Εκτύπωση
Στους Κύπριους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου παρέχεται Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από τα Κρατικά Νοσοκομεία, ως εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς τους, σύμφωνα με την Αναθεώρηση Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης στα Δημόσια Νοσηλευτήρια από 1/8/2013.
 
Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργούν δύο Κέντρα Υγείας με σκοπό τη φροντίδα της υγείας των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.