που αφορούν:

• Άδειες (ανάπαυσης, ασθενείας, στρατού, εκπαιδευτικές, γονικές, σαββατικές, άνευ απολαβών)
• Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης (έλεγχος για χρηματική αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης, πίστωση υπερωριακής απασχόλησης σε «ελεύθερο χρόνο», πληρωμή για παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, υποστήριξη εκδηλώσεων)
• Ωφελήματα Μητρότητας (μετ' απολαβών και άνευ απολαβών)
• Επιδόματα (κινητού τηλεφώνου, ADSL, επαγγελματικών συνδρομών, οδοιπορικών κ.α.)
• Τερματισμούς εργοδοτήσεων
• Σύστημα ωρομέτρησης (έλεγχος ηλεκτρονικών απουσιολογίων Διοικητικού και Ωρομίσθιου προσωπικού)
• Συνταξιοδοτικά ωφελήματα (Ακαδημαϊκού, Διοικητικού και άλλου προσωπικού)
• Καταβολή επιδόματος Βάρδιας/Επιφυλακής/ειδικά ωράρια προσωπικού
• Πληρωμές Ωρομίσθιου προσωπικού
• Υλοποίηση σχετικών αποφάσεων Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών του Συμβουλίου

Η Πανεπιστημιακή Κοινότητα μπορεί να απευθύνεται στο Γραφείο για θέματα Συντάξεων και Ωφελημάτων Προσωπικού.

Υπεύθυνος Γραφείου:

Σάββας Χριστοδούλου, Ανώτερος Λειτουργός Πανεπιστημίου
Τηλ.: 22894144 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

 
Γραμματειακή Υποστήριξη:
Κλύσα Χαραλάμπους, Γενικός Γραφέας
Τηλ.: 22894162, ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  
• Σύστημα Ωρομέτρησης
• Υπερωρίες/Πρόσθετες Υπηρεσίες Διοικητικού Προσωπικού (time off)
 
Μαρία Συρίμη, Γενικός Γραφέας
Τηλ.: 2289 4140 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  
• Άδειες Διοικητικού Προσωπικού
• Μητρότητα
• Άδειες Ασθενείας
• Σαββατικές Άδειες
 
Μάρω Χατζημηνά, Γενικός Γραφέας
Τηλ.: 22894189, ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  
• Συνταξιοδοτικά Ωφελήματα όλου του Προσωπικού
• Ταμείο Πρόνοιας Ωρομίσθιου Προσωπικού
• Ειδικά Ωράρια ΔΠ
• Επιδόματα
 
Γεωργία Νεοκλέους, Γενικός Γραφέας
Τηλ.: 22894177, ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  
• Άδειες άνευ αποδοχών όλου του Προσωπικού
 
Μαίρη Μανώλη, Βοηθός Βιβλιοθήκης
Τηλ.: 22892032, ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  
• Υπερωρίες/ Πρόσθετες Υπηρεσίες Διοικητικού Προσωπικού (πληρωμές)

Για πληρέστερη ενημέρωση αναφορικά με τα πιο πάνω, πατήστε εδώ.

 (2)        Γραφείο Ανάπτυξης, Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης

Το Γραφείο Ανάπτυξης, Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης έχει ως στόχο την συστηματική, προγραμματισμένη και διαρκή αναβάθμιση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του Πανεπιστημίου Κύπρου. Συγκεκριμένα, το Γραφείο διαχειρίζεται θέματα που αφορούν:

 • Προγραμματισμό και υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Ενδοεπιχειρησιακά, Πολυεπιχειρησιακά και Εξωτερικού)
 • Επιμόρφωση του προσωπικού μέσω διαλέξεων
 • Επιχορηγήσεις Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Παροχή Υποτροφιών Διοικητικού Προσωπικού
 • Υποστήριξη και Οργάνωση Εκδηλώσεων
Υπεύθυνος Γραφείου:
 
Σάββας Χριστοδούλου, Ανώτερος Λειτουργός Πανεπιστημίου
Τηλ.: 2289 4144 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
Γραμματειακή Υποστήριξη:
 
Γεωργία Νεοκλέους, Γενικός Γραφέας
Τηλ.: 2289 4170 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για πληρέστερη ενημέρωση αναφορικά με τα πιο πάνω, πατήστε εδώ.

(3)     Γραφείο Υποστήριξης Αξιολογήσεων

Η Αξιολόγηση του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου έχει ως στόχο την μέτρηση τόσο της απόδοσης όσο και της ανάπτυξης του προσωπικού. Στο Πανεπιστήμιο χρησιμοποιούνται δύο συστήματα αξιολόγησης μέσω:

 • των Ετήσιων Υπηρεσιακών Εκθέσεων που στόχο έχουν την μέτρηση και αξιολόγηση της εργασιακής απόδοσης του προσωπικού
 • των Υπηρεσιακών Εκθέσεων Μονιμοποίησης
 • του πρωτοποριακού Ηλεκτρονικού Συστήματος Ανατροφοδότησης 3600 που στόχο έχει τόσο την αυτοαξιολόγηση όσο και την αξιολόγηση από άλλους (Προϊστάμενο, Υφιστάμενους, Συνάδελφους και Πελάτες) σε σχέση με την ανάπτυξη και ατομική βελτίωση
Υπεύθυνος Γραφείου:
 
Σάββας Χριστοδούλου, Ανώτερος Λειτουργός Πανεπιστημίου
Τηλ.: 22894144 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
 
Γραμματειακή Υποστήριξη:
 
Γεωργία Νεοκλέους, Γενικός Γραφέας
Τηλ.: 22894177, ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
• Θέματα που αφορούν τις Ετήσιες Εκθέσεις Αξιολόγησης του Διοικητικού Προσωπικού.
 
Επιπλέον, ο Τομέας διαχειρίζεται τα ακόλουθα θέματα:
 
1) Επιμέλεια Μελετών/Εκθέσεων/Παρουσιάσεων σε σχέση με τα καθήκοντα του Τομέα
2) Ετοιμασία και υποβολή Εγγράφων στον Τομέα Συμβάσεων και Αγορών
3) Επιμέλεια και Διαχείριση Ιστοσελίδας Τομέα
4) Διαχείριση και ανάπτυξη Συστήματος Πληροφορικής της ΥΑΔ
 
Για πληρέστερη ενημέρωση αναφορικά με τα πιο πάνω, πατήστε εδώ.
 

(ΙΙΙ)     Τομέας Ασφάλειας και Υγείας

Ο Τομέας Ασφάλειας και Υγείας διαχειρίζεται κάθε ζήτημα που αφορά στην ασφάλεια και υγεία της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και κύριος στόχος τους.

Επικεφαλής Τομέα:
Άκης Σωφρονίου, Ανώτερος Λειτουργός Πανεπιστημίου
Αρ. Τηλ. 22894147, ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
 
Γραμματειακή Υποστήριξη:
 
Μικαέλλα Μιχαήλ, Γενικός Γραφέας
Τηλ.: 22894169, ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Στον Τομέα λειτουργούν τέσσερα (4) Γραφεία ως ακολούθως:

(1)      Γραφείο Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος

Οι κυριότερες αρμοδιότητες του Γραφείου Υγείας έχουν ως ακολούθως:

 • Τήρηση Μητρώου Ατυχημάτων/Γνωστοποιήσεις
 • Επιθεωρήσεις/Καταγραφή Επικίνδυνων Καταστάσεων
 • Διαχείριση Διαγωνισμών και Συμβολαίων: Συλλογής, Μεταφοράς και Διαχείρισης Χημικών και Κλινικών/Βιολογικών Αποβλήτων, Ανακύκλωσης Αποβλήτων Μελανιών και Τόνερ Εκτύπωσης, Ασφάλειας Ευθύνης Εργοδότη, Ασφάλισης Άμισθων Επισκεπτών Ερευνητών, Ασφάλισης φοιτητών/ερευνητών κλπ.
 • Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ενημέρωση προσωπικού σε θέματα Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος
 • Εκτιμήσεις Κινδύνων στο Χώρο Εργασίας
 • Σχέδια Ασφάλειας και Υγείας
 • Διερεύνηση και διευθέτηση θεμάτων Ασφάλειας, Υγείας, Περιβάλλοντος
 • Διευθέτηση μετρήσεων/αναλύσεων παραμέτρων ποιότητας εργασιακού περιβάλλοντος
 • Παροχή Νοσηλευτικών Υπηρεσιών σε φοιτητές, προσωπικό και επισκέπτες του Πανεπιστημίου
 • Παροχή Βοήθειας και Υπηρεσιών στις Αιμοδοσίες του Πανεπιστημίου
 • Διαχείριση Κουτιών Πρώτων Βοηθειών
 • Διευθέτηση εμβολιασμών προσωπικού και φοιτητών όπου είναι αναγκαίο
 • Οργάνωση Αρχείου Κέντρων Υγείας και τήρηση Μητρώων Περιστατικών
 • Παρουσία και παροχή νοσηλευτικής υποστήριξης στις Τελετές Αποφοίτησης, σε εκδηλώσεις και αιμοδοσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου και σε τυχόν άλλες δραστηριότητες του Πανεπιστημίου
 • Ετοιμασία άρθρων σε θέματα υγείας για ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας μέσω των μέσων προβολής του Πανεπιστημίου
 • Υποστήριξη Επιτροπής Ασφάλειας και Επιτροπής Οικολογικό Πανεπιστήμιο
Υπεύθυνη Γραφείου:
 
Άντρη Γιάγκου, Λειτουργός Πανεπιστημίου
Τηλ.: 2289 4134, ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
 
Υποστήριξη Κέντρων Υγείας:
 
Χριστίνα Ελευθερίου, Νοσηλευτική Λειτουργός
Τηλ: 22895270, ηλ. Διευθ: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
 
Έλενα Νεάρχου, Νοσηλευτική Λειτουργός
Τηλ. 22895280

Κέντρα Υγείας Πανεπιστημίου Κύπρου

Με σκοπό τη φροντίδα της υγείας των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, ο Τομέας Ασφάλειας και Υγείας σε αγαστή συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του ΠΚ, εποπτεύει τη λειτουργία δύο Κέντρων Υγείας, στην Πανεπιστημιούπολη, στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων - Κτήριο 6 (τηλ. 22895270) και στα Κεντρικά Κτήρια Καλλιπόλεως - Κτήριο Β (τηλ. 22895280). Τα Κέντρα Υγείας στελεχώνονται με δύο Νοσηλευτικούς Λειτουργούς.

Το ωράριο λειτουργίας των Κέντρων Υγείας, διαμορφώνεται σύμφωνα με το Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους, ως πιο κάτω:

 Περίοδος Μαθημάτων και Εξετάσεων 

09.00 - 16.30 Δευτέρα ως Παρασκευή (εκτός Τετάρτης)
09.00 - 17.00 Τετάρτη

 Διακοπές Χριστουγέννων

07.30 - 14.30 Δευτέρα ως Παρασκευή (εκτός Τετάρτης)
07.30 - 18.00 Τετάρτη 

 Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος

07.30 - 14.30 Δευτέρα ως Παρασκευή

Στα Κέντρα Υγείας του Πανεπιστημίου Κύπρου, παρέχονται υπηρεσίες και πραγματοποιούνται ιατρικές και παραϊατρικές πράξεις, όπως:

 • κλινική εξέταση, μέτρηση και αξιολόγηση των ζωτικών σημείων (μέτρηση αρτηριακής πίεσης, καρδιακών παλμών, θερμοκρασίας, αναπνοών),
 • μέτρηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα (με σακχαρόμετρο), μέτρηση κορεσμού της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο (με οξύμετρο),
 • αντιμετώπιση τραυμάτων σε πρωτοβάθμιο επίπεδο,
 • παροχή πρώτων βοηθειών και διακομιδή των εκτάκτων περιστατικών στο νοσοκομείο,
 • χορήγηση φαρμακευτικών σκευασμάτων (π.χ. διενέργεια εμβολιασμών) και συστηματικής φαρμακευτικής αγωγής σε χρόνιους ασθενείς,
 • ενημέρωση και διαφώτιση σε θέματα πρόληψης

Μέλη της Ιατρικής Σχολής υποστηρίζουν τη λειτουργία των Κέντρων Υγείας με φυσική παρουσία όταν αυτό είναι δυνατό αλλά και συμβουλευτικά. Το νοσηλευτικό προσωπικό των Κ.Υ. είναι εκπαιδευμένο στην παροχή πρώτων βοηθειών ενώ η καθοδήγηση από τους γιατρούς της Ιατρικής Σχολής μπορεί να εξασφαλίσει την αρχική διαχείριση και αντιμετώπιση, μεταξύ άλλων, τραυματισμών, κακώσεων οστών και μυών ή απώλειας συνείδησης. Σε σοβαρά περιστατικά υγείας, προσφέρονται νοσηλευτικές υπηρεσίες προ-νοσοκομειακής φροντίδας, εκτιμάται η κατάσταση του πάσχοντα, τίθενται προτεραιότητες αντιμετώπισης και προσφέρεται επείγουσα βοήθεια μέχρι την άφιξη ασθενοφόρου και την μεταφορά στο νοσοκομείο.

Στα πλαίσια ενημέρωσης για θέματα που αφορούν την υγεία, τα Κ.Υ. προετοιμάζουν ενημερωτικό υλικό που διατίθεται στα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, μέσω των μέσων προβολής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Οι κυριότερες αρμοδιότητες του Γραφείου αναφορικά με την παροχή στήριξης προς το προσωπικό για την Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη έχουν ως ακολούθως:

Ιδιωτικό Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης

 • Νέες εντάξεις Μελών
 • Διαγραφές Μελών
 • Διαχείριση / καθοδήγηση διαδικασιών με ασφαλιστική εταιρεία
 • Επίλυση θεμάτων που προκύπτουν από απαιτήσεις, προέγκριση επεμβάσεων κτλ.

Κρατική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

 • Ετοιμασία καταστάσεων δικαιούχων προς Υπουργείο Υγείας
 • Έκδοση Καρτών Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
 • Αποστολή Καρτών στο Υπουργείο Υγείας
 • Αποστολή Καρτών στους Δικαιούχους
Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ)
 
Σχετικές πληροφορίες αναφορικά με το πλαίσιο λειτουργίας του Γενικού Συστήματος Υγείας καθώς και τη σχετική  Νομοθεσία (Ν. 89(Ι)/2001) πατήστε εδώ.
 
Υπεύθυνος:
 
Άκης Σωφρονίου, Ανώτερος Λειτουργός Πανεπιστημίου
Τηλ.: 2289 4147, ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
 
Γραμματειακή Υποστήριξη:
 
Μαρία Χατζημιχαήλ, Γενικός Γραφέας
Τηλ: 22894154, Ηλ. Διευθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
 
Για πληρέστερη ενημέρωση αναφορικά με τα πιο πάνω, πατήστε εδώ.
 
(2)     Γραφείο Ασφάλειας (Φύλαξη)

Οι κυριότερες αρμοδιότητες του Γραφείου έχουν ως ακολούθως:

 • Τήρηση Μητρώου Θεμάτων Ασφάλειας
 • Διαχείριση και Έκδοση Κλειδιών
 • Διαχείριση Συστημάτων Ελεγχόμενης Πρόσβασης
 • Διαχείριση Διαγωνισμού Υπηρεσιών Φύλαξης
 • Διαχείριση – Συντήρηση Μέσων Πυροπροστασίας/Πυρόσβεσης
 • Εκπαίδευση/Ενημέρωση προσωπικού σε θέματα Ασφάλειας

Υπεύθυνος Γραφείου:

Άθως Χρυσάνθου, Μηχανικός Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρονικής
Τηλ.: 22894250, ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

(3)      Γραφείο Υγιεινής και Οικιακής Οικονομίας

Οι κυριότερες αρμοδιότητες του Γραφείου έχουν ως ακολούθως:

 • Εποπτεία των καθαριστριών του Π.Κ.
 • Συμμετοχή σε Επιτροπές Προδιαγραφών και Αξιολόγησης διαγωνισμών που αφορούν σε θέματα Υγιεινής και Καθαριότητας
 • Διαχείριση Διαγωνισμών Καθαριότητας, Ειδών Καθαρισμού, Προμήθειας Πόσιμου Νερού και Ψεκασμών/Απολυμάνσεων
 • Υγειονομικοί Έλεγχοι/Αναλύσεις Νερού
 • Διαχείριση Ανακύκλωσης Υλικών
 • Συντονισμός/Ετοιμασία χώρων για επίσημες και άλλες εκδηλώσεις
Υπεύθυνη Γραφείου:
 
Νίκη Παπαδοπούλου, Οικονόμος Πανεπιστημίου
Τηλ.: 22894167, ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

(4)      Γραφείο Μεταφορών και Εκδηλώσεων

Οι κυριότερες αρμοδιότητες του Γραφείου έχουν ως ακολούθως:

 • Υποστήριξη Εκδηλώσεων/Διαχείριση Συστήματος Κράτησης Αιθουσών
 • Υποστήριξη Αιθουσών Διδασκαλίας –Διαχείριση Οπτικοακουστικών Μέσων
 • Ταχυδρομικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορές– Μετακινήσεις/Μεταφορές Αξιωματούχων
 • Διαχείριση Υπηρεσιών Μεταφοράς Φοιτητών και Προσωπικού με Λεωφορεία
Υπεύθυνος Γραφείου:
 
Μιχάλης Κωνσταντίνου, Λειτουργός Πανεπιστημίου
Τηλ.: 2289 4168 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
 
Ταχυδρομικές Υπηρεσίες:
 
Παναγιώτης Φλωρής, Βοηθός Γραφείου
Τηλ: 22894165 ηλ. Διευθ: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
 
Κυριάκος Κακουλλής, Βοηθός Γραφείου
Τηλ: 22894166, ηλ. Διευθ: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης, Κέντρα Υγείας και Υπηρεσία Φύλαξης, πατήστε εδώ.

 [Πίσω στην αρχή]

 

3.3      Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου

3D Εικονική περιήγηση στη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου

Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται στο Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»  το οποίο σχεδιάστηκε από τον διεθνούς φήμης Γάλλο αρχιτέκτονα Jean Nouvel, ο οποίος εμπνεύστηκε από τη φυσική τοπογραφία και τα χρώματα του τοπίου της Πανεπιστημιούπολης. Η Βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή στο κοινό, προσφέροντας μια σειρά από υπηρεσίες προς κάθε ενδιαφερόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ευρύτερης ερευνητικής, εκπαιδευτικής και επιστημονικής κοινότητας, ως η κύρια ερευνητική βιβλιοθήκη, επιδιώκοντας να συμβάλει στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής στην κοινωνία.

Είναι πλήρως ηλεκτρονική ως προς τη λειτουργία της και υβριδική (hybrid library) ως προς το περιεχόμενο της, αφού περιλαμβάνει στις συλλογές της έντυπο, ψηφιακό και οπτικοακουστικό υλικό. Όλο το υλικό είναι προσβάσιμο μέσω του Εμπλουτισμένου Καταλογού της Ενοποιημένης αναζήτησης των πηγών του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο παρέχει γρήγορη  και εύκολη πρόσβαση στο έντυπο, ηλεκτρονικό, οπτικοακουστικό υλικό της και στο πληρές κείμενο άρθρων δια μέσου μιας απλής και ενιαίας αναζήτησης. Το έντυπο υλικό είναι, επίσης, αναζητήσιμο στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης και το ηλεκτρονικό υλικό είναι προσβάσιμο από τον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης και αναζητήσιμο από τον Εμπλουτισμένο Κατάλογο και τον Κατάλογο ηλεκτρονικών πηγών. Η πρόσβαση εκτός πανεπιστημιακού δικτύου / ΗΥ στο πλήρες κείμενο ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης προϋποθέτει τη σύνδεση μέσω της υπηρεσίας απομακρυσμένης πρόσβασης (VPN).

Διευθυντής Βιβλιοθήκης:

Η θέση του Διευθυντή Βιβλιοθήκης έχει κενωθεί από την 01/10/2014. Ως αναπληρώτρια του Διευθυντή Βιβλιοθήκης έχει οριστεί η Ανώτερη Λειτουργός Πανεπιστημίου Έλενα Διομήδη Παρπούνα (ηλ. Διευθ. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., αρ. τηλ. 22894494).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και το προσωπικό της Βιβλιοθήκης μπορείτε να βρείτε εδώ ή μπορείτε να καλείτε στον αριθμό τηλεφώνου 22892020.

[Πίσω στην αρχή]

 

3.4      Οικονομικές Υπηρεσίες

Οι Οικονομικές Υπηρεσίες διαμέσου των εργασιών και υπηρεσιών τους στηρίζουν το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην υλοποίηση της αποστολής του και εκπλήρωση των στόχων του, που είναι η διδασκαλία, η έρευνα και η κοινωνική αρωγή. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή αποτελεσματικού οικονομικού προγραμματισμού, ορθής διαχείρισης και με έλεγχο των οικονομικών πόρων του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Οι Οικονομικές Υπηρεσίες παρέχουν στήριξη σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

 • Διενέργεια πληρωμών
 • Είσπραξη και διαχείριση εσόδων
 • Ετοιμασία και υλοποίηση προϋπολογισμού
 • Ετοιμασία ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και άλλων λογιστικών στοιχείων
 • Διαχείριση θεμάτων φορολογίας (Φόρου Εισοδήματος, ΦΠΑ, κλπ.)

Επιπλέον, βασικοί στόχοι της Υπηρεσίας είναι:

 • η διασφάλιση της βιωσιμότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου μέσα από τον αποτελεσματικό οικονομικό προγραμματισμό του Πανεπιστημίου,
 • η βέλτιστη διαχείριση και έλεγχος των οικονομικών πόρων του Πανεπιστημίου,
 • ο έλεγχος συμμόρφωσης οικονομικών δραστηριοτήτων και συναλλαγών με τις κατάλληλες νομοθετικές / κανονιστικές ρυθμίσεις,
 • η αυτοματοποίηση των οικονομικών λειτουργιών του Πανεπιστημίου Κύπρου

Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών:

Ανδρούλλα Θεοφάνους
Τηλ. 22894119, ηλ. Διευθ. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες, τις διαδικασίες, τα έντυπα και το προσωπικό των Οικονομικών Υπηρεσιών μπορείτε να βρείτε εδώ.

[Πίσω στην αρχή]

 

3.5      Τεχνικές Υπηρεσίες

 Οι Τεχνικές Υπηρεσίες και το Γραφείο Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης είναι οι καθ' ύλην αρμόδιες οντότητες για την υλοποίηση του κτηριακού αναπτυξιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Συγκεκριμένα, οι Τεχνικές Υπηρεσίες, έχουν την ευθύνη του προγραμματισμού και της ανάπτυξης του συνόλου των κτηριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου, της εξασφάλισης του απαραίτητου εξοπλισμού και της εύρυθμης λειτουργίας και συντήρησής τους. Περαιτέρω, το Γραφείο Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης έχει συσταθεί με ειδικό σκοπό τον προγραμματισμό, σχεδιασμό, ανάπτυξη και ανέγερση της Πανεπιστημιούπολης.

Σε περίπτωση βλάβης ή ανάγκης επιδιόρθωσης εγκατάστασης και εξοπλισμού μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή να αποταθείτε στο τηλέφωνο αρ. 22894400.

Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών:

Βάσος Ολύμπιος, Ανώτερος Μηχανικός ΤΥ
Τηλ. 22894200, ηλ. Διευθ. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες, αρμοδιότητες, τους στόχους και το προσωπικό των Τεχνικών Υπηρεσιών μπορείτε να βρείτε εδώ.

[Πίσω στην αρχή]

 

3.6     Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων

 H Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων έχει ως αποστολή της τη δημιουργία πρόσθετης αξίας στο ΠΚ μέσω:

 • της αναβάθμισης/ενίσχυσης της διεθνοποίησης, της διεθνούς δικτύωσης και της κινητικότητας και της ανάπτυξης συνεργασιών,
 • της προσέλκυσης φοιτητών από τον διεθνή χώρο και
 • της προβολής του έργου του ΠΚ μέσω ποιοτικών εκδόσεων και της ιστοσελίδας του ΠΚ.

Παράλληλα, ο Τομέας Διεθνών Σχέσεων της Υπηρεσίας έχει ως στόχο την εύρυθμη λειτουργία των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

 • Εκδόσεις
 • Διεθνείς Σχέσεις και Προβολή
 • Υποστήριξη Κινητικότητας (Erasmus). 
 
Αναπλ. Προϊστάμενη Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων:
 
Έλενα Αυγουστίδου, Ανώτερη Λειτουργός Πανεπιστημίου
Τηλ. 22894293, ηλ. Διευθ. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες, αρμοδιότητες, στόχους και το προσωπικό της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων μπορείτε να βρείτε εδώ.

[Πίσω στην αρχή] 

 

3.7     Υπηρεσία Πληροφορικών Εφαρμογών

 

Αποστολή της Υπηρεσίας Πληροφορικών Εφαρμογών είναι να υποστηρίζει τους στρατηγικούς στόχους του Πανεπιστημίου βελτιώνοντας την απόδοση των διεργασιών μέσω της αξιοποίησης των πληροφορικών εφαρμογών. Συμβάλλει στη διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου μέσω της διαχείρισης της Ιστοσελίδας του και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης. Επίσης, μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των πληροφορικών εφαρμογών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Οι βασικές λειτουργίες της Υπηρεσίας Πληροφορικών Εφαρμογών είναι:

 • Διαχείριση (σχεδιασμός, ανάπτυξη, υλοποίηση, συντήρηση) της εισαγωγής νέων ή/και βελτίωσης υφισταμένων πληροφορικών εφαρμογών
 • Επανασχεδιασμός διεργασιών μέσω οργάνωσης, τεχνολογίας, σχεδιασμού και υλοποίησης έργων μηχανογράφησης σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Οντότητες του Πανεπιστημίου
 • Αξιολόγηση των αναγκών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας σε συστήματα πληροφορικής
 • Διαχείριση της ασφάλειας των συστημάτων και των πληροφοριών
 • Διαχείριση αρχιτεκτονικής των πληροφορικών συστημάτων
 • Διαχείριση συστήματος επιχειρησιακών  πληροφοριών  (business intelligence)
 
Αναπλ. Προϊστάμενος Υπηρεσίας Πληροφορικών Εφαρμογών:
 
Αλέξανδρος Κωνσταντίνου, Ανώτερος Λειτουργός Πανεπιστημίου
Τηλ. 22895203, ηλ. Διευθ. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
 
Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες, αρμοδιότητες, στόχους και το προσωπικό της Υπηρεσίας Πληροφορικών Εφαρμογών μπορείτε να βρείτε εδώ.
 
 

3.8     Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής

   

Αποστολή της Υπηρεσίας Πληροφορικής Υποδομής, είναι ο σχεδιασμός, η παροχή και η διατήρηση σύγχρονων, ποιοτικών και αποδοτικών συστημάτων πληροφορικής υποδομής, εξασφαλίζοντας στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα αποτελεσματική και ασφαλή επικοινωνία εντός και εκτός του Πανεπιστημίου. Επιπρόσθετα παρέχει το πληροφορικό υπόβαθρο για αποτελεσματική και αξιόπιστη λειτουργία των εφαρμογών που στηρίζουν τις διεργασίες του Οργανισμού. Μέσα από την πρόσβαση σε πληροφορικά μέσα τα οποία διαθέτει προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα και την υποστήριξη σε θέματα πληροφορικής υποδομής προς τους τελικούς χρήστες,  εξασφαλίζει την ενδυνάμωση του ερευνητικού έργου, της διδασκαλίας και της μάθησης, την ενίσχυση της παραγωγικότητας και τη μείωση του λειτουργικού και διαχειριστικού κόστους που αφορά στην παροχή διοικητικών υπηρεσιών.

Για χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά εργαλεία τηλεκπαίδευσης και τηλεργασίας μπορείτε να βρείτε εδώ

Αναπλ. Προϊστάμενος Υπηρεσίας Πληροφορικής Υποδομής:

Χρίστος Χαραλάμπους, Ανώτερος Λειτουργός Πανεπιστημίου
Τηλ. 22892171, ηλ. Διευθ. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες, αρμοδιότητες, στόχους και το προσωπικό της Υπηρεσίας Πληροφορικής Υποδομής μπορείτε να βρείτε εδώ

 

3.9     Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας προσφέρει ένα ευρύ και πολυσύνθετο έργο προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα. Η Υπηρεσία διαχειρίζεται θέματα σπουδών, στέγασης, φοιτητικών δραστηριοτήτων, καθώς και προσωπικής καθοδήγησης και κοινωνικής στήριξης των φοιτητών.

Στα πλαίσια των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους φοιτητές αναφορικά με θέματα Προπτυχιακών Σπουδών, η ΥΣΦΜ υλοποιεί τις ακόλουθες δράσεις:

 • Παροχή πληροφοριών για την πολιτική εισδοχής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου,
 • Παροχή πληροφοριών για τις εισαγωγικές εξετάσεις, μεταγραφές/ δεύτερο πτυχίο,
 • Παροχή πληροφοριών για τα προγράμματα σπουδών,
 • Ετοιμασία προγραμμάτων διδασκαλίας και προγραμμάτων εξετάσεων,
 • Έκδοση πιστοποιητικών σπουδών, αναλυτικών βαθμολογιών, κ.α.,
 • Συντονισμός των διαδικασιών αποφοίτησης και συμβολή στη διοργάνωση των Τελετών Αποφοίτησης των προπτυχιακών φοιτητών,
 • Ενημέρωση φοιτητών για Κανόνες Σπουδών και διαχείρισης προβλημάτων φοίτησης.

Στα πλαίσια των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους φοιτητές αναφορικά με θέματα Φοιτητικής Μέριμνας, η ΥΣΦΜ υποστηρίζει τους φοιτητές με τα ακόλουθα:

 • Παροχή εμπιστευτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και βοήθεια για θέματα προσωπικής ακαδημαϊκής και οικονομικής φύσης καθώς και για θέματα ευημερίας,
 • Παροχή βοήθειας στην ανάπτυξη ομαδικών δραστηριοτήτων,
 • Ενημέρωση και βοήθεια σε θέματα που αφορούν τη ζωή τους στο Πανεπιστήμιο, όπως η στέγαση, η σίτιση, οι υποτροφίες και τα οικονομικά βοηθήματα,
 • Προγραμματισμός σταδιοδρομίας και ένταξη στην αγορά εργασίας.

 Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες, αρμοδιότητες, στόχους και το προσωπικό της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας μπορείτε να βρείτε εδώ.

 
 
 
 

Αποστολή της Υπηρεσίας Υποστήριξης Έρευνας είναι η έμπρακτη συνεισφορά στην προώθηση και προβολή της έρευνας και καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω προσέλκυσης εξωτερικής χρηματοδότησης, διαχείρισης ερευνητικών έργων και αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Οι κύριες δραστηριότητες της ΥΥΕ είναι:

 • η υποστήριξη των ερευνητών για τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης έρευνας και η έμπρακτη υποστήριξη στην υποβολή προτάσεων
 • η διαχείριση ερευνητικών έργων με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωσή τους
 • η βέλτιστη κατανομή των εσωτερικών κονδυλίων έρευνας στα μέλη του Πανεπιστημίου μέσω σχεδιασμού και υλοποίησης ανταγωνιστικών διαδικασιών
 • η βέλτιστη αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω δραστηριοτήτων μεταφοράς τεχνογνωσίας και διαχείρισης καινοτομίας

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Υποστήριξης Έρευνας:

Μάριος Δημητριάδης
Τηλ. 22894286, ηλ. Διευθ. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες, αρμοδιότητες, στόχους και το προσωπικό της Υπηρεσίας Υποστήριξης Έρευνας μπορείτε να βρείτε εδώ

[Πίσω στην αρχή] 

 

3.11    Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου έχει ως πρωταρχικό στόχο να συμβάλλει ουσιαστικά, στις προσπάθειες των Αρχών του Πανεπιστημίου για επίτευξη των στρατηγικών τους στόχων. Μέσα από τη διεξαγωγή ανεξάρτητων και αντικειμενικών ερευνών και ελέγχων, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, εφοδιάζει τις Αρχές του Πανεπιστημίου, με τα απαραίτητα εργαλεία, στοιχεία και πληροφορίες, που θα τις βοηθούν στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Οργανισμού. Τα εφόδια αυτά αντλούνται κυρίως μέσα από τον έλεγχο και αξιολόγηση: (α) των Εσωτερικών συστημάτων και διαδικασιών λειτουργίας του Πανεπιστημίου, (β) της συμμόρφωσης με τους Νόμους, Κανονισμούς, Κανόνες και Αποφάσεις των Αρχών, (γ) της αποτελεσματικής διαχείρισης των οικονομικών πόρων και (δ) της διαφύλαξης και διασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων.

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου υποβάλλει τις Εκθέσεις της στην Επιτροπή Ελέγχου, η οποία καταθέτει εισηγήσεις στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, για διόρθωση ή βελτίωση τυχόν αδυναμιών ή/και προβλημάτων, που εντοπίζονται μέσα από τους ελέγχους. Στόχος της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου είναι η παροχή ορθής πληροφόρησης και η προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις Αρχές του Πανεπιστημίου, που θα τις βοηθούν στη λήψη ορθών και δίκαιων αποφάσεων, οι οποίες θα προσδίδουν αξία στον Οργανισμό.

Αναπλ. Προϊστάμενος Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου

Βάκης Ανδρέου, Εσωτερικός Ελεγκτής
Τηλ. 22894380, ηλ. Διευθ. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες, αρμοδιότητες, στόχους και το προσωπικό του Εσωτερικού Ελέγχου μπορείτε να βρείτε εδώ.

Αποστολή της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πανεπιστημίου είναι η υποστήριξη (παροχή μεθοδολογιών, διεργασιών και εργαλείων) των Οντοτήτων της Κοινότητας με στόχο τη βέλτιστη ανάπτυξη και υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου και Επιχειρησιακών Σχεδίων, καθώς και υλοποίηση της αποστολής τους.
 
Η Υπηρεσία απαρτίζεται από τον Τομέα Διαχείρισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και τον Τομέα Στρατηγικών Μελετών και Υποστήριξης Αναπτυξιακών Έργων και οι κύριες δραστηριότητες και θέματα που διαχειρίζεται είναι:
 • Σχεδιασμός νέων και επανασχεδιασμός υφιστάμενων δραστηριοτήτων και διαδικασιών που ακολουθούνται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Υποβολή εισηγήσεων για βελτίωση υφιστάμενων ή/και ανάπτυξη νέων πληροφορικών εφαρμογών/συστημάτων
 • Υποστήριξη στην πιστοποίηση οντοτήτων για εξασφάλιση πιστοποίησης με διεθνή πρότυπα ποιότητας
 • Παρακολούθηση διεθνών κατατάξεων και υποβολή προτάσεων για βελτίωση της θέσης του πανεπιστημίου
 • Υποστήριξη υπηρεσιών και οντοτήτων ΠΚ στην ετοιμασία μελετών βιωσιμότητας για υφιστάμενες δραστηριότητες ή/και αναπτυξιακά έργα
 • Διαχείριση των δραστηριοτήτων της επιχειρησιακής διεύθυνσης
 • Υποστήριξη της Επιτροπής Προγραμματισμού Ανάπτυξης

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πανεπιστημίου:
 
Αγαθοκλής Στυλιανού
Τηλ. 22894348, ηλ. Διευθ. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  
 
Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες, αρμοδιότητες, στόχους και το προσωπικό της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πανεπιστημίου μπορείτε να βρείτε εδώ
 

 

3.13    Τομέας Προώθησης και Προβολής

Ο Τομέας Προώθησης και Προβολής υπάγεται στην Πρυτανεία και αποτελείται από τα παρακάτω δύο (2) Γραφεία:

(1)      Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

 Οι δραστηριότητες του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων αφορούν στην:

i) άμεση επικοινωνία με τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας για όλα τα θέματα που αφορούν το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η Επικεφαλής του Γραφείου είναι και Εκπρόσωπος Τύπου και μεταφέρει τις θέσεις του Πανεπιστημίου κατόπιν συνεννόησης με τον Πρύτανη.

ii)  συστηματική παρακολούθηση των δημοσιευμάτων (έντυπων και ηλεκτρονικών) που αφορούν το Πανεπιστήμιο και ενημέρωση της Πρυτανείας.

iii) ψηφιακή, έντυπη ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο έγκυρη πληροφόρηση του ευρέως κοινού για την εκπαιδευτική, επιστημονική, ερευνητική και λοιπή δραστηριότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας.

iv) οργάνωση επίσημων τελετών, επιστημονικών, πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων για προβολή του κοινωνικού προσώπου και της συμβολής του ιδρύματος στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Επικεφαλής Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Δόξα Κωμοδρόμου, Λειτουργός Πανεπιστημίου
Τηλ.: 22894355, Ηλ. διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
 
(2)     Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων

Οι δραστηριότητες του Γραφείου Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων αφορούν στην:

 • εξασφάλιση οικονομικών πόρων εκτός της κρατικής χορηγίας. Για τον σκοπό αυτό το γραφείο αναπτύσσει μια σειρά από δράσεις όπως η διατήρηση στενής επαφής με πιθανούς χορηγούς, αποφοίτους και οργανωμένα σύνολα, ο σχεδιασμός και υλοποίηση οικονομικών εκστρατειών, κ.α.
 • συστηματική επαφή με τους απόφοιτους του Πανεπιστημίου. Για τον σκοπό αυτό το γραφείο αναπτύσσει μια σειρά από δράσεις όπως η διοργάνωση εκδηλώσεων και ενημερωτικών συναντήσεων, ο σχεδιασμός δράσεων για εμπλοκή των αποφοίτων στην πανεπιστημιακή ζωή κ.α..
Επικεφαλής Γραφείου Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων
Μαρίζα Λαμπίρη, Λειτουργός Πανεπιστημίου
Τηλ.: 22894366, Ηλ. διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
 
Πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες, τους στόχους και το προσωπικό του Τομέα Προώθησης και Προβολής μπορείτε να βρείτε εδώ.
 

 

3.14    Τομέας Συμβάσεων και Αγορών

Ο Τομέας Συμβάσεων και Αγορών έχει ως αρμοδιότητα τη διεκπεραίωση των διαγωνισμών του Πανεπιστημίου Κύπρου και τη σύναψη των σχετικών με αυτούς συμβάσεων. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και διοικητική υποστήριξη σε εμπλεκόμενους με τους διαγωνισμούς και καθιερώνει διαδικασίες και έντυπα που αφορούν στη διεκπεραίωση των διαγωνισμών. Ο Τομέας έχει την ευθύνη για τη γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου Προσφορών και Οικονομικών.

Επικεφαλής Τομέα: Άδωνης Μακρίδης, Ανώτερος Λειτουργός Πανεπιστημίου
Τηλ. 22894078, Ηλ. διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
 
Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες, αρμοδιότητες, στόχους και το προσωπικό του Τομέα Συμβάσεων και Αγορών μπορείτε να βρείτε εδώ
 
 
 

4.1      Γενικές Αρχές και Αξίες

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γενικές αρχές και αξίες που διέπουν τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κύπρου μπορείτε να βρείτε στον περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόµο. 

4.2      Νομοθεσία, Κανονισμοί και Κανόνες του Πανεπιστημίου Κύπρου

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Νομοθεσία, τους Κανονισμούς και τους Κανόνες του Πανεπιστημίου Κύπρου μπορείτε να βρείτε εδώ.

4.3      Νομοθεσία περί Διαδικασίας Πρόσληψης Διοικητικού Προσωπικού

Η διαδικασία πρόσληψης Διοικητικού Προσωπικού γίνεται με βάση με τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 1998 έως 2008, τους περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμούς του 1990 έως 2008, καθώς και σύμφωνα με την εγκύκλιο αρ. 44/2008 του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών.

Εγκύκλιος Επιστολή Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τη μείωση των κλιμάκων εισδοχής

4.4      Όροι Απασχόλησης Συμβασιούχου Προσωπικού­­­­­­­­­­­­­­­­­

Οι όροι απασχόλησης του Συμβασιούχου Διοικητικού Προσωπικού βρίσκονται εδώ.

 4.5      Ωράριο Εργασίας και Σύστημα Ωρομέτρησης

 4.5.1   Ωράρια Εργασίας

Το επίσημο ωράριο του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι ως ακολούθως:

 Ευέλικτο Ωράριο

Προσέλευση

από 07.30 μέχρι και τις 08.30

Αποχώρηση

από 14.30 μέχρι και τις 15.30

Μέρα απογεύματος

07.30 - (μέχρι 08.30) - 14.00 και 14.30 - 18.00 (μέχρι 19.00)

Διάλειμμα για τη

μέρα του απογεύματος

14.00 - 14.30

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ

 4.5.2   Σύστημα Ωρομέτρησης

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου τηρεί από τον Ιούλιο του 2011 ηλεκτρονικό σύστημα ωρομέτρησης. Σκοπός της χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικής ωρομέτρησης είναι η τήρηση του ωραρίου, η ίση μεταχείριση μεταξύ όλων των μελών του προσωπικού, η διευκόλυνση ελέγχου αδειών και ελέγχου απουσιών από την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς και η μείωση του κόστους από τη μη χρήση του ωραρίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού, Γραφείο Ωφελημάτων, Εγχειρίδια / Οδηγοί.

 4.6      Επικύρωση Διορισμού Μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού

Βάσει του κανονισμού 5(3) των περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμών του 1990 έως 2017, οι διορισμοί σε μόνιμες θέσεις γίνονται με διετή δοκιμασία. Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου μπορεί με απόφασή του να μειώσει ή να παρατείνει την περίοδο της δοκιμασίας.

4.7      Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων

Τον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων μπορείτε να τον βρείτε εδώ.

4.8      Βεβαιώσεις Εργοδότησης

Το γραφείο Επιλογής και Υποστήριξης Διοικητικού Προσωπικού εκδίδει εντός δύο ημερών βεβαιώσεις απασχόλησης για οποιαδήποτε νόμιμη χρήση σε όποιον εργαζόμενο το ζητήσει.

Για βεβαιώσεις Διοικητικού Προσωπικού επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα 22894219 και 22894142.

 
Εσωτερική Μετακίνηση ορίζεται ως η μετατόπιση ενός υπαλλήλου από μια οργανωτική οντότητα σε άλλη.

Αιτήματα για μετακίνηση Διοικητικού Προσωπικού υποβάλλονται από τον/την ενδιαφερόμενο/η εμπιστευτικά στην Υπεύθυνη του Τομέα Στελέχωσης και Εργασιακών Σχέσεων και καταχωρούνται σε σχετικό εμπιστευτικό αρχείο. Η εξέταση των αιτημάτων διεξάγεται από τον ΔΔΟ και την ΥΑΔ. Στη συνέχεια, το/τα ενδιαφερόμενο/α μέρη ενημερώνονται σχετικά με την έκβαση του αιτήματος και τις σχετικές ενέργειες.

Με βάση τον περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο οποιαδήποτε μετακίνηση πραγματοποιείται από το Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο Εσωτερικής Μετακίνησης και να το υποβάλουν στην Άννα Ζεμπύλα, Ανώτερη Λειτουργό Πανεπιστημίου, στην ηλ. Διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το 22894142.

 

4.10    Μισθολογικές Τοποθετήσεις και Προσαυξήσεις

 Η μισθολογική τοποθέτηση του Διοικητικού Προσωπικού γίνεται σύμφωνα με την κλίμακα που περιλαμβάνεται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης βάσει της οποίας γίνεται η πρόσληψη και σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα Νομοθεσία και Εγκυκλίους.

Κατά το διορισμό υπαλλήλου, το Συμβούλιο δύναται κατά την κρίση του να τοποθετήσει τον/την νεοπροσληφθέντα/θείσα σε οποιονδήποτε σημείο της μισθολογικής κλίμακας. Ο υπάλληλος τοποθετείται στην Κλίμακα/ Βαθμίδα σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου και η μισθοδοτική ανέλιξή του εξαρτάται από τη μισθοδοτική Κλίμακα ή τις Συνδυασμένες Κλίμακες βάσει της οποίας έγινε η πρόσληψη.

Οι απολαβές περιλαμβάνουν:

α)         Τον ακαθάριστο μισθό που αποτελείται από:

(i)    το βασικό μισθό, ο οποίος καθορίζεται σε μισθοδοτικές κλίμακες ανάλογα με τη θέση του Υπαλλήλου. Για περισσότερες πληροφορίεςν αναφορικά με τις μισθοδοτικής κλίμακες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Μισθοδοσίας και Οικονομικών Ωφελημάτων  εδώ.

(ii)   τις Γενικές Αυξήσεις μισθών,

(iii)   το Τιμαριθμικό Επίδομα.

β)           Τα διάφορα επιδόματα, όπως επίδομα βάρδιας, επίδομα υπερωριών και διάφορα άλλα επιδόματα, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τους αντίστοιχους Νόμους ή Κανονισμούς ή Κανόνες του κάθε επιδόματος.

Οι απολαβές και τα ωφελήματα των υπάλληλων περιλαμβάνουν το Μισθό, τα εκάστοτε καθορισμένα επιδόματα, τις καθορισμένες στη δημόσια υπηρεσία άδειες και το δικαίωμα Ιατρικής Περίθαλψης και από την ημερομηνία αφυπηρέτησης τους, τα Συνταξιοδοτικά Ωφελήματα (σύνταξη και εφάπαξ φιλοδώρημα), σύμφωνα με τους περί Συντάξεων Νόμους.

Η ανέλιξη από μια βαθμίδα στην επόμενη γίνεται σε ετήσια βάση σύμφωνα πάντα με την ημερομηνία προσαύξησης του υπαλλήλου. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμορφούμενο με τον Ν.73(Ι)/2014, «Περί της Μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014», ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 20/06/2014, υποχρεούται να τοποθετεί μισθοδοτικά τους νεοπροσληφθέντες με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 4Α(1) ως ακολούθως:

«Διοριζόμενος, ο οποίος δεν απασχολείται στην κρατική υπηρεσία ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και ο οποίος διορίζεται σε θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής με τον ίδιο τίτλο και τους ίδιους μισθοδοτικούς όρους στην οποία υπηρετεί και εργοδοτούμενος της κρατικής υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ανάλογα με την περίπτωση, η μισθοδοσία του οποίου παραμένει κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, χαμηλότερη από την αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας ή από τον πάγιο μισθό της θέσης διορισμού ή προαγωγής του, θα λαμβάνει, κατά την διάρκεια της ισχύος του παρόντος Νόμου, την χαμηλότερη αυτή μισθοδοσία. Νοείται ότι ... »

Με βάση τα πιο πάνω, υποψήφιος για διεκδίκηση θέση Πρώτου Διορισμού/ Προαγωγής, ο οποίος δεν απασχολείται στην Κρατική Υπηρεσία ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και διορίζεται στην θέση αυτή, σύμφωνα με το Άρθρο 4Α(1) του Νόμου Ν.73(Ι)/2014, θα λάβει την χαμηλότερη μισθοδοσία υφιστάμενου υπαλλήλου, ο οποίος έχει πρόσφατα προαχθεί στη θέση αυτή.

[Πίσω στην αρχή]

4.11    Παραιτήσεις

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς 12(1) και 12(2) των περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμών του 1990 έως 2017 κανένας υπάλληλος δεν μπορεί να παραιτηθεί από τη θέση του χωρίς προηγούμενη άδεια από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.

Η ελάχιστη περίοδος προειδοποίησης παραίτησης είναι ως ακολούθως:

Περίοδος Συνεχούς Απασχόλησης

Ελάχιστη Περίοδος Προειδοποίησης

Από 26 μέχρι 51 εβδομάδες (6 μήνες - 1 χρόνο)

1 εβδομάδα

Από 52 μέχρι 259 εβδομάδες (1 χρόνο - 5 χρόνια)

2 εβδομάδες

Από 260 εβδομάδες και άνω (5 χρόνια +)

3 εβδομάδες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε από τους περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμους 1967 - 2016.

[Πίσω στην αρχή]

4.12    Συνδικαλιστικά Δικαιώματα

Η ανάπτυξη συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων συντείνει σημαντικά στην επιτυχία του εθελοντικού συστήματος εργασιακών σχέσεων.

Το Ανθρώπινο Δυναμικό του Πανεπιστημίου, ασκώντας το δημοκρατικό δικαίωμα του συνδικαλίζεσθε, μπορεί να συμμετέχει ενεργά σε συνδικαλιστικές οργανώσεις με σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων του αλλά και της αναβάθμισης του Οργανισμού μέσω εποικοδομητικού διαλόγου και αγαστής συνεργασίας.

4.13    Συντεχνίες Διοικητικού Προσωπικού

 4.13.1 Ε.ΔΙ.Π.ΠΑ.Κ.

Η Ένωση Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Κύπρου Ε.ΔΙ.Π.ΠΑ.Κ. ιδρύθηκε στις 28 Μαρτίου 2003 μετά από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης όλου του Διοικητικού Προσωπικού. Η ΕΔΙΠΠΑΚ είναι εγγεγραμμένη στο Υπουργείο Εργασίας σύμφωνα με τον περί Συντεχνιών Νόμου με αριθμό μητρώου 946. Αποστολή της είναι η ανάδειξη των ζητημάτων που απασχολούν όλο το Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου και η προώθηση αυτών προς επίλυση. Επίσης, η βελτίωση των συνθηκών και όρων απασχόλησης όλου του Προσωπικού για καλύτερη ποιότητα ζωής. Όραμα αποτελεί η διεκδίκηση και η δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που να αποτελεί πρότυπο για όλους τους σύγχρονους οργανισμούς της Κύπρου, το οποίο να δίνει ευκαιρίες και κίνητρα στο προσωπικό για να αναπτύξει δημιουργικά τις γνώσεις και τις δεξιότητες του προς όφελος ολόκληρης της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

Μέλη της ΕΔΙΠΠΑΚ μπορούν να εγγραφούν όλα τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η οργάνωση της ΕΔΙΠΠΑΚ βασίζεται στις πέντε (5) Κλαδικές Επιτροπές της. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΙΠΠΑΚ αποτελείται από δώδεκα μέλη εκ των οποίων τα επτά εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση και τα υπόλοιπα πέντε από τις κλαδικές επιτροπές. Όλοι οι αξιωματούχοι και μέλη της ΕΔΙΠΠΑΚ πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΔΙΠΠΑΚ. Στην ΕΔΙΠΠΑΚ λειτουργούν διάφορες Επιτροπές που διοργανώνουν ψυχαγωγικές, επιμορφωτικές και άλλες δραστηριότητες. Οι οικονομικοί πόροι της ΕΔΙΠΠΑΚ προέρχονται κυρίως από τις εισφορές των μελών της.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕΔΙΠΠΑΚ ή να επικοινωνήσετε στο τηλ. 22894440.

 4.13.2 ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΚΕΔΙΠ

Η Κίνηση Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού (ΚΕΔΙΠ) ιδρύθηκε με πρωτοβουλία μελών του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου, τον Ιούλιο του 2011, με καταστατική συνέλευση και εγγράφηκε επίσημα ως Συντεχνία στις 3 Οκτωβρίου 2011. Στις 11 Νοεμβρίου 2011, πραγματοποιήθηκε η πρώτη Εκλογική Συνέλευση της Κίνησης και εκλέχθηκε η πρώτη Εκτελεστική Γραμματεία. Σύμφωνα με το καταστατικό της Κίνησης, μέλος της Συντεχνίας μπορεί να εγγραφεί οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο έχει προσληφθεί σε μόνιμη θέση ή θέση με σύμβαση, για την οποία απαιτείται πανεπιστημιακό δίπλωμα ή/και επαγγελματικός τίτλος και να κατέχει αναγνωρισμένο τίτλο, πανεπιστημιακού ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου ή επαγγελματικό τίτλο.

Η Ίδρυση και λειτουργία της Κίνησης Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού έχει στόχο:

 1. Την αναβάθμιση και ανάδειξη του επιστημονικού έργου που επιτελείται από τις Διοικητικές Υπηρεσίες και το Προσωπικό στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 2. Την ενεργό εμπλοκή και εδραίωση της συμμετοχής του Διοικητικού Προσωπικού και της συμβολής του σε όλους τους άξονες δράσης του Πανεπιστημίου.
 3. Την αναγνώριση της σημασίας και του χαρακτήρα του έργου που επιτελεί το Διοικητικό Προσωπικό ως καθόλα σημαντικού και ουσιαστικού και όχι ως μόνο «υποστηρικτικού».
 4. Τη συμμετοχή στα διοικητικά και οργανωτικά δρώμενα του Πανεπιστημίου και ιδιαίτερα στο πλάνο λειτουργίας και ανάπτυξης με την παροχή τεκμηριωμένης επιστημονικής και αναλυτικής γνώσης και άποψης.
 5. Τη συμμετοχή της Κίνησης σε όλα τα συμβουλευτικά ή άλλα σώματα του Πανεπιστημίου που συμμετέχει το Διοικητικό Προσωπικό, για ενίσχυση του ρόλου και του λόγου του Διοικητικού Προσωπικού.
 6. Την κατάθεση απόψεων και εισηγήσεων για την ομαλότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των Διοικητικών Υπηρεσιών, τη βελτίωση του εργασιακού κλίματος και την ενδυνάμωση των εργασιακών σχέσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΚΕΔΙΠ ή να επικοινωνήσετε στο τηλ. 22894206.

 4.13.3 ΠΑΣΥΔΥ ΕΚΥΠΚ

Η ΠΑΣΥΔΥ ΕΚΥΠΚ είναι επαγγελματικός κλάδος της ΠΑΣΥΔΥ (Καταστατικό ΠΑΣΥΔΥ, Άρθρο 15.1.α) από το 2015.

Το Συμβούλιο της ΠΑΣΥΔΥ ΕΚΥΠΚ αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία και η θητεία τους είναι τριετής. Μέλη της ΠΑΣΥΔΥ ΕΚΥΠΚ μπορούν να εγγραφούν όλα τα μέλη του Διοικητικού και Ακαδημαϊκού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η ΠΑΣΥΔΥ ΕΚΥΠΚ εκπροσωπείται σε διάφορα Σώματα, πχ ΣΕΔΙΠ και άλλες ad-hoc Επιτροπές, με σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΠΑΣΥΔΥ ΕΚΥΠΚ .

4.14    Άσκηση Εργασίας Διοικητικού Προσωπικού εκτός Πανεπιστημίου Κύπρου

Δεν επιτρέπεται στο προσωπικό να ασκεί οποιαδήποτε εργασία ή επιχείρηση εκτός από την εργασία του στο Πανεπιστήμιο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Συμβούλιο ή Επιτροπή του Συμβουλίου μπορεί να χορηγήσει άδεια για μερική ιδιωτική απασχόληση ή πρόσληψη, με όρους που θα κρίνει το ίδιο κάτω από τις συγκεκριμένες περιστάσεις, και εφόσον αυτό δεν θα επηρεάζει την εκτέλεση των καθηκόντων του στο Πανεπιστήμιο.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Πολιτική Άσκησης Εργασίας του ΔΠ εκτός του ΠΚ καθώς και το έντυπο αίτησης για εξασφάλιση της σχετικής άδειας πατήστε  εδώ.

[Πίσω στην αρχή] 

 

5.        ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

5.1      Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Στο προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου και στα εξαρτώμενά του προσφέρεται Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη μέσω:

 5.1.1   Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) – Νόμος 89(Ι)/2001

 Το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) λειτούργησε την 1η Ιουνίου 2019 με την παροχή εξωνοσοκομειακής φροντίδας καλύπτοντας υπηρεσίες από προσωπικού ιατρούς, ειδικούς ιατρούς, φάρμακα και εργαστηριακές εξετάσεις. Από την 1η Ιουνίου 2020 έχουν εισαχθεί οι υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής φροντίδας Υγείας. 

 Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 5.1.2   Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Με την εργοδότηση και ταυτόχρονα με την εισφορά σας στο ΓεΣΥ, το προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου προαιρετικά μπορεί να ενταχθεί στο Ιδιωτικό Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης.

Αίτηση συμμετοχής στο Ιδιωτικό Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης έχουν τα μέλη του Μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού και Διοικητικού Προσωπικού με σύμβαση.

Η ένταξη στο Ιδιωτικό Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης προϋποθέτει την καταβολή από το μέλος ποσού σύμφωνα με την μισθολογική του κλίμακα. Όσον αφορά στις Νέες Προσλήψεις για να έχουν δικαίωμα ένταξης στο Ιδιωτικό Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, θα πρέπει να αποτείνονται εντός ενός μηνός από την ημερομηνία εργδότησης τους, στον Τομέα Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος.

Σχετικές πληροφορίες και αίτηση ένταξης μπορείτε να βρείτε εδώ.

Υπεύθυνη:
Μαρία Χατζημιχαήλ, Γενικός Γραφέας
Τηλ: 22894154, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

5.2      Άδειες Διοικητικού Προσωπικού

  5.2.1   Άδειες Ανάπαυσης

    5.2.1.1 Άδειες Ανάπαυσης Μόνιμου και Συμβασιούχου Διοικητικού Προσωπικού

Για πενθήμερη εβδομάδα εργασίας, το Μόνιμο και Συμβασιούχο Διοικητικό Προσωπικό έχει δικαίωμα σε άδεια ανάπαυσης ως ακολούθως:

 0-6 συμπληρωμένα χρόνια υπηρεσίας

20 εργάσιμες ημέρες 

 6-14 συμπληρωμένα χρόνια υπηρεσίας

24 εργάσιμες ημέρες

 14+ συμπληρωμένα χρόνια υπηρεσίας

29 εργάσιμες ημέρες

Κάθε υπάλληλος δικαιούται να μεταφέρει, από το ένα έτος στο άλλο, μέχρι και 13 ημέρες από την ετήσια άδεια ανάπαυσης του, με ανώτατο όριο συσσώρευσης 70 ημέρες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμούς του 1995 έως 2005, και 2017 (διόρθωση)

    5.2.1.2     Άδεια Ανάπαυσης Τακτικού Ωρομίσθιου Προσωπικού

Για πενθήμερη εβδομάδα εργασίας, το τακτικό Ωρομίσθιο Προσωπικό έχει δικαίωμα σε άδεια ασθενείας ως ακολούθως:

 • Μέχρι τον 5ο χρόνο υπηρεσίας 20 εργάσιμες ημέρες
 • Από 5 έως 6 χρόνια υπηρεσίας 22 εργάσιμες ημέρες 
 • Από 7 έως 10 χρόνια υπηρεσίας 23 εργάσιμες ημέρες
 • Πάνω από 10 χρόνια υπηρεσίας 25 εργάσιμες ημέρες

Ωρομίσθιος μπορεί να συσσωρεύσει άδεια ανάπαυσης ίση με την άδεια που αυτός δικαιούται για τα 2 τελευταία χρόνια της υπηρεσίας του. Το Τακτικό Ωρομίσθιο Προσωπικό υπόκειται στη Συλλογική Σύμβαση και τους όρους που προνοούνται σε αυτή.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 5.2.2   Άδεια Ασθενείας

   5.2.2.1     Άδεια Ασθενείας Μόνιμου και Συμβασιούχου Διοικητικού Προσωπικού

Για πενθήμερη εβδομάδα εργασίας, το μόνιμο και συμβασιούχο Διοικητικό Προσωπικό έχει δικαίωμα σε άδεια ασθενείας μέχρι 42 ημερολογιακές ημέρες το έτος, ως ακολούθως:

 • 26 ημερολογιακές ημέρες με πιστοποιητικά ιατρού
 • 8 ημερολογιακές ημέρες με πιστοποιητικά παιδίατρου (παιδιά κάτω των 12 ετών)
 • 8 ημερολογιακές ημέρες χωρίς πιστοποιητικά ιατρού
 • ή σύνολο 42 ημερολογιακών ημερών με πιστοποιητικά ιατρού

Οι άδειες ασθενείας δεν μεταφέρονται από το ένα έτος στο άλλο. Για παράταση της άδειας ασθενείας πέραν των 42 ημερολογιακών ημερών απαιτείται έγκριση Ιατροσυμβουλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. 

   5.2.2.2     Άδεια Ασθενείας Τακτικού Ωρομίσθιου Προσωπικού

Κατόπιν προσκόμισης ιατρικού πιστοποιητικού, παραχωρούνται 40 εργάσιμες ημέρες ως άδεια ασθενείας (σε αυτή την περίοδο οποιοδήποτε επίδομα ασθενείας από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατατίθεται στο Λογιστήριο του Πανεπιστημίου). Πέραν των 40 ημερών οι εργοδοτούμενοι αποτείνονται στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Παραχωρείται άδεια ασθενείας ως ακολούθως:

 • 27 εργάσιμες ημέρες με πιστ   οποιητικό ιατρού
 • 8 εργάσιμες ημέρες χωρίς πιστοποιητικό ιατρού
  Από τις 8 ημέρες άδειας χωρίς πιστοποιητικό ιατρού, πέντε(5) ημέρες με πιστοποιητικό παιδίατρου
 • ή σύνολο 40 ημερολογιακών ημερών με πιστοποιητικό ιατρού

Οι άδειες ασθενείας δεν μεταφέρονται από το ένα έτος στο άλλο. Το Τακτικό Ωρομίσθιο Προσωπικό υπόκειται στη Συλλογική Σύμβαση και τους όρους που προνοούνται σε αυτή.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

[Πίσω στην αρχή]

 5.2.3    Άδεια για Συμμετοχή σε Συμβούλια Ευρωπαϊκών Οργανισμών

Στο προσωπικό παραχωρείται επιπρόσθετη άδεια σε μέλη του διοικητικού προσωπικού για συμμετοχή και ενασχόλησή τους σε Συμβούλια Ευρωπαϊκών Οργανισμών. Η επιπρόσθετη άδεια που θα παραχωρείται θα αντιστοιχεί στο ήμισυ της απαιτούμενης συνολικής άδειας με ανώτατο όριο 10 ημέρες ετησίως, νοουμένου ότι το μέλος του διοικητικού προσωπικού θα συνεισφέρει και κατά το άλλο ήμισυ από την προσωπική του άδεια.

Η πιο πάνω άδεια εγκρίνεται από την Επιτροπή Προσωπικού αφού ο/η υπάλληλος υποβάλει το αίτημά του μέσω του/της Προϊσταμένου/νης του/της.

 5.2.4     Άδεια Μητρότητας 
Με την συμπλήρωση τριών(3) μηνών κύησης θα πρέπει να προσκομισθεί στην ΥΑΔ γραπτή βεβαίωση Ιατρού και ενημέρωση του Άμεσα Προϊστάμενου. Η αίτηση για το επίδομα μητρότητας θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον ιατρό και την αιτήτρια μετά τη συμπλήρωση της εικοστής πέμπτης (25) εβδομάδας κύησης.

Το Προσωπικό έχει δικαίωμα σε άδεια μητρότητας 18 συνεχόμενες εβδομάδες ως ακολούθως:

 • 12 πρώτες εβδομάδες με πλήρεις απολαβές και υποχρεωτικής αποχής
 • 6 εβδομάδες καταβολή επιδόματος μόνο από τις Κ.Α.

Πέραν των 18 εβδομάδων υπάρχει δικαίωμα για 12 εβδομάδες χωρίς απολαβές.

Το προσωπικό δικαιούται και σε βοήθημα τοκετού.

Σε περίπτωση υιοθεσίας το προσωπικό έχει δικαίωμα σε άδεια μητρότητας 16 συνεχόμενες εβδομάδες ως ακολούθως:

 • 8 πρώτες εβδομάδες με πλήρεις απολαβές και υποχρεωτικής αποχής
 • 8 εβδομάδες καταβολή επιδόματος μόνο από τις Κ.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος του 1997.

 5.2.5     Άδεια Πατρότητας

Σύμφωνα με τον περί Προστασίας της Πατρότητας Νόμο του 2017 (Ν.117(Ι)/2017) υπάλληλος του οποίου η σύζυγος γέννησε ή απέκτησε παιδί μέσω παρένθετης μητέρας, ή ο ίδιος και η σύζυγός του έχουν υιοθετήσει παιδί μέχρι 12 ετών, έχει δικαίωμα σε άδεια πατρότητας δύο (2) συνεχόμενων εβδομάδων μέσα σε περίοδο 16 εβδομάδων από την εβδομάδα γέννησης/υιοθεσίας του παιδιού.

Σε περιπτώσεις πολλαπλής κύησης ή νοσηλείας του βρέφους, λόγω πρόωρου τοκετού, η περίοδος μέσα στην οποία μπορεί ο αιτητής να λάβει την άδεια και το επίδομα πατρότητας επεκτείνεται ανάλογα. Για παράδειγμα, σε περίπτωση γέννησης δίδυμων παιδιών η περίοδος μέσα στην οποία μπορεί να λάβει το επίδομα πατρότητας αρχίζει την εβδομάδα του τοκετού και λήγει μετά την παρέλευση 20 εβδομάδων.

 5.2.6     Άδεια Άνευ Αποδοχών

Στο Διοικητικό Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου παρέχεται δικαίωμα να αιτηθεί άδεια άνευ αποδοχών (Γονική άδεια άνευ αποδοχών, για λόγους Ανωτέρας Βίας, Μητρότητα άνευ αποδοχών (για σκοπούς φροντίδας νεογέννητου παιδιού), εκπαιδευτική άδεια άνευ αποδοχών, άδεια άνευ αποδοχών για λόγους Δημοσίου συμφέροντος ή για λόγους μη Δημοσίου Συμφέροντος) όπως προνοούνται από τους σχετικούς Νόμους/Κανόνες/Κανονισμούς που ισχύουν στην Δημόσια Υπηρεσία. Παραχώρηση άδειας άνευ αποδοχών προϋποθέτει έγκριση της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών κατόπιν σύσταση του οικείου Προϊσταμένου (Τα αιτήματα υποβάλλονται 3 μήνες πριν την ημερομηνία έναρξής τους).

Σχετικές Νομοθεσίες που αφορούν θέματα παραχώρησης άδειας άνευ αποδοχών μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

 5.2.7   Εκπαιδευτική Άδεια

Η Εκπαιδευτική άδεια μετ΄απολαβών παραχωρείται σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού (Μόνιμο και Συμβασιούχο Προσωπικό) του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο ετήσιος συνολικός αριθμός παραχώρησης ημερών άδειας μετ΄απολαβών ετησίως (ακαδημαϊκό έτος 01/09 -31/08) είναι:

 • Για απόκτηση πρώτου πτυχίου 25 ημέρες
 • Για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου 25 ημέρες
 • Για απόκτηση διδακτορικού τίτλου 15 ημέρες
 • Για απόκτηση επαγγελματικών τίτλων 15 ημέρες
 • Προετοιμασία και παράδοση τελικής μελέτης 2 ημέρες

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΣΗΜ.: Η Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου κατά την 246η Συνεδρία της αποφάσισε όπως ανασταλεί προσωρινά η παραχώρηση εκπαιδευτικής άδειας μετ΄απολαβών προς το προσωπικό του Πανεπιστημίου.

 
5.3      Πολιτική και Πρακτική Υπερωριακής Απασχόλησης

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ακολουθεί σχετικές Νομοθεσίες του Δημοσίου που αφορούν αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης. Επίσης, το Πανεπιστήμιο Κύπρου υιοθετεί Εγκύκλιους, οι οποίες ρυθμίζουν θέματα υπερωριακής απασχόλησης. Οι σχετικές εγκύκλιοι βρίσκονται αναρτημένες εδώ.

 5.4      Επιδόματα Διοικητικού Προσωπικού

Πληροφορίες σχετικά με την παροχή επιδομάτων (τηλεφώνου, ADSL, επαγγελματικής συνδρομής, οδοιπορικά κ.α.) μπορείτε να βρείτε στους πιο κάτω συνδέσμους:

http://www.ucy.ac.cy/hr/documents/nomothesies/175.95_OI_PERI_DYMOSIAS_YPHRESISAS_APOLAVES-EPIDOM-ALLA_OFELI_KAN1995_8.pdf 

http://www.ucy.ac.cy/hr/documents/nomothesies/175.95_OI_PERI_DYMOSIAS_YPHRESISAS_APOLAVES-EPIDOM-ALLA_OFELI_KAN1995Tropopoisi_2012_9.PDF 

 5.5      Συντάξεις Διοικητικού Προσωπικού

Το μόνιμο Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου δικαιούται κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης του καταβολή σύνταξης και εφάπαξ ποσού. Από 01/10/2011 όλοι οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι, δηλαδή οι υπάλληλοι που διορίζονται για πρώτη φορά σε μόνιμη θέση, δεν εντάσσονται σε επαγγελματικά συστήματα συνταξιοδότησης και συνεπώς δεν δικαιούνται σε καταβολή σύνταξης και εφάπαξ ποσού. Οι υπάλληλοι αυτοί θα λαμβάνουν σύνταξη γήρατος από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Πληροφορίες για τη σύνταξη γήρατος μπορείτε να βρείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον περί Συντάξεων Νόμο του 1997 (Ν.97(Ι)/97) έως 2010 και στους περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμους του 2011 και 2012. Οι υπό αναφορά Νόμοι βρίσκονται στον πιο κάτω ιστότοπο της Υπηρεσίας να βρείτε στον ιστότοπο της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού, Γραφείο Ωφελημάτων, Νομοθεσίες / Πολιτικές / Εγκύκλιοι.

Η ανάπτυξη και μετεκπαίδευση του προσωπικού αποτελεί ένα από τους θεμελιώδεις στρατηγικούς στόχους του Πανεπιστημίου που βασικό σκοπό έχει να προσδώσει αξία στο κάθε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες του Πανεπιστημίου για ανάπτυξη και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο της υποστήριξης του στρατηγικού σχεδίου και του προγράμματος εκσυγχρονισμού για τα επόμενα χρόνια. Στο πλαίσιο παραχώρησης κινήτρων για όλο το διοικητικό προσωπικό, παραχωρείται αριθμός υποτροφιών για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών όπως ορίζονται στις σχετικές εγκυκλίους τις οποίες εκδίδει ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών. 

Τα ενδιαφερόμενα υποψήφια μέλη του διοικητικού προσωπικού συμπληρώνουν σχετικό έντυπο, το οποίο αποστέλουν με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα μέσω του Προϊστάμενου της Οργανωτικής Οντότητας (Σχολή/Τμήμα/Ερευνητική Μονάδα/Διοικητική Υπηρεσία) με την ένδειξη «εμπιστευτικό» στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Γλαύκο Χρίστου. Η επιλογή παραχώρησης υποτροφιών γίνεται από την Επιτροπή Υποτροφιών* και προϋποθέτει την θετική αξιολόγηση του Τμήματος που προσφέρει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

*Η Επιτροπή Υποτροφιών απαρτίζεται από την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων (Πρόεδρο), τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών και τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού.

Τα κριτήρια αξιολόγησης καθώς επίσης και η αντίστοιχη βαρύτητα του κάθε κριτηρίου που έχει ορίσει η Επιτροπή Υποτροφιών έχει ως ακολούθως:

1

Αξία που θα προσδώσει στο μέλος διοικητικού προσωπικού και στην Οργανωτική Οντότητα και Ετήσιες Εκθέσεις Αξιολόγησης των τελευταίων τριών ετών

40%

2

Προσωπική συνέντευξη

30%

3

Συνάφεια αποκτώμενου προσόντος με την εργασία στο ΠΚ

20%

4

Χρόνια υπηρεσίας στο ΠΚ μετά την μονιμοποίηση ή την μετατροπή

της σύμβασης σε αορίστου χρόνου (αφορά συμβασιούχο προσωπικό)

10%

   

100%

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Πολιτική Παραχώρησης Υποτροφιών μπορείτε να βρείτε εδώ

5.7      Κατάσταση Άλλων Ωφελημάτων

Στο σύνδεσμο Εγχειρίδια/Οδηγοί του Τομέα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης κάτω από το Γραφείο Ωφελημάτων θα βρείτε αναρτημένο πίνακα με όλα τα ωφελήματα του Διοικητικού Προσωπικού εδώ.

5.8      Προσωπική Ανάπτυξη και Ευημερία

Με πρωταρχικό στόχο την προώθηση της προσωπικής ανάπτυξης και της ευημερίας όλων των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, λειτουργεί το Κέντρο Ψυχικής Υγείας (ΚΕ.Ψ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κύπρου. Συγκεκριμένα, στόχος του ΚΕ.Ψ.Υ. είναι η ενίσχυση της ακαδημαϊκής, κοινωνικής και συναισθηματικής λειτουργικότητας των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Το στόχο αυτό εξυπηρετούν οι πολλαπλές δράσεις του Κέντρου που περιλαμβάνουν ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία, εργαστήρια προσωπικής ανάπτυξης και εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. Επιπλέον, το Κέντρο συμμετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης των συναισθηματικών ή και μαθησιακών αναγκών των φοιτητών για παραχώρηση εύλογων προσαρμογών σε συνεργασία με το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

Το Κέντρο προσφέρει τις υπηρεσίες του καθημερινά από τις 09:00πμ. μέχρι τις 06:00μ.μ.. Για τη διευθέτηση συνάντησης με Λειτουργό του ΚΕ.Ψ.Υ. πατήστε εδώ ή καλέστε στον αριθμό 22892136.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες, αρμοδιότητες, στόχους και το προσωπικό του ΚΕ.Ψ.Υ. πατήστε εδώ.

[Πίσω στην αρχή] 

 

6.        ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 6.1      Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Το Γραφείο Ανάπτυξης, Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα όπως:

 • Ενδοεπιχειρισιακά
 • Πολυεπιχειρισιακά
 • Εξωτερικού

Το Γραφείο Ανάπτυξης, Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης συγκεντρώνει και αναλύει τα στοιχεία που αφορούν Εκπαίδευση του Διοικητικού Προσωπικού και τα μετατρέπει σε δείκτες, με σκοπό την υποβολή τους στα αρμόδια σώματα του Πανεπιστημίου Κύπρου και την ενημέρωση του Προσωπικού.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 6.2      Παρακολούθηση μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου από το Διοικητικό Προσωπικό

 Στο Διοικητικό Προσωπικό του ΠΚ δίνεται η ευκαιρία να παρακολουθήσει μαθήματα προπτυχιακού επιπέδου ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο είτε για διεύρυνση ή/και εκμάθηση των γνώσεων του σε τομείς που το ενδιαφέρει, νοουμένου ότι τα μαθήματα έχουν συνάφεια με τα καθήκοντα που εκτελεί ή για αναγνώριση του τίτλου σπουδών του για σκοπούς αντιστοιχίας όπως καθορίζει το ΚΥΣΑΤΣ.    

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία υποβολής αίτησης και τα δίδακτρα πατήστε εδώ

 6.3      Erasmus+ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (STT - STAFF MOBILITY FOR TRAINING)

  

Το Erasmus+ είναι το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό. Υποστηρίζει δραστηριότητες σε όλους τους τομείς της Εκπαίδευσης (της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων), όπως επίσης και στους τομείς της Νεολαίας και του Αθλητισμού. Απευθύνεται σε όλους τους Ευρωπαίους φοιτητές, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, εκπαιδευτές και νέους.

Στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 του Προγράμματος - Κινητικότητα Προσωπικού για Κατάρτιση, το διοικητικό προσωπικό μπορεί να επισκεφθεί ένα άλλο πανεπιστήμιο στην Ευρώπη ή και εκτός ή οργανισμό/εταιρεία στην Ευρώπη, για περίοδο σκιώδους εργασίας (Job Shadowing) ή για κατάρτιση (training), λαμβάνοντας χορηγία για ταξιδιωτικά έξοδα και έξοδα διαμονής και διατροφής. Το Πρόγραμμα ορίζει ως ελάχιστη χρονική επιτρεπτή διάρκεια τις 2 μέρες και τη μέγιστη τους 2 μήνες. Ανακοινώσεις για υποβολή αιτήματος συμμετοχής αποστέλλονται στο διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου 2-3 φορές κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Υποστήριξης Κινητικότητας της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων ή να καλέσετε στον αριθμό 22894282.

Υπεύθυνη Γραφείου:

Έμμα Ζένιου, Λειτουργός Πανεπιστημίου

Τηλ.:22894281 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

Γραμματειακή Υποστήριξη:
Μαρία Χατζηματθαίου, Γενικός Γραφέας
Τηλ.:22894282 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Χαρίκλεια Χαραλάμπους, Γενικός Γραφέας
Τηλ.:22894279 ηλ. Διεύθ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

[Πίσω στην αρχή]

6.4      Ινστιτούτο Κομφούκιος

  

Το Ινστιτούτο Κομφούκιος (ΙΚ) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει αναπτύξει πολύμορφη δραστηριότητα, υπηρετώντας τους στόχους που είχε θέσει με την ίδρυσή του το 2014, έχοντας αναγνωρισθεί στην Κύπρο, για τη σημαντική συμβολή του στην περαιτέρω ανάπτυξη των ισχυρών δεσμών ανάμεσα στην Κύπρο και την Κίνα, καθώς και με την Κινεζική Διασπορά στην Κύπρο. Το ΙΚ αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό και μια κοινοπραξία μεταξύ του Office of Chinese Language Council International του ΠΚ και του Beijing Institute of Education. Αποστολή του είναι η συνεργασία του με τον δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και την ακαδημαϊκή κοινότητα, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Κίνα, η ανάπτυξη ισχυρότερων εκπαιδευτικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και οικονομικών δεσμών ανάμεσα στις δύο χώρες, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων, εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων για την Κινέζικη γλώσσα, τον πολιτισμό, τις τέχνες, την εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις.

Το ΙΚ στο ΠΚ, το οποίο αποτελεί επίσης Εξεταστικό Κέντρο HSK (Chinese Language3 Proficiency Examination), προσφέρει προγράμματα εκμάθησης της κινεζικής γλώσσας, με μειωμένα δίδακτρα (50%) για το διοικητικό προσωπικό του ΠΚ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο ΙΚ στο ΠΚ στο τηλέφωνο αρ. 22894274 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΙΚ πατώντας εδώ.

[Πίσω στην αρχή]

 6.5      Ινστιτούτο Cervantes Λευκωσίας

       

Το Ινστιτούτο Cervantes Λευκωσίας εγκαινιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2011 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στο πλαίσιο Συμφωνίας Συνεργασίας που υπεγράφη ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ινστιτούτο Cervantes. Η κύρια αποστολή του Ινστιτούτου Cervantes είναι η διάδοση της ισπανικής γλώσσας και του πολιτισμού των ισπανόφωνων χωρών. Κατά τη διάρκεια του έτους, το Ινστιτούτο Cervantes προσφέρει μαθήματα ισπανικών στο ευρύ κοινό (με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά), σε όλα τα επίπεδα. Είναι επίσης πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο για τις επίσημες εξετάσεις της Ισπανικής γλώσσας, τα DELE. Παράλληλα, το Ινστιτούτο Cervantes διοργανώνει πολιτιστικές δραστηριότητες (κινηματογράφο, κονσέρτο κιθάρας, παραστάσεις φλαμένκο, θέατρο, ενημερωτικές διαλέξεις για την τέχνη, ακαδημαϊκά θέματα κ.λ.π.).

Το Ινστιτούτο Cervantes προσφέρει ειδικές τιμές για μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και αποφοίτους του Πανεπιστημίου Κύπρου, τόσο για την παρακολούθηση μαθημάτων ισπανικής γλώσσας όσο και για την εγγραφή τους στις εξετάσεις DELE. Παράλληλα, προσφέρει βοήθεια σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε πανεπιστήμια της Ισπανίας, ή φοιτητές οι οποίοι επιλέγουν ισπανικά πανεπιστήμια στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ανταλλαγών ERASMUS+.

Το Ινστιτούτο Cervantes συνεργάζεται επίσης στενά με το Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου στη διοργάνωση μαθημάτων κατάρτισης για καθηγητές της ισπανικής γλώσσας από εξειδικευμένους γλωσσολόγους και ακαδημαϊκούς.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο αρ. 22895136 / 37 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Cervantes πατώντας εδώ.

 6.6      Αξιολόγηση

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ακολουθεί δύο ειδών συστήματα αξιολόγησης, τις Ετήσιες Υπηρεσιακές Εκθέσεις Αξιολόγησης και το Σύστημα Ανατροφοδότησης 360ο.

Στις Ετήσιες Υπηρεσιακές Εκθέσεις Αξιολόγησης περιλαμβάνονται τα πιο κάτω έντυπα:

 • Έντυπο Αξιολόγησης Προϊσταμένων Υπηρεσιών Κλίμακα Α14
 •  Έντυπο Αξιολόγησης για προσωπικό με Κλίμακα Α8-Α13
 •  Έντυπο Αξιολόγησης για προσωπικό με Κλίμακα Α1-Α7
 •  Έντυπο Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Προσωπικού

Το Σύστημα Ανατροφοδότησης 360ο είναι ένα πλήρες αυτοματοποιημένο σύστημα Αξιολόγησης στο οποίο οι αξιολογούμενοι και αξιολογητές καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά εμπιστευτικά ερωτηματολόγια που αφορούν τόσο το άτομο τους (αυτοαξιολόγηση) όσο και για άλλα μέλη του Προσωπικού για τα οποία έχουν ορισθεί ως αξιολογητές.

Σχετικές πληροφορίες και τα έντυπα των Αξιολογήσεων του Προσωπικού μπορείτε να βρείτε στο ιστότοπο του Γραφείου Υποστήριξης Αξιολογήσεων.

 
 
7.        ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

7.1      Γενικές Αξίες Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε με βάση τον περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο 144 του 1989, με σκοπό την προαγωγή της επιστήμης, της γνώσης, της μάθησης και της παιδείας με τη διδασκαλία και την έρευνα.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και διέπεται από νόμους, κανονισμούς, κανόνες και εγκυκλίους. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

7.2      Κώδικας Εσωτερικής και Εξωτερικής Επικοινωνίας

Στις 31/10/2011 το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ενέκρινε τα αναθεωρημένα οργανογράμματα των Διοικητικών Υπηρεσιών που καθορίζουν και τις βασικές επίσημες γραμμές επικοινωνίας. Οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου είναι οργανωμένες ιεραρχικά.

Ανώτατος Εκτελεστικός Αξιωματούχος είναι ο Πρύτανης. Ακολουθεί ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, στη συνέχεια ο Διευθυντής Βιβλιοθήκης μαζί με τους Προϊσταμένους Διοικητικών Υπηρεσιών. Ακολουθούν οι Υπεύθυνοι Τομέων, στη συνέχεια οι Υπεύθυνοι Γραφείων και ακολούθως το προσωπικό που διευθύνεται από τους Υπεύθυνους Γραφείων. Οι Αντιπρυτάνεις δεν έχουν, σύμφωνα με τον περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο, εκτελεστικές αρμοδιότητες, προεδρεύουν όμως πολλών επιτροπών και στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να τυγχάνουν πλήρους ενημέρωσης και υποστήριξης για να φέρουν εις πέρας το έργο τους.

Επειδή κατά καιρούς παρουσιάζονται διάφορα ζητήματα ως προς την επικοινωνία του διοικητικού προσωπικού με πρόσωπα εντός και εκτός του Πανεπιστημίου, η επικοινωνία αυτή κωδικοποιείται ως ακολούθως:

7.2.1 Εξωτερική Επικοινωνία

7.2.1.1. H επικοινωνία με την πολιτική ηγεσία του τόπου γίνεται κατ' αποκλειστικότητα από τον Πρόεδρο του Πανεπιστημίου ή τον Πρύτανη, ή από τους Αντιπρυτάνεις κατ' εντολή του Πρύτανη.

7.2.1.2. Ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών επικοινωνεί με την πολιτική ηγεσία μετά από γραπτή ή προφορική εξουσιοδότηση του Προέδρου του Πανεπιστημίου ή του Πρύτανη. Επίσης, επικοινωνεί με τους κρατικούς και άλλους αξιωματούχους Κρατικών ή Ιδιωτικών Οργανισμών.

7.2.1.3.   Οι Προϊστάμενοι Διοικητικών Υπηρεσιών, μπορούν να επικοινωνούν για θέματα της αρμοδιότητας τους και να υπογράφουν επιστολές προς τους αντίστοιχους με αυτούς σε θέση, Τμηματάρχες ή Λειτουργούς Υπουργείων, Δημόσιων και Ιδιωτικών Οργανισμών, με κοινοποίηση στο Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, εκτός και αν υπάρχουν διαφορετικές οδηγίες. Όλοι οι άλλοι λειτουργοί επικοινωνούν γραπτώς με άτομα εκτός Πανεπιστημίου μόνο με γραπτή έγκριση του προϊστάμενου τους και μόνο για θέματα της στενής αρμοδιότητάς τους, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Στην περίπτωση αυτή οι επιστολές προς τα έξω φέρουν την υπογραφή του Προϊσταμένου και οι λειτουργοί υπογράφουν «για» Προϊστάμενο.

7.2.1.4. Στις περιπτώσεις που σκοπός της επικοινωνίας είναι απλά η κοινοποίηση μη εμπιστευτικών δεδομένων και γενικά πληροφοριών που είναι δημόσιες, τότε αυτή δύναται να γίνεται από οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού, χωρίς να απαιτείται ενημέρωση του προϊστάμενού του (π χ αποστολή ενημερωτικού φυλλαδίου οδηγού σπουδών, ήδη εκδοθείσα ανακοίνωση, πληροφορία που βρίσκεται σε έγγραφο που κυκλοφορεί στο κοινό ή βρίσκεται στο διαδίκτυο κλπ.)

7.2.1.5. Με τους εκπροσώπους του Τύπου, επικοινωνεί ο Πρύτανης ή άλλος εξουσιοδοτημένος από αυτόν εκπρόσωπος π.χ. Επικεφαλής Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. Από το διοικητικό προσωπικό δύναται να επικοινωνούν μόνο ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών και οι Προϊστάμενοι Υπηρεσιών μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους και σύμφωνα πάντοτε με τις αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων του Πανεπιστημίου. Η αποστολή άρθρων, ανακοινώσεων, κλπ στα ΜΜΕ πρέπει να γίνεται πάντοτε μέσω του Γραφείου Τύπου και Δημοσιών Σχέσεων.

[Πίσω στην αρχή]

 

7.3      Επαγγελματικές Κάρτες

Δικαίωμα έκδοσης επαγγελματικών καρτών έχουν (α) όλα τα μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού και (β) τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού που κατέχουν θέση Λειτουργού Πανεπιστημίου και άνω με την πρόσληψή τους ή μετά από αλλαγή στο καθεστώς εργοδότησής τους, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις όπου ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών εγκρίνει την έκδοση καρτών για μέλη σε κατώτερη θέση, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με τον ρόλο του ατόμου στον Οργανισμό.

Εμφάνιση:
Η έκδοση των επαγγελματικών καρτών ακολουθεί τις προδιαγραφές για σχεδιασμό και εκτύπωση που ορίζονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου στο πλαίσιο της Εταιρικής Εικόνας του Ιδρύματος. Κάθε κάρτα έχει δύο όψεις, στα Ελληνικά και Αγγλικά, και μέγεθος 55 x 85 mm.

Διαδικασία:

(α)    Η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού με την πρόσληψη ή αλλαγή του καθεστώς εργοδότησης υπαλλήλου του Πανεπιστημίου συμπληρώνει το σχετικό έντυπο με τα προσωπικά του στοιχεία στα ελληνικά και αγγλικά όπως αυτά θα εμφανίζονται στην επαγγελματική του κάρτα και τα επιβεβαιώνει με τον δικαιούχο. Στη συνέχεια αποστέλλει το έντυπο στην Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων (ΥΔΣ) μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΡΜΗΣ.

(β)    Η Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων προωθεί το συμπληρωμένο έντυπο στη συμβαλλόμενη εταιρεία για να σχεδιάσει και εκτυπώσει την επαγγελματική κάρτα.

Βασικές Πρόνοιες:

(α)    Για κάθε δικαιούχο θα εκτυπώνονται 500 κάρτες σε τυπογραφείο, με την προϋπόθεση ότι συγκεντρώνεται τουλάχιστον πέντε αιτήματα κάθε φορά.

(β)    Σε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις που επείγει η εκτύπωση μιας επαγγελματικής κάρτας για ένα μόνο άτομο, ο δικαιούχος θα πρέπει να το επισημάνει στο ηλεκτρονικό μήνυμα, ταυτόχρονα με την αποστολή του συμπληρωμένου εντύπου (σε μορφή Word) στην Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων. Το αίτημα θα εξετάζεται και εφόσον κριθεί αναγκαίο θα τυπώνονται 100 κάρτες σε φωτοτυπικό κέντρο.

(γ)    Σε περίπτωση που χρειαστεί να επανεκτυπωθεί επαγγελματική κάρτα λόγω του ότι υπάρχουν σε αυτήν λανθασμένα ή / και ελλιπή στοιχεία, που δεν επισημάνθηκαν από τον δικαιούχο κατά το στάδιο της επιβεβαίωσης, το κόστος της επανεκτύπωσης θα βαρύνει τον δικαιούχο.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις προδιαγραφές εμφάνισης των καρτών πατήστε εδώ.

[Πίσω στην αρχή]

7.4      Εταιρική Ταυτότητα στη Γραπτή Επικοινωνία

Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων έχει συντάξει το Εγχειρίδιο Εταιρικής Ταυτότητας στο οποίο μπορείτε να βρείτε κατευθυντήριες γραμμές, αλλά και αρχεία, τα οποία θα σας βοηθήσουν να ακολουθείτε το τυποποιημένο σύστημα εταιρικής ταυτότητας που έχει υιοθετήσει το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το Εγχειρίδιο περιλαμβάνει πληροφορίες που αφορούν το λογότυπο του Πανεπιστημίου, τη γραφική του ύλη, καθώς και διάφορες μορφές επικοινωνιακού υλικού όπως έντυπα, διαφημιστικές καταχωρήσεις και εταιρικά δώρα.

 

8.       ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΥΠΔ)

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ως δημόσια αρχή και συμμορφούμενο με το Γενικό Κανονισμό για τη Προστασία Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιέρωσε τον θεσμό του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ).

Ο/Η Υπεύθυνος/νη Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) είναι υπεύθυνος/νη για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τον Κανονισμό εντός του Οργανισμού. Ο ρόλος του/της είναι συμβουλευτικός. Τα κύρια καθήκοντα του/της είναι να ενημερώνει τον Οργανισμό και το προσωπικό για τις υποχρεώσεις του, οι οποίες απορρέουν από την ισχύουσα Νομοθεσία, να παράσχει συμβουλές, εφόσον του/της ζητηθεί, σχετικά με το πότε και πώς θα πρέπει να διενεργηθεί εκτίμηση των επιπτώσεων της σχεδιαζόμενης πράξης και αποτελεί το άτομο επαφής μεταξύ του ΠΚ και του Γραφείου του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Προστασία των Φυσικών Προσώπων έναντι της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερη Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών (Ν.125(Ι)/2018) πατήστε εδώ.

Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων:

Χρύσω Μ. Αγαπίου, Λογιστής 1ης Τάξης – DPO (Data Protection Officer)
email DPO: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Προσωπικό email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  
Τηλ: +357 22894361 / Φαξ: +357 22894469

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Τα οργανογράμματα των Διοικητικών Υπηρεσιών βρίσκονται υπό διαμόρφωση και θα αναρτηθούν σύντομα.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Παρακαλώ ενημερωθείτε για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Αναφορικά με τους χάρτες του Πανεπιστημίου, οι πληροφορίες δίδονται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες και ανανεώνονται κάθε χρόνο. Σχετικά με την πληροφόρηση στα Κεντρικά Κτήρια που βρίσκονται στην Λεωφόρο Καλλιπόλεως, οι χάρτες, στο παρόν στάδιο, δεν είναι ανανεωμένοι λόγω των συνεχιζόμενων εργασιών για την Αντισεισμική Αναβάθμιση των κτηρίων.

Τα ολοκληρωμένα κτήρια του Πανεπιστημίου

Χάρτες του Πανεπιστημίου

Χάρτης Λευκωσίας