20 Ιουνίου, 2024
Το Νηπιαγωγείο “Λητώ Παπαχριστοφόρου” και Βρεφοκομικός Σταθμός του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει κενές θέσεις ειδικού επιστήμονα υποστήριξης έργου – Νηπιαγωγών, υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 5 Ιουλίου 2024 .
12 Ιουνίου, 2024
Το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για πλήρωση αριθμού θέσεων Ειδικού/ής Επιστήμονα Διδασκαλίας (ΕΕΔ) για το Χειμερινό Εξάμηνο 2024/2025 μέχρι την Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024.
11 Ιουνίου, 2024
Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας για χρονική περίοδο εντός του Χειμερινού Εξαμήνου 2024-2025 με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη ένα (1) εξάμηνο μέχρι τις 26 Ιουνίου 2024.
30 Μαΐου, 2024
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού/ής Επιστήμονα Διδασκαλίας (ΕΕΔ) για το Τμήμα Χημείας, για κάλυψη αναγκών του προπτυχιακού μαθήματος «ΧΗΜ 021.1: Εισαγωγή στη Χημεία (για Φυσικούς)».
30 Μαΐου, 2024
Το Τμήμα Χημείας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού/ής Επιστήμονα Διδασκαλίας (ΕΕΔ) για την κάλυψη των αναγκών του προπτυχιακού μαθήματος «ΧΗΜ 121: Εισαγωγή στη Χημεία για Χημικούς».
30 Μαΐου, 2024
Το Τμήμα Χημείας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) ή δυο (2) θέσεων Ειδικού/ής Επιστήμονα Διδασκαλίας (ΕΕΔ) για την κάλυψη των αναγκών του προπτυχιακού μαθήματος «ΧΗΜ 130: Εργαστήριο Οργανικής Χημείας Ι».
30 Μαΐου, 2024
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) Θέσης Ειδικού/ής Επιστήμονα Διδασκαλίας (ΕΕΔ) για το Τμήμα Χημείας για κάλυψη των αναγκών του προπτυχιακού μαθήματος «ΧΗΜ 331: Οργανική Χημείας ΙΙΙ» μέχρι την Παρασκευή 28/06/2024.
30 Μαΐου, 2024
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού/ής Επιστήμονα Διδασκαλίας (ΕΕΔ) για το Τμήμα Χημείας για κάλυψη αναγκών του προπτυχιακού μαθήματος «ΧΗΜ 441: Χημική Τεχνολογία» μέχρι την Παρασκευή 28/06/2024.
20 Μαΐου, 2024
«Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Πολυτεχνικής Σχολής «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας (ΕΕΔ) μέχρι τις 21 Ιουνίου 2024.»
9 Μαΐου, 2024
Το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας , για διδασκαλία στα Αρχαία Ελληνικά για το Χειμερινό Εξάμηνο 2024/2025, μέχρι τις 24/05/2024.
16 Απριλίου, 2024
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού/ής Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου στο Νηπιαγωγείο “Λητώ Παπαχριστοφόρου” και τον Βρεφοκομικό Σταθμό Πανεπιστημίου Κύπρου, μέχρι τις 25/04/2024.
10 Απριλίου, 2024
Το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας , για διδασκαλία στα Λατινικά για το Χειμερινό Εξάμηνο 2024/2025, μέχρι τις 30/04/2024.
10 Απριλίου, 2024
Το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας , για διδασκαλία στα Αρχαία Ελληνικά για το Χειμερινό Εξάμηνο 2024/2025, μέχρι τις 30/04/2024.