Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) μόνιμης θέσης Διευθυντή/τριας Διοίκησης και Οικονομικών στη Διοίκηση του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αιτήσεις μέχρι και τις 5 Απριλίου 2024. – Κωδ. Αναφοράς ΥΑΔ051

Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης που έγινε στις 07/02/2024 και αφορά στην πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Μηχανικού Τεχνικών Υπηρεσιών (Πολιτικής Μηχανικής).
1 Μαρτίου, 2024
Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) μόνιμης θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου (Θέματα Πληροφορικής/ Μηχανογράφησης), στην Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αιτήσεις μέχρι και τις 5 Απριλίου 2024. – Κωδ. Αναφοράς ΥΑΔ049
8 Μαρτίου, 2024
Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης που έγινε στις 07/02/2024 και αφορά στην πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Μηχανικού Τεχνικών Υπηρεσιών (Πολιτικής Μηχανικής).
1 Μαρτίου, 2024
Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) μόνιμης θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου (Θέματα Πληροφορικής/ Μηχανογράφησης), στην Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αιτήσεις μέχρι και τις 5 Απριλίου 2024. – Κωδ. Αναφοράς ΥΑΔ049
8 Μαρτίου, 2024

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) μόνιμης θέσης Διευθυντή/τριας Διοίκησης και Οικονομικών στη Διοίκηση του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αιτήσεις μέχρι και τις 5 Απριλίου 2024. – Κωδ. Αναφοράς ΥΑΔ051