Παρουσιάσεις - Δημοσιεύσεις - Άλλο Σχετικό Υλικό
 
A) Παρουσιάσεις σε Διεθνή Συνέδρια
 
B) Παρουσιάσεις σε Τοπικά Συνέδρια
 
Γ) Δημοσιεύσεις (αναφορικά με τη σύζευξη γενικευμένων και εξειδικευμένων πρακτικών διδασκαλίας)
 
  • Kyriakides, E., Tsangaridou, N., Charalambous, Y.C., & Kyriakides, L. (2020). Toward a more comprehensive picture of physical education teaching quality: Combining generic and content-specific practices. Journal of Teaching in Physical Education, 40(2), 256-266. doi: 10.1123/jtpe.2019-0162
  • Charalambous, C. Y., Kyriakides, E., Kyriakides, L., & Tsangaridou, N. (2019). Are teachers consistently effective across subject matters? Revisiting the issue of differential teacher effectiveness. School Effectiveness and School Improvement30(4), 353-379. doi: 10.1080/09243453.2019.1618877
  • Kyriakides, E., Tsangaridou, N., Charalambous, C. Y., & Kyriakides, L. (2018). Integrating generic and content-specific teaching practices in exploring teaching quality in primary physical education. European Physical Education Review, 24(4), 418-448. doi: 10.1177/1356336X16685009.
  • Charalambous, Y. C., & Kyriakides, E. (2017). Working at the nexus of generic and content-specific teaching practices: An exploratory study based on TIMSS secondary analyses. Elementary School Journal, 117(3), 423-454. doi: 10.1086/690221
  • Charalambous, Y. C., Kyriakides, E., Kyriakides, L., & Tsangaridou, N. (in press). Are teachers consistently effective across subject matters? Revisiting the issue of differential teacher effectiveness. School Effectiveness and School Improvement.
  • Charalambous, Y. C., Kyriakides, E., Tsangaridou, N., & Kyriakides, L. (2017). Exploring the reliability of generic and content-specific instructional aspects in physical education lessons. School Effectiveness and School Improvement, 28(4), 555-577. doi: 10.1080/09243453.2017.1311929
  • Charalambous, C. Y., Komitis, A., Papacharalambous, M., & Stefanou, A. (2014). Using generic and content-specific teaching practices in teacher evaluation: An exploratory study of teachers' perceptions. Teaching and Teacher Education, 41 (1), 22-33. doi:10.1016/j.tate.2014.03.001
 
 
Δ) Εργαστήρια
  • Charalambous, C. Y. (2015, December). Focusing on content-specific teaching practices in Mathematics. Workshop conducted at the culmination of the project Integrating generic and domain-specific factors in exploring the association between the quality of instruction and student learning. Nicosia, Cyprus.
  • Kyriakides, E., & Tsangaridou, N. (2015, December). Task progression, skill demonstration, increase of student trials: Employing those three content-specific teaching practices into daily physical education lessons. Workshop conducted at the culmination of the project Integrating generic and domain-specific factors in exploring the association between the quality of instruction and student learning. Nicosia, Cyprus.
  • Kyriakides, L. (2015, December). Teaching observation and assessment. Workshop conducted at the culmination of the project Integrating generic and domain-specific factors in exploring the association between the quality of instruction and student learning. Nicosia, Cyprus.