• Από πού μπορώ να πάρω αίτηση πρόσληψης στο Πανεπιστήμιο;

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν αιτήσεις είτε από την υποδοχή στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού (2ος όροφος Κτίριο Συμβουλίου Συγκλήτου Αναστάσιος Λεβέντης Πανεπιστημιούπολη) είτε από την ιστοσελίδα (βλέπε αιτήσεις)

  • Μπορώ να παραδώσω αίτηση πρόσληψης και να επισυνάψω κάποια από τα αποδεικτικά στοιχεία προσόντων μετέπειτα;

Μπορείτε να επισυνάψετε οποιαδήποτε στοιχεία επιθυμείτε με την αίτηση πρόσληψης μέχρι και την ημέρα που λήγουν οι αιτήσεις. Οποιαδήποτε έγγραφα δεν θα μπορούν να παραληφθούν και να ληφθούν υπόψη στην αίτηση σας. Επίσης οποιαδήποτε πιστοποιητικά επισυναφθούν θα πρέπει να έχουν ημερομηνία πριν την λήξη των αιτήσεων.

  • Ποιες ώρες είναι ανοικτά τα Γραφεία της Υπηρεσίας;

Τα Γραφεία είναι ανοικτά Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 07:30 – 14:30

  • Για τυχών παράπονα ή και προβλήματα με ποιο άτομο θα πρέπει να επικοινωνήσω για να λυθούν οι απορίες μου;

Μπορείτε να απευθύνεστε τόσο στους Λειτουργούς των αντίστοιχων Γραφείων ή και στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας αν και εφόσον δεν ικανοποιηθείτε πλήρως από τις απαντήσεις τους.