Το επίσημο ωράριο που θα πρέπει να ακολουθεί το προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει ως ακολούθως:

 

(α) 38 ώρες για την περίοδο 01 Σεπτεμβρίου μέχρι και  31 Μαΐου με ώρα άφιξης 07:00 – 09:00 και ώρα αναχώρησης 14:30 – 16:30 και

 

(β) 35 ώρες για την περίοδο από 01 Ιουνίου  μέχρι και 31 Αυγούστου με ώρα άφιξης 07:30 – 09:00 και ώρα αναχώρησης 14:30 – 16:00