Εκτύπωση

Αποστολή

Αποστολή του Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου είναι η προσφορά ανεξάρτητης και αντικειμενικής εκτίμησης, των εσωτερικών συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, της διαχείρισης κινδύνων και των διαδικασιών διακυβέρνησης, συμβάλλοντας ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων της Διοίκησης του Πανεπιστημίου.
 
 
Στόχοι
 
Οι στόχοι του Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνουν: