Δημόσιες Συγκοινωνίες Κύπρου - Cyprus Public Transport:  Η νέα ιστοσελίδα των λεωφορείων είναι: www.publictransport.com.cy 
 
Διαδρομές Λεωφορείων από και προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου:
 
Πιο κάτω, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις Διαδρομές που ενώνουν τα Παραρτήματα του Πανεπιστημίου.
Οι Διαδρομές προσφέρονται από την Εταιρεία Lazarou C. Coaches Ltd (τηλ. επικ. 99 868001) .
   
 
 
 
Προσεχώς / coming soon
Διαδρομές Λεωφορείων ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021 (από ......./2020 μέχρι ........../2020) / Bus Schedule for the EXAMINATION Period of Fall Semester 2020-2021 (as from .../2020 until ......../2020)