Βάκης Ανδρέου, Εσωτερικός Ελεγκτής
Τηλ.: 2289 4383, Τηλεομοιότυπο: 2289 4478,
Ηλ. Διεύθυνση: andreou.vakis@ucy.ac.cy

 

Αντώνης Ξενοφώντος, Λογιστής
Τηλ.: 2289 4381, Τηλεομοιότυπο: 2289 4478,
Ηλ. Διεύθυνση: xenophontos.antonis@ucy.ac.cy

 

Μαρία Στυλιανού – Κλαδευτηρά, Λειτουργός Πανεπιστημίου
Τηλ.: 2289 4382, Τηλεομοιότυπο: 2289 4478,
Ηλ. Διεύθυνση: mariask@ucy.ac.cy

 

Ελένη Κωνσταντίνου – Κουπέπια, Γενική Γραφέας
Τηλ.: 2289 4380, Τηλεομοιότυπο: 2289 4478,
Ηλ. Διεύθυνση: koupepia.eleni@ucy.ac.cy