9 Φεβρουαρίου, 2024
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή/ριας Καθηγητή/ήτριας ή Καθηγητή/ήτριας, στην ειδικότητα «Λογιστική» ή «Χρηματοοικονομική» μέχρι την Πέμπτη 09 Μαίου 2024.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

28 Ιουλίου, 2023
Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου/ης Καθηγητή/ήτριας, στην ειδικότητα «Μικροηλεκτρονική», μέχρι την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023
15 Σεπτεμβρίου, 2023
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου/ης Καθηγητή/ήτριας, στην ειδικότητα “Λογιστική” ή “Χρηματοοικονομική”, μέχρι τη Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023.
22 Σεπτεμβρίου, 2023
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή/ριας Καθηγητή/ήτριας ή Καθηγητή/ήτριας, στην ειδικότητα «Λογιστική» ή «Χρηματοοικονομική» μέχρι την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023.
3 Νοεμβρίου, 2023
Το Τμήμα Πληροφορικής προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου/ής Καθηγητή/ήτριας, στην ειδικότητα “Τεχνητή Νοημοσύνη με έμφαση στη μηχανική μάθηση” μέχρι την Δευτέρα 05 Φεβρουαρίου 2024.
15 Νοεμβρίου, 2023
Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ανακοινώνει μια (1) θέση Επισκέπτη/τριας Ακαδημαικού στη βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου/ης Καθηγητή /τριας στο γνωστικό αντικείμενο “Πολιτική Επιστήμη”, μέχρι την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023.
29 Δεκεμβρίου, 2023
Το Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου/ης Καθηγητή/ήτριας, στην ειδικότητα «Τουρκική Ιστορική Γλωσσολογία» μέχρι την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024.