Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού/ής Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου στο Νηπιαγωγείο “Λητώ Παπαχριστοφόρου” και τον Βρεφοκομικό Σταθμό Πανεπιστημίου Κύπρου, μέχρι τις 25/04/2024.

Το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας , για διδασκαλία στα Αρχαία Ελληνικά για το Χειμερινό Εξάμηνο 2024/2025, μέχρι τις 30/04/2024.

Το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας , για διδασκαλία στα Λατινικά για το Χειμερινό Εξάμηνο 2024/2025, μέχρι τις 30/04/2024.

Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού/ής Επιστήμονα ΄Ερευνας, μέχρι και τις 31 Μαΐου 2024.

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για πλήρωση θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας (ΕΕΔ) για το Χειμερινό Εξάμηνο 2024-2025 μέχρι την Παρασκευή 26/04/2024.

The KIOS Research and Innovation Center of Excellence at the University of Cyprus announces one (1) Special Scientist (Project Implementation Specialist) position until the 19th of April 2024.

The KIOS Research and Innovation Center of Excellence at the University of Cyprus announces two (2) Special Scientist for Research (Software Engineer) positions until the 19th of April 2024.

Το Τμήμα  Φυσικής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικού/ής Επιστήμονα Έρευνας-Assistant Researchers με μερική απασχόληση μέχρι και τις 30 Απριλίου 2024.

Το Τμήμα  Φυσικής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού/ής Επιστήμονα Έρευνας – Research Fellow με πλήρη απασχόληση μέχρι και τις 30 Απριλίου 2024.

The KIOS Research and Innovation Center of Excellence at the University of Cyprus announces one (1) Special Scientist for Research (Research Engineer) position until the 19th of April 2024.

The KIOS Research and Innovation Center of Excellence at the University of Cyprus announces two (2) Special Scientist for Research (Software Engineer) positions until the 19th of April 2024.

The KIOS Research and Innovation Center of Excellence at the University of Cyprus announces two (2) Special Scientist for Research (Research Engineer) positions until the 19th of April 2024.

The KIOS Research and Innovation Center of Excellence at the University of Cyprus announces one (1) Special Scientist for Research (Research Associate) position until the 19th of April 2024.

The Department of Mechanical and Manufacturing Engineering of the University of Cyprus announces one (1) full-time employment Postdoctoral Researcher position attached to the project “PROTECT” by 05 May 2024.

The Department of Mechanical and Manufacturing Engineering of the University of Cyprus, announces one (1) Special Scientist – Post-Graduate Researcher (Research Assistant) position, until the 31st May, 2024.

The Department of Mechanical and Manufacturing Engineering of the University of Cyprus, announces two (2) Special Scientist (Research Associate) positions, until the 15th April, 2024.