Αποστολή

Η Υπηρεσία Πληροφορικών Εφαρμογών μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των πληροφορικών εφαρμογών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 
Οι βασικές λειτουργίες της Υπηρεσίας Πληροφορικών Εφαρμογών περιλαμβάνουν:
 
  • Διαχείριση (σχεδιασμός, ανάπτυξη, υλοποίηση, συντήρηση) της εισαγωγής νέων ή/και βελτίωσης υφισταμένων πληροφορικών εφαρμογών
  • Επανασχεδιασμός διεργασιών μέσω οργάνωσης, τεχνολογίας, σχεδιασμού και υλοποίησης έργων μηχανογράφησης σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Οντότητες του Πανεπιστημίου
  • Αξιολόγηση των αναγκών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας σε συστήματα πληροφορικής
  • Διαχείριση της ασφάλειας των συστημάτων και των πληροφοριών
  • Διαχείριση αρχιτεκτονικής των πληροφορικών συστημάτων
  • Διαχείριση συστήματος επιχειρησιακών  πληροφοριών  (business intelligence)

 


Νέα/Ανακοινώσεις